martes, 18 de septiembre de 2018

INTIMITAT DE LA GEBRADA

Imagen FB de Pere Bessó


INTIMITAT DE LA GEBRADA
Poc resta en l’os de les paraules, en el dipòsit amuntegat dels dies, en les aigües del xai d’una llàgrima, en la bandera ennegrida i mòrbida, en les matinades buides de les palpebres. (Fa igual, sempre, llegir les punxades de les noves dels diaris, fa igual el fetus sentenciat a mort de la llibertat: un viu divorciat, dessagnant-se, queixant-se sense interrupcions, en aquests temps circulars del sutge.)

Hem despertat enmig dels morts i escoltat el sermó de les transgressions: les paraules no diuen res en els discursos més enllà dels brunzirs vibrants de les aglomeracions.

—Vós defalliu esquinçada en la meua follia d’arbre dret. Ressuscitem mentre l’immund ens absorbeix i nega el suport, o la brasa proclama la seua humitat.

En acabant, ens riem del subterrani dels esbufecs: la fam sovint il·lumina el recòndit.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

INTIMIDAD DE LA ESCARCHA
Poco queda en el hueso de las palabras, en el depósito amontonado de los días, en las aguas del cordero de una lágrima, en la bandera ennegrecida y mórbida, en las madrugadas vacías de los párpados. (Da igual, siempre, leer las punzadas de las noticias de los periódicos, da igual el feto sentenciado a muerte de la libertad: uno vive divorciado, desangrándose, doliéndose sin interrupciones, en estos tiempos circulares del hollín.)

Hemos despertado entre los muertos y escuchado el sermón de las transgresiones: las palabras no dicen nada en los discursos más allá de los zumbidos vibrantes de las aglomeraciones.

—Vos desfallecés desgarrada en mi locura de árbol erguido. Resucitamos mientras lo inmundo nos absorbe e inunda el sostén, o la brasa, proclama su humedad.

Después, nos reímos de lo subterráneo de los resuellos: el hambre, a menudo ilumina lo recóndito.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga