miércoles, 22 de marzo de 2017

IMPOSICIÓ DE LA POR

Imagen cogida del FB de Pere Bessó


IMPOSICIÓ DE LA POR
D’un silenci a un altre, un es perd en la immensitat: alé i ulls tenen
la seua pròpia doctrina: s’imposa la por i els seus il·legibles güishtes.
Calle des del més remot mentre ensordeix el foc de la perversitat.
Hi ha cap certitud per a omplir els buits?

Ara només vull viure tocat pel rostre de la infància i no del temps d’adult,
no de la fugida que sempre demana abandons i cendra,
no dels esfínters aplatats de les lletanies de les penes,
no del biaix que rumia horitzons.

Enmig de les butxaques trencades també l’estiu i els seus artefactes.

(Em meravellen els bordells i les seues mantes esllomades, els seus vaixells
amb aigua per a rentar la rebel·lia o aqueixos esgarraps que deixen les targetes
postals en la polleguera de les portes.)


Em farten les múltiples castracions i la foscor nua de l’alba.
En la collita del sucre els espais enrarits dels forcons, la misèria
del desvetlament i la seua alforja d’aigua enrotllada fins als peus.

(Hi ha ferradures que mai no es gasten com la tristesa, ni migren.)

La immoralitat acaba essent l’immensurable en el tòrax, el més acostat 
al fons: al davall el foc de les bèsties i els seus cataclismes.
Res no és més seductor que els miratges del poder, ni tan sols la teua cara,
El teu sexe de corol·les, el lliri subjugat als molls de l’esbufec.

Un és innocent mentre no forcege amb les fartades.
Potser el petri, al capdavall, s’apodere del bram dels ulls…

IMPOSICIÓN DEL MIEDODe un silencio a otro, uno se pierde en la inmensidad: aliento y ojos tienen
su propia doctrina: se impone el miedo y sus ilegibles güishtes.
Callo desde lo más remoto mientras ensordece el fuego de la perversidad.
¿Existe alguna certidumbre para llenar los vacíos?

Ahora sólo quiero vivir tocado por el rostro de la infancia y no de la adultez,
no de la huida que siempre demanda abandonos y ceniza,
no de los esfínteres achatados de las letanías del sinsabor,
no del soslayo que rumia horizontes.

En medio de los bolsillos rotos también el estío y sus artefactos.

(Me maravillan los prostíbulos y sus cobijas derrengadas, sus guacalitos
con agua para lavar la rebeldía o esos rasguños que dejan las tarjetas
postales en el quicio de las puertas.)


Me hartan las múltiples castraciones y la oscuridad desnuda del alba.
En la cosecha del azúcar los espacios enrarecidos de los horcones, la miseria
del desvelo y su alforja de agua enroscada hasta los pies.

(Hay herraduras que nunca se gastan como la tristeza, ni migran.)

La inmoralidad acaba siendo lo inmedible en el tórax, lo más cercano 
a lo hondo: abajo el fuego de las bestias y sus cataclismos.
Nada es más seductor que los espejismos del poder, ni siquiera tu cara,
tu sexo de corolas, el lirio subyugado a los muelles del resuello.

Uno es inocente mientras no forcejee con los hartazgos.
Quizá lo pétreo, finalmente, se apodere del bramido de los ojos…
Barataria, 2017

martes, 21 de marzo de 2017

CORPOREÏTAT DEL POEMA

Imagen cogida de la red

CORPOREÏTAT DEL POEMA


Ara tu tirant de la corda dels somnis: en l’esfera de les monedes l’ombra amb prou feina del meu altre jo geperuda en les seues pròpies vicisituds sempre som a prop de l’ardiment dels fantasmes o del rostre aombrat de l’orfandat en els ulls el cofre de salmorra i el trot dels desassossecs i els descensos al voltant de les setmanes en la pedagogia immutable de la pols els excessius carrers i la seua absència d’explicacions mai ens cap la llum en la marea innombrable sempre l’absurd enllumena amb les seues aigües ¡dimonis! Aquesta pluja de lents retrunys aquests ara mossegant les randes als voltants s’asfixia la respiració i ens deixa la seua nuesa opulenta

(Retortes en el pit les múltiples palpitacions dels esguitons de la brasa i les seues lianes de set i el seu matoll imantat de cerç)

Sempre em perd en la força d’aquestes ràfegues ets tu la corporeïtat del poema i el riu d’escriptura que les meues mans troben interminable

Festege la corporeïtat de la faula amb aqueix ardiment de la ferida…

oema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓCORPOREIDAD DEL POEMA


Ahora vos tirando de la cuerda de los sueños: en la esfera de las monedas la sombra apenas de mi otro yo jorobada en sus propias vicisitudes siempre estamos cerca del ardimiento de los fantasmas o del rostro ensombrecido de la orfandad en los ojos el cofre de salmuera y el trote de los desasosiegos y los descensos alrededor de las semanas en la pedagogía inmutable del polvo las demasiadas calles y su ausencia de explicaciones nunca nos cabe la luz en la marea innumerable siempre el absurdo alumbra con sus aguas ¡diablos! esta lluvia de lentos retumbos estos ahoras mordiendo los encajes en los alrededores se asfixia la respiración y nos deja su opulenta desnudez

(Retorcidas en el pecho las múltiples palpitaciones de las salpicaduras de la brasa y sus lianas de sed y su matorral imantado de cierzo)

Siempre me pierdo en la fuerza de estas ráfagas sos vos la corporeidad del poema y el río de escritura que mis manos encuentran interminable

Festejo la corporeidad de la fábula con ese ardimiento de la herida…
Barataria, 2017

miércoles, 15 de marzo de 2017

RETRUNYS DE FOGUERA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

RETRUNYS DE FOGUERA


En la cendra de l’ocell els retrunys de la foguera i aquest fred cremat de l’aire en les aigües grogues del colp: la nuesa baveja en las conjuntures esberlades del ferment mentre la set es fa llum en la voracitat del temps de vegades se m'acut incinerar els muiracs del somni o escapçar-los amb el tall de les ombres tenallar-los amb les potes de l’agonia beure’ls en la gota arrugada d’alguna lluerna sense que s’immuten les espines

Dins de l’ull esvalotat de les teranyines l’alé corcat de l’esbufec el peltre clofollós de la nit el caliu mig oblidat del caos calle mentre la flama trenca amb la meua innocència —aquest retruny és l’ofec de la nostra intimitat

Venç l’unt amortallat creua el pètal de sang dins del torrent picotejant el tatuatge dels enrunaments

Enmig de tantes aigües seques el punyent de la boira i el remugar dels armaris de rebost i els xiprers de la follia…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓRETUMBOS DE HOGUERAEn la ceniza del pájaro los retumbos de la hoguera y ese frío quemado del aire en las aguas amarillas del golpe: la desnudez babea en las coyunturas quebradas del fermento mientras la sed se hace luz en la voracidad del tiempo —a veces me da por incinerar los murciélagos del sueño o decapitarlos con el filo de las sombras atenazarlos con las patas de la agonía beberlos en la gota arrugada de alguna luciérnaga sin que se inmuten las espinas

Dentro del ojo alborotado de las telarañas el aliento carcomido del resuello el peltre cascarudo de la noche el rescoldo semiolvidado del caos callo mientras la flama rompe con mi inocencia —este retumbo es el ahogo de nuestra intimidad

Vence el tizne amortajado cruza el pétalo de sangre dentro del torrente picotea el tatuaje de los desmoronamientos

En medio de tantas aguas secas lo punzante de la niebla y el rumiar de las alacenas y los cipreses de la locura…
Barataria, 2017

lunes, 13 de marzo de 2017

ULL EN TERRA

Imagen cogida de la red
ULL EN TERRAEn l’ull de terra del pit, els rellotges de set i les seues extremitats. Sempre passa que en algun lloc: cascavellegen les vespes dels pensaments, verds de foc els ocells, embriacs de salmorra les gotelleres pestanyoses de les baldes. —Sempre acace el mínim buit enmig de la fullaraca i tot, en la bocamànega despassada dels trens, en els greixums de saliva dels colibrís. Sempre reste cec com les ombres indefinibles de les ales. Plou en la llibreria superior dels pins; en el recòndit, fumegen lents tambors i idolatries feréstegues. Qui presideix la llum després de tot?  Òbric l’ombra i la llum dels records i desfaig les teulades convulses d’aquells records o oblits.

En el silenci ossificat de les paraules, l’opulència cega de les palpebres. Voler agafar tots els impossibles, assaciar la set del proïsme. (Palpe l’atri dels sarcòfags; grate la terra insulsa de les setmanes.)

Hi ha ecos com pedres que ploren en l’alé i fetors de fusionat masoquisme. Enmig de les vèrtebres, només es veuen les infusions encobertes de la tortura quotidiana.

—En acabant, algú es renta les mans. Mans honrades del granit.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
OJO EN TIERRAEn el ojo de tierra del pecho, los relojes de sed y sus extremidades. Sucede siempre que en algún lugar: cascabelean las avispas de los pensamientos, verdes de fuego los pájaros, ebrios de salmuera los goterones pestañosos de las aldabas. —Siempre persigo hasta el más mínimo vacío en medio de la hojarasca, en la bocamanga desabrochada de los trenes, en las pringuitas de saliva de los colibrís. Siempre estoy ciego como las sombras indefinibles de las alas. Llueve en la librería superior de los pinos; en lo recóndito, humean lentos tambores y fieras idolatrías. ¿Quién preside la luz después de todo? Abro la sombra y la luz de los recuerdos y deshago los techos convulsos de aquellos recuerdos u olvidos.

En el silencio osificado de las palabras, la opulencia ciega de los párpados. El querer asir todo los imposibles, saciar la sed del prójimo. (Sobo el atrio de los sarcófagos; araño la tierra desabrida de las semanas.)

Hay ecos como piedras que lloran en el aliento y hedores de fusionado masoquismo. En medio de las vértebras, sólo se ven las infusiones solapadas de la tortura cotidiana.

—Después, alguien se lava las manos. Honradas manos del granito.
Barataria,2017