martes, 30 de septiembre de 2014

OBJECTES GROCS

Imagen cogida de la red
OBJECTES GROCS
La llum feixuga sobre el pelatge dels pòmuls cobreix els ulls roigs dels corbs.
Al mig del tràngol els orificis que fa la pluja en la consciència: al voltant,
aquest món de manegades incertes, d’objectes mesquins com la fullaraca 
que aventa la història en el zenit de la llengua.
Allà, el part innecessari dels egos, els amos astrals dels espills,
la imatge espectral de la vella porta de la comèdia.
Només em resta a flor de pell el nom d’algunes finestres, 
la realitat que lladruga amb el seu sexe de cuc putrefacte, el soroll, el temps,
els assassins, —tu, en el tràfec degollat de llençols.
(Un día no serem, per cert, el camú encobert del bulliment, ni la carnesseria celestial dels escapularis. El meu ofici és descaminar els dits en les seues onades
del titubeig esborifat de la fossa.)

En el principi de l’aglomeració, les nits immundes de la matèria.
Entre l’embolic d’objectes, l’atri miserable dels gira-sols en les meues ninetes.
Eterns de llànties grogues, davallen a la seua morada els àngels…

“Objectes grocs” [‘Objetos amarillos’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
OBJETOS AMARILLOS
La luz torpe sobre el pelaje de los pómulos cubre los ojos rojos de los cuervos.
A medio trance los orificios que hace la lluvia en la conciencia: alrededor,
este mundo de inciertos amaños, de objetos rastreros como la hojarasca 
que avienta la historia en el cenit de la lengua.
Allá, el parto innecesario de los egos, los dueños astrales de los espejos,
la imagen espectral de la vieja puerta de la comedia.
Solo me queda a flor de piel el nombre de algunas ventanas, 
la realidad que ladra con su sexo de gusano putrefacto, el ruido, el tiempo,
los asesinos, —vos, en el tráfico degollado de sábanas.
(Un día no seremos, por cierto, el camino enmascarado del hervor, ni la carnicería
celestial de los escapularios. Mi oficio es desandar los dedos en el oleaje
del titubeo erizado de la fosa.)

En el principio de la aglomeración, las noches inmundas de la materia.
Entre la maraña de objetos, el atrio miserable de los girasoles en mis pupilas.
Eternos de lámparas amarillas, descienden a su morada los ángeles…
Barataria, 25.IX.2014

lunes, 29 de septiembre de 2014

FULLA

Imagen cogida de la red
FULLA
Per si de cas, com en fuita la fulla dels somnis, la tinta al degoteig.
Cadascú es desintegra (sal o escuma en la marxa de l’ocell
o la mosca de la fulla irreal que gira nua.)

En la branca del foc, l’eco de la nostàlgia amb el seu frenesí d’univers.
Sona el vent i em deixa l’alé amb gust d’intempèrie.
Tot ha segut follia: els carrerons trepitjats, l’etimologia de les finestres,
les hores passades que no ressusciten, la flassada desordenada dels núvols,
la pedra que repeteix cada dia el seu mutisme.
Al marge del camí la fulla precipitant-se i la darrera gota absurda
dels ulls que fuig amerada de paraules: la llum sagna en la pàgina.
En l’horitzó, els lladrucs i aqueixos estranys buits inenarrables.

“Fulla” [‘Hoja’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
HOJA
Por si acaso, como en fuga la hoja de los sueños, la tinta al goteo.
Cada quien se desintegra (sal o espuma en la andadura) del pájaro
o la mosca de la hoja irreal que gira desnuda.)
En la rama del fuego, el eco de la nostalgia con su frenesí de universo.
Suena el viento y me deja el aliento con sabor a intemperie.
Todo ha sido locura: los callejones andados, la etimología de las ventanas,
las horas pasadas que no resucitan, la cobija desordenada de las nubes,
la piedra que repite cada día su mutismo.
A la orilla del camino la hoja precipitándose y la última gota absurda
de los ojos que huye empapada de palabras: la luz sangra en la página.
En el horizonte, los ladridos y esos extraños vacíos inenarrables.
Barataria, 23.IX.2014

domingo, 28 de septiembre de 2014

POR I PÈRDUES

Imagen cogida de la red
POR I PÈRDUES
Des de l’exili, les hèlixs amargues d’aquests camins dividits:
a més distància s’apropen els límits de l’horitzó, creix l’animal
que sóc en un territori sense vestimentes.
Enmig de la pèrdua, els cantons subterranis de les ombres, la mel
del condol de l’esperança, els cucs grocs en l’arbre sec
d’aquestes cicatrius que esperen com una gàbia.
Només la por o la pèrdua em sobreviuen a aquesta gota de vida que davalla
fins als claus. Davant de la porta és aspra l’amenaça.
Allà, abocat a la cendra tot el fullatge, goteja la branca els seus dolors.

“Pors i pèrdues” [‘Miedos y extravíos’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
MIEDO Y EXTRAVÍOS
Desde el destierro, las hélices amargas de estos caminos divididos:
a más distancia se aproximan los límites del horizonte, crece el animal
que soy en un territorio sin vestiduras.
En medio del extravío, las esquinas subterráneas de las sombras, la miel
del luto de la esperanza, los gusanos amarillos en el árbol seco
de estas cicatrices que esperan como una jaula.
Solo el miedo y el extravío me sobreviven a esta gota de vida que desciende
hasta los clavos. Frente a la puerta es áspera la amenaza.
Allí, vertido en la ceniza todo el follaje, gotea la rama sus dolores.
Barataria, 22.IX.2014

sábado, 27 de septiembre de 2014

SUFOCACIÓ

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
SUFOCACIÓ
En els sediments propis de la nit invente els buits. Mossega l’esplendor
del trànsit amb els seus minuts de temptació de l’ocell arcà que habita
les entreteles de l’horitzó.
Salta l’antiga veu de les mans i el seu rovell, la ciència de les corbes 
d’aquest món, el culte als fetitxes i al mal d’ull que emergeix de les paraules.
(Només el despull té sabor a glòria perquè és consubstancial als punts
cardinals; només la llei de l’olfacte ens dóna compte de la corporeïtat sobtada.)

Es reposa entre tantes sufocacions com monedes invencibles damunt de la fullaraca:
no hi ha imaginaris sense aclaparaments, ni festí d’ombres en l’espill
que no siguen disfresses inquisidores d’aquest viatge voraç de l’efímer.
Com la nit mengívola del firmament, 
aquest no ser en els cansaments, (demà obriré els ulls al present per a llevar
l’embolcall a la soledat. Dins del matossar, voltes mengívoles.)

“Sufocació” [‘Sofoco’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ 
SOFOCO
En los sedimentos propios de la noche invento los vacíos. Muerde el esplendor
del tránsito con sus minutos de tentación del arcano pájaro que habita
los entretelones del horizonte.
Salta la antigua voz de las manos y su herrumbre, la ciencia de las curvas 
de este mundo, el culto a los fetiches y al mal de ojo que emerge de las palabras.
(Solo el despojo tiene sabor a gloria porque es consustancial a los puntos
cardinales; solo la ley del olfato nos da cuenta de la corporeidad inesperada.)

Uno reposa entre tantos sofocos como monedas invencibles sobre la hojarasca:
no hay imaginarios sin agobios, ni festín de sombras en el espejo
que no sean inquisidores disfraces de este viaje voraz de lo efímero.
Igual que la noche comestible del firmamento, 
este no ser en los cansancios, (mañana abriré los ojos al presente para quitarle
la envoltura a la soledad. Dentro del matorral, bóvedas comestibles.)
Barataria, 23.IX.2014

viernes, 26 de septiembre de 2014

NAVEGACIÓ

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
NAVEGACIÓ
Pel fang les mans tallen les distàncies: aqueixos passos lents
de l’insomni, les ombres diürnes del llampec, la pedra de la fatiga
on enlluernen tantes instantànies.
—Cert. Des del llit, la vegetació de sal, els coralls nocturns
del suburbi o de l’antre, el vol o el braceig a través dels cantons 
de les onades; com tu, ofegat en els meues propis pensaments, quasi el dol
en l’entrecella, el prim litoral de l’invisible, la por carnosa de la remor.
(Sempre ens envaeix el rostre ponent de cendres inassolibles; en la gola
la febre implacable i sorda dels hiverns, el bullir de maleta i abric.)

Cap adins, tot fuig com cérvols penedits.
Cap adins, el rosegó de la lluerna, la ferida dels arcans.
Cap adins, l’argent viu sense excusa de les paràboles:
a la vella esperança deixaré, per si de cas, el meu testament de penombres.

“Navegació”d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PEREBESSÓ
NAVEGACIÓN
A través del barro, las manos tallan las distancias: esos pasos lentos
del desvelo, las sombras diurnas del relámpago, la piedra de la fatiga
donde deslumbran tantas instantáneas.
—Cierto. Desde el lecho, la vegetación de sal, los corales nocturnos
del suburbio o del antro, el vuelo o el braceo a través de las esquinas 
del oleaje; como vos, ahogado en mis propios pensamientos, casi el duelo
en el entrecejo, el delgado litoral de lo invisible, el miedo carnoso del murmullo.
(Siempre nos invade el rostro poniente de cenizas inasibles; en la garganta
la fiebre implacable y sorda de los inviernos, el hervor de maleta y abrigo.)
Hacia dentro, todo huye como ciervos arrepentidos.
Hacia dentro, el mendrugo del tragaluz, la herida de los arcanos.
Hacia dentro, el azogue sin excusa de las parábolas:
a la vieja esperanza le dejaré, por si acaso, mi testamento de penumbras.
Barataria, 19.IX.2014

jueves, 25 de septiembre de 2014

MURAL

Imagen cogida de la red
MURAL
En l’ull redó del caragol, algunes fulles insondables com ventalls.
La vida no deixa de ser un imaginari de soledats: en el fons les obsessions
de l’època, els paisatges petrificats de la desorientació.
Al voltant del groc suspés de la vesprada, la tinta solar en el melic
de la fam, els colors que suren en la pelegrinació de l’ull.
(En la memòria compartida del corpori, un món de màscares i oblits,
la facultat total de furgar els buits errants de la història.)

Arribarà un dia, —fills del temps— en què cremarem la presència
de les dates i li donarem una puntada a l’immund: mai no fundem res,
llevat de les pors i el batec ert.
Tots els temps s’ajuntaren en el soroll: vençut, només acumule feixugueses.
Tot l’eco de les parets m’és indiferent quan la irrealitat del sutge
s’ha tornat certesa. Mai no tinguí respostes a la precipitació de les finestres.
Immòbil el silenci i les paraules i els anells envolupants del deliri…

“Mural” d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

MURAL
En el ojo redondo del caracol, algunas hojas insondables como abanicos.
La vida no deja de ser un imaginario de soledades: en el fondo las obsesiones
de la época, los paisajes petrificados de la desorientación.
En torno al amarillo suspendido de la tarde, la tinta solar en el ombligo
del hambre, los colores que flotan en la peregrinación del ojo.
(En la memoria compartida de lo corpóreo, un mundo de máscaras y olvidos,
la facultad total de hurgar los vacíos errantes de la historia.)

Llegará un día, —hijos del tiempo— en que quememos la presencia
de las fechas y le demos un puntapié a lo inmundo: nunca fundamos nada,
salvo los miedos y el pálpito yerto.
Todos los tiempos se juntaron en el ruido: vencido, sólo acumulo pesadumbres.
Todo el eco de las paredes me es indiferente cuando la irrealidad del hollín
se ha tornado certeza. Nunca tuve respuestas a la precipitación de las ventanas.
Inmóvil el silencio y las palabras y los anillos envolventes del delirio…

Barataria, 12.IX.2014

miércoles, 24 de septiembre de 2014

FOSCOR

Imagen cogida de la red
FOSCOR
En la foscor dels campanaris, la meua sang,
el terror dels rellotges i les ombres, l’ull cec
i la paüra abraçant els buits. Els ulls
humitegen les paraules del destí, —el sospir
tremolós dels ocells en la rosada grisa de l’espera.
Un dia i un altre es trenquen en la gola:
una espera i una altra mutila el calendari,
la veu sempre en el pou de la set, amb aqueixa memòria
de només silenci, en una habitació on
les paraules són cadàvers o espills ofegats
en el cos. —Espills, potser de la nit
que sempre es visten d’ebrietat i sonambulisme…
Hi ha ecos grisos en la boira de la meua ànima: pèrdues
mirant-me des del rovell de les tavernes.
La cendra diària busca els somnis. La sal de la cara
també es torna nit, —ombra, ara, afonada
en les parets de la tova, en aquest fred obert
de les meues ninetes. El minut esdevé una camisa
de força, —violes petrificades en la meua ombra.
La respiració es fa sovint pàl•lida funerària.
D’un dia a un altre creix la soledat, la por,
la mort, els buits lents de l’estiu,
aquest dolor com una bèstia esberlant els seus cascos.

En la foscor dels campanaris, el meu deliri.

Aquest no saber què hi ha darrere del crit i la boca del sensefí,
aquest esperar en les meues venes fins fer-se de nit.
Aquesta mirada sempre amb ulls gastats, —veure l’altre
costat de la llum on apareixen el granit
i l’escarniment intens del món…
Tots els records es fan nínxols en la meua ànima.
Tot el sol, un segle de danses macabres.
Tot ocell, un corb buidant-me els ulls.
No sé si en el misteri de l’oblit hi ha molls i vaixells
que canvien l’horror per paraules menys
adustes o paraules menys tràgiques que el deliri.
Un dia i un altre l’escalpel sobre la vida:
—comiats sense deixar abraços, nits de
serps lleporines, espills amb barbes moribundes.

En la foscor dels campanaris, el mocador.

Les portes tancades dels psalms, el rostre ert.
Les ombres que mosseguen els meus records. Res no dorm
en l’ànima, ni és assolible l’alé dels cementeris.
—Pertot hi ha una carrera contra el temps:
en tots els somnis les meues paraules cauen
com sutges pàvids, —mur on
ja no parla la vida, i la rialla pergué tota bestreta…

“Foscor” [‘Oscuridad’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ OSCURIDAD
En la oscuridad de los campanarios, mi sangre,
el terror de los relojes y las sombras, el ojo ciego
y el pavor abrazando los vacíos. Los ojos
humedecen las palabras del destino, —el suspiro
tiritante de los pájaros en el rocío gris de la espera.
Un día y otro día se rompen en la garganta:
una espera y otra espera mutila el calendario,
la voz siempre en el pozo de la sed, con esa memoria
de sólo silencio, en una habitación donde
las palabras son cadáveres o espejos ahogados
en el cuerpo. —Espejos, acaso de la noche
que siempre se visten de ebriedad y sonámbulismo…
Hay ecos grises en la niebla de mi alma: extravíos
mirándome desde la herrumbre de los tabancos.
La ceniza diaria busca los sueños. La sal de la cara
también se vuelve noche, —sombra, ahora, hundida
en las paredes del adobe, en este frío abierto
de mis pupilas. El minuto se vuelve una camisa
de fuerza, —alelíes petrificados en mi sombra.
La respiración a menudo se torna pálida funeraria.
De un día a otro día crece la soledad, el miedo,
la muerte, los vacíos lentos del verano,
este dolor como una bestia quebrando sus cascos.

En la oscuridad de los campanarios, mi delirio.

Este no saber qué hay detrás del grito y la boca del sinfín,
este esperar en mis venas hasta ser noche.
Este mirar siempre con ojos gastados, —ver al otro
lado de la luz donde aparecen el granito
y el remedo intenso del mundo…
Todos los recuerdos se vuelven nichos en mi alma.
Todo el sol, un siglo de danzas macabras.
Todo pájaro, un cuervo vaciándome los ojos.
No sé si en el misterio del olvido hay muelles y barcos
que cambien el horror por palabras menos
adustas o palabras menos trágicas que el delirio.
Un día y otro día el escalpelo sobre la vida:
—adioses sin dejar abrazos, noches de leprosas
serpientes, espejos con barbas moribundas.

En la oscuridad de los campanarios, el pañuelo.

Las puertas cerradas de los salmos, el rostro yerto.
Las sombras que muerden mis recuerdos. Nada duerme
en el alma, ni es asible el aliento de los cementerios.
—En todas partes hay una carrera contra el tiempo:
en todos los sueños mis palabras caen
como pávido hollines, —muro donde
ya la vida no habla, y la risa perdió todo anticipo…

Barataria, 20.III.2009martes, 23 de septiembre de 2014

PAISATGE CONTINU

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
PAISATGE CONTINU
És el mateix cantó sense testaments, la vaca de la penombra sobre l’eclipsi;
veig la continuïtat immoral que plega els genolls, les hamaques flotants
de les parpelles a través de l’única escletxa de la finestra: 
tu, proverbial, en algun paisatge màgic a la vora del roser boca amunt 
dels ports, o en l’únic lloc possible: 
la meua caverna les parets de la qual lleví del desús. (En els meus ulls, l’avidesa
encara del Stanislaus National Forest i la seua verema per a la perennitat.)
—En acabant sobre les paraules, la flama verda arquejada en els pensaments.
Maduren els cèrvols en l’horari dels meus porus.
Cada paraula en el rostre fa el recompte de molts noms: 
tot ens despulla i així, innombrables, ens recobrem sans d’ocells
i d’asfíxia. Deixem fora dels nostres braços, la melangia i l’abandó.
(La tendresa és com l’olor a alfàbega en la infinita pietat del cerç.)

“Paisatge continu” d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ 
PAISAJE CONTINUO
Es la misma esquina sin testamentos, la vaca de la penumbra sobre el eclipse;
veo la continuidad inmoral que dobla las rodillas, las hamacas flotantes
de los párpados a través de la única rendija de la ventana: 
vos, proverbial, en algún paisaje mágico a la orilla del rosal boca arriba 
de los puertos, o en el único lugar posible: 
mi caverna cuyas paredes saqué del desuso. (En mis ojos, todavía la avidez 
del Stanislaus National Forest y su vendimia para la perennidad.)

—Luego sobre las palabras, la flama verde arqueada en los pensamientos.
Maduran los ciervos en el horario de mis poros.
Cada palabra en el rostro hace el recuento de muchos nombres: 
todo nos desnuda y así, innumerables, nos recobramos sanos de pájaros
y de asfixia. Dejamos fuera de nuestros brazos, la melancolía y el abandono.
(La ternura es como el olor a albahaca en la infinita piedad del cierzo.)
Barataria, 05.IX.2014

lunes, 22 de septiembre de 2014

FEBRE DE FINESTRES

Imagen cogida de la red
FEBRE DE FINESTRES
Parpelleja la rosada sobre el repertori de finestres. (L’ull nu en la barana
del dia, el tambor del silenci com una pluja lenta.)
Entre els rampells de la claredat, la lectura dels adéus que mai no hi manquen.
Darrere de les finestres, la brasa del tacte en la pell de l’ocell.
A colp de calendari, ja m’he acostumat a aqueix món de miratges;
L’ofec, al capdavall, és un malfactor de recances.
Puc fiar-me d’aquesta presó de cristalls?
Em tem que he de continuar anomenant totes les foscors que aguaiten,
els racons on no es pot guardar l’eternitat, ni el foc consagrat
en les axil·les de la revelació.
Finalment, ningú no resta il·lés. L’insomni no és fidel als llençols, creix
el herbassar de les pors, creix la sal de la paüra…

“Febre de finestres” d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

FIEBRE DE VENTANAS
Pestañea el rocío sobre el repertorio de ventanas. (El ojo desnudo en la baranda
del día, el tambor del silencio como una lluvia lenta.)
Entre los arrebatos de la claridad, la lectura de los adioses que nunca faltan.
Tras las ventanas, la brasa del tacto en la piel del pájaro.
A golpe de calendario, ya me he acostumbrado a este mundo de espejismos;
el ahogo, después de todo, es un malhechor de pesadumbres.
¿Puedo fiarme de esta cárcel de cristales?
Me temo que debo seguir nombrando todas las oscuridades que acechan,
los rincones donde no se puede guardar la eternidad, ni el fuego consagrado
en las axilas de la revelación.
Al final, nadie queda ileso. El insomnio no es fiel a las sábanas, crece
el hierbazal de los miedos, crece la sal del pavor…

Barataria, 15.IX.2014

domingo, 21 de septiembre de 2014

ITINERARI HABITAT

Imagen cogida de la red
ITINERARI HABITAT
En la sort del llit, l’acordió planetari dels itineraris.
En la plenitud de l’ull, els mapes tornats al regne de l’alé: hui, crema
la set del paisatge, els paratges degollats en el precipici, el teu sol nom
en la inclemència de les meues apostes.
Recordes l’altitud del degoteig? ¿Recordes quan encara érem?
Alguna vegada la llum revelà tot el que ens negaven les entranyes?
Damunt dels raïls de la memòria, incontenible el viatge: còmplice la nit
fins a prostituir la tendresa.
Davant de tants viatgers que acacen lluernes, nosaltres, solistes
d’aquell vell poema que emergí de l’insomni i que ens féu sagnar
en l’escriptura. (Per dissort, mai no fórem alegres.)
La pobresa féu parracs de les nostres butxaques.
En el desordre de les meues confidències, el peix pregon del desús…

“Itinerari habitat” [‘Itinerario habitado’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

ITINERARIO HABITADO
En la suerte del lecho, el acordeón planetario de los itinerarios.
En la plenitud del ojo, los mapas devueltos al reino del aliento: hoy, arde
la sed del paisaje, los degollados parajes en el precipicio, tu solo nombre
en la inclemencia de mis porfías.
¿Recuerdas la altitud del goteo? ¿Recuerdas cuando éramos aun?
¿Alguna vez la luz desveló cuanto nos negaban las entrañas?
Sobre los rieles de la memoria, incontenible el viaje: cómplice la noche
hasta prostituir la ternura.
Frente a los tantos viajeros que persiguen luciérnagas, nosotros, solistas
de aquel viejo poema que emergió del insomnio y que nos hizo sangrar
en la escritura. (Por desgracia, nunca fuimos alegres.)
La pobreza hizo harapos de nuestros bolsillos.
En el desorden de mis confidencias, el hondo pez del desuso…

sábado, 20 de septiembre de 2014

LABERINT

Imagen cogida de la red
LABERINT
Em declare impotent fora de les meues sabates. Pertot l’ull obri laberints,
i ferides que quedaren en les ombres de l’alé.
Enmig de tanta nostàlgia, les lluernes es tornen tabú en le randes;
en l'apogeu de l’insomni, els centímetres del mar o la seua forma consumada.
Cap a on tira l’horitzó els seus lents carrers?
Des de la perversió del coixí, quin rumb té la fam i la seua seqüela?
(Sempre hi ha hores darreres per a la defunció dels xiprers)
Si més no això em sembla quan vull fugir dels sobresalts.
En la foguera flotant de les portes, el gran teatre dels somnis llançat
a l’aigua de les cèquies: degota la llum peixos d’arna.
Quan madura l’irremeiable, és desmesurada las meua mateixa misèria.
(Supose que també el silenci és un laberint amb els seus propis designis.)

“Laberint” d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ 

LABERINTO

Me declaro impotente fuera de mis zapatos. Por doquier el ojo abre laberintos,
y heridas que quedaron en las sombras del aliento.
En medio de tanta nostalgia, las luciérnagas se vuelven un tabú en los encajes;
en el apogeo del insomnio, los centímetros del mar y su forma consumada.
¿Hacia dónde tira el horizonte sus lentas calles?
Desde la perversión de la almohada, ¿qué rumbo tiene el hambre y su secuela?
(Siempre hay horas postreras para la defunción de los cipreses)
Al menos eso me parece cuando quiero fugarme de los sobresaltos.
En la hoguera flotante de las puertas, el gran teatro de los sueños echado
al agua de las acequias: gotea la luz peces de polilla.
Cuando madura lo irremediable, es desmedida mi propia miseria.
(Supongo que también el silencio es un laberinto con sus propios designios.)

Barataria, 17.IX.2014

viernes, 19 de septiembre de 2014

INTERIORITATS

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
INTERIORITATS
Així, el psalm del món en el fosc mutisme de la caverna. 
Els interiors en la fluorescència nauseabunda, el jo de l’ombra cridant
en l’estàtua on —al peu dels escapularis— embastesc algunes pàgines
que en acabant tire al cistell de l’horitzó.
El fluir de la consciència no deixa de tindre les seues pròpies paradoxes: de sobte
emergeix la paràbola del fill pròdig, el gra d’anís o l’ull de l’agulla.
Res no és comparable al cloroform que rumiga a l’alcova: cada interioritat
és un espill de glops indesxifrables.
En cada cantó de la nuesa hi ha morts i inferns que algú
glorifica (algú que furga en el trau de la cendra; algú que tot orb veu subtils
paisatges; algú que en silenci arrossega la desmesura esparsa dels camins.)

Per tal de no perdre’m en la marxa, deixe la filiació de la salmorra.
Cap perspicàcia no és tan subtil com el món dolent de les rajoles
davant dels traumes de la meua pròpia ignorància…

Interioritats” d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ. 

INTERIORIDADES
Así, el salmo del mundo en el oscuro mutismo de la caverna. 
Los interiores en la fluorescencia nauseabunda, el yo de la sombra gritando
en la estatua donde —al pie de los escapularios— hilvano algunas páginas
que luego las tiro al canasto del horizonte.
El fluir de la conciencia no deja de tener sus propias paradojas: de pronto
emerge la parábola del hijo pródigo, el grano de anís o el ojo de la aguja.
Nada es comparable al cloroformo que rumia en la alcoba: cada interioridad
es un espejo de sorbos indescifrables.
En cada esquina de la desnudez, hay muertes e infiernos que alguien
glorifica (alguien que hurga en el ojal de la ceniza; alguien que ciego ve sutiles
paisajes; alguien que en silencio arrastra la desmesura dispersa de los caminos.)
Para no perderme en la marcha, dejo la filiación de la salmuera.
Ninguna perspicacia es tan sutil como el mundo doliente de las baldosas
frente a los traumas de mi propia ignorancia…

Barataria, 13.IX.2014

jueves, 18 de septiembre de 2014

CRESOL

Imagen cogida de la red
CRESOL
Creix la flama del cresol mentre respire el sutge com una epidèmia.
No és fortuïta, ho sé, aquesta visió de llum que nega les meues sabates i el rumb
del soterrani prolix de les meues vaguetats.
—L’ocell dessagna el seu cant entre escletxes (no hi ha més saviesa sinó la que devora tanta foscor) enmig del gemec de la llosa del temps.
En el camí definitiu, la fam deixa al descobert els obeliscos del sistema,
la comèdia del cel amb els seus eufemismes,
i les axil•les rompudes com un paisatge nauseabund.
Hui volguera rentar les meues llàgrimes amb l’aigua que brolla de la lluna,
navegar sense brúixola en el desconegut mossegar el bram dels estels.
Un llum d’oli, al cap i la fi, és un ull perllongant la nit. (Aqueixa hipnosi
que necessitem mentre mosseguem les burilles del murmuri.)


“Cresol” d’ANDREI CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ


CANDIL
Arrecia la flama del candil mientras respiro el hollín como una epidemia.
No es fortuita, lo sé, esta visión de luz que anega mis zapatos y el rumbo
del sótano prolijo de mis vaguedades.
—El pájaro desangra su canto entre rendijas (no hay sabiduría sino la que devora tanta oscuridad) en medio del gemido de la laja del tiempo.
En el camino definitivo, el hambre deja descubiertos los obeliscos del sistema,
la comedia del cielo con sus eufemismos,
y las axilas rotas como un paisaje nauseabundo.
Hoy quisiera lavar mis lágrimas con el agua que sale de la luna,
navegar sin brújula en lo desconocido y morder el bramido de las estrellas.
Un candil es, después de todo, un ojo prolongando la noche. (Esa hipnosis
que necesitamos mientras mordemos las colillas del murmullo.)


Barataria, 13.IX.2014

miércoles, 17 de septiembre de 2014

CONVICCIONS

Imagen cogida de la red
CONVICCIONS
M’enlluernen les voravies enmig de tants records i còdols.
Sóc només un animal que dissimula els seus sostres i la pèrdua d’espills.
Entre el real i l’imaginari, sempre busque una tercera opció: 
l’eco a la deriva que obri la intempèrie,
la mossegada que no s’ajusta als ossos ni a la obediència, ni a als tapissos
de la pietat. Res no em commou més enllà de les funeràries (tot ho sufoquen
mans plàcides)
: si camine al voltant de l’orfenat, és perquè mai no
fiu les paus amb les parets, ni fiu colon de codis invisibles.
(Tot té el seu preu i cadascú paga el seu.)
Si els parracs se’m tornen insolubles, és perquè eixes ales em donà l’arcà.
Des del fons de la meua mort, no em cal cap talismà en la meua làpida.

“Conviccions” d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït del castellà al català per PERE BESSÓ

CONVICCIONES
Me deslumbran las aceras en medio de tantos recuerdos y guijarros.
Soy solo un animal que disimula sus tejados y el extravío de espejos.
Entre lo real y lo imaginario, siempre busco una tercera opción: 
el eco a la deriva que abre la intemperie,
la dentellada que no se ciñe a los huesos ni a la obediencia, ni a las tapicerías
de la piedad. Nada me conmueve más allá de las funerarias (todo lo sofocan
manos apacibles)
: si camino alrededor de la orfandad, es porque nunca
me reconcilié con las paredes, ni fui colono de códigos invisibles.
(Todo tiene su precio y cada quien paga el suyo.)
Si los harapos se me tornan insolubles, es porque esas alas me dio el arcano.
Desde el fondo de mi muerte, no necesito talismanes en mi lápida.

Barataria, 16.IX.2014