martes, 2 de febrero de 2016

AL CENTRE DE LES VORAVIES

Imagen cogida de la red
AL CENTRE DE LES VORAVIES
Mossegue les andanes per on transita la nit:
sempre és bogeria l’estació del mapamundi, i els significats que tenen
les paraules per a l’oblit.
En aquesta existència damunt de l’asfalt, l’eternitat té el seu propi epíleg;
el té el forat de l’alé, els ulls ferits de tantes paraules trencades.
Al centre de la brutalitat els hiverns no dormen
en l’estany dels somnis, ni en el lloc pervertit de la fullaraca.
(Algú vol escriure la nuesa, però es torna repulsiva la seua estètica;
des del seu infern, li fa carasses als somnis; el llindar restà petrificat
en la seua ombra, just com l’ombra sense bitllet de viatge.
Sempre hi ha un costat sobre la fosforescència de les paraules,
el tro o els llampecs desafinen el fem, l’infern calcinant
de un muntó d’insectes innombrables, les sempre calors que recorden
la boca de la indiferència. Llig tots les rajoles que llancen al buit.
Llig una darrere l’altra les plomes del paó: les paraules que ostenten són cendra
de tots els adverbis desesperançats del fred,
de tots els ganivets infames del sufocament. És difícil, així, alçar casa.
És difícil comprendre aqueixa febre del temps sencer només en un minut de muscles.)
Un se sent feliç en llegir qualsevol bogeria que es publica en els diaris.
Un sempre es mou entre el reüll de les aigües tèrboles.
Abans, on estigueren els bordells en aquest país massa menut?
Supose que sempre seran monòtones les picades dels camallargs…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
EN EL CENTRO DE LAS ACERAS
Muerdo los andenes por donde transita la noche:
siempre es locura la estación del mapamundi, y los significados que tienen
las palabras para el olvido.
En esta existencia sobre el asfalto, la eternidad tiene su propio epílogo;
lo tiene el agujero del aliento, los ojos heridos de tantas palabras rotas.
En el centro de la brutalidad los inviernos no duermen
en el estanque de los sueños, ni en el lugar pervertido de la hojarasca.
(Alguien quiere escribir la desnudez, pero se vuelve repulsiva su estética;
desde su infierno, le hace muecas a los sueños; el umbral quedó petrificado
en su sombra, justo como la sombra sin boleto de viaje.
Siempre existe un lado oscuro sobre la fosforescencia de las palabras,
el trueno o los relámpagos desafinan el estiércol, el infierno calcinante
de un montón de insectos innombrables, los siempre calores que recuerdan
la boca de la indiferencia. Leo todos los tetuntes que lazan al vacío.
Leo una a una las plumas del pavo real: las palabras que ostentan son ceniza
de todos los adverbios desesperanzados del frío,
de todos los cuchillos infames del sofoco. Es difícil, así, levantar casa.
Es difícil entender esa fiebre del tiempo entero en un solo minuto de hombros.)
Uno se siente feliz leyendo cualquier tontera que se publica en los periódicos.
Uno se mueve siempre entre el reojo de las aguas turbias.
Antes, ¿dónde estuvieron los prostíbulos en este país demasiado pequeño?
Supongo que siempre serán monótonas las picadas de los zancudos…
Barataria, 04.II.2016