martes, 29 de diciembre de 2015

ABSURDS INEVITABLES

Imagen cogida de la red

ABSURDS INEVITABLES
Allà en la gota de l’espill, el gos i el seu oasi inefable, potser algun os de llum
enmig de l’ombra: tots els batecs salten per la finestra,
fins i tot les boques impures que reverberen al voltant de la tempesta, el regne 
de natges de les hòsties, o el taüt d’algun ídol. 
(Sempre som a mercé de l’absolut dels diaris; parats, sense mai renunciar al fum, 
Perennes com la roba dels soterranis amb una febre d’insomnis.)

Cauen els ramats i les ales trencades del dia damunt del toll obert del temps.
(La història acostuma a ser un gorg entre dos cossos premuts pel sanglot);
en acabant, cau tota la pols a les temples fins tocar la solapa 
de la inclemència: veig com levita el fum dels taüts, el fil agre
de l’ebriesa, l’ombra diària i la seua bifurcació, el cresol brut del tabanco.
Tantes, tantes cortines de l’absurd, els jardins corporis de la putrefacció.
Al carrer de l’inevitable, els gèrmens de la pasta la seua pantomima,
els guacals i les seues ortopèdies a la vorera de les voravies, l’alé viscós 
dels predis erms amb la roba bruta cobrint genitals sinistres.
Damunt de la pedra de la boirina, la taula fosca del combat.
Als quatre cantons de la carn apilada, l’aixafada brutal de certs
noms: la falsa porta del dia, el canon de l’absurd al costat dels somnis.
A vegades caminem damunt de les dernes de la pols, damunt de les regions fosques
de la gespa, tornant els carrers a la memòria.
Mentre avança el trànsit, pense en els objectes inusitats de l’horitzó…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ABSURDOS INEVITABLES
Allí en la gota del espejo, el perro y su oasis inefable, quizá algún hueso de luz
en medio de la sombra: todos los pálpitos saltan a través de la ventana,
aun las bocas impuras que reverberan alrededor de la tormenta, el reino 
de nalgas de las hostias, o el ataúd de algún ídolo. (Siempre estamos a merced del absoluto de los periódicos; parados, sin renunciar jamás al humo, perennes
como la ropa de los sótanos con una fiebre de insomnios.)
Caen los rebaños y las alas rotas del día sobre la poza abierta del tiempo.
(La historia suele ser un remanso entre dos cuerpos apretados por el sollozo);
después, cae todo el polvo sobre las sienes hasta tocar la solapa 
de la inclemencia: veo cómo levita el humo de los ataúdes, el filo agrio
de la embriaguez, la sombra diaria y su bifurcación, el sucio candil del tabanco.
Tantas y tantas cortinas de lo absurdo, los jardines corpóreos de la putrefacto.
En la calle de lo inevitable, los gérmenes del engrudo y su pantomima,
los guacales y sus ortopedias al borde de las aceras, el aliento viscoso 
de los predios baldíos incluyendo la ropa sucia tapando genitales siniestros.
Sobre la piedra de la neblina, la mesa oscura del combate.
En las cuatro esquinas de la carne hacinada, el brutal agolpamiento de ciertos
nombres: la falsa puerta del día, el canon de lo absurdo al costado del sueños.
A veces caminamos sobre los añicos del polvo, sobre las regiones oscuras
del césped, devolviendo las calles a la memoria.
Mientras avanza el tráfico, pienso en los objetos inusitados del horizonte…
Barataria, 2015

viernes, 18 de diciembre de 2015

RESPIRACIÓ ASSETJADA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
RESPIRACIÓ ASSETJADA 
En el ferment potser de la salmorra, el desfullament de l’arbre de la respiració.
Al costat de la línia ferroviària de l’espera, assetjada l’argila: és un dolor on 
caic tots els dies, un dolor fred de mocador. La fullaraca traeix la llum,
fins fer mitjallum de la rosada: vora dels penediments, 
els taüts inevitables i el ramat d’ulleres, quasibé amb ulls transhumants.
Al carrer les dents hostils de les mirades i l’ala rígida de la pal·lidesa.
A estones u pensa en la mar mentre camina,
o en els bassals que mossega el record, o en els mausoleus amargs 
de la vesprada, o en el mussol que arruga l’entrecella entre ombres diverses.
Dins de les quatre parets del temps, trobe els bocins verticals
del dol i la paraula retorta de tants firmaments de l’alé. 
U sagna tots els focs pòstums de la llum.
Res no aquieta la nineta amb el resquill adins. Mossega el xàfec d’espills.
La sal s’ofega en l’ombra negra de l’alé: hi ha memòria en el batec
sargit de la tristesa, i grocs en el corc dels braços.
U carrega l’escapulari en el pit, com el forcat per a obrir el solc.
Durant molts anys m’he resistit a la concavitat de símbols i altars:
jo mire des de la transparència de la nafra.
La vigília em fa comptar els dies sense llevar l’ull de les claus. (A vegades en l’ombra 
del graffiti, la respiració es fa epopeia
En aquest pols de la bogeria, la nineta fa mal com una gota desfeta de trencadures.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


RESPIRACIÓN SITIADA
En el fermento tal vez de la salmuera, la deshojación del árbol de la respiración.
Junto a la línea ferroviaria de la espera, sitiada la arcilla: es un dolor donde 
caigo todos los días, un dolor frío de pañuelos. La hojarasca traiciona la luz,
hasta hacer medialuz del rocío: junto a los remordimientos, 
los ataúdes inevitables y la manada de ojeras, casi con ojos trashumantes.
En la calle los dientes hostiles de las miradas y el ala rígida de la palidez.
A ratos uno piensa en el mar mientras camina,
o en los charcos que muerde el recuerdo, o en los mausoleos amargos 
de la tarde, o en el búho que arruga el entrecejo entre sombras diversas.
Dentro de las cuatro paredes del tiempo, encuentro los pedazos verticales
del luto y la palabra retorcida de los tantos firmamentos del aliento. 
Uno sangra todos los fuegos póstumos de la luz.
Nada aquieta a la pupila con la esquirla adentro. Muerde el aguacero de espejos.
La sal se ahoga en la sombra negra del aliento: hay memoria en el pálpito
zurcido de la tristeza, y amarillos en la carcoma de los brazos.
Uno carga el escapulario en el pecho, como el arado para abrir el surco.
Por muchos años me he resistido a la concavidad de símbolos y altares:
yo miro desde la transparencia de la llaga.
La vigilia me hace contar los días sin quitar la vista de las llaves. (A veces en la sombra del grafiti, la respiración se torna epopéyica.
En este pulso del desatino, la pupila duele como una gota rota de quebrantos.)
Barataria, 2015

martes, 8 de diciembre de 2015

L’HOME DAVANT DE LA LLUM

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
L’HOME DAVANT DE LA LLUM


A Elena Muñoz


Naixí quan tinguí consciència dels meus somnis: la llum, després, terrible
                                                                                                                                        [i gojosa
en l’alé; ella, cedida a la humanitat dels meus ulls. Ho vaig saber llavors,
quan entrí a la caverna.
El món és tot el que ens queda a les mans després d’agafar la foscor.
—Sí, busque el meu propi transcórrer en les distàncies: no hi ha matins màgics,
sinó presents amb credencials de fam.
A meitat del temps, la veu agafada dels ocells, les ulleres de l’ocote.
I aquest perllongat emborratxar-me en les lluernes. I aquesta escullera
de l’ebriesa, i aquest regueró de somnis en les llambordes.
Davant de la llum, no calen els memoràndums de la cendra: òbric cada vegada
el sedàs insepult de les torxes.
L’home és home quan deixa de fer-se de nit en el greixum, quan escapa
dels resquills, però no de les paràboles, quan vola en la fullaraca
del darrer espill, i sap mossegar l’úter del fangar.
—Sí, deixat l’embrió, ningú no és immune al sol visible del bruc.
La paraula ho resumeix tot: l’adàmic de la llum, la flama que aixopluga
                                                                                                                                [les galtes 
i ompli de campanes l’alfabet secret de la nuesa.
La paraula, aquesta troballa definitiva de l’horitzó.
—Deixa que m’ofegue en l’ull de la ràfega, o en la llàgrima del bulliment
                                                                                                                            [de la garrotxa.
Tota la llum és un monòleg als meus costats; encara que com a tal no existeix. 
L’estella d’ocote copà tota la meua innocència. Embriagà la meua pròpia ombra.

Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
EL HOMBRE FRENTE A LA LUZA Elena MuñozNací cuando tuve conciencia de mis sueños: la luz, después, terrible y gozosa
en el aliento; ella, cedida a la humanidad de mis ojos. Lo supe entonces
cuando entré a la caverna.
El mundo es todo lo que nos queda en las manos después de asir la oscuridad.
—Sí, busco mi propio transcurrir en las distancias: no hay mañanas mágicos,
sino presentes con credenciales de hambre.
A mitad del tiempo, la voz tomada de los pájaros, las ojeras del ocote.
Y este prolongado embriagarme en las luciérnagas. Y este rompeolas 
de la ebriedad, y este reguero de sueños en los adoquines.
Frente a luz, son innecesarios los memorándumes de la ceniza: abro cada vez
el cedazo insepulto de las antorchas.
El hombre es hombre cuando deja de anochecer en la mugre, cuando escapa
de las esquirlas, pero no de las parábolas, cuando vuela en la hojarasca
del último espejo, y sabe morder el útero de la ciénaga.
—Sí, dejado el embrión, nadie es inmune al visible sol de la colmena.
La palabra lo resume todo: lo adánico de la luz, la flama que cobija las mejillas 
y llena de campanas el secreto alfabeto de la desnudez.
La palabra, ese hallazgo definitivo del horizonte.
—Deja ahogarme en el ojo de la ráfaga, o en la lágrima del hervor de la breña.
Toda la luz es un monólogo en mis costados; aunque como tal no existe. 
La raja de ocote copó toda mi inocencia. Embriagó mi propia sombra.
Barataria, 2015

DARRER UNIVERS

Imagen cogida de la red
DARRER UNIVERS
Per molt que avance, potser ja no existirà. El cos en els vagons grocs 
de les campanes, la mirada trencada enmig d’uns braços: el meu univers
és el darrer silenci que propalen les tempestes, o la brasa irreparable.
La terra tallada en voltes de mascara, nu el porus damunt del ciment.
El fil entre les mans mossegant el litoral de la tinta, la ruga del llampec,
la lletra absoluta d’uns altres universos:
una pedra mossega cadascun dels forcons que sostenen el pensament.
és simple quan apleguem al límit de la fugida, a la vora abatuda 
de les enclaves, al cofre on es guarden les branques de l’absolut.
Un espill d’ullals duplica les nits, plou a la vora de la deshora.
Espumós el deliri on la ciutat desamarra fatiga i pudors, crines, infants
que juguen a les rialles i els incendis.
Ara toquem bordells mortífers, cavalls tristos que doblen la sequera;
no només baixem a la sabata que jau arran de terra, sinó a la truculència 
del mercat i l’avarícia, als drames que suscita el silenci i la malenconia.
Hi ha trens que reclamen vagons per a celebrar els funerals del temps:
quan es retorna de la ruïna deixen de gotejar les culleres del fred,
els peixos foscos de la somnolència, les ales assedegades de branques…
Al costat de l’estació o carrer dels emplaçaments, mussita el bescoll 
del malparat, la caverna i la seua desfilada d’horrors.
Alguns pensen en els cementiris i en el polsim del dol: nosaltres, és clar,
només en aquesta vella soledat d’ulls, en aquest llarg cansament de la vesprada…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓUNIVERSO ÚLTIMO
Quizá aunque avance ya no exista. El cuerpo en los vagones amarillos 
de las campanas, la mirada rota en medio de unos brazos: el universo mío
es el silencio último que propalan las tormentas, o la brasa irreparable.
La tierra hendida en bóvedas de tizne, desnudo el poro sobre el cemento.
El filo entre las manos mordiendo el litoral de la tinta, la arruga del relámpago,
la letra absoluta de otros universos:
una piedra muerde cada uno de los horcones que sostienen el pensamiento.
Es simple cuando llegamos al límite de la huida, al borde abatido 
de las mochetas, al cofre donde se guardan las ramas del absoluto.
Un espejo de colmillos duplica las noches, llueve a la orilla de la deshora.
Espumoso el delirio donde la ciudad desamarra fatiga y hedores, crines, niños
que juegan a las carcajadas y los incendios.
Ahora tocamos burdeles mortíferos, tristes caballos que doblan la sequía;
no solo descendemos al zapato que yace al ras del suelo, sino a la truculencia 
del mercado y la avaricia, a los dramas que suscita el silencio y la melancolía.
Hay trenes que reclaman vagones para celebrar los funerales del tiempo:
cuando se retorna de la ruina dejan de gotear las cucharas del frío,
los peces oscuros de la soñolencia, las alas sedientas de ramas…
Junto a la estación o calle de los emplazamientos, musita el pescuezo 
de lo maltrecho, la caverna y su desfile de horrores.
Algunos piensan en los cementerios y en el polvillo del duelo: nosotros, claro,
solo en esta vieja soledad de ojos, en esta larga fatiga de la tarde…
Barataria, 2015

lunes, 7 de diciembre de 2015

UNITAT DEL DOLOR

Imagen cogida de: miguelflorescastellanos.com

UNITAT DEL DOLOR
No només en el porus, a l’aire, en el somriure de la matèria, aquest confí
                                                                                                                                     [tangible
que traspassa flama i alé: discorre i crema el cresol de la memòria.
La dolència reconeix la roba i els ultratges retorçats del fil dels ganivets,
els claus i la fusta, adins; —uns altres rostres d’antany a la cendra.
Tots els mesos abatuts en la cavitat de la gola.
Onsevulla la caverna i els seus ossos llargs d’espills, la finestra del dol,
com un cos: és l’ombra perpètua i inaudible entre les mans.
Només el parpelleig, o el destí deixat anar dels raïls.
Memòria i cos en l’arbust dels insomnis, en el degoteig d’una pàgina
darrere d’una altra, en la sal hipotètica dels litorals. —Érem tu i jo.
Però descendírem a les ombres, tremolant de fred i mirades.
Morts de caminar, les despulles acords al fragor, a l’altura del desencert.
El delta del dolor ens fa unitat als cantons, o en els carrerons.
Davant de la plaga que ens cau com pluja, és necessari un cresol de certeses,
                                                                                                                                      [una llum
que netege l’atmosfera o l’horitzó, i anul·le els espectres.
—Érem tu i jo. (La meua roba aclapara com els raïls en la meua esquena.)
Érem una sola boca en els astres dibuixats en les parets. Ara, estranys
en els braços, en la flor de l’enruna, units en el fòssil de les sabates.
A l’humà que no ens escolta, el vent al llindar dels llampecs. El vent.
A la fatiga incessant que ens calciga amb pretèrits, la flaçada de l’enderroc.
—Érem tu i jo. (Damunt dels dorments freds la meua ferida.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓUNIDAD DEL DOLOR
No sólo en el poro, en el aire, en la sonrisa de la materia, este confín tangible
que traspasa flama y aliento: discurre y quema el candil de la memoria.
La dolencia reconoce la ropa y los ultrajes retorcidos del filo de los cuchillos,
los clavos y la madera, adentro; —otros rostros de antaño en la ceniza.
Todos los meses abatidos en la cavidad de la garganta.
Dondequiera la caverna y sus largos huesos de espejos, la ventana del luto,
como un cuerpo: es la sombra perpetua e inaudible entre las manos.
Sólo el parpadeo, o el destino desasido de los rieles.
Memoria y cuerpo en el arbusto de los insomnios, en el goteo de una página
tras otra, en la sal hipotética de los litorales. —Éramos vos y yo.
Pero descendimos a las sombras, temblorosos de frío y miradas.
Muertos de caminar, los despojos acordes al fragor, a la altura del desatino.
El delta del dolor nos hace unidad en las esquinas, o en los callejones.
Ante la llaga que nos cae como lluvia, es preciso un candil de certezas, una luz
que limpie la atmósfera o el horizonte, y anule los espectros.
—Éramos vos y yo. (Mi ropa abruma como los rieles en mi espalda.)
Éramos una sola boca en los astros dibujados en las paredes. Ahora, extraños
en los brazos, en la flor del escombro, unidos en el fósil de los zapatos.
A lo humano que nos desoye, el viento en el dintel de los relámpagos. El viento.
A la fatiga incesante que nos holla de pretéritos, la cobija del escombro.
—Éramos vos y yo. (Sobre los durmientes fríos mi herida.)
Barataria, 2015