domingo, 23 de agosto de 2015

FIRMAMENT

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

FIRMAMENT
Badallen les esquerdes del firmament com aquells vells esplendors de l’onatge.
Si no hi haguera records despertaríem sense paracaigudes.
A voltes li llevem amb desmesura l’apegalós als buits, o al tacte
Que roda en una ràfega de gavines.
Davant del canvi d’estació dels monyons, oblide les pocions de memòria
que he perdut al costat de la pell lacerada pels gira-sols.
U camina a través dels sudaris de la nit per a soterrar el cavall
de l’olfacte, l’estampida a boca de canó dels llumins, el mercat 
de les acaballes amb totes les butxaques assotades.
Tota l’ànima arriba a un punt de l’inaudit: hi ha els manubris 
dels braços, el comboi d’alés com un sonall?
En el firmament incinerat del minut, cap el contraban de la set,
i els funerals que xuclen la pell.
En el món intern de la caverna, la carn siga amb nosaltres.
Desventurada la parpella davant dels ratpenats: al llogaret s’enarboren
al uníson els espills, mentre la cerimònia continua el seu embolicament.
Res no ens ofereix el firmament, llevat de l’elegia amuntegada dels borinots,
llevat del tímid hivern sobre el quinqué,
llevats dels espodrements pregons de la granor que es viu en els somnis.
El suc ens arriba com la fullaraca podrida de la tristesa; en cada infància,
el temps guarda els seus fuets de foscor: contrari a la tendresa, la infinitud
com una brasa fosca, erm cargolat en les sabates…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
FIRMAMENTO
Bostezan las grietas del firmamento como esos viejos esplendores del oleaje.
De no haber recuerdos despertaríamos sin paracaídas.
A veces le quitamos con desmesura lo pegajoso a los vacíos, o al tacto
que rota en una ráfaga de gaviotas.
Ante el cambio de estación de los muñones, olvido las pócimas de memoria
que he perdido junto a la piel lacerada por los girasoles.
Uno camina a través de los sudarios de la noche para enterrar el caballo
del olfato, la estampida a quemarropa de los fósforos, el mercado 
de las postrimerías con todos los bolsillos vapuleados.
Toda el alma llega a un punto de lo inaudito: ¿existen los manubrios 
de los brazos, el convoy de alientos como una sonaja?
En el firmamento incinerado del minuto, cabe el contrabando de la sed,
y los funerales que sorben la piel.
En el mundo interno de la caverna, la carne sea con nosotros.
Desventurado el párpado ante los murciélagos: en la aldea se enarbolan
al unísono los espejos, mientras la ceremonia sigue su enmarañamiento.
Nada nos ofrece el firmamento, salvo la elegía agolpada de los moscardones,
salvo el tímido invierno sobre el quinqué,
salvo los pujidos hondos de la granazón que se vive en los sueños.
El zumo nos llega como la hojarasca podrida de la tristeza; en cada infancia,
el tiempo guarda sus látigos de oscuridad: contrario a la ternura, el sinfín
como una brasa oscura, páramo atornillado en los zapatos…
Barataria, 2015