lunes, 24 de junio de 2013

SOBRIETAT

Imagen cogida de: 
aficionarte-versionoriginal.blogspot.com
SOBRIETAT


Per a l'Andrei Langa


Damunt de la fulla verda del temps, s’escola el rou. Salta sobre els ulls
l’horitzó i aqueix cordatge de finestres a través de l’ala.
En el riu de l’eternitat, treballen sense atur els somnis, cadascú
desperta dels seus fonaments l’entranya,
els marbres de la boira que sovint es porten en els muscles.
Hi ha plenitud en l’art de tèixer les xarxes del calendari? —La llum, sense dubte,
es cenyeix als arrels de la setmana que juguen als confins.
(Aleteja la brisa com un colibrí enmig de la tendresa, com l’eco
detés en les ombres del camí.)

—mai la claredat ha tingut data de caducitat. En el tamborinet de la vesprada,
l’alambí i el seu ferment d’hores, els molls profunds del rellotge,
el silenci de trens en les terrasses.
(La memòria mai no seboleix el caragol dels segons, ni hi ha defuncions
en la roca de l’alba: en l’alé del poema la quietesa inapel•lable.)

Després del balboteig i el somnambulisme, aprenguí a llegir el manuscrit
de l’onatge amb totes les ulleres del meu analfabetisme…

“Sobrietat” [‘Sobriedad’] d’André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

SOBRIEDAD


A Andrei Langa


Sobre la hoja verde del tiempo, fluye el rocío. Salta sobre los ojos
el horizonte y ese cordaje de ventanas a través del ala.
En el río de la eternidad, trabajan sin descanso los sueños, cada quien
despierta de sus cimientos la entraña,
los mármoles de la niebla que a menudo se llevan en los hombros.
¿Hay plenitud en el arte de tejer las redes del calendario? —La luz, sin duda,
se ciñe a las raíces de la semana que juegan a los confines.
(Aletea la brisa como un colibrí en medio de la ternura, como el eco
detenido en las sombras del camino.)

—Nunca la claridad ha tenido fecha de caducidad. En el taburete de la tarde,
el alambique y su fermento de horas, los muelles profundos del reloj,
el silencio de trenes en las azoteas.
(La memoria nunca sepulta el caracol de los segundos, ni hay defunciones
en la roca del alba: en el aliento del poema la quietud inapelable.)

Después del balbuceo y el sonambulismo, aprendí a leer el manuscrito
del oleaje con todas las ojeras de mi analfabetismo…

Barataria, 15.VI.2013

martes, 18 de junio de 2013

FULLA

Imagen cogida de la redFULLANomés em puc conformar amb el temps que tot ho aploma.
Transcòrrec a través de la pols groga de papallones somorgollades en la golfa
que l’aire ha posat inútilment en la ranera freda de la tortura.
Ja m’he oblidat del raïm menut d’ombres que pul•lulava al voltant
De la meua corbata: ara entenc l’huracà de les superficialitats,
Les volences desendreçades del fem,
aquell cataclisme vacu de l’estrèpit. En quin sac trencat fiquí les meues paraules?
En quines monedes amargues s’alça la paràbola?
Per a un altre serà destí el tarquim i els excessos de agonia. Per a mi, remor
agonitzant, vergonyós, el sabor deshabitat de la llimonada.
Tanquí ja la meua finestra perquè no entre el fum de la fullaraca. (Sospite
que en la consciència només hi ha enderrocs i una manera vil d’apaivagar
la ferida. El seu mateix imaginari d’asfíxies.)

Poema d'ANDRE CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
HOJASólo me puedo conformar con el tiempo que todo lo aploma.
Transcurro a través del polvo amarillo de mariposas sumergidas en el desván
que el aire ha puesto inútilmente en el estertor frío de la tortura.
Ya me he olvidado del racimo íngrimo de sombras que pululaba alrededor
de mi corbata: ahora entiendo el huracán de las superficialidades,
las querencias desaliñadas del estiércol,
aquel cataclismo vacuo del estrépito. ¿En qué saco roto metí mis palabras?
¿En qué monedas amargas se yergue la parábola?
Para otro será destino el cieno y los excesos de agonía. Para mí, murmullo
agonizante, vergonzoso, el sabor deshabitado de la limonada.
Cerré ya mi ventana para que no entre el humo de la hojarasca. (Sospecho
que en la conciencia sólo hay escombros y una forma vil de apaciguar
la herida. Su propio imaginario de asfixias.)

Barataria, 17.VI.2013

sábado, 15 de junio de 2013

KHLOÉ

Khloé, Imagen de André CruchagaKHLOÉ
Ha mort. Ella ha mort. Quina sendera absorbeix la teua saliva,
la flauta del sanglot que em deixes, abandonat l’amagatall i els joguets?
(Te m’escapes, ara, com ho fan tots els dies de les setmanes.)
Eres l’amor que ara se m’escapa de les mans; te’n vas i em deixes
els braços buits, perduts.
Xiula el vent mentre dorms, mentre es clouen els ulls.
El subsòl mossega el teu cadàver com un armari inassolible. Al capdavall,
seràs memòria i l’espectre que em llostrege entre llunes.
Seràs com tornar en el meu alé, el ritu de saludar-me
tots els matins, tot lladrugant encara als meus somnis.

“Khloé” d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

KHLOÉ
Ha muerto. Ella ha muerto. ¿Qué sendero absorbe tu saliva,
la flauta del sollozo que me dejas, abandonado el escondite y los juguetes?
(Te me escapas, ahora, como lo hacen todos los días de las semanas.)
Eras el amor que ahora se me escapa de las manos; te vas y me dejas
los brazos vacíos, extraviados.
Silva el viento mientras duermes, mientras se cierran los ojos.
El subsuelo muerde tu cadáver como un armario inasible. Al fin y al cabo,
serás memoria y el espectro que me amanezca entre lunas.
Serás, como volver a empezar en mi aliento, el rito de saludarme
todas las mañanas ladrándole todavía a mis sueños.

Barataria, 09.VI.2013

martes, 11 de junio de 2013

ESCRIPTURA

Imagen cogida del FB de Sorina Dascalu
ESCRIPTURA
S’ha fet memòria la veu del mar. El llarg puny de la sang.
A les arestes de l’alè, l’embriaguesa establida de les arrels.
Des de l’infantesa de l’alfabet, la còpula desenfrenada, l’escarabat
dels espills, els jocs de l’alè,
i aquesta fam d’ara, nua i quasi sobrenatural.
Al peu de la taula, el mantell en flames del quadern, conspira contra 
la pedra del crepuscle,
i amb tota l’asfixia i les escames dels fèretres.
A la fi, sé que quan escric estic cavant la meua pròpia fossa: la làpida
de l’amor, (cadàver de la saliva i la vigília).
Escriure és fàcil, sobretot quan ho fem sobre les falses promeses,
de l’ull tancat del cos.

André Cruchaga
Barataria,03-VI-2013

Traducido al catalán por Manel Alonso Català


ESCRITURA
Se ha hecho memoria la voz del mar.  El largo puño de la sangre.
En las aristas del aliento, la embriaguez establecida de las raíces.
Desde la infancia del alfabeto, la cópula desenfrenada, el escarabajo
de los espejos, los juegos del aliento,
y esta hambre de ahora, desnuda y casi sobrenatural.
Al pie de la mesa, el mantel en llamas del cuaderno, conspiro contra
la piedra del crepúsculo,
y con toda la asfixia y escamas de los féretros.
Al final, sé que cuando escribo estoy cavando mi propia tumba: la lápida
del amor, (cadáver de la saliva y la vigilia.)
Escribir es fácil, sobre todo cuando lo hacemos sobre las falsas promesas,
del ojo cerrado del cuerpo.

Barataria, 03.VI.2013

sábado, 8 de junio de 2013

DESTÍ

Imagen cogida del FB de André Cruchaga
DESTÍ…al llegar a la curva me vuelvo y miro por encima del hombro 
de mi pasado lleno del ruido mágico en el momento preciso 
siempre incomprensible y angustioso del fruto del árbol del pan…
AIMÉ CÉSAIRE
On va el badall de la llàntia en la nit, l’arbre duplicat
dels ulls, la febre de l’ocell volant a contrallum?
—L’alé és un destí, la infantesa primera dels vaixells,
el cor verd de les llànties, la gràcia del mar concentrat
en les ninetes. Aqueix feliç balcó dels somnis al niu infinit
de l’arbre fondo del vent.
El fang del que som ens sosté en el subsòl. —Aqueix presagi
de faules en presència d’escales i desnivells.
Una veu superior obri el camí de la pell.
Fins on arriben les fronteres del miratge, el quartó de l’espill
inventat, Llàtzer sense el desvetlament de l’agonia?
—Dit és l’enigma sense fondre’s. El dia germinal de l’ala.
L’hort sense terminis als dits del calendari, per bé que els dies atien
la mateixa efervescència de les aigües umbilicals.
El pols exorcitza els bafs de la memòria. 
Destí amb criptes, amb càbales, amb ombres? —El destí sovint
és una nit fatigada, on només cap l’enruna.
Un deu riure’s del gir il•lús de la llunyania o, almenys, no prendre’s
seriosament la clarividència dels cecs, l’oli d’eucaliptus
per a la tos, el mocador de l’aigua dels anhels.
De sobte un deu ser coherent amb les subtileses del dubte;
res és més gratificant que descobrir la set en la respiració,
i riure en el desvetlament del viscut.
Cadascú llaura la serradura del seu mateix xàfec. Cadascú flueix
en la sal o el sucre dels gira-sols i les begònies,
en els dies consumits per les contradiccions, en el mapa dels seus porus,
o en les aigües indigents de la ficció.
Cadascú viu en la fugacitat o en la perennitat del pol•len,
cadascú mulla la fogassa de pa segons convé a l’albir.
La resta queda: sempre la llum al paisatge de l’oïda o en el jardí
empelt de l’ànima.
Som part d’aqueix dubte de la set.
Así motlurem les mans al refilet.
Des de les temples als peus toquem la memòria.
Des de la vocal a la cendra de les barques.
Des de l’espill que ens inventa, fins al tràngol a la cendra.
Des de la creu del secret, fins al forcó escorxat de l’atzar.
Des del mar circular de la por, fins a la brisa de les temples.
Des del coixí delirant, fins a la ràfega del cereal de la consciència.

“Destí”[‘Destino’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ


DESTINO…al llegar a la curva me vuelvo y miro por encima del hombro 
de mi pasado lleno del ruido mágico en el momento preciso 
siempre incomprensible y angustioso del fruto del árbol del pan…
AIMÉ CÉSAIRE¿A dónde va el bostezo de la lámpara en la noche, el árbol duplicado
de los ojos, la fiebre del pájaro volando a contraluz?
—El aliento es un destino, la infancia primera de los barcos,
el corazón verde de las lámparas, la gracia del mar concentrado
en las pupilas. Ese feliz balcón de los sueños en el nido infinito
del árbol hondo del viento.
El barro del que somos nos sostiene en el subsuelo. —Ese presagio
de fábulas en presencia de escaleras y desniveles.
Una voz superior abre el camino de la piel.
¿Hasta dónde llegan las fronteras del espejismo, el cuartón del espejo
inventado, Lázaro sin el desvelo de la agonía?
—Dicho está el enigma sin diluirse. El día germinal del ala.
El huerto sin plazos en los dedos del calendario, aunque los días aticen
la propia efervescencia de las aguas umbilicales.
El pulso exorciza los vahos de la memoria. 
¿Destino con criptas, con cábalas, con sombras? —El destino, a menudo,
es una noche fatigada, donde sólo cabe el escombro.
Uno debe reírse del giro iluso de la lejanía o, al menos, no tomarse
en serio la clarividencia de los ciegos, el aceite de eucalipto
pata la tos, el pañuelo del agua de los anhelos.
De pronto uno tiene que ser coherente con las sutilezas de la duda;
nada es más gratificante que descubrir la sed en el respiro,
y reir en el desvelo de lo vívido.
Cada quien labra el aserrín de su propio aguacero. Cada quien fluye
en la sal o el azúcar de los girasoles y las begonias,
en los días consumidos por las contradicciones, en el mapa de sus poros,
o en las aguas indigentes de la ficción.
Cada quien vive en la fugacidad o en la perennidad del polen,
cada quien moja la hogaza de pan según conviene al albedrío.
Lo demás queda: siempre la luz en el paisaje del oído o en el jardín
injerto del alma.
Somos parte de esa duda de la sed.
Así le moldeamos las manos al trino.
Desde las sienes a los pies tocamos la memoria.
Desde la vocal a la ceniza de las barcas.
Desde el espejo que nos inventa, hasta el trance a la ceniza.
Desde la cruz del sigilo, hasta el horcón desollado del azar.
Desde el mar circular del miedo, hasta la brisa de las sienes.
Desde la almohada delirante, hasta la ráfaga del cereal de la conciencia.

Barataria, 05.VI.2010


domingo, 2 de junio de 2013

COLOFÓ

Imagen cogida de: dibujoseco.blogspot.com

COLOFÓ

Malgrat els ofegaments, vaig amb l’ombra del rovell damunt dels muscles:
udola el gos de la soledat, els ara que es quedaren com les vaques flaques
de la paràbola (a mitges del somni els retrunys de l’agonia.)
—He aprés que fins i tot els rostolls no són eterns als ulls;
desconec els sentiments aliens, per bé que ells arriben fins al coll:
un dia, —després de superar els atavismes— sobreviuré en l’alternància
del vol: dormí creient que l’horitzó no tenia fullaraca i era ferm,
i així mamprenguí aqueixa llarga jornada de gavines.
La meua memòria és una altra creu semblant als cresols foscos de la set:
Hi ha dies destarifats on s’acumulen tots els dolors (deixe que el temps
seque aquesta llàgrima, nua com l’arpó que entra al pit.)
No et fies —em dic enmig dels meus ofegaments— cap jurament no se sosté
en l’aire: en acabant, lleve l’espill orfe penjat de la paret...
No et fies, --em dic—l’arc del cel s’arrabassa més lleuger del que creus...


 Colofó [‘Colofón]. Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

COLOFÓN

Pese a los ahogos, voy con la sombra de la herrumbre sobre los hombros:
aúlla el perro de la soledad, los ahoras que se quedaron como las vacas flacas
de la parábola (a mitad del sueño los retumbos de la agonía.)
—He aprendido que aún los rastrojos no son eternos en los ojos;
desconozco los sentimientos ajenos, aunque ellos lleguen hasta el cuello:
un día, —después de superar los atavismos— sobreviviré en la alternancia
del vuelo: dormí creyendo que el horizonte no tenía hojarasca y era firme,
y así emprendí esa larga jornada de gaviotas.
Mi memoria es otra cruz semejante a los candiles oscuros de la sed:
hay días desmedidos donde se acumulan todos los dolores (dejo al tiempo
que seque esta lágrima, desnuda como el arpón que entra al pecho.)
No te fíes —me digo en medio de mis ahogos— ningún juramento se sostiene
en el aire: luego, quito el espejo huérfano colgado de la pared...
No te fíes, --me digo-- el arco iris se descuaja más ligero de lo que crees...
Barataria, 18.V.2013