miércoles, 19 de febrero de 2020

TERRA FEBRIL

Imagen FB de Pere Bessó

TERRA FEBRIL
La nuesa és inguarible davant d’un país de filats de ferro constants
i d’una terra febril, incurable, petrificada.
En cada menjar, la duresa de les làpides i les traïcions, l’excés
de silenci com una pedra que acumula l’abjecte.
Una vegada i una altra el reble de les promeses, o la ignorància
que asfixia quan puja la marea a la gola.
Tot queda dit a través de l’embriaguesa de la mentida:
una moneda de dol nodreix les aliances, encara que mai no s’arribe
a l’absolut, i només pengem la roba bruta al ràfec de la casa.
Sempre em retrobe amb la despulla que el teu cos que inunda
la branca elemental de l’ardiment.
Només tracte de restar despert en aquest joc d’aigües brutes.
És costum trencar l’alba enmig de les eixàrcies de l’heretgia,
o en un teatre de boques que neguen la indiferència.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
TIERRA FEBRIL
La desnudez es incurable frente a un país de alambradas constantes
y a una tierra febril, incurable, petrificada.
En cada comida, la dureza de las lápidas y las traiciones, el exceso
de silencio como una piedra que acumula lo abyecto.
Una y otra vez el cascajo de las promesas, o la ignorancia
que asfixia cuando sube la marea a la garganta.
Todo está dicho a través de la embriaguez de la mentira:
una moneda de luto nutre las alianzas, aunque nunca se llegue
al absoluto, y solo colguemos la ropa sucia en alero de la casa.
Siempre me reencuentro con el despojo que tu cuerpo que inunda
la rama elemental del ardimiento.
Solo trato de estar despierto en este juego de aguas sucias.
Es costumbre amanecer en medio de las jarcias de la herejía,
o en un teatro de bocas que nieguen la indiferencia.
.
Del libro: Umbral de la sospecha, 2020.
©André Cruchaga