miércoles, 16 de noviembre de 2016

OMBRES INVERTEBRADES

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

OMBRES INVERTEBRADES
En l’ull de l’ombra tantes aigües invertebrades dels somnis.
⎼⎼Sempre em dieu que el temps és un joc inabastable a les mans.
I que en el gargot del llenguatge, hi  ha un raig creixent d’ombres,
boques atapeïdes d’espines,
lavatoris d’ulls abundosos, fulles amb trossets de cucs,
desbandades de cantons com el pols desbordat de la follia.
Totes les ombres, moribundes travessen inexplicablement el meu pit.
(No hi ha cap manera exacta de llevar les estridències als camallargs);
sempre sorprén el paisatge de l’èter,
i les andròmines per a la prosperitat dels monts de pietat i aquest costum verinós 
de les dents i aquest dur fruit de la tristesa en temps de fam.
⎼⎼Sempre em dieu que la pluja sobre la terra és desigual.
Tant com la ferida secular de la flor de les onze.
Tant com el rar paisatge de mel en uns mugrons núbils, tímids, verds.
(Jo et pense enmig de tots els esbarzerars secs: la rosa de la memòria
colpeja les parets de l’alé fins a desfer la inflamació del cos.)
Camine, sovint, les ombres com raïms sobre els meus muscles.
Per cert, en la soca del matí,
respiren els carrers de pols i tots els espais callosos de la por;
de la gota d’humitat, la pelussera verda dels pètals, el núvol dins
de la cistella secreta dels ulls, els vells olors de l’aire en els altars.
Jure que l’ombra de claredat trasbalsa totes les ratlles de la febre.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓSOMBRAS INVERTEBRADAS
En el ojo de la sombra las tantas aguas invertebradas de los sueños.
⎼⎼Siempre me decís que el tiempo es un juego inasible en las manos.
Y que en el garabateo del lenguaje, hay un chorro creciente de sombras,
bocas apretadas de espinas,
lavatorios de abundantes ojos, hojas con pedacitos de gusanos,
desbandadas de esquinas como el pulso desbordado de la locura.
Todas las sombras, moribundas, atraviesan inexplicablemente mi pecho.
(No hay una forma exacta para quitarle las estridencias a los zancudos);
siempre sorprende el paisaje del éter,
y los cachivaches para la prosperidad de los montepíos y esa costumbre venenosa 
de los dientes y ese duro fruto de la tristeza en tiempos de hambre.
⎼⎼Siempre me decís que la lluvia sobre la tierra es desigual.
Tanto como la herida secular de la flor de las once.
Tanto como el raro paisaje de miel en unos pezones núbiles, tímidos, verdes.
(Yo te pienso en medio de todos los chiriviscos: la rosa de la memoria
golpea las paredes del aliento hasta deshacer la hinchazón del cuerpo.)
Las sombras, a menudo, las ando como racimos sobre mis hombros.
Por cierto, en el troncón de la mañana,
respiran las calles de polvo y todos los espacios callosos del miedo;
de la gota de humedad, la pelambre tetelque de los pétalos, la nube dentro
del guacal secreto de los ojos, los viejos chunches del aire en los altares.
Juro que la sombra de claridad, trastorna todos los renglones de la fiebre.
Barataria, 2016