jueves, 21 de noviembre de 2013

RENOU

Imagen cogida de la red

RENOU


Tant renou per a quedar-me en acabant tot sol a les voreres. Tanta mort 
innecessària, (he pensat escriure el meu següent poema sense paraules),
aquesta pàgina envelleix d’aigües, el silenci manca ja de ressorts i matalassos,
tremolen els vaixellets de paper dins de les céquies,
entra un zoològic en l’ull d’una agulla? S’esglaia el gall quan veu
l’ull de la nit? —De veres, de veres, en cada poema gose
tocar l’infinit. Cessa el poema sempre que la lluna salta com un peix
en una gota d’aigua: exactament darrere dels ulls
hi ha un altre cos invisible, els éssers perduts truquen a la porta…

“Renou” [‘Bullicio’] d’ANDRÉ CRICHAGA traduït al català per PERE BESSÓBULLICIO

Tanto bullicio para después quedarme solo en las aceras. Tanta muerte
innecesaria, (he pensado escribir mi próximo poema sin palabras),
esta página envejece de aguas, ya el silencio carece de resortes y colchones,
tiemblan los barquitos de papel dentro de las acequias,
¿entra un zoológico en el ojo de una aguja? ¿Se asusta el gallo cuando ve
el ojo de la noche? —De cierto, de cierto, en cada poema me atrevo
a tocar el infinito. Cesa el poema cada vez que la luna salta como un pez
en una gota de agua: exactamente detrás de los ojos
hay otro cuerpo invisible, los seres extraviados tocan a la puerta…

Barataria, 18.XI.2013