lunes, 24 de enero de 2022

TACA ROGENCA EN LA TINTA DEL POEMA │ MANCHA ROJIZA EN LA TINTA DEL POEMA

 

Imagen FB de Pere BessóTACA ROGENCA EN LA TINTA DEL POEMA

 

 

Un només vol mirar la llum o una boca, una finestra que seduesca

perquè mai no es tanca, ni eludeix les imatges de la memòria.

Un escriu, de sobte, en les maçoneries derruïdes

d’un bordell, menyspreant qualsevol alteritat embrionària;

i, malgrat menystindre-nos, com digué Pessoa,

la tinta va enllà del territori de la carn, de la roba que frega

la nuesa de l’esqueixada consagració dels espills.

Un ocell és sovint una llàgrima despresa d’una finestra.

Ara ho entens, és clar, quan una lava grisa recorre la gola

o llegeixes, a pauses, Alícia en el país de les meravelles.

Mai no falta una lluna en el plat de sopa de les sensacions,

tampoc la fragilitat que compta les absències, el crit terrenal.

A l’ull, un plugim cec enfosqueix els objectes.

D’aquella construcció del puny tancat de les reverberacions,

el vol que no tem el fosc, ni l’abeurador de les urgències.

.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït per PERE BESSÓ en català

.

.

MANCHA ROJIZA EN LA TINTA DEL POEMA

 

 

Uno solo quiere mirar la luz o una boca, una ventana que seduzca

porque nunca se cierra, ni elude las imágenes de la memoria.

Uno escribe, de pronto, en las mamposterías derruidas

de un burdel, despreciando cualquier otredad embrionaria;

y, a pesar de despreciarnos, como dijese Pessoa,

la tinta va más allá del territorio de la carne, de la ropa que roza

la desnudez, de la agrietada consagración de los espejos.

Un pájaro suele ser una lágrima desprendida de una ventana.

Ahora lo entiendes, claro, cuando una lava gris recorre la garganta

o lees, a pausas, a Alicia en el país de la maravillas.

Nunca falta una luna en el plato de la sopa de las sensaciones,

tampoco la fragilidad que cuenta las ausencias, el grito terrenal.

En el ojo, una llovizna ciega vuelve oscuro los objetos.

De aquella construcción del puño cerrado de las reverberaciones,

el vuelo que no teme a lo hosco, ni al bebedero de las urgencias.

.

De: Como quien pide luz o pide agua, 2021.2022

©André Cruchaga


Imagen FB de Pere BessóEL GALOP DEL TEMPS ENS ARENGA

 

 

Al moment de pensar en els espills, busque les paraules,

aquest lúdic teixit que lleva el fred, sovint tropical, per cert,

com els aiguats i el seu soroll de suggestiva monotonia.

Tot continua sent brumós en les entrecuixes, formigueig

d’ardors inquisidors, quelcom així com una gola engolint

l’eternitat, l’escapulari immolat per a la seua redempció.

En la ficció perllongada dels anys, la fe acaba desmentint

tots aquests imaginaris en bocins surant en l’aire.

—Imagina la innocència sense contrapesos en un mercat de puces,

l’escriptura buidada en les evocacions sense antídots

per suprimir la misèria, el cel podrint-se en bifurcacions,

o l’amor en imatges desesperades.

T’imagines l’almanac Bristol mentre els ocells passen

de llarg entre les nebuloses de gàbies i filats.

O potser penses en les històries rascades per la sequera, el final

sempre ineludible en els antres: som el decor grotesc

d’un fred que ens disecciona en fam i parrac.

En la ruta de l’aigua i la llum, el galop del temps ens arenga.

.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït per PERE BESSÓ en català

.

.

EL GALOPE DEL TIEMPO NOS ARENGA

 

 

Al momento de pensar en los espejos, busco las palabras,

ese lúdico tejido que quita el frío, a menudo tropical, por cierto,

como los aguaceros y su ruido de sugestiva monotonía.

Todo sigue siendo brumoso en las entrepiernas, hormigueo

de ardores inquisidores, algo así como una garganta tragando

la eternidad, el escapulario inmolado para su redención.

En la ficción prolongada de los años, la fe acaba por desmentir

todos esos imaginarios en pedazos flotando en el aire.

—Imagina la inocencia sin contrapesos en un mercado de pulgas,

la escritura vaciada en las evocaciones sin antídotos

para suprimir la miseria, el cielo pudriéndose en bifurcaciones,

o el amor en imágenes desesperadas.

Te imaginas el almanaque Bristol mientras los pájaros pasan

de largo entre las nebulosas de jaulas y alambradas.

O quizás piensas en las historias rasgadas por la sequía, el final

siempre ineludible en los antros: somos el decoro grotesco

de un frio que nos disecciona en hambre y harapo.

En la ruta del agua i la luz, el galope del tiempo nos arenga.

.

De ‘Como quien pide luz o pide agua’, 2021.2022

©André Cruchaga


 

 

Imagen FB de Pere Bessó


POC SABEM DELS SOMNIS

 

 

La deriva com l’ombra són paraules que ens envaeixen sense objecció

foscos jardins sobrevivents del so d’objectes

en desús, ens habiten en somnis vessats amb les seues màscares.

A través de lloses cegues d’iracúndia, la magnitud del soroll

de l’esmalt, ens submergeix en pàl•lides febres,

estranyes humitats d’una metamorfosi exasperant.

Un veu en els estripalls dels traus de la roba, els anys llum

del fang emmotllat, la flama del bull al te de camamerla,

i allò difícil de les cremades com qui recorda les feixugueses

del fred sec al tacte de la gespa.

Mancat de flors el verdós de la nit de la molsa i el blau

amatori dels quarts fets per a les depredacions.

—T’imagines un boçal als ulls, llesques d’infinit

fetes amb un ganivet desesmolat i una engruna de premonicions

tocant la pell de les paraules, o aquesta altra boca destemplada

de la llum i talles en trossets les fotografies i et mires

en un vestíbul negre que poc sap, potser, dels somnis.

.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

.

.

POCO SABEMOS DE LOS SUEÑOS

 

 

La deriva como la sombra son palabras que nos invaden sin reparo

oscuros jardines sobrevivientes del sonido de objetos

en desuso, nos habitan en derramados sueños con sus máscaras.

A través de losas ciegas de iracundia, la magnitud del ruido

del esmalte, nos sumerge en pálidas fiebres,

extrañas humedades de una metamorfosis exasperante.

Uno ve en los jirones de los ojales de la ropa, los años luz

del barro enmohecido, la flama del hervor en el té de manzanilla,

y lo difícil de las quemaduras como quien recuerda las torpezas

del frío seco en el tacto del césped.

Carente de flores el verduzco de la noche del musgo y el azul

amatorio de los cuartos hechos para las depredaciones.

—Te imaginas un bozal en los ojos, rebanadas de infinito

hechas con un cuchillo desafilado y una migaja de premoniciones

tocando la piel de las palabras, o esa otra boca destemplada

de la luz y cortas en pedacitos las fotografías y te miras

en un zaguán negro que poco sabe, tal vez, de los sueños.

.

De ‘Como quien pide luz o pide agua’, 2021.2022

©André Cruchaga


domingo, 23 de enero de 2022

EL MAL TEMPS │ EL MAL TIEMPO

 

Imagen FB de Pere BessóEL MAL TEMPS

 

 

Sobre la paret el bus cec dels intramurs de l’absurd.

Sota dels arcaics plecs del desconsol,

el jeroglífic adverbial de la pastura consumit per les certeses.

De cada mil•límetre de jardí de les taques de l’agafall,

un ponent paralític de quaderns buits i ferrocarrils

perforats per cucs d’inequitat i anticivilitat.

A estones només transpirem un jo a glops de cantons rovellats,

un jo, si es vol, en la tela del panteix d’un parrac de perdudes.

Tard o d’hora necessitem d’alguna sutura.

El mal temps acostuma a ser un magatzem de nits sense hisops,

un casino de credencials negres, una epopeia de menstruacions.

Sí, el mal temps construeix brúixoles falses i delirants rostres

amb dentadures d’estrèpits i interminables sonoritats fosques.

A estones ens posem una camisa que distorsiona els jardins.

Res no ens queda davant de l’esclat de la vesprada.

En el compte del setanta vegades set, la disfressa es torna

demoníaca, igualment el gra de mostassa mesurat en vares.

Tot ens porta a l’esmalt dels sorolls i a l’ull cec.

Ens hem esdevingut petrificats vora de l’asfalt de la nit.

.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

.

.

EL MAL TIEMPO

 

 

Sobre la pared el buzo ciego de los intramuros del absurdo.

debajo de los arcaicos pliegues del desconsuelo,

el jeroglífico adverbial del pasto consumido por las certezas.

De cada milímetro de jardín de las manchas del asidero,

un poniente paralítico de cuadernos vacíos y ferrocarriles

perforados por gusanos de inequidad y anticivilidad.

A ratos solo transpiramos un yo a sorbo de esquinas enmohecidas,

un yo, si se quiere, en la tela del jadeo de un harapo de extravíos.

Tarde o temprano necesitamos de alguna sutura.

El mal tiempo suele ser un almacén de noches sin hisopos,

un casino de credenciales negras, una epopeya de menstruaciones.

Sí, el mal tiempo construye brújulas falsas y delirantes rostros

con dentaduras de estruendo e interminables sonoridades oscuras.

A ratos nos ponemos una camisa que distorsiona los jardines.

Nada nos queda ante el estallido de la tarde.

En la cuenta del setenta veces siete, el disfraz se vuelve

demoníaco, igualmente el grano de mostaza medido en varas.

Todo nos lleva al esmalte de los ruidos y al ojo ciego.

Nos hemos vuelto petrificados junto al asfalto de la noche.

.

De ‘Como quien pide luz o pide agua’, 2021.2022

©André Cruchaga