domingo, 30 de septiembre de 2018

PRECARIETAT

Imagen FB de Pere Bessó


PRECARIETAT
Giren les ombres insòlites de les paraules damunt del el cos caigut del vertigen: sóc silenci en el concert de les precarietats. Ací no cap l’infinit sinó les culpes i la soledat que porga, encara que l’efímer siga acuitant. Entre les moltes realitats, la dissolució de la matèria, aquest trencaclosques que em recorda els reversos de cada instant. (Les hores són múltiples com la deriva d’aquest sense rumb ara de les abstraccions. Què inventem enmig de la sorra trencada, en la pell sempre deseixida de les escalinates? Som la cúpula circular en els cementiris.)

Tot ocorre en el discontinu de la remor o l’udol: galops furiosos que deserten dels litorals; l’ebriesa dels cossos és només un instant, sempre peixos derrotats en aigües cegues.

Cos i rostre, ací, abans d’intuir-se. Desmembrats els punts cardinals, l’infern ens fendeix amb els seus vestigis.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PRECARIEDAD
Giran las sombras insólitas de las palabras sobre el cuerpo caído del vértigo: soy silencio en el concierto de las precariedades. Aquí, no cabe el infinito sino las culpas y la soledad que purga, aunque lo efímero sea acuciante. Entre las tantas realidades, la disolución de la materia, este puzzle que me recuerda los reversos de cada instante. (Las horas son múltiples como la deriva de este sin rumbo ahora de los ensimismamientos. ¿Qué inventamos en medio de la arena rota, en la piel siempre desasida de las escalinatas? Somos el domo circular en los cementerios.)

Todo sucede en lo discontinuo del murmullo o el aullido: galopes furiosos que desertan de los litorales; la embriaguez de los cuerpos sólo es un instante, siempre peces derrotados en aguas ciegas.

Cuerpo y rostro, ahí, antes de intuirse. Desmembrados los puntos cardinales, el infierno nos hiende con sus vestigios.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga