lunes, 23 de diciembre de 2019

OMBRES DE LA BROMA

Imagen FB de Pere Bessó


OMBRES DE LA BROMA
Aquesta brega de bassals estesa en les ulleres de la nit diürna,
Mentre gruny una fulla en solitari, la ploma d’una llàgrima;
una gerga de desigs busca la seua deïtat enmig de la nit.
Encara tinc als meus havers la costella del pànic, el paladar fes
de les setmanes i el costum de corrompre’m davant dels cresols.
Crema la foguera líquida de la meua sang, cada lladruc de la nostàlgia,
l’ala de l’eco en un gra de sal. La infàmia i els seus tatuatges.
En l’atri del malefici s’agusen els beuratges del malefici:
En l’ombra del rovell, l’alè brama els seus propis morts.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
SOMBRAS DE LA BRUMA
Esta lucha de charcos extendida en las ojeras de la noche diurna,
mientras gruñe una hoja en solitario, la pluma de una lágrima;
una jerga de deseos busca su deidad en medio de la noche.
Aun tengo en mis haberes la costilla del pánico, el paladar hendido
de las semanas y el hábito de corromperme frente a los candiles.
Arde la hoguera líquida de mi sangre, cada ladrido de la nostalgia,
el ala del eco en un grano de sal. La infamia y sus tatuajes.
En el atrio del maleficio se aguzan los brebajes del maleficio:
En la sombra del moho, el aliento brama sus propios muertos.

Del libro: Precariedades, 2019
©André Cruchaga

MUTILACIONS

Imagen FB de Pere Bessó

MUTILACIONS
Ens fan mal les portes tallades del cerç i la desfiguració de tot el que ens envolta: l’ull, a penes, com un metall fred damunt del tòrax i la gola amb la seua vena trencada i tumefacta. Mai no fou fantasia la sintaxi de la rosa enmig de carrers i jardins fumats. Tampoc el gall blau en aquelles matinades de Morris Ave. En cada voravia anàvem soscavant el somni perenne de les estàtues. En la llum dels semàfors el volum dels colors era la massa agònica de les acaballes.
.
. Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
MUTILACIONES
Nos duelen las puertas sajadas del cierzo y la desfiguración de cuanto nos rodea: el ojo, apenas, como un metal frío sobre el tórax y la garganta con su vena rota y tumefacta. Nunca fue fantasía la sintaxis de la rosa en medio de calles y jardines ahumados. Tampoco el gallo azul en aquellas madrugadas de Morris Ave. En cada acera íbamos socavando el sueño perenne de las estatuas. En la luz de los semáforos el volumen de los colores era la masa agónica de las postrimerías.

Del libro: Precariedades, 2019
©André Cruchaga