sábado, 15 de junio de 2019

MIRADES

Imagen FB de Pere Bessó

MIRADES
Ahora la mirada descarga los ojos demasiado llenos
En el instante en que huyen los ocasos a través de las llanuras
Vicente Huidobro
Un sap que les mirades també s’enreden en l’ocàs i que ens reflecteixen espills densos d’un paradís finit. Trens que fugen s’obrin en l’aire i així, embalsamem bisturís ebris d’instants. Sempre estem plens d’esquerdes que fumegen damunt de la navalla d’algun mort, o en la còpula incandescent d’un coixí que busca redimir la marxa. Ara, és clar, el pit s’obri com un hospici, o un moll d’abominables fonògrafs.
.
. Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
MIRADAS
Ahora la mirada descarga los ojos demasiado llenos
En el instante en que huyen los ocasos a través de las llanuras
Vicente Huidobro
Uno sabe que las miradas también se enredan en el ocaso y que nos reflejan espejos densos de un paraíso fenecido. Trenes que huyen se abren en el aire y así, embalsamamos bisturíes ebrios de instantes. Siempre estamos llenos de grietas que humean sobre la navaja de algún muerto, o en la cópula incandescente de una almohada que busca redimir la marcha. Ahora, claro, el pecho se abre como un hospicio, o un muelle de abominables fonógrafos.
.
Del libro “Estación Huidobro”, 2019
©André Cruchaga