lunes, 25 de mayo de 2020

NUESA DEL PARADÍS

Imagen FB de Pere Bessó

NUESA DEL PARADÍS
He vist aqueixa capçana d’infinitud que guarda la llàgrima al sanglot, l’escopinada que s’atreveix amb una mirada, el pneumàtic de l’alba agonitzant en les meues temples com un bes amputat i ert en la molsa. Entre la multitud un cavall de vòmits s’acreix en la violència, uns braços que porten fins al pit totes les cremades que emergeixen del cel. Pertorben les golfes d’agulles i el peltre desmarxat al fem, tots junts els excrements de la deshora i el crit que es fa soroll a les finestres.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per ANDRÉ CRUCHAGA
DESNUDEZ DEL PARAÍSO
He visto ese yagual de infinitud que guarda la lágrima en el sollozo, el escupitajo que se atreve sobre una mirada, el neumático del alba agonizando en mis sienes como un beso amputado y yerto en el musgo. Entre la multitud un caballo de vómitos arrecia en la violencia, unos brazos que llevan hasta el pecho todas las quemaduras que emergen del cielo. Perturban los desvanes de agujas y el peltre destartalado en la basura, todos juntos los excrementos de la deshora y el grito que se hace ruido en las ventanas.
.
Del libro: Umbral de la sospecha, 2020.
©André Cruchaga


domingo, 24 de mayo de 2020

HONRES FÚNEBRES

Imagen Pinterest

HONRES FÚNEBRES
Davant de l’ull de mar dels estivals, el remolí dels somnis a escala d’eixam sinuós. Què importa ja l’ull d’agulla de la nit i el seu ofec de sequera esquerdada! Tot s’ha tornat violí de vinagre en un espill sense ocells, un món de cucs que ens ensorra, una vaixella groga on es perd la nuesa. A estones, saps, m’aixoplugue en un quinquè d’ales abonyegades, o mossegue la carreta de silenci que puja als meus ulls. I no hi ha barques, llevat del soroll de caravanes que s’obrin pas en les exèquies del temps.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
HONRAS FÚNEBRES
Frente al ojo de mar de los estivales, el torbellino de los sueños a escala de enjambre sinuoso. ¡Qué importa ya el ojo de aguja de la noche y su ahogo de sequía agrietada! Todo se ha vuelto violín de vinagre en un espejo sin pájaros, un mundo de gusanos que nos derrumba, una vasija amarilla donde se pierde la desnudez. A ratos, sabes, me refugio en un quinqué de alas abolladas, o muerdo la carreta de silencio que sube a mis ojos. Y no hay barcas, salvo el ruido de caravanas que se abren paso en las exequias del tiempo.
.
Del libro: Umbral de la sospecha, 2020.
©André Cruchaga

sábado, 23 de mayo de 2020

LLUNA D’ANTANY

Imagen FB de Pere Bessó

LLUNA D’ANTANY
En la foscor, l’astrolabi del temps i el desfogament de la llum en el seu laberint d’abís silenciós. Si almenys el silenci minvara el foc de la tempesta, no hi hauria tombes trencades al meu pit, ni murs arran dels meus ulls. En la lluna d’antany de la carn la ingenuïtat assentida de la broma i un litoral de batecs sense usura. Fuig allò proper i s’acosta el remot: tot és oblit i no pas mansuetud; al costat de la llosa, el dol líquid de la respiració, la boca talada de la seua verdor. Si tot tinguera un llit perfecte, l’ebrietat del firmament seria visible per a nosaltres.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

LUNA DE ANTAÑO
En lo oscuro, el astrolabio del tiempo y el desfogue de la luz en su laberinto de abismo silencioso. Si tan solo el silencio menguara el fuego de la tormenta, no habría tumbas rotas en mi pecho, ni muros al ras de mis ojos. En la luna de antaño de la carne la ingenuidad asentida de la bruma y un litoral de pálpitos sin usura. Huye lo próximo y se acerca lo remoto: todo es olvido y no mansedumbre; al lado de la losa, el luto líquido de la respiración, la boca talada de su verdor. Si todo tuviese un cauce perfecto, la ebriedad del firmamento nos sería visible.
.
Del libro: Umbral de la sospecha, 2020.
©André Cruchaga

viernes, 22 de mayo de 2020

ARTIFICI

Imagen FB de Pere Bessó


ARTIFICI
A través de totes les màscares, aqueixa màscara que no coneixem, l’altra sense afaits davant de l’espill. No és l’ala, sinó la part cega del pètal, aqueix altre temps d’un fèretre desconegut, sense llum sota d’un món i un discurs, ja cremats. El so de la nit la desvetla com una campana de fang, com la rosa que desapareix en la llengua d’un mur d’agulles. El maquillatge cobreix les cicatrius d’aquell laberint clavat al tòrax; una caverna de fum traspua el fred de les paraules: és una torxa de buits on no hi ha respostes, sinó muntanyes de forats a les temples.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ARTIFICIO
A través de todas las máscaras, esa máscara que no conocemos, la otra sin afeites frente al espejo. No es el ala, sino la parte ciega del pétalo, ese otro tiempo de un féretro desconocido, sin luz debajo de un mundo y un discurso, ya quemados. El sonido de la noche la desvela como una campana de barro, como la rosa que desaparece en la lengua de un muro de agujas. El maquillaje cubre las cicatrices de aquel laberinto clavado en el tórax; una caverna de humo exuda el frío de las palabras: es una antorcha de vacíos donde no hay respuestas, sino montañas de agujeros en las sienes.
.
Del libro: Umbral de la sospecha, 2020.
©André Cruchaga