domingo, 10 de agosto de 2014

NOMS

Imagen cogida de la red
NOMS
Han segut tants els noms del zodíac que alguns es tornaren errants.
(Sempre és definitiu, supose, el fred als carrers, tants ulls que s’obrin
en la perennitat de la metamorfosi de l’alé.)
Encara guarde els bocins de món del misteri: en quin moment es fa
inaudible la respiració, per a ser en acabant pasmosa antigalla?
En els absurds, el mar congènit de l’oblit. Algú exacerbà les escales,
i les nits apostades en les consonants del deliri;
algú disfressà oblit per exili, fosc pellam del destí.
A quin nom s’adhereix el crit negre del confí, la brasa o el caliu domèstic de l’horitzó? 
—Només demane, després de tant de baf, preservar certs
adreços: objectes, ocells, memòria, dies i la il•lusió d’un tren de tempestes
damunt del teu cos multiplicat de vocals…

Noms” [‘Nombres’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït del castellà al català per PERE BESSÓ
NOMBRESHan sido tanto los nombres del zodíaco que unos se tornaron errantes.
(Siempre es definitivo, supongo, el frío en las calles, los tantos ojos que se abren
en la perennidad de la metamorfosis del aliento.)
Aun guardo los pedazos de mundo del misterio: ¿en qué momento se torna
inaudible la respiración, para luego ser pasmosa antigualla?
En los absurdos, el mar congénito del olvido. Alguien exacerbó las escaleras,
y las noches apostadas en las consonantes del delirio;
alguien disfrazó olvido por exilio, hosca pelambre del destino.
¿A qué nombre se adhiere el grito negro del confín, la brasa o el rescoldo doméstico 
del horizonte? —Solo pido, después de tanto vaho, preservar ciertos
aderezos: objetos, pájaros, memoria, días y la ilusión de un tren de tormentas
sobre tu cuerpo multiplicado de vocales…
Barataria, 07.VIII.2014