sábado, 26 de enero de 2019

GEBRADA DE LA BRASA

Imagen FB de Pere Bessó

GEBRADA DE LA BRASA
Ja la gebrada damunt de la pell com fossilitzada certesa de la brasa; remots laberints asfixien els quiròfans dels jardins: tot cobra vida en els arbres assimilats. Ací un diàleg amb l’espera i el fred, mentre la nuesa mossega la darrera despulla de l’equipatge.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ESCARCHA DE LA BRASA
Ya la escarcha sobre la piel como fosilizada certidumbre de la brasa; remotos laberintos asfixian los quirófanos de los jardines: todo cobra vida en los árboles asimilados. Aquí un diálogo con la espera y el frío, mientras la desnudez muerde el último despojo del equipaje.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

INCERTESA

Imagen FB de Pere Bessó

INCERTESA
En la ficció de desarmar el desig, la incertesa cega del desballestament: hi ha caos en l’abisme del llindar i empremtes de cendra inconfessa. Una finestra exorcitza el recòndit, la ferida que es torna silenci, l’agonia que ens mira. (Supose que l’horitzó es va buidant dels nostres hiverns cap al primerenc pany de les portes.) La disjuntiva és l’única certesa possible en el sospir que inquieta.

.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
INCERTIDUMBRE
En la ficción de desarmar el deseo, la incertidumbre ciega del desquicio: hay caos en el abismo del umbral y huellas de ceniza inconfesa. Una ventana exorciza lo recóndito, la herida que deviene en silencio, la agonía que nos mira. (Supongo que el horizonte se va vaciando de nuestros inviernos hacia la temprana cerradura de las puertas.) La disyuntiva es la única certeza posible en el suspiro que inquieta.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

EMBRIAGUESA PERLLONGADA

Imagen FB de Pere Bessó

EMBRIAGUESA PERLLONGADA
Al caminar es perllonga l'embriaguesa dels camins. Als voltants, el Flea market and livestock auction, o el Truck plaça: busquem el tràngol als parcs, com dos passatgers en un temps irredempt. Pense que només deambulem, sense sentit, per la Crows Landigns Rd, amb les mans assedegades de terra. Damunt de les andanes, aquest film de jardins rugosos a l'hora del crepuscle.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
EMBRIAGUEZ PROLONGADA
Al caminar se prolonga la embriaguez de los caminos. En los alrededores, el Flea market and livestock auction, o el Truck plaza: buscamos el trance en los parques, como dos pasajeros en un tiempo irredento. Pienso que sólo deambulamos, sin sentido, sobre la Crows Landigns Rd, con las manos sedientas de tierra. Sobre los andenes, ese film de jardines rugosos a la hora del crepúsculo.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga