martes, 29 de diciembre de 2015

ABSURDS INEVITABLES

Imagen cogida de la red

ABSURDS INEVITABLES
Allà en la gota de l’espill, el gos i el seu oasi inefable, potser algun os de llum
enmig de l’ombra: tots els batecs salten per la finestra,
fins i tot les boques impures que reverberen al voltant de la tempesta, el regne 
de natges de les hòsties, o el taüt d’algun ídol. 
(Sempre som a mercé de l’absolut dels diaris; parats, sense mai renunciar al fum, 
Perennes com la roba dels soterranis amb una febre d’insomnis.)

Cauen els ramats i les ales trencades del dia damunt del toll obert del temps.
(La història acostuma a ser un gorg entre dos cossos premuts pel sanglot);
en acabant, cau tota la pols a les temples fins tocar la solapa 
de la inclemència: veig com levita el fum dels taüts, el fil agre
de l’ebriesa, l’ombra diària i la seua bifurcació, el cresol brut del tabanco.
Tantes, tantes cortines de l’absurd, els jardins corporis de la putrefacció.
Al carrer de l’inevitable, els gèrmens de la pasta la seua pantomima,
els guacals i les seues ortopèdies a la vorera de les voravies, l’alé viscós 
dels predis erms amb la roba bruta cobrint genitals sinistres.
Damunt de la pedra de la boirina, la taula fosca del combat.
Als quatre cantons de la carn apilada, l’aixafada brutal de certs
noms: la falsa porta del dia, el canon de l’absurd al costat dels somnis.
A vegades caminem damunt de les dernes de la pols, damunt de les regions fosques
de la gespa, tornant els carrers a la memòria.
Mentre avança el trànsit, pense en els objectes inusitats de l’horitzó…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ABSURDOS INEVITABLES
Allí en la gota del espejo, el perro y su oasis inefable, quizá algún hueso de luz
en medio de la sombra: todos los pálpitos saltan a través de la ventana,
aun las bocas impuras que reverberan alrededor de la tormenta, el reino 
de nalgas de las hostias, o el ataúd de algún ídolo. (Siempre estamos a merced del absoluto de los periódicos; parados, sin renunciar jamás al humo, perennes
como la ropa de los sótanos con una fiebre de insomnios.)
Caen los rebaños y las alas rotas del día sobre la poza abierta del tiempo.
(La historia suele ser un remanso entre dos cuerpos apretados por el sollozo);
después, cae todo el polvo sobre las sienes hasta tocar la solapa 
de la inclemencia: veo cómo levita el humo de los ataúdes, el filo agrio
de la embriaguez, la sombra diaria y su bifurcación, el sucio candil del tabanco.
Tantas y tantas cortinas de lo absurdo, los jardines corpóreos de la putrefacto.
En la calle de lo inevitable, los gérmenes del engrudo y su pantomima,
los guacales y sus ortopedias al borde de las aceras, el aliento viscoso 
de los predios baldíos incluyendo la ropa sucia tapando genitales siniestros.
Sobre la piedra de la neblina, la mesa oscura del combate.
En las cuatro esquinas de la carne hacinada, el brutal agolpamiento de ciertos
nombres: la falsa puerta del día, el canon de lo absurdo al costado del sueños.
A veces caminamos sobre los añicos del polvo, sobre las regiones oscuras
del césped, devolviendo las calles a la memoria.
Mientras avanza el tráfico, pienso en los objetos inusitados del horizonte…
Barataria, 2015

viernes, 18 de diciembre de 2015

RESPIRACIÓ ASSETJADA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
RESPIRACIÓ ASSETJADA 
En el ferment potser de la salmorra, el desfullament de l’arbre de la respiració.
Al costat de la línia ferroviària de l’espera, assetjada l’argila: és un dolor on 
caic tots els dies, un dolor fred de mocador. La fullaraca traeix la llum,
fins fer mitjallum de la rosada: vora dels penediments, 
els taüts inevitables i el ramat d’ulleres, quasibé amb ulls transhumants.
Al carrer les dents hostils de les mirades i l’ala rígida de la pal·lidesa.
A estones u pensa en la mar mentre camina,
o en els bassals que mossega el record, o en els mausoleus amargs 
de la vesprada, o en el mussol que arruga l’entrecella entre ombres diverses.
Dins de les quatre parets del temps, trobe els bocins verticals
del dol i la paraula retorta de tants firmaments de l’alé. 
U sagna tots els focs pòstums de la llum.
Res no aquieta la nineta amb el resquill adins. Mossega el xàfec d’espills.
La sal s’ofega en l’ombra negra de l’alé: hi ha memòria en el batec
sargit de la tristesa, i grocs en el corc dels braços.
U carrega l’escapulari en el pit, com el forcat per a obrir el solc.
Durant molts anys m’he resistit a la concavitat de símbols i altars:
jo mire des de la transparència de la nafra.
La vigília em fa comptar els dies sense llevar l’ull de les claus. (A vegades en l’ombra 
del graffiti, la respiració es fa epopeia
En aquest pols de la bogeria, la nineta fa mal com una gota desfeta de trencadures.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


RESPIRACIÓN SITIADA
En el fermento tal vez de la salmuera, la deshojación del árbol de la respiración.
Junto a la línea ferroviaria de la espera, sitiada la arcilla: es un dolor donde 
caigo todos los días, un dolor frío de pañuelos. La hojarasca traiciona la luz,
hasta hacer medialuz del rocío: junto a los remordimientos, 
los ataúdes inevitables y la manada de ojeras, casi con ojos trashumantes.
En la calle los dientes hostiles de las miradas y el ala rígida de la palidez.
A ratos uno piensa en el mar mientras camina,
o en los charcos que muerde el recuerdo, o en los mausoleos amargos 
de la tarde, o en el búho que arruga el entrecejo entre sombras diversas.
Dentro de las cuatro paredes del tiempo, encuentro los pedazos verticales
del luto y la palabra retorcida de los tantos firmamentos del aliento. 
Uno sangra todos los fuegos póstumos de la luz.
Nada aquieta a la pupila con la esquirla adentro. Muerde el aguacero de espejos.
La sal se ahoga en la sombra negra del aliento: hay memoria en el pálpito
zurcido de la tristeza, y amarillos en la carcoma de los brazos.
Uno carga el escapulario en el pecho, como el arado para abrir el surco.
Por muchos años me he resistido a la concavidad de símbolos y altares:
yo miro desde la transparencia de la llaga.
La vigilia me hace contar los días sin quitar la vista de las llaves. (A veces en la sombra del grafiti, la respiración se torna epopéyica.
En este pulso del desatino, la pupila duele como una gota rota de quebrantos.)
Barataria, 2015

martes, 8 de diciembre de 2015

L’HOME DAVANT DE LA LLUM

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
L’HOME DAVANT DE LA LLUM


A Elena Muñoz


Naixí quan tinguí consciència dels meus somnis: la llum, després, terrible
                                                                                                                                        [i gojosa
en l’alé; ella, cedida a la humanitat dels meus ulls. Ho vaig saber llavors,
quan entrí a la caverna.
El món és tot el que ens queda a les mans després d’agafar la foscor.
—Sí, busque el meu propi transcórrer en les distàncies: no hi ha matins màgics,
sinó presents amb credencials de fam.
A meitat del temps, la veu agafada dels ocells, les ulleres de l’ocote.
I aquest perllongat emborratxar-me en les lluernes. I aquesta escullera
de l’ebriesa, i aquest regueró de somnis en les llambordes.
Davant de la llum, no calen els memoràndums de la cendra: òbric cada vegada
el sedàs insepult de les torxes.
L’home és home quan deixa de fer-se de nit en el greixum, quan escapa
dels resquills, però no de les paràboles, quan vola en la fullaraca
del darrer espill, i sap mossegar l’úter del fangar.
—Sí, deixat l’embrió, ningú no és immune al sol visible del bruc.
La paraula ho resumeix tot: l’adàmic de la llum, la flama que aixopluga
                                                                                                                                [les galtes 
i ompli de campanes l’alfabet secret de la nuesa.
La paraula, aquesta troballa definitiva de l’horitzó.
—Deixa que m’ofegue en l’ull de la ràfega, o en la llàgrima del bulliment
                                                                                                                            [de la garrotxa.
Tota la llum és un monòleg als meus costats; encara que com a tal no existeix. 
L’estella d’ocote copà tota la meua innocència. Embriagà la meua pròpia ombra.

Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
EL HOMBRE FRENTE A LA LUZA Elena MuñozNací cuando tuve conciencia de mis sueños: la luz, después, terrible y gozosa
en el aliento; ella, cedida a la humanidad de mis ojos. Lo supe entonces
cuando entré a la caverna.
El mundo es todo lo que nos queda en las manos después de asir la oscuridad.
—Sí, busco mi propio transcurrir en las distancias: no hay mañanas mágicos,
sino presentes con credenciales de hambre.
A mitad del tiempo, la voz tomada de los pájaros, las ojeras del ocote.
Y este prolongado embriagarme en las luciérnagas. Y este rompeolas 
de la ebriedad, y este reguero de sueños en los adoquines.
Frente a luz, son innecesarios los memorándumes de la ceniza: abro cada vez
el cedazo insepulto de las antorchas.
El hombre es hombre cuando deja de anochecer en la mugre, cuando escapa
de las esquirlas, pero no de las parábolas, cuando vuela en la hojarasca
del último espejo, y sabe morder el útero de la ciénaga.
—Sí, dejado el embrión, nadie es inmune al visible sol de la colmena.
La palabra lo resume todo: lo adánico de la luz, la flama que cobija las mejillas 
y llena de campanas el secreto alfabeto de la desnudez.
La palabra, ese hallazgo definitivo del horizonte.
—Deja ahogarme en el ojo de la ráfaga, o en la lágrima del hervor de la breña.
Toda la luz es un monólogo en mis costados; aunque como tal no existe. 
La raja de ocote copó toda mi inocencia. Embriagó mi propia sombra.
Barataria, 2015

DARRER UNIVERS

Imagen cogida de la red
DARRER UNIVERS
Per molt que avance, potser ja no existirà. El cos en els vagons grocs 
de les campanes, la mirada trencada enmig d’uns braços: el meu univers
és el darrer silenci que propalen les tempestes, o la brasa irreparable.
La terra tallada en voltes de mascara, nu el porus damunt del ciment.
El fil entre les mans mossegant el litoral de la tinta, la ruga del llampec,
la lletra absoluta d’uns altres universos:
una pedra mossega cadascun dels forcons que sostenen el pensament.
és simple quan apleguem al límit de la fugida, a la vora abatuda 
de les enclaves, al cofre on es guarden les branques de l’absolut.
Un espill d’ullals duplica les nits, plou a la vora de la deshora.
Espumós el deliri on la ciutat desamarra fatiga i pudors, crines, infants
que juguen a les rialles i els incendis.
Ara toquem bordells mortífers, cavalls tristos que doblen la sequera;
no només baixem a la sabata que jau arran de terra, sinó a la truculència 
del mercat i l’avarícia, als drames que suscita el silenci i la malenconia.
Hi ha trens que reclamen vagons per a celebrar els funerals del temps:
quan es retorna de la ruïna deixen de gotejar les culleres del fred,
els peixos foscos de la somnolència, les ales assedegades de branques…
Al costat de l’estació o carrer dels emplaçaments, mussita el bescoll 
del malparat, la caverna i la seua desfilada d’horrors.
Alguns pensen en els cementiris i en el polsim del dol: nosaltres, és clar,
només en aquesta vella soledat d’ulls, en aquest llarg cansament de la vesprada…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓUNIVERSO ÚLTIMO
Quizá aunque avance ya no exista. El cuerpo en los vagones amarillos 
de las campanas, la mirada rota en medio de unos brazos: el universo mío
es el silencio último que propalan las tormentas, o la brasa irreparable.
La tierra hendida en bóvedas de tizne, desnudo el poro sobre el cemento.
El filo entre las manos mordiendo el litoral de la tinta, la arruga del relámpago,
la letra absoluta de otros universos:
una piedra muerde cada uno de los horcones que sostienen el pensamiento.
Es simple cuando llegamos al límite de la huida, al borde abatido 
de las mochetas, al cofre donde se guardan las ramas del absoluto.
Un espejo de colmillos duplica las noches, llueve a la orilla de la deshora.
Espumoso el delirio donde la ciudad desamarra fatiga y hedores, crines, niños
que juegan a las carcajadas y los incendios.
Ahora tocamos burdeles mortíferos, tristes caballos que doblan la sequía;
no solo descendemos al zapato que yace al ras del suelo, sino a la truculencia 
del mercado y la avaricia, a los dramas que suscita el silencio y la melancolía.
Hay trenes que reclaman vagones para celebrar los funerales del tiempo:
cuando se retorna de la ruina dejan de gotear las cucharas del frío,
los peces oscuros de la soñolencia, las alas sedientas de ramas…
Junto a la estación o calle de los emplazamientos, musita el pescuezo 
de lo maltrecho, la caverna y su desfile de horrores.
Algunos piensan en los cementerios y en el polvillo del duelo: nosotros, claro,
solo en esta vieja soledad de ojos, en esta larga fatiga de la tarde…
Barataria, 2015

lunes, 7 de diciembre de 2015

UNITAT DEL DOLOR

Imagen cogida de: miguelflorescastellanos.com

UNITAT DEL DOLOR
No només en el porus, a l’aire, en el somriure de la matèria, aquest confí
                                                                                                                                     [tangible
que traspassa flama i alé: discorre i crema el cresol de la memòria.
La dolència reconeix la roba i els ultratges retorçats del fil dels ganivets,
els claus i la fusta, adins; —uns altres rostres d’antany a la cendra.
Tots els mesos abatuts en la cavitat de la gola.
Onsevulla la caverna i els seus ossos llargs d’espills, la finestra del dol,
com un cos: és l’ombra perpètua i inaudible entre les mans.
Només el parpelleig, o el destí deixat anar dels raïls.
Memòria i cos en l’arbust dels insomnis, en el degoteig d’una pàgina
darrere d’una altra, en la sal hipotètica dels litorals. —Érem tu i jo.
Però descendírem a les ombres, tremolant de fred i mirades.
Morts de caminar, les despulles acords al fragor, a l’altura del desencert.
El delta del dolor ens fa unitat als cantons, o en els carrerons.
Davant de la plaga que ens cau com pluja, és necessari un cresol de certeses,
                                                                                                                                      [una llum
que netege l’atmosfera o l’horitzó, i anul·le els espectres.
—Érem tu i jo. (La meua roba aclapara com els raïls en la meua esquena.)
Érem una sola boca en els astres dibuixats en les parets. Ara, estranys
en els braços, en la flor de l’enruna, units en el fòssil de les sabates.
A l’humà que no ens escolta, el vent al llindar dels llampecs. El vent.
A la fatiga incessant que ens calciga amb pretèrits, la flaçada de l’enderroc.
—Érem tu i jo. (Damunt dels dorments freds la meua ferida.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓUNIDAD DEL DOLOR
No sólo en el poro, en el aire, en la sonrisa de la materia, este confín tangible
que traspasa flama y aliento: discurre y quema el candil de la memoria.
La dolencia reconoce la ropa y los ultrajes retorcidos del filo de los cuchillos,
los clavos y la madera, adentro; —otros rostros de antaño en la ceniza.
Todos los meses abatidos en la cavidad de la garganta.
Dondequiera la caverna y sus largos huesos de espejos, la ventana del luto,
como un cuerpo: es la sombra perpetua e inaudible entre las manos.
Sólo el parpadeo, o el destino desasido de los rieles.
Memoria y cuerpo en el arbusto de los insomnios, en el goteo de una página
tras otra, en la sal hipotética de los litorales. —Éramos vos y yo.
Pero descendimos a las sombras, temblorosos de frío y miradas.
Muertos de caminar, los despojos acordes al fragor, a la altura del desatino.
El delta del dolor nos hace unidad en las esquinas, o en los callejones.
Ante la llaga que nos cae como lluvia, es preciso un candil de certezas, una luz
que limpie la atmósfera o el horizonte, y anule los espectros.
—Éramos vos y yo. (Mi ropa abruma como los rieles en mi espalda.)
Éramos una sola boca en los astros dibujados en las paredes. Ahora, extraños
en los brazos, en la flor del escombro, unidos en el fósil de los zapatos.
A lo humano que nos desoye, el viento en el dintel de los relámpagos. El viento.
A la fatiga incesante que nos holla de pretéritos, la cobija del escombro.
—Éramos vos y yo. (Sobre los durmientes fríos mi herida.)
Barataria, 2015

domingo, 29 de noviembre de 2015

DENTADA DE L’OMBRA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
DENTADA DE L’OMBRA
Exiliades les ossades de qualsevol murmuri, ens queda l’incessant batec
de les clavegueres i el seu fullatge de foc frenètic. Ens queda l’agulla
de la dentada, o l’udol del tió en el bombolleig de les lluernes.
Tantes boques per a menjar quines fams, les sabates desorientades guiant
els camins, el cos dur de la pedra cap quin èxtasi.
Purifiquem potser els focs de l’artifici? A qui li rescabalem l’alegria,
després de tantes carcanades i grisos vertiginosos? A vegades semblen 
insuportables els ressorts de la insolència,
les fogates als coixins oblidats de la memòria, el coàgul del vitrall
en els capcirons dels dits: ens hem fet indispensables per al miratge,
l’absurd és la línia paral·lela a les nostres temples, al fragor del balboteig
damunt de la nafra amarga de les entranyes.
Mai no fou tan cert l’ambre abissal dels llampecs, a aquest feix
de somnambulisme dilatant-se en el paladar del calendari, en el tros d’hòstia
del conjur, o en l’ull inversemblant del caos.
Hi ha la llum necessària per a guarir tantes dentades, els eclipsis subterranis
del buit? Em tem que només tenim cèntims a les butxaques i no l’aire
escaient per a la bonança dels ocells. I no el pilar ni la cornisa.
Sovint només masteguem les impaciències i les sepultures.
(Juguem a convertir-nos en l’embolcall sense devolució de tants estanys sinistres; 
darrere de l’avidesa, desapareixen uns altres senyals, llevat d’aquest laberint
en què passem construint o negant uns altres espills.)


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
DENTELLADA DE LA SOMBRA
Exiliadas las osamentas de cualquier murmullo, nos queda el incesante latido
de las cloacas y su follaje de frenético fuego. Nos queda el alfiler
de la dentellada, o el aullido del tizón en el burbujeo de las luciérnagas.
Tantas bocas para comer qué hambres, los zapatos desorientados guiando
los caminos, el cuerpo duro de la piedra hacia qué éxtasis.
¿Purificamos acaso los fuegos del artificio? ¿A quién le resarcimos la alegría,
después de tantas osamentas y vertiginosos grises? A veces parecen 
insoportables los resortes de la insolencia,
las fogatas en las olvidadas almohadas de la memoria, el coágulo del vitral
en la punta de los dedos: nos hemos vuelto indispensables para el espejismo,
el absurdo es la línea paralela a nuestras sienes, al fragor del balbuceo
sobre la llaga amarga de las entrañas.
Nunca fue tan cierto el ámbar abisal de los relámpagos, a este haz
de sonambulismo dilatándose en el paladar del calendario, en el trozo de hostia
del conjuro, o en el ojo inverosímil del caos.
¿Hay la luz necesaria para curar tantas dentelladas, los eclipses subterráneos
del vacío? Me temo que sólo tenemos centavos en los bolsillos y no el aire
necesario para la bonanza de los pájaros. Y no el pilar ni la cornisa.
A menudo sólo masticamos las impaciencias y las sepulturas.
(Jugamos a convertirnos en la envoltura sin devolución de tantos estanques siniestros; 
tras la avidez, desaparecen otras señales, salvo este laberinto
en el que transcurrimos construyendo o negando otros espejos.)

Barataria, 2015

martes, 17 de noviembre de 2015

ÀMBIT DEL NÀUFRAG

Imagen cogida de la red
ÀMBIT DEL NÀUFRAG
A Andrei Langa
Després de tot hem naufragat, abans d’haver arribat al nostre destí.
S’arnen tots els eucaliptus i marecacaus, la pell amb els seus records
inútils, —tu colpint la taxa de café amb la fulla del ganivet, o mossegant
la vorera de les culleres com una remor damunt de les pedres on s’erigeixen
els polzes d’algunes setmanes.
Als jardins de la utopia, els venedors de diaris al vapor del trànsit, clavant
les ungles en l’asfalt, fins al crit subtil dels titulars de primera plana.
Ací vivim soscavats i enmig de claus rovellats. 
(Tot, sense afaits, sembla petrificat; els ocells es pudreixen al rebost de les temples. Diàriament, només els ullals i els genolls, el catàleg una mica fosc dels somnis.
Tot se’ns ve en lentes marors: el temps i el seu adulteri ferotge,
El cant obscur d’un país insaciable. L’abnegació pel crim i la seua mobilitat
cap a portes i finestres. Hi ha focus morts i pans sufocants.
Tota la nostra memòria filial ha sigut desintegrada; ens banyem en un guacal 
de nitroglicerina sense que puguem enterrar d’una vegada les disputes.)

Encara que ens aïllem amb el nostre propi dolor, ens arriba la remor de la pols
i les burilles, el cresol esquerp, ben llunyà en la boira.
—Encara que alguns espollen les confitures de l’amfiteatre, i deduesquen
que és mer patetisme, els convide a conéixer el menú d’aquesta gran nit,
i a submergir-se en les aspes despietades del basalt d’aquestes realitats.
Amén, diria, després d’acomodar la boca d’inclemències del meu País.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓÁMBITO DEL NÁUFRAGO
A Andrei Langa
Después de todo hemos naufragado, sin antes haber llegado a nuestro destino.
Se apolillan todos los eucaliptus y madrecacaos, la piel con sus recuerdos
inútiles, —vos golpeando la tasa de café con el filo del cuchillo, o mordiendo
la orilla de las cucharas como un rumor sobre las piedras donde se erigen
los pulgares de algunas semanas.
En los jardines de la utopía, los canillitas al vapor del tráfico, metiendo
las uñas en el asfalto, hasta el grito sutil de los titulares de primera plana.
Vivimos aquí socavados y entre clavos oxidados. 
(Todo, sin afeites, parece petrificado; los pájaros se pudren en la despensa de las sienes. 
A diario, solamente los colmillos y las rodillas, el catálogo un poco oscuro de los sueños.
Todo se nos viene en lentas marejadas: el tiempo y su feroz adulterio,
el oscuro canto de un país insaciable. La abnegación por el crimen y su movilidad
hacia puertas y ventanas. Hay focos muertos y panes sofocantes.
Toda nuestra memoria filial ha sido desintegrada; nos bañamos en un guacal 
de nitroglicerina sin que podamos enterrar de una vez las disputas.)
Aunque nos aislemos con nuestro propio dolor, nos llega el rumor del polvo
y las colillas, el candil huraño, lejanísimo en la niebla.
—Aunque algunos espulguen las confituras del anfiteatro, y deduzcan
que es mero patetismo, los invito a conocer el menú de esta gran noche,
y a zambullirse en las aspas despiadadas del basalto de estas realidades.
Amén, diría, después de acomodar la boca de inclemencias de mi País.

Barataria, 2015

miércoles, 28 de octubre de 2015

Un libro en nuestro universo: Lejanía-Away de André Cruchaga

Lejanía-Away de André Cruchaga
Traducido al inglés por Grace B. Castro H.

Un libro en nuestro universo:
Lejanía-Away de André Cruchaga
Traducido al inglés por Grace B. Castro H.


Por César Ramírez Caralvá

César Ramírez, escritor y antropólogo salvadoreño
Usualmente comparto con el poeta una pequeña celebración vecinal, en el día que nace un libro de cada quién, nos reservamos los primeros ejemplares, así soy testigo de diversas obras, como Lejanía-away el cual evoca realidades latinoamericanas junto a signos históricos ahora olvidados: “Ferrocarriles… mi infancia la pasé junto a la luna de las estaciones, durmientes errantes en la noche. Rieles con kilómetros de luciérnagas”, efectivamente para nuestra generación aquellas máquinas significaron un medio de transporte, el acero que cuadriculaba San Salvador, trenes conjugando sirenas con estruendosos pasos al iniciar la marcha de sus convoyes, aquello fue rutina y convivencia infantil. No era nada extraño observar las marcas de antiguos tranvías sobre el centro de la ciudad o sus alrededores, incluso un famoso “campo de marte” con un tren para chicos, junto a una exhibición permanente de trenes eléctricos miniaturas en movimiento permanente, ahora para observar esas maquetas ferrocarrileras debemos viajar a una nación de primer mundo, pero las palabras de André tienen la fuerza evocativa en apenas dos líneas.
Reconocer la obra de André es otorgarle un lugar de amistad al lado de muchos pueblos que comparten sus generosos versos, pocos autores tienen ese privilegio, debido a la extraña moda de asociar éxito con Wall Street, Hollywood o el alucinante consumo infinito de lujos y otras vainas, que acaban en historias tan oscuras que el Hades lo contemplamos en la vida de ricos, políticos y famosos, seres millonarios de miserias humanas;  no obstante el poeta Cruchaga inmensamente pródigo en metáforas, otorga a sus lectores, una perspectiva optimista: Puerta de los deseos “uno a menudo, tiene que aclimatarse a las condiciones del viento”, y esa inclinación no significa la derrota ante el huracán metálico, sino  resistir  las tormentas de la falsedad planetaria.
En sus poemas la correlación versal de pequeños universos, comunican sin temor su ciudadanía literaria… Sabiduría: “Toda la ignominia,—entiéndase— se hizo añicos en su moldura. Ahora soy libre aunque nade siempre contracorriente”…
Ocasionalmente cuando existe la oportunidad de reunirnos, situación que acontece cada semestre, existe una constante situación de buen humor, algunos nombres de poetas son recurrentes, en ocasiones por sus citas que nos acompañan de sus pequeños libros etc. esos poetas tenían condiciones tan precarias y a pesar de todo escribían, entonces su vida nos hace parecer “aristócratas del tercer mundo”, como si lo poco nuestro en otro tiempo es el nirvana… Somos ayer: “En el vestíbulo del presente, somos esbozo, pero también sobra del pasado”… “en un instante somos ayer”.
Un libro se convierte en un vigía del horizonte, transporta su llamado a continuar la resistencia a la falsedad de un mundo ahogado en miserias, las mismas de siglos y siglos humanos, excepto que en este momento la noche puede eternizarse con su abrazo nuclear y jamás despertaremos… será mejor así… pero el vigía al menos observará ese destello y quizás algunas palabras para nosotros que dormimos intentarán despertarnos… Entonces: “… las palabras eran pájaros gigantescos. Entonces soñaba con largos colores de horas. Yo era parte de los transeúntes frente a ventanas frenéticas. Después, vino el grito oscuro del reloj, las ojeras crecidas en lo áspero...
Lejanía es un libro para leer muchas veces… que invita a imitar a los gemelos mayas del Popolh Vuh: Hunabpú e Xbalanqué, quienes libres de las tinieblas materialistas nos permiten soñar la felicidad fuera de la oscuridad metálica y dineraria.

San Salvador, en la un décima hora de 2015
sábado, 24 de octubre de 2015

LLUNYANIES OFEGADES

Imagen cogida de la red
LLUNYANIES OFEGADES
Sempre errant, sense niu i, tanmateix, com un ocell inextingible. 
Des de sempre he ofegat totes les llunyanies possibles: és massa la pols,
la set, la nostàlgia. (En l’estació de la memòria l’estrèpit del tren
de la meua infantesa, i fins i tot les teranyines inacabables del deliri.)

Al capdavall, fins i tot les llunyanies s’ofeguen en els amulets i en les
                                                                                                           [múltiples boques
del vent i en l’espill opac del bri…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

LEJANÍAS AHOGADAS
Siempre errante, sin nido, y sin embargo, como un pájaro inextinguible. 
Desde siempre he ahogado todas las lejanías posibles: es demasiado el polvo,
la sed, la nostalgia. (En la estación de la memoria el estrépito del tren
de mi infancia, y hasta las telarañas inacabables del delirio.)

Al final, hasta las lejanías se ahogan en los amuletos y en las múltiples bocas
del viento, y en el espejo opaco de la brizna…
Barataria, 2015

jueves, 22 de octubre de 2015

TESTIMONI DE LA TEMPESTA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
TESTIMONI DE LA TEMPESTA
Caminant etern de la fusta líquida de l’ànima: testimoni d’aus estranyes.
Testimoni de les queixes presents, allà, en les voravies assotades pel tabac,
en les ribes on no bat el sol, (sinó l’antre i els enfonys),
en el riure lent i enigmàtic de la nit. A través de l’aigua el seguici del degoteig.
Mira com sangloten les fulles de la palpitació.
En el camp i la ciutat xiuxiuegen el miasma i tots els seus paratges foscos.
Qui gosa recollir aquests estripalls d’argila, amagar-se en la fullaraca,
no gemegar quan resta nuat pel fangar ciénaga? (Os darrere os com fulles
soscaven l’estada o la partida. Es coneix les ombres després del besllum
del llampec, després de la pulsació de la pols convertida en cendra.
                                                                                                                   [Després d’això, 
el galop sumit en l’angoixa, l’estatisme implacable dels murs.)
Envoltats de l’aiguamoll sord de la ranera, el sossec només arriba a record;
la bèstia, però. continua lliurada al foc i la sotsobra.
Després del plor, la branca seca de l’alé.
Com enmig de les armadures de la brutícia, vivim dins d’una gàbia infidel.
Som la carnada al carrer davant de la tempesta, el periòdic reclinat
damunt de les clavegueres, aqueix blanc i negre de les demòcracies.
Sempre és una meravella trencar l’alba llegint els diaris i conéixer, clar, 
de primera mà, els testaferros, sicaris i proxenetes. Ells obrin i tanquen
tota porta: mai no hi ha punt d’inflexió en el fang.
S’aprén, ara, que la tempesta manca de jurisprudència i aplaudiments.
S’aprén, —és clar— que hi ha lascívia en tot aquest himne salobrós…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
TESTIGO DE LA TORMENTA
Caminante eterno de la madera líquida del alma: testigo de extrañas aves.
Testigo de las quejas presentes, allí, en las aceras azotadas por el tabaco,
en las orillas donde no late el sol, (sino el antro y los cuchitriles),
en la risa lenta y enigmática de la noche. A través del agua el cortejo del goteo.
Mira cómo sollozan las hojas de la palpitación.
En el campo y la ciudad murmura el miasma y todos sus parajes oscuros.
¿Quién se atreve a recoger estos jirones de arcilla, a ocultarse en la hojarasca,
a no gemir cuando está anudado por la ciénaga? (Hueso tras hueso como hojas
carcomen la estancia o la partida. Uno conoce las sombras tras el destello
del relámpago, tras la pulsación del polvo convertido en ceniza. Tras ello, 
el galope sumido en la angustia, el estatismo implacable de los muros.)
Rodeados por el pantano sordo de la agonía, el sosiego solo llega a recuerdo;
en cambio, la bestia, sigue entregada al fuego y la zozobra.
Después del sollozo, la rama seca del aliento.
Como entre las armaduras de la mugre, vivimos dentro de una jaula infiel.
Somos la carnada en la calle frente a la tormenta, el periódico reclinado
sobre las alcantarillas, ese blanco y negro de las democracias.
Siempre es una maravilla amanecer leyendo los periódicos y conocer, claro, 
de primera mano, a los testaferros, sicarios y proxenetas. Ellos abren y cierran
cualquier puerta: jamás, hay punto de inflexión en el fango.
Uno aprende, ahora, que la tormenta carece de jurisprudencia y aplausos.
Uno aprende, —por supuesto— que hay lascivia en todo este himno salobre…
Barataria, 2015