miércoles, 26 de agosto de 2015

OBJECTES PER A ARMAR

Imagen cogida de la red
OBJECTES PER A ARMAR
Fins al fluir dels somnis o la guardiola de la memòria, la caverna i les seues estranyes parets, ens venen parlant de carícies insadollables 
o de tempestes
que fan esquerdes en el confí.
Davant del puzle suspés en el reixat de fil d’aram del paraigües, la veu com 
ombra 
                                                                                                                           [de malenconies, 
arrancada als balcons de l'esdevindre. Armem els dimonis
de l’oli damunt de la gespa? Unflem els parracs amb detergents i aerosol?
Segur que tots els arifells de la nit no caben en la gola.
El nostre temps és invariablement de comiats, aroma implacable, 
foc abrupte sobre totes les destruccions.
Sempre retorne al comptagotes dels coàguls que es desprenen de l’estiu.
Avance armant el trencaclosques dels rails i els trens, (l’ull aviva
tot l’innombrable d’aquests dies, la mala fama que tenen algunes paraules,
els delmes que rigorosament s’han de pagar tot i frunzir les celles;
en la gola encara duem residus d’ossos, el pastís ensucrat
de la nit enmig de la roba bruta. Sonriem falsament per a la dissimulació,
davant del descoratjament, la fusta mortuòria o la plena terra.)
Sovint dec recollir —sense escarafalls— tots els enfonys de l’alé.
Boquegen les voravies de la pols en l’esternut groc dels caragols;
algú es detura a recollir les picadetes de l’hivern, l’alé vulgar
de les aixades, les aixelles arrugades que no s’assemblen a la nostra via làctia,
ni al trenet de fusta, ni als ulls desmaiats del conte de fades.
Bateguen al voltant, els anells i els molls en processó de passatgers…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
OBJETOS PARA ARMAR
Hasta el fluir de los sueños o la alcancía de la memoria, la caverna y sus extrañas paredes, nos vienen hablando de caricias insaciables o de tormentas
que hacen grietas en el confín.
Ante el puzle suspendido en la alambrada del paraguas, la voz como sombra
de melancolías, arrancada a los balcones del devenir. ¿Armamos los demonios
del aceite sobre el césped? ¿Inflamos los andrajos con detergentes y aerosol?
Seguro todos los aperos de la noche no caben en la garganta.
Nuestro tiempo es invariablemente de despedidas, aroma implacable, 
abrupto fuego sobre todas las destrucciones.
Siempre retorno al cuentagotas de los coágulos que se desprenden del verano.
Avanzo armando el rompecabezas de los rieles y los trenes, (el ojo aviva
todo lo innumerable de estos días, la mala fama que tienen algunas palabras,
los diezmos que de rigor hay que pagar aunque se frunza el ceño;
en la garganta todavía llevamos residuos de huesos, el pastel azucarado
de la noche en medio de la ropa sucia. Sonreímos falsamente para el disimulo,
de cara al desaliento, la madera mortuoria o la plena tierra.)
A menudo debo recoger —sin aspavientos— todos los cuchitriles del aliento.
Boquean las aceras del polvo en el estornudo amarillo de los tornillos;
alguien se detiene a recoger los picadillos del invierno, el aliento vulgar
de los azadones, las axilas arrugadas que no se parecen a nuestra vía láctea,
ni al trencito de madera, ni a los ojos desmayados del cuento de hadas.
Palpitan en derredor, los anillos y los muelles en procesión de pasajeros…
Barataria, 2015

lunes, 24 de agosto de 2015

MURS

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
MURS
A l’ombra de aquests estranys contrastos, la frontera de l’ombra sense bastides
com el descens pla de la boira en les ninetes.
Hi ha suspens en aquesta rella imminent del grafiti, en la pell que ha estat ofegada,
per múltiples angoixes i nostàlgies. (U queda presoner i tatuat
per vida; encesos murs sense saba de país, en quina tristesa la sal recòndita
de la brasa? En quina pira les mans tacades de tant decés?
Fins quan l’alba obrirà els ulls i desfaràs els genets del foc?)

Immòbil la riba arraconada dels cementeris i els seus ocells furibunds.
Al fons dormen els sostenidors de l’absència; i, tanmateix, sobreixen 
els tapissos i ombres d’aqueix altre joc macabre que ningú no comprén.
No hi ha una porta, només el tall de les butxaques trencades y els signes volàtils 
que tranuiten amb la pell. Ells devoren carn i ànima.
(Són les llagostes d’aquest temps. Egipte viu.) Ceguen ulls i dissequen sperances.
Com en Quevedo, veig dol i penombra i brunzeig de consciències i estaques.
Molts volen pintar tendreses, però fan esquerdes, esgarrapen amb absurds,
arpen de sang i sotsobra tot el cos.
En el fons només ens il·lumina la nuesa de finestres llunyanes.
Com tants bulliments, el dissimul dels sords; la necessitat prompta
de no ser fèretre: hem arribat a un punt on les ferides resten obertes,
i els monòlegs, part de la nostra soledat viscuda. Part del crit sebolit.
A l’altra banda, tampoc no hi ha brúixola ni llum per a guiar el nou aprenentatge.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓMUROS
A la sombra de estos extraños contrastes, la frontera de la sombra sin andamios
como el descenso plano de la niebla en las pupilas.
Hay suspenso en esta reja inminente del grafiti, en la piel que ha sido ahogada,
por múltiples angustias y nostalgias. (Uno queda prisionero y tatuado
de por vida; encendidos muros sin savia de país, ¿en qué tristeza la sal recóndita 
del ascua? ¿En qué pira las manos manchadas de tanto deceso?
¿Hasta cuándo el alba abrirá los ojos y deshará los jinetes del fuego?)
Inmóvil la orilla arrinconada de los cementerios y sus furibundos pájaros.
Al fondo duermen los sostenes de la ausencia; y en cambio, sobresalen 
los tapices y sombras de ese otro juego macabro que nadie entiende.
No existe una puerta, solo el filo de los bolsillos rotos y los signos volátiles que trasnochan con la piel. Ellos devoran carne y alma.
(Son las langostas de este tiempo. Egipto vivo.) Ciegan ojos y disecan esperanzas.
Como en Quevedo, veo luto y penumbra y zumbido de conciencias y estacas.
Muchos quieren pintar ternuras, pero hacen grietas, escarban con absurdos,
rasguñan de sangre y zozobra todo el cuerpo.
En el fondo solo nos alumbra la desnudez de ventanas distantes.
Igual que tantos hervores, el disimulo de los sordos; la necesidad pronta
de no ser féretro: hemos llegado a un punto donde las heridas están abiertas,
y los monólogos, parte de nuestra vívida soledad. Parte del grito sepultado.
Al otro lado, tampoco hay brújula y luz para guiar el nuevo aprendizaje.
Barataria, 2015

domingo, 23 de agosto de 2015

FIRMAMENT

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

FIRMAMENT
Badallen les esquerdes del firmament com aquells vells esplendors de l’onatge.
Si no hi haguera records despertaríem sense paracaigudes.
A voltes li llevem amb desmesura l’apegalós als buits, o al tacte
Que roda en una ràfega de gavines.
Davant del canvi d’estació dels monyons, oblide les pocions de memòria
que he perdut al costat de la pell lacerada pels gira-sols.
U camina a través dels sudaris de la nit per a soterrar el cavall
de l’olfacte, l’estampida a boca de canó dels llumins, el mercat 
de les acaballes amb totes les butxaques assotades.
Tota l’ànima arriba a un punt de l’inaudit: hi ha els manubris 
dels braços, el comboi d’alés com un sonall?
En el firmament incinerat del minut, cap el contraban de la set,
i els funerals que xuclen la pell.
En el món intern de la caverna, la carn siga amb nosaltres.
Desventurada la parpella davant dels ratpenats: al llogaret s’enarboren
al uníson els espills, mentre la cerimònia continua el seu embolicament.
Res no ens ofereix el firmament, llevat de l’elegia amuntegada dels borinots,
llevat del tímid hivern sobre el quinqué,
llevats dels espodrements pregons de la granor que es viu en els somnis.
El suc ens arriba com la fullaraca podrida de la tristesa; en cada infància,
el temps guarda els seus fuets de foscor: contrari a la tendresa, la infinitud
com una brasa fosca, erm cargolat en les sabates…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
FIRMAMENTO
Bostezan las grietas del firmamento como esos viejos esplendores del oleaje.
De no haber recuerdos despertaríamos sin paracaídas.
A veces le quitamos con desmesura lo pegajoso a los vacíos, o al tacto
que rota en una ráfaga de gaviotas.
Ante el cambio de estación de los muñones, olvido las pócimas de memoria
que he perdido junto a la piel lacerada por los girasoles.
Uno camina a través de los sudarios de la noche para enterrar el caballo
del olfato, la estampida a quemarropa de los fósforos, el mercado 
de las postrimerías con todos los bolsillos vapuleados.
Toda el alma llega a un punto de lo inaudito: ¿existen los manubrios 
de los brazos, el convoy de alientos como una sonaja?
En el firmamento incinerado del minuto, cabe el contrabando de la sed,
y los funerales que sorben la piel.
En el mundo interno de la caverna, la carne sea con nosotros.
Desventurado el párpado ante los murciélagos: en la aldea se enarbolan
al unísono los espejos, mientras la ceremonia sigue su enmarañamiento.
Nada nos ofrece el firmamento, salvo la elegía agolpada de los moscardones,
salvo el tímido invierno sobre el quinqué,
salvo los pujidos hondos de la granazón que se vive en los sueños.
El zumo nos llega como la hojarasca podrida de la tristeza; en cada infancia,
el tiempo guarda sus látigos de oscuridad: contrario a la ternura, el sinfín
como una brasa oscura, páramo atornillado en los zapatos…
Barataria, 2015

jueves, 20 de agosto de 2015

ART D’OMBRES

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
ART D’OMBRES
Dins de l’ombra dels taüts, la ganyota de la meua ombra elevada a nit.
En la gasa fosca del teulat, el temps transcorre com un cànter nu.
Ser ombra i alhora fogassa, el cresol en el cos,
l’agonia sorda de la pell en les baldes. Ser estrany confí de desastres,
reemplaçament pervers de disputes o antípodes, crit fúnebre o simple drama.
(De la nit l’ombra de la dona que crema en els meus costats, amb gestos
de prolongada enfiladissa; en el vast conjur del despull,
l’infern i les seues bugies despietades.)

Saber que les mirades són ombres a la vora de les randes i la llum
                                                                                                                      [una rellotgeria
de perns on se sostenen les corrioles de l’esdevindre.
En cada bolta els cavalls cecs de la nuesa, els caramells del quitrà,
o l’argent viu enardit de les murtres.
O tot el tall dels reixats de fil d’aram prolongant la penombra dels fèretres,
o tot l’incendi fosc pres dels punys del caliu.
Damunt del quadern del temps, cadascú dibuixa els vents indecisos
dels camins zodiacals; precipitat l’ocell de cendra, en la matinada
de l’ombra, només resta predir els sediments de la geografia que vivim.
Des dels dits del rovell, les claus són implacables.
U sempre cava estàtues en la gola.
Creix en l’horitzó una ombra major que la de l’alé:
el cànter vorejat del cos amb els seus erms frustrats i cataclismes…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓARTE DE SOMBRAS
Dentro de la sombra de los féretros, la mueca de mi sombra elevada a noche.
En la gasa oscura del tejado, el tiempo transcurre como un cántaro desnudo.
Ser sombra y hogaza a la vez, el candil en el cuerpo,
la agonía sorda de la piel en las aldabas. Ser extraño confín de desastres,
reemplazo perverso de disputas y antípodas, grito fúnebre o simple drama.
(De la noche la sombra de la mujer que arde en mis costados, con ademanes
de prolongada enredadera; en el vasto conjuro del despojo,
el infierno y sus bujías despiadadas.)

Saber que las miradas son sombras al borde de los encajes y la luz una relojería
de pernos donde se sostienen las poleas del devenir.
En cada bóveda los caballos ciegos de la desnudez, los pabilos del alquitrán,
o el azogue enardecido de los arrayanes.
O todo el filo de las alambradas prolongando la penumbra de los féretros,
o todo el incendio oscuro asido de los puños del rescoldo.
Sobre el cuaderno del tiempo, cada quien dibuja los vientos indecisos
de los caminos zodiacales; precipitado el pájaro de ceniza, en la madrugada
de la sombra, solo queda predecir los sedimentos de la geografía que vivimos.
Desde los dedos de la herrumbre, las llaves son implacables.
Uno siempre cava estatuas en la garganta.
Crece en el horizonte una sombra mayor a la del aliento:
el cántaro orillado del cuerpo con sus frustrados páramos y cataclismos…
Barataria, 17.VIII.2015

miércoles, 19 de agosto de 2015

REMINISCÈNCIES

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
REMINISCÈNCIES
En la fulla groga que es desprén de les ulleres, els records imprecisos
del baf, les ombres i els vaixellets de paper. Camins neguitejats del temps
en els coàguls de la saliva i el rovell;
en la cavitat informe dels esglaons de l’escala, hi ha parets fosques 
i opacitats ineluctables: desconec si les lluernes poden encendre
tot aquest bosc i rentar tants equívocs de les vestidures.
(Ignore, és clar, si les extravagàncies tenen cap tipus de mobilitat; si la saliva
arquejada és només un joc de línies contràries a les líníes rectes.
Si una branca pot sostindre l’ocell esmorteït de la llum, o estendre les llavors
desmemoriades del crepuscle.
Si tu o jo, podem indefinidament restar agenollats davant de la infinitud;
Si davant de cada tristesa serà millor tancar els ulls per a mossegar l’interminable.
Hem anat, amb certa perversitat, bastint els nostres despulls.)

A més de la fatalitat, què ens sobreviu?
Continuem a la vora de l’embolcall trencat dels portaretrats, arrupides les portes i finestres, els nusos cecs de les llàgrimes i l’infinit.
En la roba de les reminiscències, els tabús i cert grau de bogeria;
(a estones em ric i pense frenèticament en les onomatopeies), em pense
en alguna estació remota de trens, tot mossegant les impureses de la malenconia
o, simplement, en la dissolució de les meues pròpies transpiracions.
Al final sempre ens queda el dubte i la llum descolorada de certes llegums.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓREMINISCENCIAS
En la hoja amarilla que se desprende de las ojeras, los recuerdos imprecisos
del vaho, las sombras y los barquitos de papel. Caminos desabridos del tiempo
en los coágulos de la saliva y la herrumbre;
en la cavidad informe de los peldaños de la escalera, existen paredes oscuras 
y opacidades ineluctables: desconozco si las luciérnagas pueden alumbrar
todo este bosque y lavar los tantos equívocos de las vestiduras.
(Ignoro, claro, si las extravagancias poseen algún tipo de movilidad; si la saliva
arqueada es solo un juego de líneas contrarias a las líneas rectas.
Si una rama puede sostener al pájaro desvaído de la luz, o extender las semillas
desmemoriadas del crepúsculo.
Si vos o yo, podemos indefinidamente estar de rodillas frente a la infinitud;
si ante cada tristeza sea mejor cerrar los ojos para morder lo interminable.
Hemos ido, con alguna perversidad, construyendo nuestros despojos.)
Además de la fatalidad, ¿qué nos sobrevive?
Seguimos junto a la envoltura rota de los portarretratos, agazapadas las puertas y ventanas, los nudos ciegos de las lágrimas y el infinito.
En la ropa de las reminiscencias, los tabúes y cierto grado de locura;
(a ratos me río y pienso frenéticamente en las onomatopeyas), me pienso
en alguna remota estación de trenes, mordiendo las impurezas de la melancolía
o, simplemente, disolviéndome en mis propias transpiraciones.
Al final siempre nos queda la duda y la luz descolorida de ciertas legumbres.

Barataria, 16.VIII.2015

martes, 18 de agosto de 2015

UNS ALTRES CAMINS

Imagen cogida de la red
UNS ALTRES CAMINS
Marxem cap el lloc on callem íntims paraigües: allà, al fons
de la nit, tot el món en l’olfacte, fosques fustes, immenses del dolor
i el gemec: el dia acostuma a ser lent horitzó de cendra.
Qui surt il·lés de l’aigua, de la monotonia pàl·lida de la nostàlgia?
Totes les dents són inclements en la meua manera cega de caminar; errant
la branca que travessa les estacions de la veu. Confusa és la realitat;
últim, el potser que ens mulla com un plany enmig de velles teranyines.
Mai no entenguí l’olor que no fos el dels pins, o els eucaliptus.
Supose que mai no calgué cap altre alé per a la meua mudesa consuetudinària;
una altra tomba, uns altres morts, uns altres funerals.
Al capdavall, cap sossec és perdurable: anem arrossegant llunyanies, 
com les ombres del pipelleig que ens habiten.
—Hi ha camins inaudibles enmig de la garrotxa i els còdols. Hi ha aigües l’escuma 
de les quals és absoluta.
Sempre s’esdevé estrany l’altre espill que ens mira.
Des de l’abrupte de la fusta, els ulls s’omplin d’horror davant dels excusats.
Sí, a l’inrevés de tot, és la peüngla llançada a les illades, a l’absurd que a vegades
S’esdevé el balbuceig, a l’implacable que són els panys, o les portes.
Els camins, però, s’obrin a la realitat.
Però es fan atroços quan mosseguen els cadàvers deslliurats 
de les paraules, les tristeses allà, com robatge de granit.
Ben aviat, l’aleteig del camí blanc que espere, l’altre espill del cluc d’ull.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
OTROS CAMINOS
Nos largamos hacia el lugar donde callamos íntimos paraguas: allá, al fondo
de la noche, todo el mundo en el olfato, oscuras maderas, inmensas del dolor
y el gemido: el día suele ser lento horizonte de ceniza.
¿Quién sale ileso del agua, de la monotonía pálida de la nostalgia?
Todos los dientes son inclementes en mi ciega forma de caminar; errante
la rama que atraviesa las estaciones de la voz. Confusa es la realidad;
postrero, el acaso que nos moja como un quejido en medio de viejas telarañas.
Nunca entendí el olor que no fuera el de los pinos, o los eucaliptus.
Supongo que nunca fue necesario otro aliento para mi mudez consuetudinaria;
otra tumba, otros muertos, otros funerales.
Al cabo, ningún sosiego es perdurable: uno va arrastrando lejanías, 
como las sombras del parpadeo que nos habitan.
—Hay caminos inoíbles en medio de la breña y los guijarros. Hay aguas cuya
espuma es absoluta. Siempre resulta extraño el otro espejo que nos mira.
Desde lo abrupto de la madera, los ojos se llenan de horror frente a los retretes.
Sí, el revés de todo, es la pezuña arrojada a los ijares, a lo absurdo que a veces
resulta el balbuceo, a lo implacable que son las cerraduras, o las puertas.
Los caminos, sin embargo, se abren a la realidad.
Pero resultan atroces cuando muerden los cadáveres desprendidos 
de las palabras, las tristezas allí, como ropaje de granito.
Dentro de poco, el aleteo del camino blanco que espero, el otro espejo del guiño.
Barataria, 14.VIII.2015

sábado, 8 de agosto de 2015

LABERINTS LÍQUIDS

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
LABERINTS LÍQUIDS
Des del mar incert del subconscient, els minuts anònims del fil,
les ulleres de la identitat enmig de la decrepitud de certs llocs.
Quantes aigües fosques inunden el desig fervent de les ejaculacions?
En la memòria, descalços els escalfreds dels paraigües,
el matoll rampellut de les paraules,
els orgasmes de la vigília entre els gafets dels cantons de l’alé.
En l’embocadura del trànsit, sentim l’ona expansiva de la saliva: a les aigües 
dec la memòria, la parpella esquívola dels dies absorts, els artificis
fúnebres de les ànimes, el laboriós oblit que tenen els taüts.
M’endinse als udolaments del torrencial: en la marea es revela el volàtil
de les aigües, la tempesta esmolada de les illades,
la llengua i el seu laberint dispers, el territori adins de l’arrel destinatària,
junt amb la cega neutralitat del semen.
En el sanglot a fons dels ocells, la manta en desequilibri davant dels ulls;
tot pot ocórrer mentre que no badallen les lluernes.
—El temps ens contagia de manera desmesurada; no hi ha paràbola
per a deixar de sagnar en aquest deliri d’esquelets i màscares.
No hi ha l’absolut, quan som de penes ombra en uns altres rostres.
No som muralla, ni mur ferm, quan en realitat el respir és efímer.
(Malgrat tants anys d’espera i moviment, tot fineix com és escrit;
Potser la disfressa serà l’única troballa)…


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

LABERINTOS LÍQUIDOS
Desde el mar incierto del subconsciente, los anónimos minutos del filo,
las ojeras de la identidad en medio de la decrepitud de ciertos lugares.
¿Cuántas aguas oscuras inundan el deseo ferviente de las eyaculaciones?
En la memoria, descalzos los escalofríos de los paraguas,
el matorral antojadizo de las palabras,
los orgasmos de la vigilia entre los corchetes de las esquinas del aliento.
En la boca del tráfico, sentimos la onda expansiva de la saliva: a las aguas 
le debo la memoria, el párpado esquivo de los días absortos, los artificios
fúnebres de las almas, el trabajoso olvido que tienen los ataúdes.
Me adentro a los aullidos de lo torrencial: en la marea se revela lo volátil
de las aguas, la tempestad afilada de los ijares,
la lengua y su disperso laberinto, el territorio adentro de la raíz destinataria,
junto con la ciega neutralidad del semen.
En el sollozo a fondo de los pájaros, la cobija en desequilibrio frente a los ojos;
todo puede suceder mientras no bostecen las luciérnagas.
—El tiempo nos contagia de manera desmedida; no existe parábola
para dejar de sangrar en este delirio de esqueletos y máscaras.
No existe el absoluto, cuando somos apenas sombra en otros rostros.
No somos muralla, ni firme muro, cuando en realidad el respiro es efímero.
(Pese a los tantos años de espera y movimiento, todo fenece como está escrito;
el disfraz quizá sea el único hallazgo)…

Barataria, 06.VIII.2015

jueves, 6 de agosto de 2015

SOBRESALTS

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
SOBRESALTS
En quins paradisos se’ns cauen els ulls i aquests camins crescuts de la mort.
El país, aquella senyera buida del crit on diàriament s’engendren
taüts, tempestes, vents i alarits.
U sempre camina a la vora de les gorges de mort.
Demà sempre estarà allà l’ombra i la seua radiant campana de boirina;
En la propera tanca del dubte, la llum fosca de l’instant, el clot
darrere de la la porta, les mateixes noves com finestres fumades.
—Darrere de tu, els braços grocs dels caragols, el despullament en la fossa, 
sense més hores que la memòria i el desànim.
El sobresalt és la lliçó diària en el costellam de les temples. Damunt 
                                                                                                                              [dels muscles 
l’estrany fil dels somnis, el cànter esvanit del batec,
la boca exhausta de buits, com abella cremada en la sequera.
Tu, sense més, enmig d’aquesta potestat de la mort: falten fonts
per a tanta eternitat d’ocell dissecat, per a soterrar el got sord
de les paraules, el nom despietat dels güishtes, el sospir desolat
damunt de la pedra, els planters incerts dels escapularis.
De la mà invisible de les profecies, la meitat dels escarabats en l’alé:
llavors, als cantons totes les oracions avalotades pel pànic,
l’embut estrany de la maldat,
la por que es multiplica com les altes temperatures del tròpic.
Coixegen els mocadors al bell mig de cadenes de semen i extorsió…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SOBRESALTOS
Sobre qué paraísos se nos caen los ojos y estos crecidos caminos de la muerte.
El país, aquel estandarte vacío del grito en donde a diario se engendran
féretros, tormentas, vientos y alaridos.
Uno siempre camina a la orilla de los desfiladeros de muerte.
Mañana estará siempre allí la sombra y su radiante campana de neblina;
En la próxima alambrada de la duda, la luz oscura del instante, el hoyo
tras la puerta, las mismas noticias como ventanas ahumadas.
—Tras de vos, los amarillos brazos de los caracoles, la desnudez en la fosa, 
sin más horas que le memoria y el desaliento.
El sobresalto es la lección diaria en el costillaje de las sienes. Sobre los hombros
el extraño filo de los sueños, el cántaro desvanecido del pálpito,
la boca exhausta de vacíos, como abeja quemada en la sequía.
Vos, sin más, en medio de este poderío de la muerte: faltan manantiales
para tanta eternidad de pájaro disecado, para soterrar el vaso sordo
de las palabras, el nombre despiadado de los güishtes, el suspiro desolado
sobre la piedra, los almácigos inciertos de los escapularios.
De la mano invisible de las profecías, la mitad de los escarabajos en el aliento:
entonces, en las esquinas todas las oraciones alborotadas por el pánico,
el embudo extraño de la maldad,
el miedo que se multiplica como las altas temperaturas del trópico.
Cojean los pañuelos entre cadenas de semen y extorsión…
Barataria, 04.VIII.2015

miércoles, 5 de agosto de 2015

CAMINS TRANSITABLES

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
CAMINS TRANSITABLES

Després dels absoluts del vent, quins són els camins transitables que envolten
l’avenir, els temps esclarits per al galop, els instants ardents
de les paraules? —Al caliu de les mans i els peus, la cendra insòlita
de tants noms, el fred inevitable com una espina que mossega
frenèticament la memòria.
En cada penya-segat hi ha noms submergits; les formes del vòmit tenen
les seues pròpies cronologies, aquest dard que travessa l’alé i el deshabita.
Sempre la vigília em porta per aquells camins que ningú no transita: aquells 
són els meus camins transitables, els absurds a punt de ser arbre,
les parpelles penjant de la roda del crit,
o l’ombra que llampega davall de la meua flaçada.
La sorpresa o la tedresa res no tenen a veure amb el miratge: desperte
en els desnivells de les tresqueres líquides, al costat del brunzir de tanta 
                                                                                                                              [vena trencada,
(l’instint de supervivència és oportú) davant de tant suïcidi.
A vegades em perd, —clar—, enmig de tants camins abstrets:
memòria, desigs, silencis,
cauen al cànter del buit, en aquestes màscares inexplicables que ens sorprenen 
cada dia amb tot i el seu vertigen de fum.
Mai l’ull no és indiferent a les tempestes. Mai l’agonia no deixa de ser 
llampec o pedra en la sabata, o buit eixit d’algun cos.
Davant la monotonia de la mateixa ferida, potser la rialla agitarà les teranyines…

Poema d’ANDRÉ CRUGHAGA traduït en català per PERE BESSÓ CAMINOS TRANSITABLES
Tras los absolutos del viento, ¿cuáles son los caminos transitables que rodean
el porvenir, los tiempos despejados para el galope, los instantes ardientes
de las palabras? —En el rescoldo de las manos y los pies, la ceniza insólita
de tantos nombres, el frío inevitable como una espina que muerde
frenéticamente la memoria.
En cada precipicio hay nombres sumergidos; las formas del vómito tienen
sus propias cronologías, ese dardo que atraviesa el aliento y lo deshabita.
Siempre la vigilia me lleva por esos caminos donde nadie transita: ésos son
mis caminos transitables, los absurdos a punto de ser árbol,
los párpados colgando de la rueda del grito,
o la sombra que relampaguea debajo de mi cobija.
El asombro o la ternura nada tienen que ver con el espejismo: despierto
en los desniveles de las veredas líquidas, junto al zumbido de tanta vena rota,
(el instinto de supervivencia es oportuno) ante tanto suicidio.
A veces me extravío, —claro—, en medio de tantos caminos ensimismados:
memoria, deseos, silencios,
caen al cántaro del vacío, a esas máscaras inexplicables que nos sorprenden 
cada día con todo y su vértigo de humo.
Nunca el ojo es indiferente a las tormentas. Nunca la agonía deja de ser 
relámpago o piedra en el zapato, o hueco salido de algún cuerpo.
Ante la monotonía de la propia herida, quizá la risa agite las telarañas…
Barataria, 29.VII.2015

lunes, 3 de agosto de 2015

ESTRANYES ARMADURES

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
ESTRANYES ARMADURES
Entre els cadàvers de l’alba, les estranyes armadures de sal, els dies 
confosos en l’udolament de les coses, les portes com boques afamades
i espines. U sempre s’aferra a certs esquelets.
Darrere d’aqueixes estranyes metàfores baveja la ferida i la insània.
Tota la duresa com el món, com els carrers cecs dels nombrosos cossos
que no saben de paraigües i mantes.
Les ombres són el nostre talismà major: som l’ombra del món,
aqueix past d’abismes, la sintaxi encarnada en les persianes.
Vosté sap de tots els jocs múltiples de l’arpada, vosté que mai no aconsegueix
desenganyar-se d’aquest temps de por i fangar.
Semblant és el cànter que es bada en el lament, la ràfega de boira tapissada
amb els millors clixés: mentre la comèdia eriça la pell, tenen millor sentit 
les maquinetes d’afaitar o els corbs, tota la tempesta rauca dels somnis.
Just al peu de l’arbre de l’alfabet, és menester desmitificar certes arqueologies;
de vegades els cinc sentits són intangibles en les escales.
Si me'n poguera riure, ho faria en l’infern vehement de les tempestes per a rentar
la brutícia que acumulen les frontisses de les carícies, o la genuflexió.
D’alguna manera, la llum ix al davant dels nostres desencontres: tanque els ulls
per a espargir els meus peus encesos de cendres bellugadisses. 
Sacse finestra o porta de la foscor enrogida de l’entranya.
En el darrer horitzó de la fuita, aquestes inhumanes armadures (se n’adona algú? 
Qualsevol miratge és una mena d’absurd per a incauts)…


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

EXTRAÑAS ARMADURAS
Entre los cadáveres del alba, las extrañas armaduras de sal, los días 
confundidos en el aullido de las cosas, las puertas como bocas de hambre
y espinas. Uno siempre se aferra a ciertos esqueletos.
Detrás de esas extrañas metáforas babea la herida y la insania.
Toda la dureza como el mundo, como las calles ciegas de los muchos cuerpos
que no saben de paraguas y cobijas.
Las sombras son nuestro mayor talismán: somos la sombra del mundo,
ese pasto de abismos, la sintaxis encarnada en las persianas.
Usted sabe de todos los juegos múltiples del zarpazo, usted que nunca logra
desengañarse de este tiempo de miedo y ciénaga.
Tal es el cántaro que se rompe en el lamento, la ráfaga de niebla tapizada
con los mejores clisés: mientras la comedia eriza la piel, tienen mejor sentido 
las rasuradoras o lo cuervos, toda la tempestad ronca de los sueños.
Justo al pie del árbol del alfabeto, hay que desacralizar ciertas arqueologías;
a veces los cinco sentidos son intangibles en las escaleras.
Si pudiera reírme, lo haría en el infierno vehemente de las tormentas para lavar
el tizne que acumulan los goznes de las caricias, o la genuflexión.
En cierto modo, la luz sale al paso de nuestros desencuentros: cierro los ojos
para dispersar mis pies encendidos de móviles cenizas.
Sacudo ventana o puerta de la oscuridad enrojecida de la entraña.
En el último horizonte de la huida, estas inhumanas armaduras (¿alguien 
lo advierte? Cualquier espejismo es una suerte de absurdo para incautos)…


Barataria, 01.VIII.2015

sábado, 1 de agosto de 2015

LECTURA DEL MAGMA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
LECTURA DEL MAGMA
Al mig de la massa pregona de les raneres, emigra l’au dels seus ulls.
Sent els ecos de les aigües foses: pedra sobre pedra, un idioma volàtil,
tot l’abisme obri les finestres.
Després els noms foscos al paladar de la romeguera.
Després els dominis del que amb prou feines ens sobreviu: les figures desfetes
del temps, l’escriptura de cendra en la pell.
Cada boca és com una espasa sobre els murs 
endolats de les monedes;
en la disputa de la nuesa, guanya la set i les seues frustrades normes d’urbanitat.
En l’extrem del pany, la prestatgeria de llengües del més enllà.
Hi ha llargues devastacions a contracolp de l’arna, irremeiables negacions
per a l’esplai, camises rugades d’horaris,
i records líquids adscrits a urinaris públics.
Es veu diàriament els paraigües enfonsats en la boca, la tornada certificada
de la democràcia, els carrers que suporten els compromisos de la pluja, 
al costat del gaudiment additiu de les mosques.
—Mentre que l’espectacle continua, es debat el destí de la claredat
i les paraules que ens envolten del tot en la confidencialitat del temps.
(No sé per què el record ha de confondre’s amb la malenconia, ni sé de quines
barques ixen els punts cardinals, les coves desteixides de la boca,
els lavabos torturats de l’ego.
A l’altar de l’unt, fa nus l’altra cara fosca de la nuesa.)

De segurs, davant de la sufocació, d’altres restaran fascinats de conjurar contra 
el paviment i els taüts irreconeixibles de set…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓLECTURA DEL MAGMAEn medio de la masa profunda de los estertores, emigra el ave de sus ojos.
Oigo los ecos de las aguas derretidas: piedra sobre piedra, un idioma volátil,
todo el abismo abre las ventanas.
Después los nombres oscuros en el paladar de la zarza.
Después los dominios de lo que apenas nos sobrevive: las figuras deshechas
del tiempo, la escritura de ceniza en la piel.
Cada boca es como una espada sobre los muros enlutados de las monedas;
en la disputa de la desnudez, gana la sed y sus frustradas normas de urbanidad.
En el extremo de la cerradura, la estantería de lenguas del más allá.
Hay largas devastaciones a contragolpe de la polilla, irremediables negaciones
para el desahogo, camisas arrugadas de horarios,
y recuerdos líquidos adscritos a mingitorios públicos.
Uno ve a diario los paraguas desmoronados en la boca, el estribillo certificado
de la democracia, las calles que soportan los compromisos de la lluvia, 
junto al disfrute aditivo de las moscas.
—Mientras el espectáculo continúa, se debate el destino de la claridad
y las palabras que nos rodean totalmente en la confidencialidad del tiempo.
(No sé por qué el recuerdo debe confundirse con la melancolía, ni sé de qué
barcas salen los puntos cardinales, las grutas destejidas de la boca,
los lavabos torturados del ego.
En el altar del tizne, hace nudo la otra cara oscura de la desnudez.)

De seguro, ante el sofoco, otros estarán fascinados de conjurar contra 
el pavimento y los ataúdes irreconocibles de sed…
Barataria, 29.VII.2015