lunes, 29 de junio de 2015

HORES CONFUSES

Imagen cogida de lña red
HORES CONFUSES
Com la fulla que no cau a terra, aquesta experiència d’hores confuses.
De tornada a la volença inevitable, impossible regenerar la nit i els rellotges.
Tot és confús encara que hui cresca la llum.
Tot és confús ara que camine fora dels meus somnis.
Tot és confús ara que he desembullat la saliva als ulls: vegeu aquesta
gola de degolladures, vegeu de sobte el fil que amarra la boca,
l’eco callat del revés de les paraules.
Tot és confús ara que converse amb el com i des del quan de l’aigua
Freda i de l’escarabat de la pedra com un crit aixafat.
De la vella fusta a penes queden les serradures o la riallada de l’infinit.
(No em serveix ja el dubtós camí dels ulls, ni descobrir que una promesa
és només un joc per a dibuixar ocells; són massa obtusos els corrals
de la nit, el lletreig del balbuceig en el món del rosegó.
El minut aboca els seus hisops incinerats damunt de cada jornada de lents.)

—Desfeta l’alegria, avança nu el lent carrusel de les ombres;
Retorne, retrent-me, tota la set mai no reinventada en el temps:
sí, la llum és fragància o és il·lusió. Branca del pols descalç de les paraules.
Des de fora del somni estic despert com un bosc que no esgota sentits,
ni menysprea la paraula dita, ni es tanca a l’essencial.
Ha estat llarg el temps esgotat, confuses les claus del nus de la vigília.
—Et quedes en la broma. El meu bosc encara no sagna de cendra…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
HORAS CONFUSAS
Como la hoja que no cae en tierra, esta experiencia de horas confusas.
De regreso a la querencia inevitable, imposible regenerar la noche y los relojes.
Todo es confuso aunque hoy crezca la luz.
Todo es confuso ahora que camino fuera de mis sueños.
Todo es confuso ahora que he desenmarañado la saliva en los ojos: véase esta
garganta de degolladuras, véase de pronto el hilo que amarra la boca,
el eco callado del revés de las palabras.
Todo es confuso ahora que converso con el cómo y desde el cuándo del agua
fría y del escarabajo de la piedra como un grito aplastado.
De la vieja madera apenas queda el aserrín o la carcajada del infinito.
(No me sirve ya el dudoso camino de los ojos, ni descubrir que una promesa
es solo un juego para dibujar pájaros; son demasiado obtusos los cuartones
de la noche, el deletreo del balbuceo en el mundo del mendrugo.
El minuto vuelca sus hisopos incinerados sobre cada jornada de lentes.)

—Deshecha la alegría, avanza desnudo el lento carrusel de las sombras;
Regreso, reprochándome, toda la sed nunca reinventada en el tiempo:
sí, la luz es fragancia o es ilusión. Rama del pulso descalzo de las palabras.
Desde fuera del sueño estoy despierto como un bosque que no agota sentidos,
ni desdeña la palabra dicha, ni se cierra a lo esencial.
Ha sido largo el tiempo agotado, confusas las claves del nudo de la vigilia.
—Te quedas en la bruma. Aun mi bosque no sangra de ceniza…
Barataria, 27.VI.2015

domingo, 28 de junio de 2015

MOSTRARI DE L’OBLIT

Imagen cogida de off-camera-flash.com
MOSTRARI DE L’OBLIT
L’oblit s’ha fet de tants freds, de tants parracs necessaris. Disbauxa.
Gorges. Les prestatgeries de la desmesura, mosseguen, quasibé immòbils les ales. 
Sempre sobren diferents maneres per a abaixar-se i respondre al món.
Sovint en el llit s’aprén la lliçó de tots els incendis.
Ara la nit és un muntó d’estrelles opaques.
Una paraula o l’eco de la mateixa pot oxidar les al·leluies, el rovell
del descolor, els claus del xiuxiueig,
o el carbó envellit de portes. (Hi ha maneres subtils de conrear la cendra;
cels soterrats o somorgollats, primaveres subterrànies, llànties
espectrals sense heràldica: amb la teua antigor d’ossos, res no deixarà de ser oblit, 
ni campanar fructuós.
Fan mal tots els pertrets condemnats a l’estupor. Fa mal el taló de sal
i el repic de rostres com funesta proclama.)
Dels temps viscuts, només la fúria de les tombes, l’esquelet groc
de les ombres, el cresol apagat de les paraules, el morrió
a l’altura del cactus, les bastides flotants en la imminència dels imants.
S’acaba consumint tots els ocells.
—Tu ho saps des que l’espiga s’ha tornat pols.
Morirem marcits d’hores; morirem de boques sense noms; morirem
vençuts de pals, en la carn inevitable de l’oblit, en la primor del fil.
Entre el paper i la tinta, hi ha llargues pastures d’epitafis…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

MUESTRARIO DEL OLVIDO
El olvido se ha hecho de tantos fríos, de tantos harapos necesarios. Hartazgo.
Desfiladeros. Las estanterías de la desmesura, muerden, casi inmóviles las alas. 
Siempre sobran diferentes maneras para inclinarse y responder al mundo.
A menudo en el lecho uno aprende la lección de todos los incendios.
Ahora la noche es un montón de estrellas opacas.
Una palabra o el eco de la misma, puede oxidar los aleluyas, la herrumbre
del descolor, los clavos del susurro,
o el carbón envejecido de puertas. (Existen maneras sutiles de cultivar la ceniza; 
cielos sepultados o sumergidos, primaveras subterráneas, lámparas
espectrales sin heráldica: con tu antigüedad de huesos, nada dejará de ser olvido, ni fructuoso campanario.
Duelen todos los atavíos condenados al estupor. Duele el talón de sal y el repique 
de rostros como funesta proclama.)
De los tiempos vividos, solo la furia de las tumbas, el esqueleto amarillo
de las sombras, el quinqué apagado de las palabras, el bozal 
a la altura del cactus, los andamios flotantes en la inminencia de los imanes.
Uno acaba por consumir todos los pájaros.
—Vos lo sabés después que la espiga se ha convertido en polvo.
Moriremos marchitos de horas; moriremos de bocas sin nombres; moriremos
vencidos de mástiles, en la carne inevitable del olvido, en la delgadez del hilo.
Entre el papel y la tinta, hay largos pastizales de epitafios…
Barataria, 26.VI.2015

jueves, 25 de junio de 2015

ARNA

Imagen cogida de la red
ARNA
Discretament somies a la vora de la fusta amb arna; li dic als temps
que ja se n’anaren: camina el món en l’ombra dels pneumàtics,
món finalment fosc en les axil·les, en l’alé embolicat de tantes i tantes
depredacions, em preocupa l’all fins al coll del paraigües,
em corroeix la boira titànica, lenta, damunt de la branca de l’aigua i la seu conseqüent faula de moral humida.
Em mata el plat buit en les parpelles de la son.
En el pilar arquejat de l’horitzó, l’imperi groc de l’inestroncable,
o els perímetres d’unt, o els arbres aferrats al no-res.
Sense saber on posar els meus draps, tot el pes del vendaval en la meua manta.
Quan arribes al cor de la fusta, es torna hipnòtic el territori
i visible la concavitat del dol.
I visible la litúrgia i el cor de la fam sobre el buit que va deixant l’avidesa.
(Si alguna cosa corroeix l’entranya és aquesta podredura de raneres gastades;
si, en acabant, el paladar es torna objecte innombrable, paraula del quequeig,
o simple infortuni on ja res no crema.
Ara són visibles totes les esquerdes: la randa esvanida a les mans,
les fotografies fosforescents de l’alé, el llarg centpeus del fullatge.)

—Tu no t’immutes davant de l’ull obert de la pàgina, el polsim xauxinejant
de les bigues, el difícil dolor dels quartons.
La memòria és una ombra que ens crema la respiració…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

POLILLA
Sueñas discretamente a la orilla de la madera con polilla; le digo a los tiempos
que ya se fueron: camina el mundo en la sombra de los neumáticos,
mundo al fin, oscuro en las axilas, en el aliento embozado de tantas y tantas
depredaciones, me preocupa el ajo hasta el cuello del paraguas,
me corroe la niebla titánica, lenta, sobre la rama del agua y su consecuente
fábula de húmeda moraleja.
Me mata el plato vacío en los párpados del sueño.
En el pilar arqueado del horizonte, el imperio amarillo de lo irrestañable,
o los perímetros de tizne, o los árboles aferrados a la nada.
Sin saber a dónde colocar mis harapos, todo el peso del vendaval en mi cobija.
Cuando llegas al corazón de la madera, se vuelve hipnótico el territorio
y visible la concavidad del luto.
Y visible la liturgia y el coro del hambre sobre el vacío que va dejando la avidez.
(Si algo corroe la entraña es esta podredumbre de estertores gastados;
si, después, el paladar se torna objeto innombrable, palabra del tartamudeo,
o simple infortunio donde ya nada arde.
Ahora son visibles todas las fisuras: el encaje desvanecido entre las manos,
las fotografías fosforescentes del aliento, el largo ciempiés del follaje.)
—Vos, no te inmutás ante el ojo abierto de la página, el polvillo chirriante
de las vigas, el difícil dolor de los cuartones.
La memoria es una sombra que nos quema la respiración…
Barataria, 23.VI.2015


lunes, 22 de junio de 2015

OCELLS DISSECATS

Imagen cogida de la red
OCELLS DISSECATS
Com els ocells dissecats en l’envelliment de la fusta, les artèries
cremades i els durs esquelets de l’ombra en les temples.
Marxe cap a les fronteres del vent. Creixen pertot les pors acumulades,
els papers bruts i la inflació de l’economia global.
Sempre hi ha més preguntes quan avancen les fogonades de la foscor
cap a l’horitzó. Des de la seua pròpia llengua, cadascú paga els seus prèstecs,
els fons de la respiració, 
els pulmons abans que muira la realitat. El sol de puntetes de l’abisme.
(Tot és com passa: esvaïdes moren les malenconies, a tu els ulls grocs
de la llengua, l’escuma cavada en l’ocell, la destral indòcil dels escorpins.
Per a tu, l’ala xiuladora de la soledat
sobre aquesta terra de difícil tendresa, —terra de l’ocell fòssil en l’àmfora
On l’alta nit es dreça i remuga cap al remot de la fossa.)
Sempre hi ha una primera il·lusió. Jo tinc la meua; és dir, la tinguí.
Cremats en el costat els records, volàtils les teranyines, només la demència
i els seus udolaments amb mi. Només aquests ocells implacables de cendra.
Què he aprés de la veu il·limitada del darrer atles mort, de l’imaginari
de l’unt, o de l’arquitectura dels clavells en fuita.
Hi ha jardins hipotecats semblants a l’asfalt i tobogans paral·lels a tuguris,
i dies d’agües brutes mossegant polsegueres. (Com acotxe el fred,
des que no hi ha rebotiga per a practicar-me l’eutanàsia? —entre polls
i llémenes, un aprén com l’ocell a refugiar-se en la nit.)


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
PÁJAROS DISECADOS
Como los pájaros disecados en el envejecimiento de la madera, las arterias
quemadas y los duros esqueletos de la sombra en las sienes.
Parto hacia las fronteras del viento. Crecen, por doquier, los miedos acumulados, 
los papeles sucios y la inflación de la economía global.
Siempre hay más preguntas cuando avanzan los fogonazos de la oscuridad
hacia el horizonte. Desde su propia lengua, cada quien paga sus empréstitos,
los fondos de la respiración,
los pulmones antes que muera la realidad. El sol de puntillas del abismo.
(Todo es como sucede: desvaídas mueren las melancolías, a vos los ojos amarillos 
de la lengua, la espuma cavada en el pájaro, el hacha indócil de los escorpiones. 
Para vos, el ala silbadora de la soledad
sobre esta tierra de difícil ternura, —tierra del pájaro fósil en el ánfora
donde la alta noche, se yergue y rumia hacia lo remoto de la fosa.)
Siempre existe una primera ilusión. Yo tengo la mía, es decir la tuve.
Quemados en el costado los recuerdos, volátiles las telarañas, solo la demencia
y sus aullidos conmigo. Solo estos pájaros implacables de ceniza.
Qué he aprendido de la voz ilimitada del último atlas muerto, del imaginario
del tizne, o de la arquitectura de los claveles en huida.
Hay jardines hipotecados idénticos al asfalto y toboganes paralelos a tugurios,
y días de aguas sucias mordiendo polvaredas. (¿Cómo arropo el frío,
después que no hay trastienda para practicarme la eutanasia? —entre piojos
y liendres, uno aprende como el pájaro a guarecerse en la noche.)
Barataria, 20.VI.2015

miércoles, 17 de junio de 2015

PARANOIES

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
PARANOIES
En la gota de sol que llepa l’horitzó, els dies comptats dels graons,
la primavera negra dels regnes interiors: la saliva totèmica de les hamaques,
les litografies del sexe amb els seus pedestals mutilats.
Les dents pengen dels records de les ninetes, —imaginaris davant
de la pal·lidesa del cresol, murs com grans orelles de zinc.
En els dies corromputs de l’indi, el breu ocell dels afeixugaments a la sala
d’emergències del niu. (Em debat entre el fil de l’aixeta i la moneda
que m’ofega); davant de la rosa del torrent desapareixen els desigs fossilitzats.
Ja és tard per a buscar una farmàcia i traure’m la histèria:
—Tu i jo pugem a l’infinit de la desesperació.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

PARANOIAS
En la gota de sol que lame el horizonte, los días contados de los peldaños,
la primavera negra de los reinos interiores: la saliva totémica de las hamacas,
las litografías del sexo con sus pedestales mutilados.
Los dientes cuelgan de los recuerdos de las pupilas, —imaginarios frente
a la palidez del candil, muros como grandes orejas de zinc.
En los días corrompidos del índigo, el breve pájaro de los agobios en la sala
de emergencias del nido. (Me debato entre el hilo del grifo y la moneda
que me asfixia); frente a la rosa del torrente desaparecen los deseos fosilizados.
Ya es tarde para buscar una farmacia y me quite la histeria:
—Vos y yo ascendemos al infinito de la desesperación.
Barataria, 09. XII.2013

sábado, 13 de junio de 2015

INÚTIL TEMPS

Imagen cogida de la red
INÚTIL TEMPS
Si de cas, el record de les ales i aqueixos retrats llunyans de la infantesa.
Ara sé que el temps mata, no només és un mostrari d’adéus i fangs.
Tota la veu s’ha tornat inútil en l’ortopèdia dels mocadors.
Crema a destemps l’oli, les falses històries subhastades en terrats. 
Res no resta més que l’horror i l’estufament al fons de l’alé.
Perquè tot fineix, exhaust, en la gola.
El temps l’únic que fa sovint és allargar la cendra en els sentits.
Tot el somni erràtil, com l’aire nasal al mig de l’enderroc.
Un instant resulta ser un designi en l’amarga matèria de les lluernes.
Al cap i a la fi, el temps ens canvia l’ungüent i el rostre.
Davall de la pedra esclata el submón de les dents de les ombres.
Juguem al calfred de l’esperança, però és castrada.
Damunt del brunzir dels raïls, el meu cos fosc de teranyines: (Finalment, tot
s’esdevé inútil, de poca importància, insignificant, —un desfet en la duresa
de la pols, entre bestioles i gàbies d’un altre món.
A cada pas, el fil del temps, aqueix riu de la consciència a la deriva, aqueix no ser res 
és un espai negre o blanc.)
Davant del designi del No-res, la veu, el cos: no es guarda la ferida ni el bony,
ni la petitesa o grandària de l’abisme. Per a què llavors els dies
i l’ensopiment, si estem destinats a ser No-res? A ser no-res, o història 
d’uns altres: a no ser falda, si de cas, ombra…
Barataria, 11.VI.2015

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓINÚTIL TIEMPO
Si acaso, el recuerdo de las alas y esos retratos lejanos de la infancia.
Ahora sé que el tiempo mata, no solo es un muestrario de adioses y fangos.
Toda la voz se ha vuelto inútil en la ortopedia de los pañuelos.
Arde a destiempo el aceite, las falsas historias subastadas en azoteas. 
Nada queda sino el horror y lo ahuecado en el trasfondo del aliento.
Porque todo fenece, exhausto, en la garganta.
El tiempo lo único que hace a menudo es alargar la ceniza en los sentidos.
Todo el sueño errátil, como el aire gangoso en medio del escombro.
Un instante resulta ser un designio en la amarga materia de las luciérnagas.
Después de todo, el tiempo nos cambia de ungüento y rostro.
Debajo de la piedra estalla el submundo de los dientes de las sombras.
Jugamos al escalofrío de la esperanza, pero está castrada.
Sobre el ronquido de los rieles, mi cuerpo oscuro de telarañas: (Al final, todo
resulta inútil, de poca importancia, insignificante, —uno deshecho en la dureza
del polvo, entre bichos y jaulas de otro mundo.
En cada paso, el filo del tiempo, ese río de la conciencia a la deriva, ese no ser
nada es un espacio negro o blanco.)

Ante el designio de la Nada, la voz, el cuerpo: no se guarda la herida ni el bulto,
ni la pequeñez o grandeza del abismo. ¿Para qué entonces los días
y la modorra, si estamos destinados a ser Nada? A ser nada, o historia 
de otros: a no ser regazo, si acaso, sombra…
Barataria, 11.VI.2015

ANDRÉ CRUCHAGA, POETA

Balcón del vértigo, 2014 (DPI)
ANDRÉ CRUCHAGA, POETA
Ricardo Llopesa
Dice Elisabeta Botan que “André Cruchaga es uno de los poetas que viven con claridad la conciencia”. Yo diría con ella que la poesía de Cruchaga es la conciencia de su tiempo. Su poesía representa la fugacidad de la existencia, la fuga del vivir cotidiano en las cosas, en el cielo, en el vuelo del pájaro. Es la mirada que rapta lo efímero para quedar petrificada en las palabras. Ese destino de su poesía bien podría ser otro, pero el poeta eligió el ritmo del universo para plasmar la mirada. Esa que nace del ojo, y otra que nace de la conciencia.
            El compromiso de todo poeta es dejar testimonio de su tiempo, de la época que le toca vivir. El conflicto de la realidad es un conflicto interior del poeta. Roque Dalton tuvo el genio de percibir la transformación que vivió El Salvador en los años de la guerrilla y, mucho antes, en los albores del modernismo, Francisco Gavidia percibió los cambios que se avecinaban, descubriendo la fragmentación del verso alejandrino francés. En ambos casos, la visión del poeta es la del iluminado que percibe el espíritu que le ha tocado vivir. Ahora, en otro tiempo, nuevo porque las claves son distintas, la poesía de Cruchaga pretende aprehender el maremagnum que vivimos, donde todo parece confuso, pero no lo es. La poesía de Cruchaga es esa interpretación de nuestra época. Es la poesía en estado caótico, pero donde todo está ordenado, como el caos urbano de la ciudad.
            Los poemas de “Balcón del vértigo” siguen la técnica del verso largo y libre, intenso y vertiginoso a imagen y semejanza de nuestras vidas. Aunque Cruchaga está clasificado entre los poetas surrealistas contemporáneos, pienso que la poesía de Cruchaga parece surrealista, porque sus poemas están escritos desde la mirada del hombre moderno que rompe las huellas gramaticales del pasado, convirtiendo la escritura en zigzagueante y hasta irracional, porque es una interpretación del razonamiento moderno. Decía Lemmonier, durante los años locos de la bohemia francesa del fin de siglo, que sólo era posible alcanzar la reforma de la poesía utilizando palabras nuevas. Darío siguió ese camino, por eso sus palabras tienen un brillo diferente a sus contemporáneos. Pienso que la poesía de nuestro tiempo sólo se explica a través del atropello de las palabras, con la finalidad de alterar la semántica de la idea, que es la esencia del caos ordenado que vivimos.
            Vivimos el imperio de lo efímero, para decirlo con palabras de Lipovetsky. Es la cultura de la fragmentación y lo esporádico, de lo que pasa como el viento, con el día, como el calendario. La cultura es una negación de la cultura, porque el poeta está en busca de su propio presente. Cruchaga, en “Balcón del Vértigo” se hace eco de este vivir agitado en un mundo convulsionado, donde todo da la sensación de vértigo. Caminar a la hora del mercado por cualquier calle salvadoreña produce, irremediablemente, esa sensación de caos absoluto, que es el vértigo. No me voy muy lejos. Tomo de ejemplo los primeros versos del primer poema, titulado “Señuelo del dintel”, donde dice:

            Con mis ojos de autista juego eternamente a la respiración
            de los instantes. Los dos colores del arco iris musitan
            en mi herida, Así veo los cuervos sobre el tapete de las nubes.

            No necesitamos más para comprender que su poesía se construye con un material muy distinto a la tradición. Pareciera que la poesía de Cruchaga no tuviera precedentes en su país, si tenemos en cuenta que el abrazo del modernismo fue un apretón tan fuerte que duró mucho tiempo, como dijo Anderson Imbert.

Post scriptum (edición castellano-rumano)

            Yo pienso que el poeta escribe un libro en su vida, que es la suma de todos. Eso me ocurre cada vez que entro en las páginas de un nuevo libro de Cruchaga, como es el caso de “Postscriptum”, que junto al antes citado data de 2014. Por supuesto, que me refiero a la forma y el estilo, que son el mayor logro del poeta. Y Cruchaga es poeta.

domingo, 7 de junio de 2015

DIGRESSIONS

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
DIGRESSIONS 
Al voltant de les ombres també gira l’infinit, tota ràfega esgarrapa
en les ungles de les estàtues; en el nus de gent que es fa en les places, reconec
la nostàlgia: sempre m’afone en el fons de tantes cicatrius.
El que mai no es diu és el que sovint soscava la consciència.
En els plors la lleugeresa ineludible de l’aigua, la carn tanmateix inversemblant
del vaixell impermeable del crepuscle.
En les baldes de les genealogies no caben les casualitats, ni les baldufes
cegues encallades en la boca, ni els fardells de mendicitat en les voravies,
ni els prurits del seté dia en els escapularis.
Jutge ja inabastable aquella tempesta d’esperma al voltant de l’irremeiable.
Vaig sempre amb aqueix deliri embalsamat de lluernes i trens;
Algú furgarà per mi les destil·leries del somnambulisme,
l’almanac de l’escalfred, els dies innombrables de la sal entre les meues mans.
Les vegades que he desfermat nus de l’alé.
Davall de la gespa o la molsa, el meu cor tallat de pedres estranyes.
El terror d’aquests dies també és visible als excusats.
(En la gola de l’imminent no habita la solemnitat de les epifanies,
sinó el colp del fem en el musell, el pòlip de la por en l’olfacte.)

Hi ha paraules com sabates que no caben en les mans.
Hi ha peixos que bracegen en l’ombra dels ulls fins mossegar la gratuïtat
del sexe; sovint les alternances són un frau i no van enlloc.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓDIGRESIONESAlrededor de las sombras también gira el infinito, toda ráfaga escarba
en las uñas de las estatuas; en el nudo de gente que se hace en las plazas, reconozco 
la nostalgia: siempre me hundo en el fondo de tantas cicatrices.
Lo que nunca se dice es lo que a menudo socava la conciencia.
En el sollozo la levedad insoslayable del agua, la carne sin embargo inverosímil
del barco impermeable del crepúsculo.
En las aldabas de las genealogías, no caben las casualidades, ni los trompos
ciegos empantanados en la boca, ni los fardos de mendicidad en las aceras,
ni los pruritos del séptimo día en los escapularios.
Juzgo ya inasible aquella tormenta de esperma alrededor de lo irremediable.
Voy siempre con ese delirio embalsamado de luciérnagas y trenes;
Alguien hurgará por mí las destilerías del sonambulismo,
el almanaque del escalofrío, los días incontables de la sal entre mis manos.
Las veces que he desatado los nudos del aliento.
Debajo del césped o el musgo, mi corazón tallado de piedras extrañas.
El terror de estos días también es visible en los retretes.
(En las fauces de lo inminente, no habita la solemnidad de las epifanías,
sino el golpe del estiércol en el hocico, el pólipo del miedo en el olfato.)

Hay palabras como zapatos que no caben en las manos.
Hay peces que bracean en la sombra de los ojos hasta morder la gratuidad
del sexo; a menudo las alternancias son un fraude y no van a ninguna parte.
Barataria, 03.VI.2015