miércoles, 31 de julio de 2019

TRAU D’OMBRA

Imagen FB de Pere Bessó


TRAU D’OMBRA
Allí no existe el hombre.
Vicente Aleixandre
Al trau de l’ombra els repunts del cel la sang silenciosa amarrada a la fusta: gravite en el trànsit de totes les nits mortes i no hi ha treva per als vaixells que s’enfonsen en la gola ni monedes per a fer callar la vigília enmig de genets de pols aquella cal·ligrafia borrosa de l’ombra en el túnel orb del desballestament cada vegada en l’ocult la missatgeria dels canelobres i la seua finestra de cinema mut a estones en el coàgul de la nit la felicitat en una ullera de febres i els petards vençuts de la sacietat i els ulls que picotegen la infància esborrada dels diumenges.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
OJAL DE SOMBRA
Allí no existe el hombre.
Vicente Aleixandre
En el ojal de la sombra los pespuntes del cielo la sangre silenciosa amarrada a la madera: gravito en el tránsito de todas las noches muertas y no hay tregua para los barcos que se hunden en la garganta ni monedas para acallar la vigilia en medio de jinetes de polvo aquella caligrafía borrosa de la sombra en el túnel ciego del desquicio cada vez en lo oculto la mensajería de los candelabros y su ventana de cine mudo a ratos en el coágulo de la noche la felicidad en una ojera de fiebres y los petardos vencidos de la saciedad y los ojos que picotean la infancia borrada de los domingos.
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga


TRAVESSIA DEL DESEQUILIBRI

Imagen FB de Pere Bessó

TRAVESSIA DEL DESEQUILIBRI
Em trobe ací bategant en l’anatomia absurda de la llum i el seu univers
de ferides: cada vegada s’imposen els flascons del dubte
i la història de sang del temps transcorregut
Sempre una gota de remolí es rebel·la en la consciència
Unes golfes que freguen les precarietats de la pell (trossets
de pols llepen els porus de les paraules aquest dolor que se solapa
en les mans i finalment tempteja el caos)

Em trobe ací amb una llàgrima de prostíbul dissecada en la cara
Em trobe ací amb caragols buits electrocutats pel pànic
Em trobe ací damunt de la mateixa fusta del crit de les serradores
nocturnes menjant-me els dies indecisos:
un llevataps pulcre
d’analgèsics vomita àngels amb mosques
aquests que pengen de la granera dels escombradors de la ciutat
Em trobe ací en un basar de calcetins trencats al costat d’uns gossos
que escodrinyen el fem inexplicablement
enmig d’algunes deixalles del país els somnis de paper
i les paraules tòxiques que mullen com l’orina o un escopinada.

.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
TRAVESÍA DEL DESEQUILIBRIO
Estoy aquí latiendo en la anatomía absurda de la luz y su universo
de heridas: cada vez se imponen los frascos de la duda
y la historia de sangre del tiempo transcurrido
Siempre una gota de torbellino se rebela en la conciencia
Un desván que roza las precariedades de la piel (pedacitos
de polvo lamen los poros de las palabras este dolor que se solapa
en las manos y al cabo tantea el caos)
Estoy aquí con una lágrima de prostíbulo disecada en la cara
Estoy aquí con caracoles huecos electrocutados por el pánico
Estoy aquí sobre la misma madera del grito de los aserraderos
nocturnos comiéndome los días indecisos:
un sacacorchos pulcro
de analgésicos vomita ángeles con moscas
esos que cuelgan de la escoba de los barredores de la ciudad
Estoy aquí en un bazar de calcetines rotos junto a unos perros
que escudriñan el estiércol inexplicablemente
En medio de algunos desperdicios del país los sueños de papel
y las palabras tóxicas que mojan como la orina o un escupitajo.
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

martes, 30 de julio de 2019

INCENDIS PERMANENTS

Imagen Fb de Pere Bessó

INCENDIS PERMANENTS
Incendis permanents hi ha ací en la meua bogeria el miratge de peixos aleteja en un paisatge inconsolable en la foguera de tants rostres absents una fotografia resulta ser el somni de la brasa tardejada o aquell murmuri prim que acull la infància finida dins de la ferida transiten les anatomies dissipades en el pit a vegades només intente l’ardor del mar en la meua pell o en les ninetes que pinten cendres o en la memòria que s’alça sobre el terraplé de l’inhòspit vinc del pati de darrere de les meues pròpies lentituds d’aquests petits clarobscurs que ens deixa el grafit en la fulla de paper de l’alé ignore la collita d’ombres d’aquest temps i la usura en la cova d’una llàgrima ignore tot el que no siga horitzó per a un ocell.

.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PERMANENTES INCENDIOS
Permanentes incendios hay aquí en mi locura el espejismo de peces aletea en un paisaje inconsolable en la hoguera de tantos rostros ausentes una fotografía resulta ser el sueño del ascua atardecida o aquel delgado murmullo que alberga la infancia fenecida dentro de la herida transitan las anatomías disipadas en el pecho a veces sólo intento el ardor del mar en mi piel o en las pupilas que pintan cenizas o en la memoria que se yergue sobre el terraplén de lo inhóspito vengo del traspatio de mis propias lentitudes de esos pequeños claroscuros que nos deja el grafito en la hoja de papel del aliento ignoro la cosecha de sombras de este tiempo y la usura en la cueva de una lágrima ignoro cuanto no sea horizonte para un pájaro.
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

SEMPRE HE SIGUT ESTRANY HABITANT

Imagen FB de Pere Bessó

SEMPRE HE SIGUT ESTRANY HABITANT
Sempre he sigut un estrany habitant en aquest territori de vastos
ulls: no hi ha fronteres i tanmateix ningú no aixopluga un pit
Sempre he sigut com una paraula absurda als cantons
de l’horitzó o en el tall que crida al mateix temps
una paraula acorralada per la tristesa
una paraula que no és Ítaca sinó un buit de pestilents ossades
una paraula que es perdé en l’antifaç del país una paraula
Sempre he sigut aquest cadàver cec del desconsol
Una escorça de forat al punt del plany sense més música
que el vertigen que anticipa la deshora
Una moneda de floridura cobreix tots els meus anhels la misèria
que m’escolta totes les vesprades cega finalment com el temps
L’ocell és un desert equivocat en les pupil·les dels meus ulls
Estic fart de l’embut on crida la meua ànima fart del meu pit
humit de ports fart del so que mor en la meua intimitat
sempre he sigut devot de l’espera de la meua ignorància
i del mar que desperta entre les meues pors i del present que mor
al llarg de les meues vísceres: a vegades el batec és un frau
enmig de tanta sotsobra…
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
SIEMPRE HE SIDO EXTRAÑO HABITANTE
Siempre he sido un extraño habitante en este territorio de vastos
ojos: no hay fronteras y sin embargo nadie cobija un pecho
Siempre he sido como una palabra absurda en las esquinas
del horizonte o en el filo que grita al mismo tiempo
una palabra acorralada por la tristeza
una palabra que no es Ítaca sino un vacío de pestilentes osamentas
una palabra que se perdió en el antifaz del país una palabra
Siempre he sido ese ciego cadáver del desconsuelo
Una corteza de agujero al punto del llanto sin más música
que el vértigo que anticipa la deshora
Una moneda de moho cubre todos mis anhelos la miseria
que me escucha todas las tardes ciega al fin como el tiempo
El pájaro es un desierto equivocado en las pupilas de mis ojos
Estoy harto del embudo donde grita mi alma harto de mi pecho
húmedo de puertos harto del sonido que muere en mi intimidad
siempre he sido devoto de la espera de mi ignorancia
y del mar que despierta entre mis miedos y del presente que muere
a lo largo de mis vísceras: a veces el latido es un fraude
en medio de tanta zozobra…
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

lunes, 29 de julio de 2019

ESTRANYESES

Imagen FB de Pere Bessó

ESTRANYESES
El desequilibri és aquesta absurda cançó ensorrada en les voravies.
Absurds els postulats de la demagogia i el comptagotes
del dolor de la intempèrie
L’argent viu taca d’ocells la fusta: calla el dol apegalós
del corc dels racons que ens deixa l’espill del fred
Llavors torne a les bombolles de la boira
i als cantons on sé que gemequen les paraules i a la vella
opacitat de l’abandonament i al bassal de pressentiments on plora un nen
i a la ploma de tristesa del meu propi llenguatge
Pense si tornaré a ser el mateix peix ofegat en el país
Sempre hi són els buits i aquell espill d’estàtues
de l’expiració: he vist moltes vegades la mort encantada
del món —Qui sap tota la saba que es perd quan
el vent macula l’alé?
El cadàver del fosc jau en les llavors en l’escorça
de la boca en el cudol que ens reclama un sense nombre de nits
jo sense cap fur camine al bell mig de cors cecs: és clar que
sempre ho sabí i més ara que ja em trobe vell i es fa tard.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

EXTRAÑEZAS
El desequilibrio es esta absurda canción derrumbada en las aceras
Absurdos los postulados de la demagogia y el cuentagotas
del dolor de la intemperie
El azogue mancha de pájaros la madera: calla el luto pegajoso
de la carcoma los rincones que nos deja el espejo del frío
Entonces vuelvo a las burbujas de la niebla
y a las esquinas donde sé que gimen las palabras y a la vieja
opacidad del abandono y al charco de pálpitos donde llora un niño
y a la pluma de tristeza de mi propio lenguaje
Pienso si volveré a ser el mismo el mismo pez ahogado en el país
Siempre están ahí los vacíos y aquel espejo de estatuas
de la expiración: he visto muchas veces a la muerte encantada
del mundo —¿Quién sabe toda la savia que se pierde cuando
el viento mancilla el aliento?
El cadáver de lo oscuro yace en las semillas en la corteza
de la boca en el guijarro que nos reclama sinnúmero de noches
Yo sin ningún fuero camino entre corazones ciegos: claro
siempre lo supe y más ahora que ya estoy viejo y se hace tarde.
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

domingo, 28 de julio de 2019

DESMESURA

Imagen FB de Pere Bessó

DESMESURA
Un mai no sap de veres de quin costat és l’amor o la set
El buit del sexe en una pestanya d’ocells ni quines lletanies té
una tassa de desgràcies al moment de demanar-li coherència
a l’estat descosit del cos davant d’uns ulls masoquistes
en la corol·la de ferro de les ferrovelleries als retrats del tedi
en el corc del reüll
Unes quantes monedes no lleven l’estiu ni aquesta calor agredolça
dels prostíbuls ni una targeta postal que castra els meus ulls
a l’hora d’explicar els meus curulls
Es trenca la nit en la nuesa de l’espill del crematori:
en la cambra les enfiladisses extremes de les pol·lucions
l’esvaïment del safrà i els pits trencats de la penombra
els pius indecorosos en la pulcritud de les mantes
Tot és confús en el dictat de un twitt que expira a trenc d’alba
Mire la terra mire el país en el manual dels emprèstits.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
DESMESURA
Cierto uno nunca sabe de qué lado está el amor o la sed
el vacío del sexo en una pestaña de pájaros ni qué letanías tiene
una taza de desgracias al momento de pedirle coherencia
al estado descosido del cuerpo frente a unos ojos masoquistas
en la corola de hierro de las chatarrerías a los retratos del tedio
en la carcoma del soslayo
Unas cuantas monedas no quitan el estío ni ese calor agridulce
de los prostíbulos ni una tarjeta postal que castra mis ojos
a la hora de explicar mis hartazgos
Se rompe la noche en la desnudez del espejo del crematorio:
en el cuarto las enredaderas extremas de las poluciones
el desvanecimiento del azafrán y los senos rotos de la penumbra
los chunches indecorosos en la pulcritud de las cobijas
Todo es confuso en el dictado de un twitt que expira al amanecer
Miro la tierra miro al país en el manual de los empréstitos.

Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

sábado, 27 de julio de 2019

PÚSTULA DE LA SON

Imagen FB de Pere Bessó

PÚSTULA DE LA SON
Nos baña la intemperie
como a espectros oscuros de la tierra,
y no se ve al venado cruzando los esteros,
ni está el becerro blanco que degollaríamos
para beberle la sangre,…
Elvio Romero
Des del sacre estupor de les andanes la pústula de la son en l’ala
salobre i consumida per ertes pujades i baixades
En l’ombra de cascos dels lavabos la fesomia de pedra
dels àngels o la boca encallada si de cas a les aixetes del plany
—Ací la roba desteixida dels minuts la humitat de gos
obedient al llit de terra de la servitud
La mare pensant en els vells molins de l’Esperança sense comptar
amb els filats d’aram de l’abisme i les mans ficades en el fang
de les certeses: el fum ens aplega com la màgia del temps nou
com la pedra de la intempèrie en les sabates
Supose que a la ficció haurem de cridar-la futur.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

PÚSTULA DEL SUEÑO
Nos baña la intemperie
como a espectros oscuros de la tierra,
y no se ve al venado cruzando los esteros,
ni está el becerro blanco que degollaríamos
para beberle la sangre,…
Elvio Romero
Desde el sacro estupor de los andenes la pústula del sueño en el ala
salobre y consumida por yertos subibajas
En la sombra de cascos de los lavabos la fisonomía de piedra
de los ángeles o la boca encallada acaso en los grifos del llanto
—Aquí la ropa destejida de los minutos la humedad de perro
obediente a la cama de tierra de la servidumbre
Mamá pensando en los viejos molinos de la Esperanza sin contar
con las alambradas del abismo y las manos metidas en el fango
de las certezas: el humo nos llega como la magia del tiempo nuevo
como la piedra de la intemperie en los zapatos
Supongo que a la ficción habrá que llamarla futuro.
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

viernes, 26 de julio de 2019

NÀUSEA

Imagen FB de Pere Bessó

NÀUSEA
Patria dispersa: caes
como una pastillita de veneno en mis horas.
Roque Dalton
En una forca de foc, el darrer purgatori de la nàusea
o el vòmit de silenci que deixa l’horror:
les ninetes supuren els buits a imatge i semblança
d’una llàgrima a imatge i semblança dels clowns de l’unt
de la bellesa de la foscor teixeixen les estàtues
les seues meditacions aquesta altra manera del fluir de les aigües mudes
i la seua ganyota de tràgica mort en un riure d’arpons
Ací es gasta el vent en les mateixes paraules ja sebolides
en les forquetes on algun cadàver dóna el seu darrer sospir
o aquest crit d’ombres com un ventre que crema a trossos.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
NÁUSEA
Patria dispersa: caes
como una pastillita de veneno en mis horas.
Roque Dalton
En un horcón de fuego, el postrer purgatorio de la náusea
o el vómito de silencio que deja el horror:
las pupilas supuran los vacíos a imagen y semejanza
de una lágrima a imagen y semejanza de los clowns del tizne
De la belleza de la oscuridad tejen las estatuas
sus meditaciones esa otra manera del fluir de las aguas mudas
y su mueca de trágica muerte en una risa de arpones
Aquí se gasta el viento en las mismas palabras ya sepultadas
en las horquetas donde algún cadáver da su último suspiro
o ese grito de sombras como un vientre que arde en pedazos.
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

jueves, 25 de julio de 2019

OCELL SUBTERRANI

Imagen FB de Pere Bessó

OCELL SUBTERRANI
Ací no hi ha res llevat del got d’espines del temps l’ala trencada
de timbals l’entranya del nou ordre del desastre
En l’anell de pus del cordó umbilical la demència viva
del paladar i la roba de cartró en la brutícia de la humanitat
La voracitat dels ganivets és una orgia en una cantimplora
de llàgrimes en l’estació estiuenca d’un pubis cec
Em perd en la jugular forçada del panteix dels darrers esfínters
i és clar que no és fàcil riure enganxat a un crit ni plorar una llàgrima
amb doble cara ni fer-li una trena al bordell del cor.
Es mulla la rosada en la protuberància d’uns mugrons?
Sobra saliva per a mullar la nit
Sobren llunes per a despertar els genitals
Sobren esquirols d’alfàbega per a olorar la boira el suplici de pedra
I els colls per a penjar els blaus del dia dels teulats
sobra un peix indecent en la sèquia del saler de l’avarícia
L’amor acaba trencant el prepuci dels vertígens el mos
de les tantes paraules les inclemències de l’expiració
conclosa la nit l’esplèndid món dels ocells finits
o aquesta altra lluna blava de l’absurd als engonals.

.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ 
PÁJARO SUBTERRÁNEO
Aquí no hay nada salvo el vaso de espinas del tiempo el ala rota
de timbales la entraña del nuevo orden del desastre
En el anillo de pus del cordón umbilical la demencia viva
del paladar y la ropa de cartón en la mugre de la humanidad
La voracidad de los cuchillos es una orgía en una cantimplora
de lágrimas en la estación veraniega de un pubis ciego
Me pierdo en la yugular forzada del jadeo de los últimos esfínteres
y claro no es fácil reír pegado a un grito ni llorar una lágrima
con doble cara ni hacerle una trenza al lupanar del corazón.
¿Se moja el rocío en la protuberancia de unos pezones?
Sobra saliva para mojar la noche
Sobran lunas para despertar los genitales
Sobran ardillas de albahaca para oler la bruma el suplicio de piedra
y los cuellos para colgar los moretones del día de los tejados
sobra un pez indecente en la tajuilla del salero de la avaricia
El amor acaba por romper el prepucio de los vértigos el bocado
de las tantas palabras las inclemencias de la expiración
concluida la noche el espléndido mundo de los pájaros fenecidos
o esa otra luna azul del absurdo en las ingles.
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

miércoles, 24 de julio de 2019

CRISTALL AL·LUCINANT

Imagen FB de Pere Bessó

CRISTALL AL·LUCINANT
En els tacons de pedra de la cendra el tobogan de les ombres
escampades en la punta de la llengua
La llet diürna de les cabres no ha aconseguit blanquejar els carrers
ni caure damunt del dejú de l’asfalt (una qüestió poètica
més o menys) que siga útil a totes les avarícies que em subjuguen
El disc ratllat resplendeix en les parets de la casa de pals, canyes i fang
aquella que habita l’absència per a consol del menyspreu
En l’ull d’agulla del fum el vímet d’algun badall que gira
en un riu de dubte o por
Damunt del terrat on cau l’hivern l’alfabet d’un llit
de plàstic on dorm la deïtat del subconscient
tot em resulta una horda d’aigües anihilades l’ullal
d’alguna fetor lligat al crit de les andanes
molts volen els objectes del poder i el tronc dels testicles
d’altres una tassa de moralitat una foguera que creme les seues culpes
Jo em limite a quantificar els cadàvers o a riure’m de les diverses
funcions de la República: una qüestió senzilla no tinc jou
o a envellir en la meua ebrietat de sepulcre.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

CRISTAL ALUCINANTE
En los tacones de piedra de la ceniza el tobogán de las sombras
esparcidas en la punta de la lengua
La leche diurna de las cabras no ha logrado blanquear las calles
ni caer sobre el desayuno del asfalto (una cuestión poética más
o menos)
que sea útil a todas las avaricias que me subyugan
El disco rayado resplandece en las paredes de la casa de bahareque
aquella que habita la ausencia para consuelo del desprecio
En el ojo de aguja del humo el mimbre de algún bostezo que gira
en un río de duda o miedo
sobre la azotea donde cae el invierno el alfabeto de una cama
de plástico donde duerme la deidad del subconsciente
todo me resulta una horda de aguas aniquiladas el colmillo
de algún hedor atado al grito de los andenes
muchos quieren los objetos del poder y el tronco de los testículos
otros una taza de moralidad una hoguera que queme sus culpas
Yo me limito a cuantificar los cadáveres o a reírme de las diversas
funciones de la República: una cuestión sencilla no tengo yugo
o a envejecer en mi ebriedad de sepulcro.

Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

martes, 23 de julio de 2019

TERRITORI IL·LEGIBLE

Imagen Fb de Pere Bessó

TERRITORI IL·LEGIBLE
En las vegetaciones de los recuerdos
Las horas en torno nuestro hacen sus viajes
Vicente Huidobro
En l’instant de la set, aquesta voràgine sobrenatural dels records. Ara, supose, és la càrcer transcendida amb tots els encerts i destrucció dels ulls. Allò només pot ser anàleg a la captivitat, a la rotunditat insinuada del viatge, a dos cossos vessats en la fugacitat: el temps buida el seu espessor de sal damunt de la miserable pedra del destí. En la transgressió de l’escalfred anticipem l’il·legible que és el món. Allà el mar de dubtoses entropessades i forats. Sempre vivim a comptagotes del malson dels vaixells. Demà, de bell nou, els territoris incendiats de les paraules i les ombres, els carrers inaccessibles en el manual de l’encens, potser l’espera reduïda a enderrocs.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
TERRITORIO ILEGIBLE
En las vegetaciones de los recuerdos
Las horas en torno nuestro hacen sus viajes
Vicente Huidobro
En el instante de la sed, esa vorágine sobrenatural de los recuerdos. Ahora, supongo, es la cárcel trascendida con todos los aciertos y destrucción de los ojos. Aquello sólo puede ser análogo al cautiverio, a la rotundidad insinuada del viaje, a dos cuerpos derramados en la fugacidad: el tiempo vacía su espesura de sal sobre la miserable piedra del destino. En la transgresión del escalofrío anticipamos lo ilegible que es el mundo. Allá el mar de dudosos traspiés y agujeros. Siempre vivimos a cuentagotas de la pesadilla de los barcos. Mañana, de nuevo, los territorios incendiados de las palabras y las sombras, las calles inaccesibles en el manual del incienso, quizás la espera reducida a escombro.
.
Del libro “Estación Huidobro”, 2019
©André Cruchaga

lunes, 22 de julio de 2019

OMBRA BENIGNA

Imagen FB de Pere Bessó

OMBRA BENIGNA
Ahora tengo barcos en la memoria
El corazón ha roto las amarras
Vicente Huidobro
Tot l’espill curullat de l’instant en què la memòria desperta els ressorts de la matèria i la mamella de cerç de la boira creix com un foc d’arrels descolgats: entre el mar i la terra, el bol dels molls de les meues mans i el vaixell de riure d’aquella llanterna circular, quasi un flash back del teu melic en la mirada primera de la travessia. Trencada la por, deixem els marges de les aigües per endinsar-nos en l’espill còmplice de l’avidesa disseminada en els porus. Així, tot el foc espavila les tenebres.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
SOMBRA BENIGNA
Ahora tengo barcos en la memoria
El corazón ha roto las amarras
Vicente Huidobro
Todo el espejo colmado del instante en que la memoria despierta los resortes de la materia y la ubre de cierzo de la bruma crece como un fuego de raíces desenterradas: entre el mar y la tierra, el cuenco de los muelles de mis manos y el barco de risa de aquella linterna circular, casi un flash back de tu ombligo en la mirada primera de la travesía. Roto el miedo, dejamos las márgenes de las aguas para adentrarnos en el espejo cómplice de la avidez diseminada en los poros. Así, todo el fuego despabila las tinieblas.
.
Del libro “Estación Huidobro”, 2019
©André Cruchaga

EPISTOLARIO POÉTICO

André Cruchaga, El Salvador
(Fotografía tomada por el poeta Melvyn Aguilar, Costa Rica)

EPISTOLARIO POÉTICO
[CARTAS  ESCRITAS POR TERESA MONCAYO,
EN TORNO A LA OBRA DE ANDRÉ CRUCHAGA]MISIVA A UN AMIGO, 1ª.


Comparto, contigo, amigo mío, el concepto definido como un horizonte no pensado donde el lector se adentra para experimentar sensaciones nuevas y conceptuadas de forma singular y con una maestría suprema. Una alegría ver florecer el camino y verlo marchitarse. La contradicción en ese mismo ámbito, el estupor que nace y renace en el mismo verso. La energía necesaria para enfrentar quién sabe qué misteriosas visiones y qué peregrinas respuestas a esas preguntas que a veces no están ni siquiera proyectadas con exactitud. Ocurre en tus versos, André, donde el poeta hilvana las palabras y antes de afianzarlas ya provoca vértigo. Un vértigo emocional por aquello de leer lo que no existe en nuestras expectativas, pero que nos lleva a una caída en picado. Recuerdo sobre “La muerte” de Aleixandre, unos versos llenos de blandura, sin esa fuerza, vigor y rigor y fiereza: -¡Ah! eres tú, eterno nombre sin fecha-.... más lacónico que tú, André, que muere y resucita en cada verso. De acuerdo en que tu sistema conceptual nos enriquece, es obvio, en cuanto a ese fondo sutil, extraño y lírico engendrado con hondura incorruptible semejante a la lírica de S. J. de la Cruz donde cada concepto adquiere significados y valores nuevos. Es imposible aislarse de tus versos porque no nacen para sacudir el tedio sino para sacudirnos por dentro y hay necesidad de devorarlo aún con ese dolor que ocasiona, a veces y se cruza a modo de punzada en el corazón (aunque es más la negrura de la fosa que nos arrastra hacia ese mundo subterráneo tan en la superficie). Me dices: “El poeta es un cronista que desvela cuanto discurre en sus ojos” y a veces una geografía en un cementerio o un campo de concentración así que, llegado al lindero de la palabra uno recobra cierta inocencia”. Esto es una brutal revelación tuya, André, que se halla al otro lado del silencio. Un silencio que resuena como un relámpago interior y que desvela los interrogantes y se proyecta en el crepúsculo. Ignoro cuáles son tus dogmas, amigo mío, sólo deseo que haya más luz en las tumbas que proyectas, en las noches del alma y en las noches de los desasosiegos. 
(Siempre mi admiración y cariño).MISIVA A UN AMIGO, 2ª.


Creo, André, que tu poesía se identifica con los movimientos de ruptura (por la naturaleza de su objetivo, análisis social, cómo te defines a ti mismo...), aunque por otro lado estoy segura de que, mejor, es una ruptura de vanguardia, por aquello del rechazo a la realidad objetiva (como la concibieron en el Realismo y Naturalismo), es el mismo resultado que tuvo Buñuel en "El perro andaluz (que por cierto Lorca estaba convencido que había sido escrita basándose en su vida) y donde Buñuel trasgrede los esquemas narrativos a través de la agresividad de la imagen y es audaz movilizando el arte... Sobre la libertad conceptual, ahí tienes, querido amigo, un jardín repleto de emociones y de ideas para meditar y para que alcancen esa otra realidad, a la cual proyectas, a veces, con "pavorosa" aparición pública... Me enorgullece esa actitud gallarda y honesta y me "espanta" que sigas el curso de la metáfora por la ardua traducción de las mismas (elevada complejidad) aunque estés ligado a la línea surrealista bretoniana -tan influenciado por Freud-, pero fíjate que no estoy segura de que te "liberes" de las ataduras del poder, ni siquiera escribiendo, porque creo que la desolación persevera en tu fondo. Mantengo que la poesía está hecha de destierro, ostracismo y raíces. Recuerdo lo que decían de Neruda y era que en su lucha no distinguía entre poesía y política... (Sobre este poeta podríamos abrir un coloquio por su controvertida actitud). No hace falta que aclares que te encanta el caos en la escritura (aunque después tenga su lógica), pero mientras que no nos llega nos puedes ocasionar una descarga por esos "proyectiles" de versos, endiabladamente metafóricos; miles de moléculas (palabras) que se mueven realizando órbitas... Estoy contigo en el tema de las etiquetas, sobre los grupos literarios y demás; autores vinculados a una ideología y estilo, mejor no encasillarse en un grupo aunque tengas autonomía propia, yo, en ese sentido me siento anárquica. Tienes razón en cuanto a que la lectura y a la preparación de un escritor, es obvio que existen demasiadas "figuras" sin una base de fondo. Sobre esto dicen que hay tres rasgos en un escritor imprescindibles y que son innegociables: talento, aprendizaje y tesón. Aunque sin el núcleo del primero es difícil que existe una buena escritura. Te recuerdo (a propósito) que me debes un poema, el que todavía no has escrito. Y del otro publicado "Voz interior" destaco este verso: "He vuelto a las palabras para desnudar mi voz, ese extraño charco de sueños inasible"... Fíjate, querido amigo, que estaba pensando hacerte una entrevista ¿qué te parece? un abrazo.MISIVA A UN AMIGO, 3ª.


"Muero cada día cuando resbalo en la cuerda floja del tiempo". -No puede faltar en tu poesía la alusión constante a lo caduco de la vida, como una manera de deshacerse de lo terrible de la realidad o, como incidir en ella para hacerla más visible, aquí, sentados los dos bajo este inmenso parral de uvas dulces, amigo-, “me hablas de la oscuridad a la cual se suma los ojos devorados de la memoria, como alusión a una existencia vivida al borde del precipicio... tan incierto como nosotros". -Pero el sueño se hace hueco para cantarlo, André-, "el día de repente aspira a ser aire mientras pasa la tormenta rasgando los ojales del pálpito". -Y lo estremecido del tiempo y la confesión a un espacio libre de esa pesadumbre que abarca el paisaje sobrecargado de huellas y de penumbras -le respondo con voz emocionada- tu constante alusión a la oscuridad, querido amigo y, “pese a los ahogos”, sigues en la sombra de la herrumbre sobre los hombros y, dentro de ella, surge el arcoíris como una necesidad de color y de claridad dentro de la espesa entidad mortecina, manteniendo en los versos ese juego infantil, a veces, inocente y perturbador en el recuerdo del aleteo del colibrí en medio de la ternura...-. "Soy niño dibujando otros mundos en las paredes –me dices- y, me llega la conmoción ante aquellos humanos dejados de la mano de Dios, nada me sorprende tanto como quien duerme en las aceras, entre la nebulosa". -Creo, André, que es por esto que te conviertes en un poeta visceral, porque vives en una atmósfera camuflada de justicia social-.
¿"Qué humanidad nos ampara en esta indigencia?, si acaso la sombra del tiempo nos ha hecho renunciar al paraíso, pero mantenemos la esperanza de amanecer para respirar la razón del porvenir”. -No hay versos más claros que indiquen tu desazón, amigo, ni sentimientos más arraigados a tu país-: "el poema bucea en el olvido..., y araña la esperanza de un porvenir más justo, la luz no está hecha sino que se hace".-Y yo reitero mis palabras de contraportada en VÍA LIBRE que tu poesía no está basada en la forma, sino hecha de pedazos de sentimientos y trozos de vida arrancada de tu alma y no es fácil desterrar la máscara de aquellos que agitan banderas y proclaman justicia mientras tienen al país sumido en la hambruna y en la oscuridad. La misma oscuridad, André que habita en los cementerios, fíjate a todo esto, cuántos poetas universales fueron fusilados por un ideal, Unamuno estaba entre los “elegidos” junto a Muñoz Seca y García Morente, qué injusto es todo. Alberti pudo haber salvado al dramaturgo de la Checa de S. Antón y no hizo nada. Un amigo abandonó a otro amigo en sus momentos más cruciales ¡¡qué extraña amistad!! e incluso retuvieron a Aleixandre en la tétrica Checa hasta que fue salvado por Neruda, entonces Cónsul de Chile en Madrid. A veces, André, hay que echar la vista hacia otro lado para no ver tanto horror y hacer como Machado: “ver las hojas verdes bañadas de rocío”... y dime ¿dónde estableces la ruptura entre el poeta simbólico y el poeta surrealista? y si es coherente que representes a los dos movimientos o tendencias poéticas, te pongo como ejemplo, a los que leen a Rimbaud y a los que leen a Freud ¿no es posible que puedan llegar a tener un “cruce de cables”?-. “Los dos son pilares fundamentales en mi poética, además de escritores canónicos”. -Y a todo esto, André, qué coincidencia que hallo a un Ángel Cruchaga, de Santiago de Chile, con un sentido religioso y casi místico pero que no es un obstáculo para que se adhiera a un movimiento reivindicativo social, el mismo que funda una revista “Musa joven” junto al entonces periodista Vicente Huidobro. Latinoamérica, André, ha dado muy buenos poetas.MISIVA A UN AMIGO, 4ª.


Analizas en verso, André, las perspectivas políticas-sociales más estrictas y te implicas emocionalmente en ellos. Y me haces recordar las lecturas de Dostoievski y Tolstoi y cómo reflejaron la realidad rusa del siglo XIX (actos revolucionarios de aquel país). También a Unamuno por su consciencia sobre la clase política; su visión, evolución e influencia en la sociedad de su tiempo. Nosotros, los que te leemos (o, yo personalmente), somos objetivos frente a tu subjetividad y valoramos a ese “personaje” humano que nos provoca por dentro por el dolor ajeno y propio. Y te identifico a ti, André, con esa capacidad innata para trasladarnos los males de tu Patria. Amaba, Unamuno, a la España destrozada por el desastre del 98 y esto le sumió en una profunda crisis espiritual que lo marcaría para siempre. “Es cuestión de vida o muerte, encontrar un lugar para los sueños”, y dices bien, pero te pregunto, André: -¿Quién se somete a soñar bajo el arco lleno de coágulos de sangre, de coágulos de vómitos?, aunque entiendo que es posible hallar plumajes de pájaros totémicos clavado en el pecho de algún muerto- Tu respuesta no tarda en producirse: “reproducir en versos el fenómeno social; cantar sobre la desigualdad y la pobreza y que, haya ojos que considere esto como algo natural, es desde luego una posición de descerebrado”. ¿Y qué hacemos con el asedio eficaz a los asediados a modo de caravana de emigrantes, buscando nuevos paraísos en una tierra quemada literalmente?. Yo me pregunto, André, ¿qué fuerzas les acompañan hasta alcanzar las zonas "protegidas" y qué paisajes de ensueños para olvidar las noches de turbulencias íntimas (haciendo referencia a las políticas agitadas y turbias) sin olvidar las convulsiones de la sangre y los gritos ahogados en la impotencia, mientras a los políticos les preocupan "las expresiones populistas y extremas... un pueblo no se mide por los números o por las cifras sino por los sentimientos de cada ciudadano-. “Yo veo y oigo las voces, los muertos, los cementerios; a menudo una geografía se convierte en un campo de concentración, un reguero de tumbas abiertas.”-Es fácil entender la analogía social y el intento reiterado de querer sobrevivir en un ambiente enrarecido y oscuro. No es posible que el ser humano aguante tanto sin que se desmorone por dentro. Por ello entiendo esos gritos quebrados y el miedo y hasta el profundo silencio-, oigo el grito en medio de las sombras, intuyo lo trágico hasta el límite de hacerse locura y ese juego de las supersticiones se hace claro (aún pareciendo inexplicable), pero me aterra el vértigo constante (igual que los espejos repetitivos) como una manera de vida. Ese terror y esa ternura que parece ser no se oponen, eso que dices, querido amigo "El cortejo fúnebre de las palabras, el desamor y las incógnitas (como interrogantes o enigmas) que se hacen presentes”. Tienes toda la razón. Pero te pregunto, dónde está el paraíso, André?. Esa comitiva de pétalos arrasando los espacios verdes. El abundante chorreo del agua diáfana sobre los montes azules. ¿Dónde los jardines de ensueño y el sueño mismo escalando valores espirituales...? “La espiritualidad, amiga, encierra un enigma y nos desvela el ser profundo que somos, es una manera de redescubrir al ser en su dimensión superior (su alma”).MISIVA A UN AMIGO, 5ª.


Según qué historia, André, nos estimula, nos apasiona, nos ensombrece, nos viola, nos atraviesa. Y nos agitamos rozándonos con las cornisas de las esquinas torcidas. A veces nuestro nombre va de boca en boca, de labio en labio como si nos llevaran en alto vuelo los pájaros azules que atraviesan las montañas de fantasía y/o los buitres para despedazarnos a bocados certeros como si fuéramos ciervos o jabalíes (a veces como los tibetanos para conservar el acto ritual macabro) le dan sus muertos a éstos para que los devoren... No somos carroña para que otros maltraten nuestras vísceras, no somos de estructuras rígidas para ser rotas a machetazos. Y sin embargo hay quienes participan de ese especie de actitudes incomprensibles y anti natural y que gozan con el dolor ajeno y aplauden sin piedad el ahorcamiento de su presa y ríe como un poseso al saberse desposeído de toda humanidad. A veces me sobresalto con esos entreverados cuerpos que piden a voces mutilaciones y que arrastran a sus iguales hacia el fuego hirviente y establecen que su prioridad es hacer daño. Sólo así se convierten en "humanos" felices. Siempre en cualquier esquina hay gritos de pavor que han dejado una estela de rabia en el horizonte donde los sueños toman un papel importante y dan un giro sobre lo dramático: "Vuelvo a contemplarme acosa el hambre/pero aún me sostiene la luz". Se necesita tener alas por si hubiera que desplegarlas... En el bosque infinito de la memoria, allí conviven días de soledad, de rabia, de locura, de fantasmas, de eclipses. Y la escritura como un arco iris tras la tormenta... la muerte, el barro saliente por las hendiduras, el adiós como un ciclo de vida que hoy rememora a modo de "nostalgia" trágica y, por contradicción, un cielo azul donde evadirse con los sueños. Y aquellos muros cantados y contados y los sótanos y los suicidios y los golpes certeros en el alma. Remover la historia es como conceder una tregua al sueño perdido entre las flores y hacerla presente para sangrar sin líquido en los oleajes del destino, como aquellos náufragos perdidos entre tanta mar, como aquellos miedos sujetos a la madera. El ángel de los sueños ¿dónde está?, ¿dónde los cuerpos de los otros ángeles ahogados? La sombra renace en su vestigio de luz y se atreve (con estos versos) a hacerse presente "donde levantar naranjas que huelen a rosas", dices bien, pero a veces hay que aprender a vivir con las trampas de la vida inventándose mitos y música y echar manos de los sueños y de la utopía para minimizar el vuelo dolorido en ese bosque enmarañado donde nos movemos y vivimos.
Aún recuerdo, André, los versos de Viaje a lo más recóndito, el mismo puñal de escalofríos, la misma tempestad y esa angustia ante la perversidad. Desconozco si es acoso evidente o inventado, pero lo cierto es que, en cada verso, hay un fiero aullido (no controlado) que te despedaza por dentro y que no puedo interpretarlo como una alusión irónica, sino de espanto. Los rasgos de su rostro ¿una sombra? (como la prolongación de un tormento). ¿Hacia dónde diriges tus versos? No es fácil deshacerse de ese puñal. Tampoco de esa sensación desazonada de dolencia. Te daña los ojos como si los soñara, como si ocultaras unas brasas bajo la piel. ¿Y esa repulsión que emana de su físico? No son arrebatos de testimonios amorosos, sino un instinto de huida (como se huye de los seres infernales...
(Después de una intensa semana de escritura, esta será mi última MISIVA A UN AMIGO. Mil gracias a los que pulsaron y siguieron su lectura y a los indiferentes, no voy a decirles nada. Gracias a ti, André, por cada línea escrita alentándome a continuar, siempre mi amigo).

Teresa Moncayo
Vejer de la Frontera, Cádiz, julio de 2019

Teresa Moncayo