miércoles, 23 de octubre de 2013

TRAJECTE

Imagen cogida de la red
TRAJECTE
Rondege en els traus, el darrer botó de l’hospitalitat. La llibertat
sempre és la nostra resurrecció. El rumb és en aquell ocell que anomenen
les paraules, en el fervor multiplicat.
—Creuem tants caus que una volta ens sentírem desnonats.
(Mai les aigües no deixen de tindre el seu propi llit, per més abundor
de séquies); quan han transcorregut els ara,
se sap que vencé la malvolença.
No hi ha més veritat personal del que revelen els records:
Qualla la seua ràfega la matèria de tot el treball de l’alba.
Quan les terboleses aguaiten, és menester invocar les aigües cristal•lines
i incinerar l’insuportable…

“Trajecte” [‘Trayecto’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
TRAYECTO
Merodeo en los ojales, el último botón de la hospitalidad. La libertad
siempre es nuestra resurrección. El rumbo está en aquel pájaro que nombran
las palabras, en el fervor multiplicado.
—Cruzamos tantas madrigueras que una vez nos sentimos desahuciados.
(Nunca las aguas dejan de tener su propio cauce, por más abundancia
de acequias); cuando han transcurrido los ahoras,
uno sabe que venció a la malevolencia.
No hay más verdad personal que aquélla que revelan los recuerdos:
cuaja su ráfaga la materia de todo el trabajo del alba.
Cuando las turbiedades acechan, es menester invocar las aguas cristalinas
e incinerar lo insoportable…

Barataria, 22.X.2013