miércoles, 30 de septiembre de 2015

ULLS FREDS

Imagen cogida de la red
ULLS FREDS
“…Totes les aigues van als ulls freds del temps”, a aquells cossos amargs
que esclaten de desesperança; davall de la flor fúnebre de les llànties,
la nuesa que roda escanyada de robes.
Mentre que l’esbarzer s’avança a la set, el cor vast de la nit: tot ací,
el tatuatge despietat de les humitats penjat de la botigueta, l’hora sobtosa
en els buits, les vísceres precedides de la ignomínia.
En els sanglots negres de les entranyes avall, corren les bèsties i els ocells
de l’abandó com dramàtics dèbits: es llostreja en la verema del no-res
sense cap altre símbol davant dels ulls, més que la bèstia del fem als sentits.
Pesen les mar ques fosques de l’alé al pit; ací, les cortines de fum
congelades en les finestres, les distàncies entre lluernes i llampecs,
les bastides per a pujar al mercat (sempre esponjós de papers bruts
i verdures plogudes i paraules que olen a gentada);

però en la remor dels sostres, esgarrapa la molsa el seu camí. Colpeja parets.
Emigren les històries mútues des de les mirades envellides de la salmorra.
Emigren els ocells i la seua collita de barrets: el foc arria la tempesta.
En la promiscuïtat de la tristesa i la desesperació, l’horitzó s’agenolla
en el plor mentre que es definitiva la destrossa.
Aquest temps és imponent com un cavall sense domar: floregen els taüts
com una epopeia quotidiana; s’obri la ressonància de moltes polifonies,
—a l’entremig—, l’eloquència dels ossos i els seus axiomes clericals.
Hi ha fred als ulls i també llenguatges sords a la vora de la boira…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓOJOS FRÍOS
“…Todas las aguas van a los ojos fríos del tiempo”, a esos cuerpos amargos
que explotan de desesperanza; debajo de la flor fúnebre de las lámparas,
la desnudez que rueda estrangulada de ropas.
Mientras la zarza se anticipa a la sed, el corazón vasto de la noche: todo aquí,
el tatuaje despiadado de las humedades colgado del tabanco, la hora repentina
en los vacíos, las vísceras precedidas de la ignominia.
En el sollozo negro de las entrañas abajo, corren las bestias y los pájaros
del abandono como dramáticos débitos: uno amanece en la vendimia de la nada
sin más símbolos frente a los ojos, que la bestia del estiércol en los sentidos.
Pesan las marcas oscuras del aliento sobre el pecho; ahí, las cortinas de humo
congeladas en las ventanas, las distancias entre luciérnagas y relámpagos,
los andamios para subir al mercado (siempre esponjoso de papeles sucios
y verduras llovidas y palabras que huelen a gentío);

pero en el murmullo de los techos, escarba el musgo su camino. Golpea paredes.
Emigran las historias mutuas desde las miradas envejecidas de la salmuera.
Emigran los pájaros y su cosecha de sombreros: el fuego arrea la tormenta.
En la promiscuidad de la tristeza y la desesperanza, el horizonte se arrodilla
en el sollozo para mientras es definitivo el destrozo.
Este tiempo es imponente como un caballo sin domar: florean los ataúdes igual
a una epopeya cotidiana; se abre la resonancia de muchas polifonías,
—entre ellas—, la elocuencia de los huesos y sus
axiomas clericales.
Hay frío en los ojos y también lenguajes sordos a la orilla de la niebla…
Barataria, 2015

sábado, 19 de septiembre de 2015

EL CARRER

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
EL CARRER
Vull dir aquests carrers que abracen les meues sabates, tebis d’ossos i mans.
Imprescindibles en la resistència de la jornada com les poques o moltes
paraules que aprenguérem en la història de la nit.
Per als jocs, els obligats adjectius al paladar, les excuses de sempre,
els oficis allargats de la rebel·lia.
Ens abriga l’arbre dels buits, les imprecacions i els assassinats, la queixa
i l’engany i els espills possibles on l’instint colpeix els monòlegs
incerts dels pneumàtics.
Davant de la paraula, els forns i aqueixa sensació de sermó del rent.
Molt sovint ens martiritza o commou aquesta porta de vísceres corrosives.
Ens martiritzen els falsos moneders de les boques de carrers pregones 
i pronunciades, les finestres anàrquiques de les coves, o la simple dialèctica
del despietat que es torna el temps i el seu sentit contraposat.
En la seqüència de l’asfalt, tot ho esqueixa el desendreçament, la pisa revelada
en la sabata, o la llengua de llum damunt d’algun escarabat.
Llevat de la repugnància reiterativa de cert hedonisme, 
l’asfalt excedeix tota fragor de severs hiatus interpretatius: davant
dels sumaris de l’alé, les explicacions de la superficialitat, els crits
i assassins a sou, el plànol cartesià en el relleu dels ganivets.
El carrer és tan sols el pròleg per a comprendre l’arrel invertida dels incendis; 
Davant de cada pèrdua, albirem el salt mortal de la impotència i la seua simbiosi.

POEMA D’ANDRÉ CRUCHAGA TRADUÏT EN CATALÀ PER PERE BESSÓ
LA CALLE
Quiero decir estas calles que abrazan mis zapatos, tibias de huesos y manos.
Imprescindibles en la resistencia de la jornada como las pocas o muchas
palabras que aprendimos en la historia de la noche.
Para los juegos, los obligados adjetivos en el paladar, las excusas de siempre,
los oficios alargados de la rebeldía.
Nos abriga el árbol de los vacíos, las imprecaciones y los asesinatos, la queja
y el engaño y los espejos posibles donde el instinto golpea los monólogos
inciertos de los neumáticos.
Ante la palabra, las panaderías y esa sensación de sermón de la levadura.
Muy a menudo nos martiriza o conmueve esta puerta de corrosivas vísceras.
Nos martirizan los falsos monederos de las bocacalles profundas 
y pronunciadas, las ventanas anárquicas de las cuevas, o la simple dialéctica
de lo despiadado que resulta el tiempo y su sentido contrapuesto.
En la secuencia del asfalto, todo lo desgaja el desaliño, la loza revelada
en el zapato, o la lengua de luz sobre algún escarabajo.
Fuera del asco reiterativo de cierto hedonismo, 
el asfalto excede todo estruendo de severos hiatos interpretativos: enfrente
de los sumarios del aliento, las explicaciones de la superficialidad, los gritos
y asesinos a sueldo, el plano cartesiano en el relieve de los cuchillos.
La calle es solo el prólogo para entender la raíz invertida de los incendios; 
ante cada extravío, entrevemos el salto mortal de la impotencia y su simbiosis.
Barataria, 2015

viernes, 18 de septiembre de 2015

INVENTARI DE L’OBLIT

Imagen cogida de la red
INVENTARI DE L’OBLIT
A l’armari, la lluna plena; i damunt del estrèpit, un cresol furiós d’ombres.
Dreçats en la pell els calaixos de les setmanes i coberts d’oblits.
En les andanes de la nit, la glopada de records, crepitants els pedrenys
de les paraules, bohèmia la crònica de l’ànsia en els cercles patològics
de les dates: la claredat es burla de totes aquestes misèries inesgotables.
Podem, farts de tot, oblidar tot el que de barbàrie i miserable té la vida,
oilisquejar en la desmesura del passat? 
Hi ha certa mitologia immutable en l’oblit, en cada full del deliri, en cada
fusta indemne d’aquest monòleg? —Els armaris són certes arqueologies,
dipòsits assedegats de la fulla i la branca i l’arbre: allà subjauen els fulls
del pòstum i aquella boca cansada de paviments.
Davant de l’imminent deliren els cansaments del botxí i l’infortuni.
Algun lloc hi haurà per a guardar totes les engrunes des del diluvi als nostres
dies, des dels semàfors irrecobrables del plany, a aquesta sort d’anihilar
els trens en ple despullament de la fam.
(Entre tants oblits, tu, deslliurada dels meus porus, irreiterable en l’estrofa
del meu alé, catàrtica en l’èpica dels meus Hefestos: martelleja i flueix justament
en aquesta absurda severitat del demiürg. Absurd l’ordre i l’al·legoria
immerescuda dels setges. Absurda la indulgència sobre la pàgina suprimida.
Desglossats els renglons del vent, tu i la porta estreta de la moral.)

Tot l’esdevingut, molsa esvaïda dins del fèretre de los gira-sols.
Bruts i desencaixats, els borbollons de cendra damunt del costat de la tardor.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
INVENTARIO DEL OLVIDO
En el armario, la luna plena; y sobre el estrépito, un candil furioso de sombras.
Erguidos en la piel los cajones de las semanas y cubiertos de olvidos.
En los muelles de la noche, la bocanada de recuerdos, crepitantes las mollejas
de las palabras, bohemia la crónica del ansia en los círculos patológicos
de las fechas: la claridad se burla de todas estas miserias inagotables.
¿Podemos hartos de todo, olvidar cuanto de barbarie y miserable tiene la vida,
husmear en la desmesura del pasado? 
¿Hay cierta mitología inmutable en el olvido, en cada folio del delirio, en cada
madera indemne de este monólogo? —Los armarios son ciertas arqueologías,
depósitos sedientos de la hoja y la rama y el árbol: allí subyacen los folios
de lo póstumo y aquella boca cansada de pavimentos.
Ante lo inminente deliran los cansancios del verdugo y el infortunio.
Algún sitio habrá para guardar todas las migajas desde el diluvio hasta nuestros
días, desde los semáforos irrecobrables del sollozo, a esta suerte de aniquilar
los trenes en plena desnudez del hambre.
(Entre los tantos olvidos, vos, desasida de mis poros, irreiterable en la estrofa
de mi aliento, catártica en la épica de mis Hefestos: martilla y fluye justamente
en esa absurda severidad de lo demiurgo. Absurdo el orden y la alegoría
inmerecida de los asedios. Absurda la indulgencia sobre la página suprimida.
Desglosados los renglones del viento, vos y la puerta estrecha de la moral.)

Todo lo acontecido, desvaído musgo, dentro del féretro de los girasoles.
Sucios y desencajados, los borbotones de ceniza sobre el costado del otoño.
Barataria, 2015

sábado, 12 de septiembre de 2015

ENMIG DE RUÏNES

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
ENMIG DE RUÏNES
El dolor és aquesta incertesa de no saber on acabarà la meua bogeria.
Avui són més les pors que no les alegries, els fets que funden eclipsis, 
i monòlegs dins del pou de la història.
La percussió de la seua escriptura és agredolça, com un epitafi de bestreta.
Les estrofes d’ossos mosseguen el paradís terrenal: els travessers del crit
cauen sobre les atrocitats del camuflatge.
En la fila india dels forats, la tornada de les antenes parabòliques.
Plouen histèries mentre espurneja la sal en l’arpa de les parpelles. 
(Els ossos acaben sent els espills de la setmana, l’esplèndida història 
de les nostres tristors, l’antesala de les vaques flaques de l’apocalipsi.
Per a harmonitzar amb totes aquestes anul·lacions, el silenci és necessari;
de cap manera, la súplica o el pudor o la irradiació de l’Evangeli.)
En la fissura de les bugaderies públiques, l’intrincat alfabet de l’escuma.
En realitat tot destemps estreny les costelles.
En aquest camp de batalla, la neutralitat perdé la seua ciutadania: ara tenim
un reremón de sutge i el consegüent ixcanal en l’alé.
Al capdavall, un no sap on desemboca tanta atrocitat i en quin hangar
dormen els corbs; encara recorde el rostoll amarg dels polls.
Hi ha ulls de disbauxa al bell mig de tots els enderrocs.
Potser la roba ja no caldrà quan l’alta nit tornarà als peus.
L’inexplicable de no ser té sentit en aquesta condició en què vivim.
(Sempre et recorde per l’absurd dels porus al meu olfacte, per la llum sonora
del tacte en l’alambí, per les teues ribes de gola sense naufragi.)

—En cada cremada, tu, i el doble tatuatge que flueix en l’alé…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ENTRE RUINAS
El dolor es esta incertidumbre de no saber en dónde terminará mi locura.
Hoy son más los miedos que las alegrías, los hechos que fundan eclipses, 
y monólogos adentro del pozo de la historia.
La percusión de su escritura es agridulce, como un epitafio por adelantado.
Las estrofas de huesos muerden el paraíso terrenal: los travesaños del grito
caen sobre las atrocidades del camuflaje.
En la fila india de los agujeros, el estribillo de las antenas parabólicas.
Llueven histerias mientras centellea la sal en el arpa de los párpados. 
(Los huesos acaban siendo los espejos de la semana, la espléndida historia 
de nuestras tristezas, la antesala a las vacas flacas del apocalipsis.
Para armonizar con todas estas anulaciones, el silencio es necesario; en modo
alguno, la súplica o el pudor o la irradiación del Evangelio.)

En la fisura de las lavanderías públicas, el intrincado alfabeto de la espuma.
En realidad todo destiempo aprieta las costillas.
En este campo de batalla, la neutralidad perdió su ciudadanía: ahora tenemos
un trasmundo de hollín y el consecuente ixcanal en el aliento.
Al final, uno no sabe en dónde desemboca tanta atrocidad y en qué hangar
duermen los cuervos; aun recuerdo el rastrojo amargo de los piojos.
Existen ojos de desenfreno en medio de todos los escombros.
Tal vez la ropa ya no sea necesaria cuando la alta noche regresa a los pies.
Lo inexplicable de no ser tiene sentido en esta condición en que vivimos.
(Siempre te recuerdo por el absurdo de los poros en mi olfato, por la luz sonora
del tacto en el alambique, por tus orillas de garganta sin naufragio.)
—En cada quemadura, vos, y el doble tatuaje que fluye en el aliento…
Barataria, 2015

viernes, 11 de septiembre de 2015

GEOGRAFIA PROFUNDA

Imagen cogida de la red
GEOGRAFIA PROFUNDA
Abans, ningú no havia entrat a aquestes cavitats profundes de la geografia.
Ningú no sabia de tanta duresa: despertí en la nit llançat per les ombres;
embolicat en sutge, el desensonyament en la pell i l’aspra despulla de la pedra.
No sé en quin revoltí de bèsties la set emergeix intacta, 
quan en totes les direccions es viu el diluvi, l’abandó i les carnisseries.
Desconec si els robers esperen desenllaços millors, al desplom
de la nit i el seu cordell d’ocells cremant al foc. La por és tot
el que tinc d’aquesta geografia, tot deixant-me la roba: tu ho saps perquè vius
també aquests jocs perillosos, aquestes agres fondalades de consciència.
En cada vorera o camí hi ha cicatrius obertes, cantonades impactades
per l’emboscada i olors amb residus d’històries diàries, horitzons rovellats capaços d’encegar els ulls. Capaços d’ennuvolar el migdia.
(Arquejat l’alé i amortallada aquesta tragèdia de falses claus i vastos panteixos,
què em queda? A qui acudesc amb aquest florit de les setmanes, a qui
més que a aquest escorxador que és el país, on hi ha una fascinació inexplicable
per la mort? Hi ha en tot açò certa farsa i certa anul·lació: ho saben
els parèntesis, els símbols patris i la saliva i les crides a la no violència:
després de tot es parla de qualsevol cosa menys de la imaginació.)

En la disfressa de l’arc del cel, la sobretaula possible és l’esplendor de la cendra
i el botxí amb sòrdids arguments. D’altres, —mentrestant—, escruten
les finestres, les portes i fins i tot la sintaxi de la multitud…

Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
GEOGRAFÍA PROFUNDA
Antes, nadie había entrado a estas cavidades profundas de la geografía.
Nadie sabía de tanta dureza: desperté en la noche arrojado por las sombras;
envuelto en hollín, el desvelo en la piel y el áspero despojo de la piedra.
No sé en qué remolino de bestias la sed emerja intacta, 
cuando en todas direcciones se vive el diluvio, el abandono y las carnicerías.
Desconozco si los roperos esperan desenlaces mejores, al desplome
de la noche y su cordel de pájaros ardiendo en el fuego. El miedo es todo
lo que tengo de esta geografía, la ropa dejándome: vos lo sabés porque vivís
también estos juegos peligrosos, estas agrias hondonadas de conciencia.
En cada acera o camino hay cicatrices abiertas, esquinas impactadas
por la emboscada y olores con residuos de historias diarias, horizontes oxidados capaces de cegar los ojos. Capaces de nublar el mediodía.
(Arqueado el aliento y amortajada esta tragedia de falsas llaves y vastos jadeos,
¿qué me queda? ¿A quién acudo con este moho de las semanas, a quién
sino a este matadero que es el país, donde existe una fascinación inexplicable
por la muerte? Hay en todo esto cierta farsa y cierta anulación: lo saben
los paréntesis, los símbolos patrios y la saliva y los llamados a la no violencia:
después de todo se habla de cualquier cosa menos de la imaginación.)

En el disfraz del arcoíris, la sobremesa posible es el esplendor de la ceniza
y el verdugo con sórdidos argumentos. Otros, —entretanto—, escrutan
las ventanas, las puertas y hasta la sintaxis de la muchedumbre…
Barataria, 2015