sábado, 8 de agosto de 2015

LABERINTS LÍQUIDS

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
LABERINTS LÍQUIDS
Des del mar incert del subconscient, els minuts anònims del fil,
les ulleres de la identitat enmig de la decrepitud de certs llocs.
Quantes aigües fosques inunden el desig fervent de les ejaculacions?
En la memòria, descalços els escalfreds dels paraigües,
el matoll rampellut de les paraules,
els orgasmes de la vigília entre els gafets dels cantons de l’alé.
En l’embocadura del trànsit, sentim l’ona expansiva de la saliva: a les aigües 
dec la memòria, la parpella esquívola dels dies absorts, els artificis
fúnebres de les ànimes, el laboriós oblit que tenen els taüts.
M’endinse als udolaments del torrencial: en la marea es revela el volàtil
de les aigües, la tempesta esmolada de les illades,
la llengua i el seu laberint dispers, el territori adins de l’arrel destinatària,
junt amb la cega neutralitat del semen.
En el sanglot a fons dels ocells, la manta en desequilibri davant dels ulls;
tot pot ocórrer mentre que no badallen les lluernes.
—El temps ens contagia de manera desmesurada; no hi ha paràbola
per a deixar de sagnar en aquest deliri d’esquelets i màscares.
No hi ha l’absolut, quan som de penes ombra en uns altres rostres.
No som muralla, ni mur ferm, quan en realitat el respir és efímer.
(Malgrat tants anys d’espera i moviment, tot fineix com és escrit;
Potser la disfressa serà l’única troballa)…


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

LABERINTOS LÍQUIDOS
Desde el mar incierto del subconsciente, los anónimos minutos del filo,
las ojeras de la identidad en medio de la decrepitud de ciertos lugares.
¿Cuántas aguas oscuras inundan el deseo ferviente de las eyaculaciones?
En la memoria, descalzos los escalofríos de los paraguas,
el matorral antojadizo de las palabras,
los orgasmos de la vigilia entre los corchetes de las esquinas del aliento.
En la boca del tráfico, sentimos la onda expansiva de la saliva: a las aguas 
le debo la memoria, el párpado esquivo de los días absortos, los artificios
fúnebres de las almas, el trabajoso olvido que tienen los ataúdes.
Me adentro a los aullidos de lo torrencial: en la marea se revela lo volátil
de las aguas, la tempestad afilada de los ijares,
la lengua y su disperso laberinto, el territorio adentro de la raíz destinataria,
junto con la ciega neutralidad del semen.
En el sollozo a fondo de los pájaros, la cobija en desequilibrio frente a los ojos;
todo puede suceder mientras no bostecen las luciérnagas.
—El tiempo nos contagia de manera desmedida; no existe parábola
para dejar de sangrar en este delirio de esqueletos y máscaras.
No existe el absoluto, cuando somos apenas sombra en otros rostros.
No somos muralla, ni firme muro, cuando en realidad el respiro es efímero.
(Pese a los tantos años de espera y movimiento, todo fenece como está escrito;
el disfraz quizá sea el único hallazgo)…

Barataria, 06.VIII.2015