domingo, 2 de junio de 2013

COLOFÓ

Imagen cogida de: dibujoseco.blogspot.com

COLOFÓ

Malgrat els ofegaments, vaig amb l’ombra del rovell damunt dels muscles:
udola el gos de la soledat, els ara que es quedaren com les vaques flaques
de la paràbola (a mitges del somni els retrunys de l’agonia.)
—He aprés que fins i tot els rostolls no són eterns als ulls;
desconec els sentiments aliens, per bé que ells arriben fins al coll:
un dia, —després de superar els atavismes— sobreviuré en l’alternància
del vol: dormí creient que l’horitzó no tenia fullaraca i era ferm,
i així mamprenguí aqueixa llarga jornada de gavines.
La meua memòria és una altra creu semblant als cresols foscos de la set:
Hi ha dies destarifats on s’acumulen tots els dolors (deixe que el temps
seque aquesta llàgrima, nua com l’arpó que entra al pit.)
No et fies —em dic enmig dels meus ofegaments— cap jurament no se sosté
en l’aire: en acabant, lleve l’espill orfe penjat de la paret...
No et fies, --em dic—l’arc del cel s’arrabassa més lleuger del que creus...


 Colofó [‘Colofón]. Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

COLOFÓN

Pese a los ahogos, voy con la sombra de la herrumbre sobre los hombros:
aúlla el perro de la soledad, los ahoras que se quedaron como las vacas flacas
de la parábola (a mitad del sueño los retumbos de la agonía.)
—He aprendido que aún los rastrojos no son eternos en los ojos;
desconozco los sentimientos ajenos, aunque ellos lleguen hasta el cuello:
un día, —después de superar los atavismos— sobreviviré en la alternancia
del vuelo: dormí creyendo que el horizonte no tenía hojarasca y era firme,
y así emprendí esa larga jornada de gaviotas.
Mi memoria es otra cruz semejante a los candiles oscuros de la sed:
hay días desmedidos donde se acumulan todos los dolores (dejo al tiempo
que seque esta lágrima, desnuda como el arpón que entra al pecho.)
No te fíes —me digo en medio de mis ahogos— ningún juramento se sostiene
en el aire: luego, quito el espejo huérfano colgado de la pared...
No te fíes, --me digo-- el arco iris se descuaja más ligero de lo que crees...
Barataria, 18.V.2013