domingo, 13 de agosto de 2017

OMBRA KAFKIANA

Imagen cogida de la red
OMBRA KAFKIANA
Vosté ni s'ho imagina després de tot: no imagina el retrovisors de les meues paraules aquestes estranyes feixugueses de la meua follia la cura extrema que tinc amb el raget d’orina dels carrers amb les murmuracions que entelen el meu titubeig sovint fulminants figuratives la majoria de vegades ja fora de qualsevol decor em ric dels plecs visibles de les arrugues clar no sempre tinc elecció així que ajupesc el cap i fuig de l’absolut de la ferocitat constantment em quede contemplant la malenconia l’incorpori de viatjar per aquests carrers del país l’infinitament repugnant que és la meua gepa el somriure esclofollat i fràgil de la geografia al moment d’arreglar les veritats d’aquest món: hi ha molts ulls posats a la meua taula davant de mi alguns desastres les ombres kafkianes dels diaris els còmics cuits a foc lent traslúcids per a no fendir massa les consciències —de sobte sent que m’és familiar l’olor de les ombres la foscor indecisa de les seues parts el pressentiment que s’obri amb alguna certesa (al capdavall la felicitat sempre se’ns mor primer jo ho he advertit sempre davant de la despulla tanta humitat i records no són possibles quan la cendra s’escampa en la meua follia) retret el cor no escolta les marees ni les mosques de les gesticulacions buides ni els objectes vibràtils de les antípodes un resta subjecte als estats naturals del dantesc i a aquesta guarnició de discursos entorpits a voluntat de la saviesa els meus interlocutors habituals són els missatges subliminals d’un antiquari lúdic esperant la revelació d’algun camuflatge o també el coloret de les visions destenyides —en la fulla cavernosa de les meues pol·lucions un udolament de ganivets rebota en les meues illades mentre continue afegint fotografies a la meua melangia a estones xiule és cert en comptes de balbucejar escric tractant de tallar el meu cordó umbilical o netejar les sutures que em deixen els equívocs és cert de vegades sent riures grotesques com el monòxid entrant en la meua gola o els coàguls de paradís de la còpula o el formigueig abominable del pecat d’una altra banda tinc una espàtula per a raure la cara a les estàtues per tal que guaresquen del seu deliri

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SOMBRA KAFKIANA
Usted ni lo imagina después de todo: no imagina ls retrovisores de mis palabras esas extrañas torpezas de mi locura los extremos cuidados que tengo con el chorrito de orina de la calles con las murmuraciones que empañan mi titubeo a menudo fulminantes figurativas las más de las veces ya fuera de cualquier decoro me río de los pliegues visibles de las arrugas claro no siempre tengo elección así que agacho la cabeza y huyo del absoluto de la ferocidad constantemente me quedo contemplando la melancolía lo incorpóreo de viajar por estas calles del país lo infinitamente repugnante que es mi joroba la sonrisa descascarada y frágil de la geografía al momento de arreglar las verdades de este mundo: hay muchos ojos puestos en mi mesa frente a mí algunos desastres las sombras kafkianas de los periódicos los cómics cocidos a fuego lento traslúcidos para no hendir demasiado las conciencias —de pronto siento que me es familiar el olor de las sombras la oscuridad indecisa de sus partes el presentimiento que se abre con alguna certidumbre (al cabo la felicidad siempre se nos muere primero yo lo he advertido siempre ante el despojo tanta humedad y recuerdos no son posibles cuando la ceniza se esparce en mi locura) retraído el corazón no escucha las mareas ni las moscas de las gesticulaciones vacías ni los objetos vibrátiles de las antípodas uno está sujeto a los estados naturales de lo dantesco y a esa guarnición de discursos entorpecidos a voluntad de la sapiencia mis interlocutores habituales son los mensajes subliminales de un anticuario lúdico esperando la revelación de algún camuflaje o también el colorcito de las visiones desteñidas —en la hoja cavernosa de mis poluciones un aullido de cuchillos rebota en mis ijares mientras sigo añadiendo fotografías a mi melancolía a ratos silbo es cierto en vez de balbucear escribo tratando de cortar mi cordón umbilical o limpiar las suturas que me dejan los equívocos es cierto a veces oigo risas grotescas como el monóxido entrando en mi garganta o los coágulos de paraíso de la cópula o el hormiguero abominable del pecado por lo demás tengo una espátula para rasparle la cara a las estatuas a fin de que convalezcan de su delirio
Barataria, 2017