viernes, 1 de marzo de 2019

ASOS FÚNEBRES

Imagen FB de Pere Bessó

ASOS FÚNEBRES
Surgirán las ojeras de la Muerte,
como dos ases fúnebres de lodo.
César Vallejo
Davant de tantes fotografies de l'avenir, un acaba per fer-li bona cara a la fatalitat. Mentrestant clave els meus ulls al cementiri de les idees, o en l'excitació gebrada dels que fan enrenou com una amant traïda. Hi ha una niuada de parracs a l'atall i erms com una solfa de perversos eixams. Tindrem fulminants precarietats i capitulacions fulminants: des de fora, el futur és només un encanteri amb rostre de perfum; després seran doloroses les escomeses i els fracassos. Quant a hui, només som esquers d'uns altres vents i d'uns altres somnis. (Serà muda l'expressió i el plany.)
.
. Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

ASES FÚNEBRES
Surgirán las ojeras de la Muerte,
como dos ases fúnebres de lodo.
César Vallejo
Ante las tantas fotografías del porvenir, uno acaba por hacerle buen rostro a la fatalidad. Mientras tanto fijo mis ojos en el cementerio de las ideas, o en la excitación escarchada de quienes hacen alboroto como una amante traicionada. Hay una nidada de harapos en el atajo y páramos como una solfa de aviesos enjambres. Tendremos fulminantes precariedades y capitulaciones fulminantes: desde fuera, el futuro es sólo un encantamiento con rostro de perfume; luego serán dolorosas las embestidas y los fracasos. Por hoy, sólo somos señuelos de otros vientos y otros sueños. (Será muda la expresión y el llanto.)
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

CONSCIÈNCIA DE LA MATÈRIA

Imagen FB de Pere Bessó

CONSCIÈNCIA DE LA MATÈRIA
Després, la carn eixuta i la bufada de la faula: en la memòria la llegenda dels ocells migrants i aquella llàgrima de pedra en les palpebres. Entre la brasa i ella, els crits insondables de la nit. Alguna cosa deixà de ser als meus braços cecs: la certesa de la gota de soledat en els ràfecs de la casa, el pregon hivern d’arpons en les illades, les dilatades mossegades de la rosada. De tant en tant, el pot del pit es corba com una finestra troncada pel rovell. (Al fermall destrossat del cos, el món fosc de la cendra. I la progressió indemne de les fotografies.)
.
. Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

CONCIENCIA DE LA MATERIA
Después, la carne enjuta y el soplo de la fábula: en la memoria la leyenda de los pájaros migrantes y aquella lágrima de piedra en los párpados. Entre la brasa y ella, los gritos insondables de la noche. Algo dejó de ser en mis brazos ciegos: la certeza de la gota de soledad en los aleros de la casa, el hondo invierno de arpones en los ijares, los dilatados mordiscos del rocío. De tarde en tarde, el tarro del pecho se curva como una ventana tronchada por la herrumbre. (En el broche destrozado del cuerpo, el mundo oscuro de la ceniza. Y la progresión indemne de las fotografías.)
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

COSSOS CECS

Imagen FB de Pere Bessó

COSSOS CECS
“La primavera torna, torna i se n’anirà.” Ací, la teua mirada cega i la fruita nua a les meues mans. Pensaments al límit de l’inexplicable: canten els teus pits al sol del desig. Un suau litoral de saliva mulla els cossos, mentre la sang verge esdevé tempesta. 
.
. Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

CUERPOS CIEGOS
“La primavera vuelve, vuelve y se irá.” Aquí, tu mirada ciega y la fruta desnuda entre mis manos. Pensamientos al límite de lo inexplicable: cantan tus pechos en el sol del deseo. Un suave litoral de saliva, moja los cuerpos, mientras la sangre virgen se vuelve tormenta.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

EQUIVOCACIONS DE L’ALBA

Imagen FB de Pere Bessó

EQUIVOCACIONS DE L’ALBA
Tot resta empenyorat en les equivocacions de l’alba: el silenci després dels despropòsits, la gossada cega del campanar, la defensa de l’altre davant del crim, la llum etílica de les tenebres. Un suporta el dol com una llavor enganxada a la resina dels pins, i ací s’adorm en la desbandada de la pluja, en extrem lúgubre amb la boca entreoberta. L’ànima penja d’un fil, però tot resulta insubstancial en els cellers caòtics del llibre de les lamentacions. Així i tot, s’endureixen les paraules entre les dents. Davant de tanta promesa, un llenç de brutícia en l’horitzó i punxades de nuvolots fins al coll.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

EQUIVOCACIONES DEL ALBA
Todo queda empeñado en las equivocaciones del alba: el silencio después de los despropósitos, la jauría ciega del campanario, la defensa del otro frente al crimen, la luz etílica de las tinieblas. Uno soporta el duelo como una semilla pegada a la resina de los pinos, y ahí se duerme en la desbanda de la lluvia, lúgubre en extremo con la boca entreabierta. El alma cuelga de un hilo, pero todo resulta insustancial en las bodegas caóticas del libro de las lamentaciones. Aun así, se endurecen las palabras entre los dientes. Ante tanta promesa, un lienzo de mugre en el horizonte y punzadas de nubarrones hasta el cuello.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

SABOR DE TOTS ELS DIES

Imagen FB de Pere Bessó

SABOR DE TOTS ELS DIES
y, aquel universo, aquel universo cuadrado y geométrico suma
los ruidos de la vida.
Pablo de Rokha
En terra aquest tall de la nostàlgia dessagnant-se. Mentrestant s’erigeixen veneracions beates i vetlades horribles. Fumegen d’arrugues els vagons de les parpelles i aquests beneïts rampells que contenen les proclames en la deshora precària dels somnis. En acabant, més enllà de les branquetes de ruda i encens, cadascú porgarà el seu destí quan hi haja manca de braços. La llum també té els seus raptes i fatiga: fa por quan damunt de la taula es col·loquen les obstinacions, quan el tron és simple deliri. És clar, ara crema l’aroma del guirigall, però un cos no suporta tanta pluja.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SABOR DE TODOS LOS DÍAS
y, aquel universo, aquel universo cuadrado y geométrico suma
los ruidos de la vida.
Pablo de Rokha
Sobre la tierra este filo de la nostalgia desangrándose. Mientras tanto se erigen veneraciones beatas y velorios horribles. Humean de arrugas los vagones de los párpados y esos benditos arrebatos que contienen las proclamas en la deshora precaria de los sueños. Luego, más allá de las ramitas de ruda e incienso, cada quien purgará su destino cuando haya carencia de brazos. La luz también tiene sus raptos y fatiga: da miedo cuando sobre la mesa se colocan las obstinaciones, cuando el trono es simple delirio. Claro, ahora arde el aroma de la algarabía, pero un cuerpo no soporta tanta lluvia.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

OCELL EN LA BRANCA

Imagen FB de Pere Bessó

OCELL EN LA BRANCA
I remember the myrtle sprouting from his hand
And saw myself the minor bird on the bough.
George Barker
Només era un ocell balb en la branca de l’arbre de la vida. Un ocell només en les mans del dia. Un ocell, potser en l’absurd de les monedes, un ocell que acaba en les subhastes del mercat, en les caixes de sal del desig, un ocell que només es veu en el cresol del crepuscle, a deshores dels gels del crit, enmig de jardins que s’escapen dels sentits. Al lluny les paraules, aquestes que queden atrapades en un tren en marxa.
.
Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

PÁJARO EN LA RAMA
I remember the myrtle sprouting from his hand
And saw myself the minor bird on the bough.
George Barker
Sólo era un pájaro aterido en la rama del árbol de la vida. Un pájaro solamente en las manos del día. Un pájaro, acaso en el absurdo de las monedas, un pájaro que acaba en las subastas del mercado, en las cajas de sal del deseo, un pájaro que únicamente se ve en el candil del crepúsculo, a deshoras de los hielos del grito, entre jardines que se escapan de los sentidos. A lo lejos las palabras, esas que quedan atrapadas en un tren en marcha.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga