viernes, 15 de marzo de 2013

TAÜTS

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

TAÜTS

A Pere Bessó

Todo es andar a ciegas, en la
fatiga del silencio, cuando ya nada nace…
EFRAÍN HUERTA
(A poc a poc se’m formaren com llargs xiprers destinats al crepuscle clavats en les pestanyes de l’hivern esguitats d’esventrades hèlices clivellades com els hemisferis de la sotsobra: d’un tren a un altre els ulls depilats de les paraules el hui demà penjat del fum incert de les meues burilles piula cada dia la meua fam per la fusta en aquesta tardor per cert que corre a passos vertiginosos amb un tardívol colofó d’epitafis ¿calla el llavi del migdia en el seu badall convocat en la sentida carn que desfonda la seua lluïssor? ¿calla la gebrada concreta que es disputa la meua ossada el deler corporal que també se’n va amb el vent? —és temps —em dic a manera de testament— d’escoltar i escoltar-me de parlar a la pluja mentre l’aigua corre en la vorera la pedra de la foscor (no la quietesa que alcança el seu apogeu entre respiració i ferida consagrat el carrer dels morts baixant l’escalinata el desajust consumat dels dubtes: morir i dormir callar sense l’orientació del vent insondable el bes que una vegada balbucejà en el monodiàleg de les possibilitats) l’ombra sap quan les ulleres cobren la seua factura la mirada nua o obedient l’estreta claror al voltant de l’ara major de la destrucció que no distingeix el fil (perquè fa igual el del bisturí o el d’una destral el flux de la memòria i el mirall el litoral final en la concavitat de les mans) tant setge dicta ara la seua herència: aspire en els buits de les paradoxes ¿abasteix algun pronom per a l’oblit? acaba el meu temps en el somnambulisme de les finestres —en aqueix espai disposat sense faristols a la vorera del pis d’ahir al costat de l’atzar callat del pedestal del mocador —he de llegir la possibilitat dels ciris i inquirir en el seu repertori d’asfíxia la marcida flor de penes visible en l’olor nauseabund del nus que trenca la sinestèsia o calla en la salobrosa ala del patetisme (en alguna escena les mans inescrutables del rellotge les agulles de l’alba abandonades en el cos imperiós de la nit) hi ha fanals oscil•lants als ecos llarga desfilada de taüts convertits en íntims pals dins del port de la fusta tanmateix descansen les campanes recolzades en la flauta muda de la llengua en el profund de l’estremiment el cos només delera la túnica cenyida al cos: arrere la menta i el cilantre el pebre erràtic de l’alé arrere la postdata de l’ala el llibre de les urgències o el riu al límit del fosc —hui és el meu torn per a assossegar els peixos de la follia i viure la nit adins i que acabe el cansament del minut (entre la boira i la pluja es despenyen les humides cornises l’escirxament de l’esperit) resten darrere de les callositats del calendari els ulls que una vegada acumularen cossos les mans que netejaren la misèria (ací tanmateix flueix l’immòbil) ¿puc esperar una altra llum quan la terra és definitiva? ¿puc seure a la destra sense apagar els canelobres sense deixar de saber del final cec? Davant del cos sap el pols de la llibertat)…

Baratària, 11.III.2013


“ATAÚDES” [‘TAÜTS’], poema dedicat d’ANDRÉ CRUCHAGA, traduït al català per PERE BESSÓ
ATAÚDES
A Pere Bessó

Todo es andar a ciegas, en la
fatiga del silencio, cuando ya nada nace…
EFRAÍN HUERTA

(Se me fueron formando como largos cipreses destinados al crepúsculo clavados en las pestañas del invierno salpicados de destripadas hélices agrietados como los hemisferios de la zozobra: de un tren a otro los ojos depilados de las palabras el hoy mañana colgado del humo incierto de mis colillas pía cada día mi hambre por la madera en este otoño por cierto que corre a pasos vertiginosos con un tardío colofón de epitafios ¿calla el labio del mediodía en su resquicio convocado en la sentida carne que desfonda su brillo? ¿calla la escarcha concreta que se disputa mi osamenta el ansia corporal que también se va con el viento? —es tiempo —me digo a manera de testamento— de escuchar y escucharme de hablarle a la lluvia mientras el agua corre en el borde la piedra de la oscuridad (no la quietud que alcanza su apogeo entre respiración y herida consagrada la calle de los muertos bajando la escalinata el desajuste consumado de las dudas: morir y dormir callar sin la orientación del viento insondable el beso que una vez balbuceó en el monodiálogo de las posibilidades) la sombra sabe cuándo las ojeras cobran su factura la mirada desnuda u obediente la estrecha claridad alrededor del altar mayor de la destrucción que no distingue el filo (porque da igual el del bisturí o el de un hacha el flujo de la memoria y el espejismo el litoral final en la concavidad de las manos) tanto asedio dicta ahora su herencia: aspiro en los vacíos de las paradojas ¿alcanza algún pronombre para el olvido? acaba mi tiempo en el sonambulismo de las ventanas—en ese espacio dispuesto sin atriles al borde del piso de ayer junto al azar callado del pedestal del pañuelo —debo leer la posibilidad de los cirios e inquirir en su repertorio de asfixia la marchita flor apenas visible en el olor nauseabundo del nudo que rompe la sinestesia o calla en la salobre ala del patetismo (en alguna escena las manos inescrutables del reloj las agujas del alba abandonadas en el cuerpo imperioso de la noche)hay faroles oscilantes en los ecos largo desfile de ataúdes convertidos en íntimos mástiles dentro del puerto de la madera sin embargo descansan las campanas acodadas sobre la flauta muda de la lengua en lo profundo del estremecimiento el cuerpo sólo anhela la túnica ceñida al cuerpo: atrás la hierbabuena y el cilantro la pimienta errátil del aliento atrás la posdata del ala el libro de las urgencias o el río al límite de lo oscuro —hoy es mi turno para sosegar los peces de la locura y vivir la noche adentro y que acabe el cansancio del minuto (entre la niebla y la lluvia se despeñan las húmedas cornisas el desuello del espíritu) quedan atrás las callosidades del calendario los ojos que una vez acumularon cuerpos las manos que limpiaron la miseria (aquí sin embargo fluye lo inmóvil) ¿puedo esperar otra luz cuando la tierra es definitiva? ¿puedo sentarme a la diestra sin apagar los candelabros sin dejar de saber del final ciego? Ante el cuerpo sabe el pulso de la libertad)…

Barataria, 11.III.2013