miércoles, 3 de julio de 2019

PEIX TERRESTRE

Imagen FB de Pere Bessó


PEIX TERRESTRE
Cuando mi vida no sentía las distancias
Yo conocía el peso de mi muerte
Vicente Huidobro
També en l’ull dels aquaris es veu la llunyania del peix terrestre. A diferència de tanta distància, navega la meua mort lenta en el fil tremolós del corrent d’aigua. El pols líquid dels miratges respira en la ciència de l’alé. Si alguna cosa ressuscita la nuesa de la rosa, és aquella litúrgia de pluja dels ascensors, o l’empremta de sorra de les utopies. Mai no puc explicar-me les veus còsmiques que hi ha al rostre de la cendra.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ 

PEZ TERRESTRE
Cuando mi vida no sentía las distancias
Yo conocía el peso de mi muerte
Vicente Huidobro
También en el ojo de los acuarios, se ve la lejanía del pez terrestre. A diferencia de tanta distancia, navega mi muerte lenta en el hilo tembloso de la corriente de agua. El pulso líquido de los espejismos, respira en la ciencia del aliento. Si algo resucita la desnudez de la rosa, es aquella liturgia de lluvia de los ascensores, o la huella de arena de las utopías. Nunca puedo explicarme las voces cósmicas que hay en el rostro de la ceniza.
.
Del libro “Estación Huidobro”, 2019
©André Cruchaga