miércoles, 22 de marzo de 2017

IMPOSICIÓ DE LA POR

Imagen cogida del FB de Pere Bessó


IMPOSICIÓ DE LA POR
D’un silenci a un altre, un es perd en la immensitat: alé i ulls tenen
la seua pròpia doctrina: s’imposa la por i els seus il·legibles güishtes.
Calle des del més remot mentre ensordeix el foc de la perversitat.
Hi ha cap certitud per a omplir els buits?

Ara només vull viure tocat pel rostre de la infància i no del temps d’adult,
no de la fugida que sempre demana abandons i cendra,
no dels esfínters aplatats de les lletanies de les penes,
no del biaix que rumia horitzons.

Enmig de les butxaques trencades també l’estiu i els seus artefactes.

(Em meravellen els bordells i les seues mantes esllomades, els seus vaixells
amb aigua per a rentar la rebel·lia o aqueixos esgarraps que deixen les targetes
postals en la polleguera de les portes.)


Em farten les múltiples castracions i la foscor nua de l’alba.
En la collita del sucre els espais enrarits dels forcons, la misèria
del desvetlament i la seua alforja d’aigua enrotllada fins als peus.

(Hi ha ferradures que mai no es gasten com la tristesa, ni migren.)

La immoralitat acaba essent l’immensurable en el tòrax, el més acostat 
al fons: al davall el foc de les bèsties i els seus cataclismes.
Res no és més seductor que els miratges del poder, ni tan sols la teua cara,
El teu sexe de corol·les, el lliri subjugat als molls de l’esbufec.

Un és innocent mentre no forcege amb les fartades.
Potser el petri, al capdavall, s’apodere del bram dels ulls…

IMPOSICIÓN DEL MIEDODe un silencio a otro, uno se pierde en la inmensidad: aliento y ojos tienen
su propia doctrina: se impone el miedo y sus ilegibles güishtes.
Callo desde lo más remoto mientras ensordece el fuego de la perversidad.
¿Existe alguna certidumbre para llenar los vacíos?

Ahora sólo quiero vivir tocado por el rostro de la infancia y no de la adultez,
no de la huida que siempre demanda abandonos y ceniza,
no de los esfínteres achatados de las letanías del sinsabor,
no del soslayo que rumia horizontes.

En medio de los bolsillos rotos también el estío y sus artefactos.

(Me maravillan los prostíbulos y sus cobijas derrengadas, sus guacalitos
con agua para lavar la rebeldía o esos rasguños que dejan las tarjetas
postales en el quicio de las puertas.)


Me hartan las múltiples castraciones y la oscuridad desnuda del alba.
En la cosecha del azúcar los espacios enrarecidos de los horcones, la miseria
del desvelo y su alforja de agua enroscada hasta los pies.

(Hay herraduras que nunca se gastan como la tristeza, ni migran.)

La inmoralidad acaba siendo lo inmedible en el tórax, lo más cercano 
a lo hondo: abajo el fuego de las bestias y sus cataclismos.
Nada es más seductor que los espejismos del poder, ni siquiera tu cara,
tu sexo de corolas, el lirio subyugado a los muelles del resuello.

Uno es inocente mientras no forcejee con los hartazgos.
Quizá lo pétreo, finalmente, se apodere del bramido de los ojos…
Barataria, 2017

martes, 21 de marzo de 2017

CORPOREÏTAT DEL POEMA

Imagen cogida de la red

CORPOREÏTAT DEL POEMA


Ara tu tirant de la corda dels somnis: en l’esfera de les monedes l’ombra amb prou feina del meu altre jo geperuda en les seues pròpies vicisituds sempre som a prop de l’ardiment dels fantasmes o del rostre aombrat de l’orfandat en els ulls el cofre de salmorra i el trot dels desassossecs i els descensos al voltant de les setmanes en la pedagogia immutable de la pols els excessius carrers i la seua absència d’explicacions mai ens cap la llum en la marea innombrable sempre l’absurd enllumena amb les seues aigües ¡dimonis! Aquesta pluja de lents retrunys aquests ara mossegant les randes als voltants s’asfixia la respiració i ens deixa la seua nuesa opulenta

(Retortes en el pit les múltiples palpitacions dels esguitons de la brasa i les seues lianes de set i el seu matoll imantat de cerç)

Sempre em perd en la força d’aquestes ràfegues ets tu la corporeïtat del poema i el riu d’escriptura que les meues mans troben interminable

Festege la corporeïtat de la faula amb aqueix ardiment de la ferida…

oema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓCORPOREIDAD DEL POEMA


Ahora vos tirando de la cuerda de los sueños: en la esfera de las monedas la sombra apenas de mi otro yo jorobada en sus propias vicisitudes siempre estamos cerca del ardimiento de los fantasmas o del rostro ensombrecido de la orfandad en los ojos el cofre de salmuera y el trote de los desasosiegos y los descensos alrededor de las semanas en la pedagogía inmutable del polvo las demasiadas calles y su ausencia de explicaciones nunca nos cabe la luz en la marea innumerable siempre el absurdo alumbra con sus aguas ¡diablos! esta lluvia de lentos retumbos estos ahoras mordiendo los encajes en los alrededores se asfixia la respiración y nos deja su opulenta desnudez

(Retorcidas en el pecho las múltiples palpitaciones de las salpicaduras de la brasa y sus lianas de sed y su matorral imantado de cierzo)

Siempre me pierdo en la fuerza de estas ráfagas sos vos la corporeidad del poema y el río de escritura que mis manos encuentran interminable

Festejo la corporeidad de la fábula con ese ardimiento de la herida…
Barataria, 2017

miércoles, 15 de marzo de 2017

RETRUNYS DE FOGUERA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

RETRUNYS DE FOGUERA


En la cendra de l’ocell els retrunys de la foguera i aquest fred cremat de l’aire en les aigües grogues del colp: la nuesa baveja en las conjuntures esberlades del ferment mentre la set es fa llum en la voracitat del temps de vegades se m'acut incinerar els muiracs del somni o escapçar-los amb el tall de les ombres tenallar-los amb les potes de l’agonia beure’ls en la gota arrugada d’alguna lluerna sense que s’immuten les espines

Dins de l’ull esvalotat de les teranyines l’alé corcat de l’esbufec el peltre clofollós de la nit el caliu mig oblidat del caos calle mentre la flama trenca amb la meua innocència —aquest retruny és l’ofec de la nostra intimitat

Venç l’unt amortallat creua el pètal de sang dins del torrent picotejant el tatuatge dels enrunaments

Enmig de tantes aigües seques el punyent de la boira i el remugar dels armaris de rebost i els xiprers de la follia…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓRETUMBOS DE HOGUERAEn la ceniza del pájaro los retumbos de la hoguera y ese frío quemado del aire en las aguas amarillas del golpe: la desnudez babea en las coyunturas quebradas del fermento mientras la sed se hace luz en la voracidad del tiempo —a veces me da por incinerar los murciélagos del sueño o decapitarlos con el filo de las sombras atenazarlos con las patas de la agonía beberlos en la gota arrugada de alguna luciérnaga sin que se inmuten las espinas

Dentro del ojo alborotado de las telarañas el aliento carcomido del resuello el peltre cascarudo de la noche el rescoldo semiolvidado del caos callo mientras la flama rompe con mi inocencia —este retumbo es el ahogo de nuestra intimidad

Vence el tizne amortajado cruza el pétalo de sangre dentro del torrente picotea el tatuaje de los desmoronamientos

En medio de tantas aguas secas lo punzante de la niebla y el rumiar de las alacenas y los cipreses de la locura…
Barataria, 2017

lunes, 13 de marzo de 2017

ULL EN TERRA

Imagen cogida de la red
ULL EN TERRAEn l’ull de terra del pit, els rellotges de set i les seues extremitats. Sempre passa que en algun lloc: cascavellegen les vespes dels pensaments, verds de foc els ocells, embriacs de salmorra les gotelleres pestanyoses de les baldes. —Sempre acace el mínim buit enmig de la fullaraca i tot, en la bocamànega despassada dels trens, en els greixums de saliva dels colibrís. Sempre reste cec com les ombres indefinibles de les ales. Plou en la llibreria superior dels pins; en el recòndit, fumegen lents tambors i idolatries feréstegues. Qui presideix la llum després de tot?  Òbric l’ombra i la llum dels records i desfaig les teulades convulses d’aquells records o oblits.

En el silenci ossificat de les paraules, l’opulència cega de les palpebres. Voler agafar tots els impossibles, assaciar la set del proïsme. (Palpe l’atri dels sarcòfags; grate la terra insulsa de les setmanes.)

Hi ha ecos com pedres que ploren en l’alé i fetors de fusionat masoquisme. Enmig de les vèrtebres, només es veuen les infusions encobertes de la tortura quotidiana.

—En acabant, algú es renta les mans. Mans honrades del granit.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
OJO EN TIERRAEn el ojo de tierra del pecho, los relojes de sed y sus extremidades. Sucede siempre que en algún lugar: cascabelean las avispas de los pensamientos, verdes de fuego los pájaros, ebrios de salmuera los goterones pestañosos de las aldabas. —Siempre persigo hasta el más mínimo vacío en medio de la hojarasca, en la bocamanga desabrochada de los trenes, en las pringuitas de saliva de los colibrís. Siempre estoy ciego como las sombras indefinibles de las alas. Llueve en la librería superior de los pinos; en lo recóndito, humean lentos tambores y fieras idolatrías. ¿Quién preside la luz después de todo? Abro la sombra y la luz de los recuerdos y deshago los techos convulsos de aquellos recuerdos u olvidos.

En el silencio osificado de las palabras, la opulencia ciega de los párpados. El querer asir todo los imposibles, saciar la sed del prójimo. (Sobo el atrio de los sarcófagos; araño la tierra desabrida de las semanas.)

Hay ecos como piedras que lloran en el aliento y hedores de fusionado masoquismo. En medio de las vértebras, sólo se ven las infusiones solapadas de la tortura cotidiana.

—Después, alguien se lava las manos. Honradas manos del granito.
Barataria,2017


lunes, 6 de marzo de 2017

CORC DEL SOMNAMBULISME

Imagen cogida de la red

CORC DEL SOMNAMBULISMEInflat de corc s’insinuen els somnambulismes i el seu gaudi de crit.
Una riallada desfà la pedra tosca dels camins.

Sempre al voltant dels filats d’aram de la por i les sogues enrotllades
al coll i la lluna groga penjant de les palpebres i els renills líquids
del miratge i els trossets de vidre furgant en els sentits.

S’enfilen les campanes callades de les teranyines, els repunts invàlids
Del cuir: cada cicatriu arrossega certes demències, aqueix nosaltres evasiu
del sutge en petits cresols de querosé.

Davant del proïsme envelleixen les robes segons les parets que ens enceguen
de toves i pals, segons la argamassa del grafit que no cessa.

La llinda de la melangia se’ns muestra convulsa, quasi com un carrer 
sojornat de pantalons únics i altars inenarrables.

Amb tot i l’aridesa dels incendis, me’n torne al precipici de la molsa 
invisible potser perquè allà puc anar descalç.

—Tot té sentit quan sagna el panteix de la infància.
Hi ha evidència de l’amargor dels escots i de les rugues retortes
del parpelleig: assota l’esquerp gargall dels ramats i el temps míser
entre les dents. L’atri tort dels braços.

Sagnen les escletxes de la respiració i el cantó albirat dels afores.
Mai la foscor no deixa de colpejar com un metall compulsiu.
Amerat de carrers no sent els ulls, ni el sarcasme del cel promés.

(A ella sempre li dic que s’allunye de les meues pestanyades de follia,
o que guarde el meu pressentiment sense antulls, en el seu melic)…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓCARCOMA DEL SONAMBULISMO
Hinchado de carcoma se insinúan los sonambulismos y su regocijo de grito.
Una carcajada desanda la piedra pómez de los caminos.

Siempre alrededor las alambradas del miedo y las sogas enrolladas
al cuello y la luna amarilla colgando de los párpados y los relinchos líquidos
del espejismo y los güishtes hurgando en los sentidos.

Trepan las campanas calladas de las telarañas, los pespuntes inválidos
del pellejo: cada cicatriz arrastra ciertas demencias, ese nosotros evasivo
del hollín en pequeños candiles de querosene.

Ante el prójimo envejecen las ropas según las paredes que nos ciegan
de adobes y bahareque, según la argamasa del grafiti que no cesa.

El dintel de la melancolía se nos muestra convulso, casi como una calle
atemporalada de pantalones solos y altares inenarrables.

Con todo y la aridez de los incendios, me vuelvo al precipicio del musgo
invisible quizá porque allí puedo andar descalzo.

—Todo tiene sentido cuando sangra el juelgo de la infancia.
Hay evidencia del amargor de los escotes y de las arrugas retorcidas
del parpadeo: azota el hosco gargajo de los rebaños y el tiempo mísero
entre los dientes. El atrio torcido de los brazos.

Sangran las rendijas de la respiración y la esquina divisada de los afueras.
Jamás la oscuridad deja de golpear como un metal compulsivo.
Empapado de calles no siento los ojos, ni el sarcasmo del cielo prometido.

(A ella siempre le digo que se aleje de mis pestañazos de locura,
o que guarde mi pálpito sin anteojos, en su ombligo)…
Barataria, 2017

sábado, 4 de marzo de 2017

VAST PARPELLEIG

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

VAST PARPELLEIGCap als forats que es formen en la soga, el vast parpelleig dels fèretres,
els darrers pensaments agregats al crepuscle,
l’ombra monòtona i impassible dels cossos: el confí apresona els ulls
al costat de l’aigua de sal que presideixen els sospirs.

Em capbusse en el coixí groc, rutilant dels trens.

Sempre és terrible divagar en el xiuxiueig d’algun pètal extingit;
algú segur que encara conserva algun respirador per als oblits.
Al voltant d’aquests vastos colps, cabotegen els enterramorts del silenci,
mentre la boira gargoteja algun panegíric.

Són vastes les morts penjades de l’alé. Un porta d’alguna manera,
trossets de tombes al costat,
nits de llampecs enrunant-se, esgarraps d’algun infern humit,
o senzillament bonys en els espills.

Cruixen les cartes i les targetes postals en la seua cal·ligrafia remolcada.

Descendeixen, es desclaven els paraigües solemnes del temps: una porta
grinyola i ageganta els meus laberints, els únics mots amb claus.
De tornada a la pàgina, el litoral remot d’ocells, els carrers oberts al paladar,
els crits gegants de les finestres.

—Espere ací, després de tot, el sermó vertical dels pedrenyals.

Entre el soroll d’un os i un altre, la fullaraca dels focs inaudibles.
Allà, a prop del sòl, la pell i el seu paraigües tou, els erms de la nit.
Mai no sabem amb certesa quant creix la set…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
VASTO PARPADEO


Hacia los agujeros que se forman en la soga, el vasto parpadeo de los féretros,
los postreros pensamientos agregados al crepúsculo,
la sombra monótona e impasible de los cuerpos: el confín aprisiona los ojos
junto al agua de sal que presiden los suspiros.

Me zambullo en la amarilla almohada, rutilante de trenes.

Siempre es terrible divagar en el cuchicheo de algún pétalo extinguido;
alguien, de seguro, conserva todavía algún respiradero para los olvidos.
Alrededor de esos vastos golpes, cabecean los sepultureros del silencio,
mientras la niebla garabatea algún panegírico.

Son vastas las muertes colgadas en el aliento. Uno lleva en cierta forma,
pedacitos de tumbas en el costado,
noches de relámpagos desmoronándose, rasguños de algún infierno húmedo,
o simplemente abolladuras en los espejos.

Crujen las cartas y las tarjetas postales en su remolcada caligrafía.

Descienden, se desclavan los paraguas solemnes del tiempo: una puerta
rechina y agiganta mis laberintos, las solas palabras con llaves.
De vuelta a la página, el litoral remoto de pájaros, las calles abiertas al paladar,
los gritos gigantes de las ventanas.

—Espero aquí, después de todo, el sermón vertical de los pedernales.

Entre el ruido de un hueso y otro, la hojarasca de los fuegos inaudibles.
Allí, cerca del suelo, la piel y su ahuecado paraguas, los baldíos de la noche.
Nunca hay certeza para saber cuánto crece la sed…
Barataria, 2017

jueves, 2 de marzo de 2017

SILENCI ABISSAL

Pere Bessó

SILENCI ABISSAL


A Pere Bessó
I en el silenci abissal de les ombres la paraula sola buida d’armaris de paret com el dol que es porta sempre en els dits de la tristesa —en l’estany ferit de la nit el penya-segat impossible d’esbufecs aqueixa identitat definitiva de l’alé. Què m'hi resta quan totes les branques han gitat les seues fulles? petit el pols orfe de rellotges apagats els trens sense els seus mercadejars de costum és així sempre en el tou de llum que m’hi resta omplint-me de totes les nits recordades o recomposant tants noms cancel·lats

A vegades ofega la gola la demasia de la memòria aqueix desdoblar el cor cremat de tants desvariejaments

Mentre un acomoda els somnis a l’ineludible, venen de pressa les humitats cegues dels carrers i les mortales

La porta cega del llindar també dicta el seu propi silenci…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
SILENCIO ABISAL


A Pere Bessó
Y en el silencio abisal de las sombras la palabra sola vacía de alacenas como el luto que se lleva siempre en los dedos de la tristeza —en el estanque herido de la noche el acantilado imposible de resuellos esa identidad definitiva del aliento ¿Qué me queda cuando las ramas todas han botado sus hojas? pequeño el pulso huérfano de relojes apagados los trenes sin sus jaloneos habituales es así siempre en el hueco de luz que me queda allí llenándome de todas las noches recordadas o recomponiendo tantos nombres cancelados

A veces ahoga la garganta la demasía de la memoria ese desdoblar el corazón quemado de tantos desvaríos

Mientras uno acomoda los sueños a lo ineludible vienen de prisa las humedades ciegas de las calles y las mortajas

La puerta ciega del umbral también dicta su propio silencio…
Barataria, 2017

miércoles, 1 de marzo de 2017

LLARG DE L’ALÉ

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

LLARG DE L’ALÉ


Al llarg de l’alé tacat del camí la pedra ofegada en els turmells el cert és que els pensaments s’endureixen de set on un mutila les pors s’enrotllen les aigües del cos des d’alguna finestra indignada de soledat desesperen els cavalls del crit mentre el desconcert s’enfila en la seua escalinata sobre les pelusseres sobtoses dels esbarzerars secs el parpelleig obligat del pit

A vegades arranque a la nuesa la seua redonor cega obscurs els ulls s’arrupeixen enmig de les teranyines

Devastat de destinataris trie el trasllum de les cicatrius l’espurneig d’ullals en la seua enormitat o l’antic crit silenciós dels morts mai no és còmode ser en terra amb tants ardiments amb tant terror ombrívol mossegant els retalons dins de l’esquerda totes les incoherències i la gàbia exposada del Paradís

Dels meus desvetlaments només recorde els escapularis i les parets pintades de queixes i l’ostentació de la discòrdia

(en tota la meua respiració es tesen els ulls de la història i les estàtues que creixen en les ciutats un veu el trot erràtic de les portes i algun cor a mig despullar-se dels erms al final només sóc un animalet enmig dels meus somnis)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
LARGO DEL ALIENTO


A lo largo del aliento manchado del camino la piedra ahogada en los tobillos lo cierto es que los pensamientos se endurecen de sed donde uno mutila los miedos se enrollan las aguas del cuerpo desde alguna ventana indignada de soledad desesperan los caballos del grito mientras el desconcierto trepa en su escalinata sobre las pelambres súbitas de los chiriviscos el parpadeo obligado del pecho

A veces le arranco a la desnudez su redondez ciega oscuros los ojos se acurrucan en medio de las telarañas

Devastado de destinatarios elijo lo traslúcido de las cicatrices el centelleo de colmillos en su enormidad o el antiguo grito silencioso de los muertos nunca es cómodo estar en tierra con tantos ardimientos con tanto terror sombrío mordiendo los calcañales dentro de la grieta todas las incoherencias y la jaula expuesta del Paraíso

De mis desvelos sólo recuerdo los escapularios y las paredes pintadas de quejas y la ostentación de la discordia

(en toda mi respiración se atiesan los ojos de la historia y las estatuas que crecen en las ciudades uno ve el trote errático de las puertas y algún corazón a medio despojarse de los páramos al final solo soy un animalito en medio de mis sueños)
Barataria, 2017