domingo, 1 de diciembre de 2019

SOM AQUEST ALTRE TEMPS

Imagen FB de Pere Bessò


SOM AQUEST ALTRE TEMPS
Som aquest altre temps on s’enterra el fullatge. Als meus ossos somriuen els peixos tatuats en la meua pell i també les històries emmurallades pel fum del país. Molts ulls han col·lapsat en el desempar: bull la tremolor de la brutícia als engonals, ens estreny el vent groc dels masegaments, en el hi hagué dels teus pits, una finestra s’obri a més d’un embarcador: s’ofeguen les meues parpelles i descendesc a la faula inefable. Ací el bosc que s’obri a la torxa. Reste atònit en l’hivern de la foguera, encara que ací dansen els morts dia a dia.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SOMOS ESE OTRO TIEMPO
Somos ese otro tiempo donde se entierra el follaje. En mis huesos sonríen los pescados tatuados en mi piel y también las historias amuralladas por el humo del país. Muchos ojos han colapsado en el desamparo: bulle el temblor de la mugre en las ingles, nos aprieta el viento amarillo de los magullones, en el búho de tus senos, una ventana se abre a más de algún embarcadero: se ahogan mis párpados y desciendo a la fábula inefable. Ahí el bosque que se abre a la antorcha. Quedo atónito en el invierno de la fogata, aunque aquí, dancen los muertos día a día.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

NOMÉS UN MODEST FUNERAL

Imagen FB de Pere Bessò

NOMÉS UN MODEST FUNERAL
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.
Francisco de Quevedo
Només un funeral modest per a la mort dels ulls: ací s’alça dels llavis la llibertat ansiada, mentre s’anuncia una altra veu en la memòria. És clar el foc que m’ha cremat les mans. És clar el trenc d’alba líquid en allò difunt. En la finestra penja un núvol de records: noms, carícies, sorolls, somnis de sospita del que fórem, vendavals que fengueren la mar des de dins. I el Paradís? Sempre de genolls com un espill equivocat. Sovint només lletrege l’argila disposta al silenci i dibuixe ocells mentre s’entebia el pit per a mamprendre el comiat.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SOLO UN MODESTO FUNERAL
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.
Francisco de Quevedo
Solo un modesto funeral para la muerte de los ojos: ahí se alza de los labios, la libertad ansiada, entretanto se anuncia otra voz en la memoria. Es claro el fuego que ha quemado mis manos. Es claro el amanecer líquido en lo difunto. En la ventana cuelga una nube de recuerdos: nombres, caricias, ruidos, sueños de sospecha de lo que fuimos, vendavales que hendieron el mar desde dentro. ¿Y el Paraíso? Siempre de rodillas como un espejo equivocado. A menudo solo deletreo la arcilla dispuesta al silencio y dibujo pájaros mientras se entibia el pecho para emprender la despedida.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

martes, 26 de noviembre de 2019

AVUI HEM DESLLIGAT

Imagen FB de Pere Bessó

AVUI HEM DESLLIGAT
Avui hem deslligat les cremades que encara restaven al cos: hem viscut pensant en l’abrasada darrera del foc i la seua severitat fins i tot en el fred, que al capdavall, forada els ossos. Ens confonen les parets d’aigua de l’espill i el seu fil pendular de campanes. Creixen les pors quan ja un sap que tot és inútil i que la falda calla de dents seques i llàgrimes humides. El demà es fa dubtós quan el present és vora del precipici: la seua tristesa ens colpeix com aquell fred de metall, hirsut, als lòbuls.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

HOY, HEMOS DESATADO
Hoy, hemos desatado las quemaduras que aún quedaban en el cuerpo: hemos vivido pensando en el abraso postrero del fuego y su severidad y hasta en el frío, que al cabo, horada los huesos. Nos confunden las paredes de agua del espejo y su hilo pendular de campanas. Arrecian los miedos cuando ya uno sabe que todo es inútil y que el regazo calla de secos dientes y húmedas lágrimas. El mañana resulta dudoso cuando el presente está al borde del precipicio: su tristeza nos golpea como aquel frío de metal, hirsuto, en los lóbulos.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

A ESTONES UN ES FARTA

Imagen FB de Pere Bessó

A ESTONES UN ES FARTA
A estones un es farta del diccionari dels batecs i de la vèrtebra de fulles de l’angúnia. És cruel la vacuïtat dels funerals i el residu quotidià de les ombres en el buit. Al vertigen que ens propicia el cos, la pols de les flassades a mig crit, a mig crit la tos de les fotografies i l’ocell d’ofecs que circula davant dels ulls. A mig crit la porta darrera de l’esperança i les seues andròmines, el fuet de monòlegs de la feixuguesa, la rialla pausada d’un dolor estrany. (No hi ha màgia en l’última paraula de la soledat ni el so fondo que ens deixen els fòsfors, ni tendresa en la tinta del darrer candor.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

A RATOS UNO SE HARTA
A ratos uno se harta del diccionario de los latidos y de la vértebra de hojas de la angustia. Es cruel la oquedad de los funerales y el cotidiano residuo de las sombras en el vacío. En el vértigo que nos propicia el cuerpo, el polvo de las cobijas a medio grito, a medio grito la tos de las fotografías y el pájaro de ahogos que circula frente a los ojos. A medio grito la puerta postrera de la esperanza y sus cachivaches, el látigo de monólogos de la torpeza, la risa pausada de un dolor extraño. (No hay magia en la última palabra de la soledad ni el sonido hondo que nos dejan los fósforos, ni ternura en la tinta del último candor.)
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga