martes, 2 de abril de 2013

MORT

Imagen cogida de la red
MORT
(La mort és la mesura de totes les coses.) Muir cada dia quan rellisque
en la corda fluixa del temps, aquest alé manca ja de capells,
cau la respiració fins als turmells, què em resta després de llepar 
els excrements? (Morir abans que muiren les paraules és la millor solució.)
—Morir com se embriaga el teulat
en tocar amb la llengua els porus avariats del quitrà que deixen
les parpelles (la molsa bisellada del llampec vacil•la en les meues mans 
de setge inesperat, descorre la meua abnegació en les cremades del vernís.)
De quin temps i de quina mort parle? 
—Vinc del semen, del foc i de la destral. Vinc del bisturí i les negacions,
vinc de la fam i la bufetada, no pas dels afrodisíacs,
vinc del tir del i del fastig dels gossos,
vinc de l’incest dels mars i del terror de les religions,
vinc de la violència i del desig, 
vinc del vertigen clandestí de les pneumonies,
vinc de la tempesta on es desfa l’alegria
vinc del desordre i l’oblit, vinc dels insults a l’esperança,
vinc de la perversió de la poesia. Hi ha una altra amenaça més forta
que el desgel, el raïm de trementina en les temples, la vestidura humidida
per l’ombra del que part cap a l’arbust del somnambulisme?
(La vida no està feta només de bones intencions.)
—A la foscor se sumen els ulls devorats de la memòria: (tu i jo
ho sabem quan llavem els nostres peus i deixem caure de sobte les culpes,
i la follia de trobar-se a la vorera d’un altre espill, tan incert com nosaltres.)
a la llum que puja, jo baixe amb mans i boca a l’aquari…

“Mort” [‘Muerte’], poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ


MUERTE
(La muerte es la medida de todas cosas.) Muero cada día cuando resbalo
en la cuerda floja del tiempo, este aliento carece ya de sombreros,
cae la respiración hasta los tobillos, ¿qué me queda después de lamer 
los excrementos? (Morir antes que mueran las palabras es la mejor solución.)
—Morir como se embriaga el tejado
al tocar con la lengua los poros averiados del alquitrán que sueltan
los párpados (el usgo biselado del relámpago vacila en mis manos 
de inesperado asedio, descorre mi abnegación en las quemaduras del barniz.)
¿De qué tiempo y de qué muerte hablo? 
—Vengo del semen, del fuego y del hacha. Vengo del bisturí y las negaciones,
vengo del hambre y la bofetada, no de los afrodisíacos,
vengo del disparo y del fastidio de los perros,
vengo del incesto de los mares y del terror de las religiones,
vengo de la violencia y del deseo, 
vengo del vértigo clandestino de las neumonías,
vengo de la tormenta donde se deshace la alegría
vengo del desorden y el olvido, vengo de los insultos a la esperanza,
vengo de la perversión de la poesía. ¿Existe otra amenaza más fuerte
que el deshielo, el racimo de trementina en las sienes, la vestidura humedecida
por la sombra del que parte hacia el arbusto del sonambulismo?
(La vida no está hecha sólo de buenas intenciones.)
—A la oscuridad se suman los ojos devorados de la memoria: (vos y yo
lo sabemos cuando lavamos nuestros pies y dejamos caer de golpe las culpas,
y la locura de estar al borde de otro espejo, tan incierto como nosotros.)
a la luz que sube, yo bajo con manos y boca al acuario…

Barataria, 02.IV.2013lunes, 1 de abril de 2013

FINESTRA A LA GESPA

Imagen cogida del blog: horizonte.bligoo.com

FINESTRA A LA GESPA
En entrar, el fal•lus de l’hivern a la porta, la fogaina que endolça i consumeix.
Embegut en l’espill fosc de la taverna, el borboll d’ones
com la nit terrestre d’un bordell. (Bese la gespa com ho faria
una tempesta en el seu trapezi mòbil d’orquídies.)
Allí, la flama de la llenya, les dents fins a la sacietat de l’èter de les sines;
Després, els kilòmetres de follia, la llima esmolada al moll,
el litoral de les aigües en l’espill de la ficció.
És el melic el port on ancoren sempre les gavines per a endinsar-se en acabant
en la catifa secreta de la sorra? —La fam és incessant
Encara sense ajuntar finestra i espiga, platges i aigües, estació i ferrocarril.
(Ara l’olfacte aprén l’aroma del deliri. Possés gemega l’aspre esbufec
del rellotge, la pell líquida del vol, el farelló devorat de les ràfegues.)
Podria continuar ací, si fóra possible, com un exercici eqüestre: fer
que germinen les llavors del zodíac i respirar el coixí com l’agafall
perfecte del que despullat no pensa en la caducitat del vent.

Baratària, 30.III.2013

“Ventana al césped” [‘Finestra a la gespa’], poema d’ANDRÉ CRUCHAGA, traduït al català per PERE BESSÓ

VENTANA AL CÉSPED
Al entrar, el falo del invierno en la puerta, la fogata que endulza y consume.
Embebido en el espejo oscuro de la taberna, el borbollón de olas
como la noche terrestre de un burdel. (Beso el césped como lo haría
una tormenta en su móvil trapecio de orquídeas.)
Allí, la flama de la leña, los dientes hasta la saciedad del éter de los senos;
Después, los kilómetros de locura, la lima afilada en el muelle,
el litoral de las aguas en el espejo de la ficción.
¿Es el ombligo el puerto donde anclan siempre las gaviotas para luego adentrarse 
en la secreta alfombra de la arena? —El hambre es incesante
aún sin juntar ventana y espiga, playas y aguas, estación y ferrocarril.
(Ahora el olfato aprende el aroma del delirio. Poseso gime el áspero resuello
del reloj, la piel líquida del vuelo, el farallón devorado de las ráfagas.)
Podría seguir aquí, si fuese posible, como un ejercicio ecuestre: hacer
que germinen las semillas del zodíaco y respirar la almohada como el perfecto
asidero del que desnudo no piensa en la caducidad del viento.

Baratària, 30.III.2013