sábado, 14 de enero de 2023

HORES FOSQUES│ HORAS OSCURAS

 

© Obra pictóica de Joan Mitchell


HORES FOSQUES

 

 

Ja estic acostumat al territori dels neguits a aquests llocs on no succeeix la claredat: la cel•la hosca i freda la riallada aquosa del rellotge el crit desclavat dels megàfons els turmells ensagnats de la pols i aquesta mena d’urgida tristesa tot sembla impàvid davant dels ocells fan mal els sermons de les moixines en les dièresis de les parets morim d’esdrúixoles en els borinots igual passa amb la floridura de la barbàrie mentre un es corda l’alè desesperen els escopinades de l’esperança i les setmanes de diccionaris en el sanglot i els diumenges als cantons de les tombes em confon el niu de fum del tabac i aquesta felicitat àvida de formigues i aquesta secreció seminal de multituds en el dejuni sempre les hores troben les seues aigües mòbils en l’hipèrbaton en el grunyit de saliva dels apòstrofs fa mal aquesta mena de llumins que refusen els turmells: als ulls les hores incolores comptades de l’escalfred damunt de la fullaraca (sempre hi ha set als braços encara que l’oblit siga enorme sempre hi ha arrugues en aquesta altra finestra dels oblits i hi ha també noms que ens arraconen fins trencar la nostra respiració: es mor de camins es mor de fotografies es mor de preguntes i històries de tamborets cecs es mor en dosis petites d’espines es mor de genolls cansats i de claus i portes i deutes d’alegria)

.

. Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

.

 

HORAS OSCURAS

 

 

Ya estoy acostumbrado al territorio de los desasosiegos a esos lugares donde no se sucede la claridad: la celda hosca y fría la carcajada acuosa del reloj el grito desclavado de los megáfonos los tobillos ensangrentados del polvo y esta suerte de urgida tristeza todo parece impávido frente a los pájaros duelen los sermones de las bacinicas en las diéresis de las paredes morimos de esdrújulas en los moscardones igual sucede con el moho de la barbarie mientras uno se abrocha el aliento desesperan los escupitajos de la esperanza y las semanas de diccionarios en el sollozo y los domingos en las esquinas de las tumbas me confunde el nido de humo del tabaco y esta felicidad ávida de hormigas y esta secreción seminal de multitudes en el ayuno siempre las horas encuentran sus aguas móviles en el hipérbaton en el gruñido de saliva de los apóstrofes duele esta suerte de fósforos que se rehúsan a los tobillos: en los ojos las horas incoloras contadas del escalofrío sobre la hojarasca (siempre hay sed en los brazos aun cuando el olvido sea enorme siempre hay arrugas en esa otra ventana de los olvidos y hay también nombres que nos arrinconan hasta quebrar nuestra respiración: se muere de caminos se muere de fotografías se muere de preguntas e historias de taburetes ciegos se muere en dosis pequeñas de espinas se muere de rodillas cansadas y de llaves y puertas y deudas de alegría)

.

Del libro: ‘Fuego de llaves invisibles’, 2021

©André Cruchaga


sábado, 3 de diciembre de 2022

XÀFECS DISFRESSATS│ AGUACEROS DISFRAZADOS

© Obra pictórica de Joan Mitchell


XÀFECS DISFRESSATS

 

 

My foot hit rock. The dreamed sails
collapsed, ragged.

MARGARET ATWOOD

 

 

La vida és l’únic que importa, però quin preu hem de pagar per a viure-la, quines topografies erosionades ens circunden, quines esquerdes masturben l’alé, quin semen brolla del turmell dels parpelleigs, quins hostes entren com una dona bonica a la nostra casa: un fardell d’heretgies s’obri com prodigiós fonògraf. Després de tot, ací inhalem qualsevol duresa i bevem els mateixos vells xàfecs disfressats d’avantguarda. (En l’ocult, assesta el terror la seua constel·lació de punyals.) Serveixen les meretrius per a sobreviure als declivis de l’autocomplaença? L’onatge és un polp que llisca a través de múltiples espills. Ningú no veu el buf encisat del parrac.

.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

 

 

 


AGUACEROS DISFRAZADOS

 

 

My foot hit rock. The dreamed sails
collapsed, ragged.

MARGARET ATWOOD

 

La vida es lo único que importa, pero qué precio debemos pagar para vivirla, qué topografías erosionadas nos circundan, qué grietas masturban el aliento, qué semen brota del tobillo de los parpadeos, qué huéspedes entran como una mujer linda a nuestra casa: un fardo de herejías se abre como prodigioso fonógrafo. Después de todo, aquí inhalamos cualquier dureza y bebemos los mismos viejos aguaceros disfrazados de vanguardia. (En lo oculto, asesta el terror su constelación de puñales.) ¿Sirven las meretrices para sobrevivir a los declives de la autocomplacencia? El oleaje es un pulpo que se desliza a través de múltiples espejos. Nadie ve el soplo hechizado del harapo.

.
Del libro «Mesón Vallejo», 2019

©André Cruchaga


 

martes, 22 de noviembre de 2022

VIURE PER A NO VIURE│ VIVIR PARA NO VIVIR

Obra pictórica de Joan Mitchell

VIURE PER A NO VIURE

 

I tots aquests buits del cel en la terra en forma de sang,

lleven la pell de les rovellades voltes de la consciència, llengües de tall

que ens separen, durs empremtes que deixen els incendis.

Negres mandíbules travessen la densitat d'aus nocturnes.

Ofecs enllà dels que suposen les tombes fetes

memòria, pedres allò que comença a ser horitzó,

món cada instant embolicat als ulls, llargs rius d'ulls cecs,

si de cas forma perpètua d'un temps que imita uns altres temps.

Despertem, amuntegats, excavant records, somnis postergats,

per dissort, tot ha emmudit, quasibé tot alhora.

Just als carrers, ens guien badalls d'ombres i es repeteixen

com a empremta d'un destí que només mostra suplici.

El país s'ha tornat un paradís de l'absurd de pertorbadores conjectures,

un lloc que ni tan sols es pot guardar en la butxaca.

Llavors estem signats a espills de adustos espectres

a somiar amb els morts propis i aliens, obrir només el forat

del sexe sota una història de canelobres.

Cada vegada més la llibertat té la tonalitat de les espines, de llànties

immòbils en la flama de la qual hi ha un fàstic de murs i matapalos.

Adormits el ros es torna oblit, un mal conte de fletxes

de cendra, una massa en cercles de l'ombra.

Durante la nit, però, el sabor de la tristesa i la sotsobra.

.

poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

.

.

VIVIR PARA NO VIVIR

 

Y todos estos huecos del cielo en la tierra en forma de sangre,

despellejan las oxidadas bóvedas de la conciencia, lenguas de filo

que nos separan, duros rastros que dejan los incendios.

Negras mandíbulas atraviesan la densidad de aves nocturnas.

Ahogos más allá de los que suponen las tumbas transformadas

en memoria, piedras aquello que comienza a ser horizonte,

mundo cada instante enredado en los ojos, largos ríos de ojos ciegos,

acaso forma perpetua de un tiempo que imita otros tiempos.

Despertamos, agolpados, excavando recuerdos, sueños postergados,

por desgracia, todo ha enmudecido, casi todo al unísono.

Justo en las calles, nos guían bostezos de sombras y se repiten

como huella de un destino que solo muestra suplicio.

El país se ha vuelto un paraíso del absurdo de perturbadoras conjeturas,

un lugar que ni siquiera se puede guardar en el bolsillo.

Entonces estamos signados a espejos de adustos espectros

a soñar con los muertos propios y ajenos, abrir solamente el agujero

del sexo bajo una historia de candelabros.

Cada vez la libertad tiene la tonalidad de las espinas, de lámparas

inmóviles en cuya flama hay un hastío de muros y matapalos.

Adormecidos el rocío se vuelve olvido, un mal cuento de flechas

de ceniza, una masa en círculos de la sombra.

Durante la noche, sin embargo, el sabor de la tristeza y la zozobra.

.

Del libro: «Mi memoria se ha cansado de llover y esperarte», 2022

©André Cruchaga


 

COLP A L’EXISTÈNCIA│ GOLPE A LA EXISTENCIA

Obra pictórica de Joan Mitchell

COLP A L’EXISTÈNCIA

 

Al ventall del ressò de les campanes caben totes les feligresies.

Rese pel camí on van els suïcidis de cada dia,

la llum precipitada als ulls de l’atri, en la finestra col•locada

per als ocells, la llum en els ulls on canta l’aire;

el somni es troba ací desfent la broma de la llengua del pèndol:

nues les paraules en les mans renten tota l’escòria,

el gris que arrosega la tinta de sal dels núvols,

una deriva que va a l’abisme, una flor dissenyada en l’aurora.

Hi ha una fatalitat en els noms desassits pel fang inert;

La major contradicció és el silenci fulminant d’aquests dies,

el no foc que mor en la claror de tots els cereals,

l’ultramarins defugit davall del sostre dels sorolls,

cert ensopiment que no repel•leix les presons, l’ull del cel desmembrat

al costat de la mirada incendiada del poder.

No hi ha justícia per als que viuen les hostilitats de la nit.

Tampoc existència si l’evangeli manca de vehemència.

Hi ha llàgrimes velles i núbils en aquesta terbolència que vivim,

els peus es cansen de caminar al voltant del mateix cèrcol,

de l’ala que desapareix i la cobreix la terra sense poder despertar.

.

Poema d’ANDRÈ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

.

.

GOLPE A LA EXISTENCIA

 

En el abanico del eco de las campanas caben todas las feligresías.

Rezo por el camino donde van los suicidios de cada día,

la luz precipitada en los ojos del atrio, en la ventana colocada

para los pájaros, la luz en los ojos donde canta el aire;

el sueño está ahí deshaciendo la bruma de la lengua del péndulo:

desnudas las palabras en las manos lavan toda la escoria,

el gris que arrastra la tinta de sal de la nubes,

una deriva que va al abismo, una flor diseñada en la aurora.

Hay una fatalidad en los nombres desasidos por el barro inerte;

La mayor contradicción es el silencio fulminante de estos días,

el no fuego que muere en la claridad de todos los cereales,

el tabanco ahuyentado debajo del techo de los ruidos,

cierta modorra que no repele las prisiones, el ojo del cielo desmembrado

junto a la mirada incendiada del poder.

No hay justicia para los que viven las hostilidades de la noche.

Tampoco existencia si el evangelio carece de vehemencia.

Hay lágrimas viejas y núbiles en esta turbulencia que vivimos,

los pies se cansan de caminar alrededor del mismo cerco,

del ala que desaparece y la cubre la tierra sin poder despertar.

.

Del libro: «Mi memoria se ha cansado de llover y esperarte», 2022

©André Cruchaga