martes, 18 de agosto de 2015

UNS ALTRES CAMINS

Imagen cogida de la red




UNS ALTRES CAMINS




Marxem cap el lloc on callem íntims paraigües: allà, al fons
de la nit, tot el món en l’olfacte, fosques fustes, immenses del dolor
i el gemec: el dia acostuma a ser lent horitzó de cendra.
Qui surt il·lés de l’aigua, de la monotonia pàl·lida de la nostàlgia?
Totes les dents són inclements en la meua manera cega de caminar; errant
la branca que travessa les estacions de la veu. Confusa és la realitat;
últim, el potser que ens mulla com un plany enmig de velles teranyines.
Mai no entenguí l’olor que no fos el dels pins, o els eucaliptus.
Supose que mai no calgué cap altre alé per a la meua mudesa consuetudinària;
una altra tomba, uns altres morts, uns altres funerals.
Al capdavall, cap sossec és perdurable: anem arrossegant llunyanies, 
com les ombres del pipelleig que ens habiten.
—Hi ha camins inaudibles enmig de la garrotxa i els còdols. Hi ha aigües l’escuma 
de les quals és absoluta.
Sempre s’esdevé estrany l’altre espill que ens mira.
Des de l’abrupte de la fusta, els ulls s’omplin d’horror davant dels excusats.
Sí, a l’inrevés de tot, és la peüngla llançada a les illades, a l’absurd que a vegades
S’esdevé el balbuceig, a l’implacable que són els panys, o les portes.
Els camins, però, s’obrin a la realitat.
Però es fan atroços quan mosseguen els cadàvers deslliurats 
de les paraules, les tristeses allà, com robatge de granit.
Ben aviat, l’aleteig del camí blanc que espere, l’altre espill del cluc d’ull.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ




OTROS CAMINOS




Nos largamos hacia el lugar donde callamos íntimos paraguas: allá, al fondo
de la noche, todo el mundo en el olfato, oscuras maderas, inmensas del dolor
y el gemido: el día suele ser lento horizonte de ceniza.
¿Quién sale ileso del agua, de la monotonía pálida de la nostalgia?
Todos los dientes son inclementes en mi ciega forma de caminar; errante
la rama que atraviesa las estaciones de la voz. Confusa es la realidad;
postrero, el acaso que nos moja como un quejido en medio de viejas telarañas.
Nunca entendí el olor que no fuera el de los pinos, o los eucaliptus.
Supongo que nunca fue necesario otro aliento para mi mudez consuetudinaria;
otra tumba, otros muertos, otros funerales.
Al cabo, ningún sosiego es perdurable: uno va arrastrando lejanías, 
como las sombras del parpadeo que nos habitan.
—Hay caminos inoíbles en medio de la breña y los guijarros. Hay aguas cuya
espuma es absoluta. Siempre resulta extraño el otro espejo que nos mira.
Desde lo abrupto de la madera, los ojos se llenan de horror frente a los retretes.
Sí, el revés de todo, es la pezuña arrojada a los ijares, a lo absurdo que a veces
resulta el balbuceo, a lo implacable que son las cerraduras, o las puertas.
Los caminos, sin embargo, se abren a la realidad.
Pero resultan atroces cuando muerden los cadáveres desprendidos 
de las palabras, las tristezas allí, como ropaje de granito.
Dentro de poco, el aleteo del camino blanco que espero, el otro espejo del guiño.
Barataria, 14.VIII.2015