martes, 13 de agosto de 2013

RITUAL

Imagen cogida de la red
RITUAL
Darrere de l’ocell i la gravetat de les aigües, la pira del mar insubornable.
Cap a quin lloc de buits gratem l’esperança?
Tu, —seminal llegum— en la meua edat porfidiosa. Transitiva en la deixalla 
de llum que arriba fins a les temples.
Entre nosaltres, el catecisme sexual de les llavors: infants obedients
en la ferradura del suburbi, revoltats, ambulants en la rialla.
(Cada paraula ens sorprén enmig de les mans, delirants mans
d’arrabassades ales, en les arestes de les quals penja la torxa del confí.)
—Ara sé que la llum no està feta, sinó que es fa mentre que respirem
Vehementment el sucre de la sang…

"Ritual" d'André Cruchaga traduït al català per PERE Bessó
RITUAL
Atrás del pájaro y la gravedad de las aguas, la pira del mar insobornable.
¿Hacia qué lugar de vacíos arañamos la esperanza?
Vos, —seminal legumbre— en mi porfiada edad. Transitiva en el puchito
de luz que llega hasta las sienes.
Entre nosotros, el catecismo sexual de las semillas: niños obedientes
en la herradura del suburbio, revueltos, ambulantes en la risa.
(Cada palabra nos sorprende en medio de las manos, delirantes manos
de arrebatadas alas, en cuyas aristas cuelga la antorcha del confín.)
—Ahora sé que la luz no está hecha, sino que se hace mientras respiramos
con vehemencia el azúcar de la sangre…

Barataria, 06.VIII.2013