sábado, 4 de enero de 2014

SHKRIMI

Imagen cogida de la red
SHKRIMI


A Grace B. Castro H.


Pisha në prag si një hije bindëse. Deri ku shkon 
forma e bërë nga duart e mi,
imazhet të cilat zbusin
qartësinë? – Jehonat e orëve të fshehura në flakët që depërtojnë
deri në fund të ngjyrës që jeton përbrenda.
(Është një shi që ushëton si bukë në letrën e bardhë: ato janë 
Drama të vdekjes të fermentuara në pëllëmbë të dorës,
kjo thotë, definitivisht, trupin e hollë të asaj që është parashikuar.)
-- Çdo fjalë e parë më jep ndjenjën e krahut dhe kujtime.
Në dollapin drynit të derës, ndriçimin fillestar të ylberit:
në hamak të varur, jerm i shumëzuar i orakullit.

Poema traducido al albanés por el poeta y traductor Fahredin Shehu

ESCRITURAA Grace B. Castro H.
El pino en el dintel como una sombra persuasiva. ¿Hasta dónde
llega la forma creada por mis manos, las imágenes que sofocan 
la claridad? —Ecos de relojes soterrados en cada lumbre que penetra
el fondo de la tinta vivida hacia dentro.
(Hay una lluvia que grita como el pan en la hoja en blanco: existen
estertores fermentados en la palma de la mano, ésta que interpreta,
definitiva, el cuerpo alígero de lo que se anticipa.) 
—Cada primera palabra me da el sentido del ala y los recuerdos.
Hacia la alacena de la cerradura, el relámpago abierto del arcoíris:
en la hamaca de la levedad, el desvarío multiplicado del oráculo.
Barataria, 15.IX.2013