jueves, 16 de enero de 2020

ACÍ CAMINEM

Imagen Pinterest

ACÍ CAMINEM
Ací caminem encara vora les parets esguitades de grafiti
(Ja al seu voltant es deixaren de fer tantes preguntes, malgrat
tots aquests anys obscurs de gàbia i exili).

Ara són art totes les fotografies de la mort, la sang
i cendra que prengueren el nostre camí.
Sempre és ací, en l’íntim, el riu de la seua boca, la vida tota,
El seu pit innocent entre les meues dolències inconcebibles.
Véns ací, en la nit, oculta entre les ombres, redona
com aquest presagi que sent en la pell: un eco d’alegria desperta
el meu paladar, tot allò que s’anhela en l’absència.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
AQUÍ CAMINAMOS
Aquí caminamos todavía junto a las paredes salpicadas de grafiti
(Ya en torno a ellas dejaron de hacerse tantas preguntas, pese
a todos estos años oscuros de jaula y exilio).

Ahora son arte todas las fotografías de la muerte, la sangre
y ceniza que tomaron nuestro camino.
Siempre está aquí, en lo íntimo, el río de su boca, la vida toda,
su pecho inocente entre mis dolencias inconcebibles.
Vienes aquí, en la noche, oculta entre las sombras, redonda
como ese presagio que siente en la piel: un eco de alegría despierta
mi paladar, todo aquello que se anhela en la ausencia.
.
Del libro: Precariedades, 2020
©André Cruchaga

COLLITA DE LA MEMÒRIA

Imagen FB de Pere Bessó


COLLITA DE LA MEMÒRIA
Com fa mal cada dia el record. Ací les pluges davant de la finestra i tots els carrers possibles del món i l’amor net enmig de tanta foscor. He vist la música dels teus ulls i el sabor de l’aire de la teua boca i aquella set que pesa com una pedra. Fa mal l’ombra del bes recolzat damunt de la terra. Hi haurà per demà el vent necessari, un vent llarg que cresca vora la porta? Torna i colpeja amb tebiesa el meu pit fred. Torna’t quelcom de llum en aquesta distància d’ací a la infància. Jo espere en aquesta presó de les setmanes.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
COSECHA DE LA MEMORIA
Cómo duele cada día el recuerdo. Aquí las lluvias frente a la ventana y todas las calles posibles del mundo y el amor limpio en medio de tanta oscuridad. He visto la música de tus ojos y el sabor del aire de tu boca y aquella sed que pesa como una piedra. Duele la sombra del beso recostado sobre la tierra. ¿Habrá para mañana el viento necesario, un largo viento que crezca junto a la puerta? Vuelve y golpea con tibieza mi pecho frío. Vuélvete en algo de luz en esta distancia de aquí a la infancia. Yo espero en esta prisión de las semanas.
.
Del libro: Precariedades, 2020
©André Cruchaga

miércoles, 15 de enero de 2020

NOCHE PREGONA

Imagen FB de Pere Bessó

NOCHE PREGONA
El pus del temps bull fins als manuals d’urbanitat.
Dels jardins només el rostoll dels udols, després la llosa
freda i la roba a la deriva de les dents.
—En quina pell o pit la terra no s’asseca,
ni fuig de les parpelles?
És fonda la nit i ben poc avancen les seues escates. És distant
el minut del somni, la rosa fosa en la sang.
En un món de mendicitat, deixen d’escoltar-se els crits.
Allà, amb prou faenes arriba el tropell de la tempesta,
                                                               llevat que siga fictícia.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
NOCHE HONDA
El pus del tiempo bulle hasta en los manuales de urbanidad.
De los jardines solo el rastrojo de los aullidos, después la losa
fría y la ropa a la deriva de los dientes.
—¿En qué piel o pecho la tierra no se seca,
ni huye de los párpados?
Es honda la noche y apenas avanzan sus escamas. Es distante
el minuto del sueño, la rosa fundida en la sangre.
En un mundo de mendicidad, dejan de escucharse los gritos.
Allá, apenas llega el tropel de la tormenta,
                                                             salvo que sea ficticia.
.
Del libro: Precariedades, 2020
©André Cruchaga


PORTA DESVISCUDA

Imagen FB de Pere Bessó

PORTA DESVISCUDA
Férem del foc la llibertat i el vol que ens diferencià sempre
de moltes altres obligacions: a vegades la realitat era una pedra,
o la intempèrie sola, o la nit, o els dolors de trobar-nos distants,
o l’alegria conquistada en un minut,
o el país amb les seues atrocitats de guerra i més tard de postguerra.
A estones encara sent levitar les ombres entre la sal de la garrotxa.
A estones el raïm de les teues mans caient en cascada damunt de la pell.
A estones l’esplendor dels teus mugrons picant la meua porta.
Després de tot nosaltres li reclamàvem a l’aire de les finestres
un respir: uns ulls per a veure el firmament.
Una miqueta de roba per a cobrir el crit de la voracitat del tro.
Ara descobresc els golfos de les ulleres en una cadira expremuda.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PUERTA DESVIVIDA
Hicimos del fuego la libertad y el vuelo que nos diferenció siempre
de muchas otras obligaciones: a veces la realidad era una piedra,
o la intemperie sola, o la noche, o los dolores de estar distantes,
o la alegría conquistada en un minuto,
o el país con sus atrocidades de guerra y luego de postguerra.
A ratos todavía oigo levitar las sombras entre la sal de la breña.
A ratos el racimo de tus manos cayendo en cascada sobre la piel.
A ratos el esplendor de tus pezones tocando a mi puerta.
Después de todo nosotros le reclamábamos al aire de las ventanas
un respiro: unos ojos para ver el firmamento.
Un poquito de ropa para cubrir el grito de la voracidad del trueno.
Ahora descubro los goznes de las ojeras en una silla exprimida.
.
Del libro: Precariedades, 2020
©André Cruchaga