lunes, 30 de mayo de 2016

BOSC IMMÒBIL

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

BOSC IMMÒBIL
Els escapularis fan gemecs sords, just des del dors esquinçat del cel.
Hi ha gotes de saliva i orina en els fragments enderrocats dels cadàvers.
Hi ha sensors instal·lats en cada un dels cantons de l’avenir;
hui són moltes les creus, que ja no hi ha lloc per a escopir l’oblit,
ni tan sols per a allunyar el pútrid que resta a les mans,
ni nàixer de nou com deien els nostres avantpassats.
No és suficient cremar els ulls amb el fulgor de tant món a les fosques;
arribats al bosc, només l’escòria i les aigües per les làpides, aqueixes còpules 
malèvoles de la nit, damunt d’aquest potser del somni o la fugida.
Des de la clavguera venen els ulls estripats, el modus d’aquest galop tenebrós,
la lluita punyent de la foscor en el coixí,
i qui sap si el crit i la llàgrima en tants cossos estranys de l’absurd.
(Sempre és feridor el clam dels parents, l’aguait en finestra oberta.
Mai no hi ha resposta per aclarir les borrositats, assaborir l’hòstia oferida fins 
tot al mig de dubtosa feligresia. 
Vivim un terror ofegat de martells. Vivim un crit d’excrements.
Vivim enmig d’una tendresa inmòbil, gairebé com un ensopegar de ressorts rovellats, 
com un difunt enmig de fotografíes buides.
Mentre passen o apleguen, pense en la rosa de sang de les clavegueres.)

Ací només aquests estripalls de camises en les cunetes i les dents d’escorces inexplicables: fan mal, per cert, aquestes sabates trencades a la deriva.
Fa mal l’absència de l’alba en l’ocell ert de tanta nuesa insensible.
Res de nou en aqueixa altra banda de les solapes, sinó escòria i escuma.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
BOSQUE INMÓVIL
Los escapularios dan sordos gemidos, justo desde el dorso rasgado del cielo.
Hay gotas de saliva y orina en los fragmentos en ruinas de los cadáveres.
Existen sensores instalados en cada una de las esquinas del porvenir;
hoy son muchas las cruces, que ya no queda lugar para escupir el olvido,
ni siquiera para apartar lo pútrido que queda en las manos,
ni nacer de nuevo como decían nuestros antepasados.
No basta quemar los ojos con el resplandor de tanto mundo a oscuras;
llegados al bosque, sólo la escoria y las aguas sobre las lápidas, esas cópulas 
aviesas de la noche, sobre ese acaso del sueño o la huida.
Desde la cloaca vienen los ojos desgarrados, el modus de este galope tenebroso,
la lucha punzante de la oscuridad en la almohada,
y quién sabe si el grito y la lágrima en los tantos cuerpos extraños del absurdo.
(Siempre es hiriente el clamor de los deudos, el acecho en ventana abierta.
Nunca hay respuesta para esclarecer las borrosidades, degustar la hostia ofrecida 
aun entre dudosa feligresía. 
Vivimos un terror ahogado de martillos. Vivimos un grito de excrementos.
Vivimos en medio de una ternura inmóvil, casi como un tropezón de resortes oxidados, 
caso como un difunto entre fotografías vacías.
Mientras pasan o llegan, pienso en la rosa de sangre de las alcantarillas.)

Aquí sólo esos jirones de camisas en las cunetas y los dientes de cáscaras 
inexplicables: duelen, por cierto, esos zapatos rotos a la deriva.
Duele la ausencia del alba en el pájaro yerto de tanta desnudez insensible.
No hay nada nuevo en ese otro lado de las solapas, sino escoria y espuma.
Barataria, 2016

domingo, 29 de mayo de 2016

PAISATGES AMB INCENDIS

Imagen cogida de la red

PAISATGES AMB INCENDIS
Veiem els incendis, però en realitat no són els incendis acostumats.
Què és fals, advertesc, després de tot? 
En quina foscor veig les mans com ocells, en quina llum el cec llig 
el seu instint, els trens del paisatge fundacional, la soledat amb la seua pregona companyia, immòbil el carrer amb el seu metall de cicatrius?
─Ningú no és exempt dels ulls de la setmana, ni de l’imminent despulla.
A voltes podem ser aqueixa mena de besllum enmig de la foscor: sempre cremen els peus al voltant dels cresols;
tot nu en l’avidesa, cec d’incendis absoluts.
Busque la finestra que em banye d’aire, que l’ull mossegue els impossibles 
del vent, les diminutes dents de llum damunt de la fusta.
No sabem quin ocell enfolleix al nostre costat, desesperat de destí 
i mort, sublevat en la declaració del fred. 
També hi ha incendis en les aigües esparses en la cara.
També la memòria evoca murs i trens i ocells verds damunt del núvol 
de la gespa i glopades de llum que de sobte blanquegen ossos i ninetes. 
Ens cenyim o adscrivim a certs paisatges, a aqueixa foscor del foc, dolça porció d’al·legories invisibles.
Els meus paisatges amb incendis són ombrívols: medite en els buits que deixen 
els ulls quan desfan el rovell. (Tot és espectral en la confusió 
de la meua consciència, en el sender de destrucció que mossega como un joc salvatge. Potser l’udol serà set eterna en el foc furtat.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PAISAJES CON INCENDIOS
Uno ve los incendios, pero en realidad no son los incendios acostumbrados.
¿Qué es falso, advierto, después de todo? 
¿En qué oscuridad veo las manos como pájaros, en qué luz el ciego lee 
su instinto, los trenes del paisaje fundacional, la soledad con su profunda 
compañía, inmóvil la calle con su metal de cicatrices?
─Nadie está exento de los ojos de la semana, ni del inminente despojo.
Uno a veces puede ser esa suerte de destello en medio de la oscuridad: siempre 
arden los pies alrededor de los candiles;
desnudo en la avidez, ciego de incendios absolutos.
Busco la ventana que me bañe de aire, que el ojo muerda los imposibles 
del viento, los diminutos dientes de luz sobre la madera.
Uno no sabe qué pájaro enloquece junto con uno, desesperado de destino 
y muerte, sublevado en la declaración del frío. 
También hay incendios en las aguas esparcidas en la cara.
También la memoria evoca muros y trenes y verdes pájaros sobre la nube 
del césped y bocanadas de luz que de pronto blanquean huesos y pupilas. 
Uno se ciñe o adscribe a ciertos paisajes, a esa oscuridad del fuego, dulce porción 
de invisibles alegorías.
Mis paisajes con incendios son sombríos: medito en los huecos que dejan 
los ojos cuando deshacen la herrumbre. (Todo es espectral en la confusión 
de mi conciencia, en el sendero de destrucción que muerde como un juego salvaje. 
Quizá el aullido sea sed eterna en el fuego robado.)
Barataria, 2016

sábado, 28 de mayo de 2016

AMPLIACIÓ DEL CAMÍ

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

AMPLIACIÓ DEL CAMÍ
És l’altre camí de l’ampliació del vent, la llibertat perillosa de la follia.
Durant molts anys l’única prevalència ha sigut la farsa.
A voltes se’ns acosta la bèstia amb totes les seues nostàlgies juntes, es baden
els imaginaris, massa renglons té la caritat de la nit.
Massa voltes amb ninetes cegues, massa ulls estrets en el buit.
Fa mal la illada en el bocarrer de la pols, mortal potser com l’univers;
l’ala del batec espars en el gorg alt de la boca,
també la nuesa de la mort enmig de les mans, la foscor de la ranera buscant 
la tendresa, els altres rostres que tremolen en la memòria.
Per aquesta banda de la duresa del granit, el mateix manicomi i les seues 
                                                                                                                            [figuracions,
els kilòmetres de llavors estufats, clínics en l’udolament.
Davant de tots aquests laberints, sempre mossegue les vèrtebres de la terra,
Però mai no escarmente d’aqueix esquinç que provoca l’abisme.
(Què puc dir ací de totes les pors, de tantes nits penjades
de les temples, dels genolls que no caben en les butxaques?
Què puc dir de tots els que partim al costat de tants malsons?
Al capdavall, quants somriures tenen les setmanes, un nosaltres en el muntó 
de matinades del fred? Ja no sé si ampliem o reduïm els camins.
Tampoc no sé si l’infinit és infinit quan l’ombra és l’arma blanca 
del paisatge, i no hi ha estovalles com flors en el suc.)

Al llarg de les dents, mossegue els focs creixents de la llengua.
Només sé que en l’espill s’acaba sent l’altre espill blanc del sanglot.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
AMPLIACIÓN DEL CAMINO
Es el otro camino de la ampliación del viento, la libertad peligrosa de la locura.
Durante muchos años la única prevalencia ha sido la farsa.
A veces se nos arrima la bestia con todas y sus nostalgias juntas, se quiebran 
los imaginarios, demasiados renglones tiene la carudad de la noche.
Demasiadas bóvedas con pupilas ciegas, demasiados ojos estrechos en el vacío.
Duele el ijar en la bocacalle del polvo, mortal acaso como el universo;
el ala del pálpito derramado en el remanso alto de la boca,
también la desnudez de la muerte entre las manos, la oscuridad del estertor 
buscando la ternura, los otros rostros que tiemblan en la memoria.
Por este lado de la dureza del granito, el mismo manicomio y sus figuraciones,
los kilómetros de entonces ahuecados, clínicos en el aullido.
Ante todos estos laberintos, siempre muerdo las vértebras de la tierra,
pero nunca escarmiento de ese desgarrón que provoca el abismo.
(¿Qué puedo decir aquí de todos los miedos, de las tantas noches colgadas 
de las sienes, de las rodillas que no caben en los bolsillos?
¿Qué puedo decir de todos los que partimos junto a tantas pesadillas?
Al final, ¿cuántas sonrisas tienen las semanas, un nosotros en el montón 
de madrugadas del frío? Ya no sé si ampliamos o reducimos los caminos.
Tampoco sé si el infinito es infinito cuando la sombra es el arma blanca 
del paisaje, y no hay manteles como flores en el zumo.)

A lo largo de los dientes, muerdo los fuegos crecientes de la lengua.
Sólo sé que en el espejo, uno acaba siendo el otro espejo blanco del sollozo.
Barataria, 2016

viernes, 27 de mayo de 2016

IMPOSSIBLES CONSTANTS

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
IMPOSSIBLES CONSTANTS
Sonen dolgudes les ombres en les mans. Aquests impossibles de corpòria beatitud, mentre tot espai es tanca.
Per terra els peus cansats i a la deriva com la brasa febrosa de la brisa.
Damunt de les escates dels cercles trace les meues pròpies coordenades:
Hi ha un fil crucial en les parpelles, els vagues amors que sempre restaren
en el llindar de la negació de la pedra de la nit.
En la gola mai no s’acompleixen les profecies del temps,
Ni llostreja neta la falda dels ulls, ni se sosté el galop retallat pels trens,
ni la misèria deixa de ser llàgrima després de tot davant de la pell deshabitada,
ni la remota fulla de sal parla en el pit.
De vegades només vull canviar d’esquelet, en tal cas parle amb els morts.
També vull buidar l’infern dels miratges.
(Mossegar els litorals descampats de l’alé, deixar a banda la dura almoina
de l’infinit, mastegar la set fins que no recorde ja la fam.
Posar terra a les distàncies i acostar les veus i clausurar els mocadors.)

Més enllà dels nostres nassos, la soledat immola el tangible de les melodies.
Potser res no quedarà dels espills de brasa de les paraules esborrades;
desterrar les sufocacions és la sempreviva de les ocultes línies de la molsa.
Hi ha dies que avancen i mai no perseveren, dies que escapen de les mans
com l’escuma, dies cecs darrere de les finestres.
En el dolor gemegant de les meues feixugueses, piula la llum encegada.
Abans de l’èxtasi, posí la pàgina nua damunt de la superfície de la taula:
era elegant el secret i esplèndid el fulgor obert del principi.
Ningú no restava ofegat enmig de les vocals…

Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓIMPOSIBLES CONSTANTES
Suenan dolientes las sombras en las manos. Esos imposibles de corpórea beatitud, mientras todo espacio se cierra.
Por la tierra los pies cansados y a la deriva como el ascua febril de la brisa.
Sobre las escamas de los círculos trazo mis propias coordenadas:
existe un filo crucial en los párpados, los vagos amores que siempre permanecieron 
en el umbral de la negación de la piedra de la noche.
En la garganta nunca se cumplen las profecías del tiempo,
ni amanece limpio el regazo de los ojos,
ni se sostiene el galope cercenado por los trenes,
ni la miseria deja de ser lágrima después de todo ante la piel deshabitada,
ni la remota hoja de sal habla en el pecho.
A veces sólo quiero cambiar de esqueleto, para tal caso hablo con los muertos.
También quiero vaciar el infierno de los espejismos.
(Morder los litorales descampados del aliento, apartar la dura limosna
del infinito, masticar la sed hasta ya no recordar el hambre.
Echarle tierra a las distancias y acercar las voces y clausurar los pañuelos.)

Más allá de nuestras narices, la soledad inmola lo tangible de las melodías.
Quizá nada quede de los espejos de ascua de las palabras borradas;
desterrar los sofocos es la siempreviva de las ocultas líneas del musgo.
Hay días que avanzan y nunca perseveran, días que escapan de las manos
como la espuma, días ciegos detrás de las ventanas.
En el dolor gimiente de mis torpezas, pía la luz enceguecida.
Antes del éxtasis, desnuda puse la página sobre la superficie de la mesa:
era elegante el sigilo y espléndido el fulgor abierto del principio.
Nadie pausaba ahogado en medio de las vocales…
Barataria, 2016


jueves, 26 de mayo de 2016

FIGURA DE LA NUESA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

FIGURA DE LA NUESA
En la fulla de dol que ens invadeix, tota la possible duresa dels ferros.
És fosca l’escorça de llenya que ens dibuixa la cendra.
Al seu voltant udolen els eucaliptus grisos al costat de les moltes estries de l’alé.
Cadascú descansa sobre les imatges de la seua pròpia nuesa;
Ningú no pot negar les ombres que acumula la consciència,
ni la respiració que obri els buits.
Hi ha tantes maneres lleus d’esmunvir-se per les andanes, 
i cremar en la gravitació de pedra dels armaris, 
en el foc de riu de les ninetes, en el gargall de la nit damunt del cos.
El món del cos té mons que no reeixen a veure els ulls a simple vista: 
des de la sobtosa fulla de l’arbre que cau i m’encega,
Fins a la navalla de vidre, o el rellotge d’aire en la gola, o l’oculta iliada 
del gemec. -Portem llargues dentes a la deriva, i brases convulses 
on no caben les mans, ni el paradís cristal·lí de la infantesa.
L’única túnica en el cos són els records i el frec de l’ocell cansat sobre les temples; 
la resta és la remor d’altres noms en la boca.
A través del revelat per ella, es coneix el pit remot
en què es recolza la forma humana que ens sosté, 
a vegades la salmorra que aplega a silenci. A vegades el desig llepant els braços.
La fugacitat és una altra mena de descendir als inferns, de saltar la finestra 
i esguitar-la de tot la bufada giratòria de les ninetes.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


FIGURA DE LA DESNUDEZ
En la hoja de luto que nos invade, toda la posible dureza de los fierros.
Es oscura la cáscara de leña que nos dibuja la ceniza.
En derredor aúllan los eucaliptos grises junto a las tantas estrías del aliento.
Cada quien descansa sobre las imágenes de su propia desnudez;
nadie puede negar las sombras que acumula la conciencia,
ni la respiración que abre los vacíos.
Hay tantas formas leves de resbalar sobre los andenes, y arder en la gravitación 
de piedra de los armarios, en el fuego de río de las pupilas, en el escupitajo
de la noche sobre el cuerpo.
El mundo del cuerpo tiene mundos que no alcanzan a ver los ojos a simple vista: 
desde la súbita hoja del árbol que cae y me ciega,
hasta la navaja de vidrio, o el reloj de aire en la garganta, o el oculto ijar 
del quejido. ─Llevamos largos dientes a la deriva, y convulsas brasas 
donde no caben las manos, ni el paraíso cristalino de la infancia.
La única túnica en el cuerpo son los recuerdos y el roce del cansado pájaro sobre las sienes; lo demás es el murmullo de otros nombres en la boca.
A través de lo revelado por ella, uno conoce el remoto pecho 
en el que se recuesta la humana forma que nos sostiene, a veces la salmuera que llega a silencio. A veces el deseo lamiendo los brazos.
La fugacidad es otra forma de descender a los infiernos, de saltar la ventana 
y salpicarla de todo el soplo giratorio de las pupilas.
Barataria, 2016

martes, 24 de mayo de 2016

MEMÒRIA DEL VERTIGEN

Imagen cogida de la red

MEMÒRIA DEL VERTIGEN
En la darrera lleixa de teranyines, el vertigen arquejant els hiverns,
o aqueixa rotació al voltant de les rampes, o aqueix ritme a punt de perdre 
l’equilibri, o tots els rellotges ací, en l’escorça del matapalos.
S’aplega al punt només dels records insomnes, descalços van els mesos 
que escriuen als nostres costats.
Ara ja estan tots els focs apagats i la llum enterbolida per les ombres;
davall de les extensions de l’alé, l’erm i la seua escriptura grisa,
tots els dies com infàncies congelades en la història.
Esguita tot el granit del món en les aigües que cobreixen els silencis 
del cos: estupefacte, sí, davant de totes les calamitats.
En acabant se sent una soledat entre la rialla i les dents.
La sal enterboleix des de l’altura, aquests ulls trencats sobre la terra.
U no sap, finalment, quant en realitat pesa la lucidesa i els darrers dies.
Cadascú sosté o oblida el que pot.
Darrere de la porta, tots els deliris cremats dels pètals.
Allá, la mort callada, durable com l’infinit. (Supose que tot pensament
posseeix els seus propis dols, aqueixos que desemboquen en fosques monedes, 
o en cendres esteses.)
Mossega l’aigua del pols. Crema la llum al costat dels cresols.
Arribem als ponents plens de mocadors i ombres i soledat en el cossí
dels ulls: gira, potser, translúcida la mort, fins que la sent sorda en l’olfacte.
És creixent, després de tot, la llum convocada i el seu guacal de pluja…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
MEMORIA DEL VÉRTIGO
En el último entrepaño de telarañas, el vértigo arqueando los inviernos,
o esa rotación acerca de los calambres, o ese ritmo a punto de perder 
el equilibrio, o todos los relojes ahí, en la corteza del matapalos.
Uno llega al punto sólo de los recuerdos insomnes, descalzos andan los meses 
que escriben sobre nuestros costados.
Ahora ya están todos los fuegos apagados y la luz enturbiada por las sombras;
debajo de las extensiones del aliento, el páramo y su escritura gris,
todos los días como infancias congeladas en la historia.
Salpica todo el granito del mundo en las aguas que cubren los silencios 
del cuerpo: estupefacto, sí, frente a todas las calamidades.
Luego se siente una soledad entre la risa y los dientes.
La sal enturbia desde la altura, estos ojos rotos sobre la tierra.
Uno no sabe, al final, cuánto en realidad pesa la lucidez y los postreros días.
Cada quien sostiene u olvida lo que puede.
Detrás de la puerta, todos los desvaríos quemados de los pétalos.
Allá, la muerte callada, durable como el infinito. (Supongo que todo pensamiento 
posee sus propios duelos, esos que desembocan en monedas oscuras, 
o en extendidas cenizas.)

Muerde el agua del pulso. Quema la luz de al lado de los candiles.
Llegamos a los ponientes llenos de pañuelos y sombras y soledad en el cuenco 
de los ojos: gira, acaso, traslúcida la muerte, hasta sentirla sorda en el olfato.
Es creciente, después de todo, la luz convocada y su guacal de lluvia…
Barataria, 2016

miércoles, 18 de mayo de 2016

SORDESA DEL SOMNAMBULISME

Imagen cogida de la red

SORDESA DEL SOMNAMBULISME
En els corredors de les agulles, cadascú llig les imatges que deambulen 
a l’altura dels seus ulls. Ni tan sols una mirada ho és davant de les desigualtats,
ni les jerarquies de la llum en un món de suplantacions i aprehensions.
Tal volta els senyals aventagen els sons.
En aqueix deambular de la nit supose que no s’aglomeren els camins.
Sovint la transparència li fa revesses a la nit.
En el catàleg del somnambulisme, de segurs, flueixen sense límit els oblits.
De sobte, només vulguera escriure epitafis i penjar-los senzillament de l’alé.
Potser el somni no abastarà per aprendre la lliçó obliqua del món.
U es riu en la rerebotiga de les excentricitats:
cadascú té moments grisos o una altra manera de projectar les seues llàgrimes,
o unes altres sabates per a mamprendre el joc.
En realitat es van acumulant tots els residus de les paraules.
U li presta a la raó tots els suïcidis i la dissonància del destemps.
En cada forma es troben aqueixos estranys corredors de la sordera, 
les impostures i la hipoteca d’anar en itineraris irreals.
En aqueixa trama d’arrombollades absències, l’esquerda s’amuntega en ombres
L’extensió de la qual s’enruna en el buit.
(No sé si alguna cosa queda després de caminar per reixats de fil d’aram. Ho ignore.
No sent els peus, ni la llengua d’aquesta alteritat concèntrica de silabejar la set.
Udola el galop des de la tomba dels cantons o els adéus: el dolor és obert 
i les seues branques arquegen les teranyines)…


Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SORDERA DEL SONAMBULISMO
En los pasillos de las agujas, cada quien lee las imágenes que deambulan 
a la altura de sus ojos. Ni siquiera una mirada es tal frente a las desigualdades,
ni las jerarquías de la luz en un mundo de suplantaciones y aprensiones.
Tal vez las señales aventajan a los sonidos.
En ese deambular de la noche supongo que no se aglomeran los caminos.
A menudo la transparencia le da reveses a la noche.
En el catálogo del sonambulismo, de seguro, fluyen sin límite los olvidos.
De pronto, sólo quisiera escribir epitafios y colgarlos simplemente del aliento.
Tal vez el sueño no sea suficiente para aprender la lección oblicua del mundo.
Uno se ríe en la trastienda de las excentricidades:
cada quien tiene momentos grises u otra forma de proyectar sus lágrimas,
u otros zapatos para emprender el juego.
En realidad uno va acumulando todos los residuos de las palabras.
Uno le presta a la razón todos los suicidios y la disonancia del destiempo.
En cada forma uno encuentra esos extraños pasadizos de la sordera, 
las imposturas y la hipoteca de andar en itinerarios irreales.
En esa trama de arremolinadas ausencias, la grieta se amontona en sombras
cuya extensión se desmorona en el vacío.
(No sé si algo queda después de caminar sobre alambradas. Lo ignoro.
No oigo los pies, ni la lengua de esta otredad concéntrica de silabear la sed.
Aúlla el galope desde la tumba de las esquinas o los adioses: el dolor está abierto 
y sus ramas arquean las telarañas)…

Barataria, 05.IV.2016

domingo, 15 de mayo de 2016

CLAR FOC

Imagen cogida de la red

CLAR FOC
Els meus ulls només volen guardar la terra sense mocadors en les ninetes. 
En la intensitat de la penombra sovintegen els plurals, i aquest món 
progressiu de la brutícia. Mons, al capdavall, negres i impurs.
Ronyat el cos fins a l’agonia dels ossos, acabe en el clar foc
d’aqueixa tribulació que no exclou els adverbis.
A estones penge les paraules de les forques de la flama el seu reiteratiu parpelleig, 
i el seu abrasador metall groc. La claredat canta en els cabells.
En el coll del cresol o dels ciris pose el meu ritme i pensaments.
El cos jutja fins a la gola, els fils que travessen la gota de semen
per tal d’avançar-se a les al·literacions del poema.
Just en l’arc del pètal, la llum és necessàriament habitable com l’íntima
tensió de la entranya en la seua possessa fantasia. 
Després d’aqueixa dualitat dialèctica, no hi ha cap disjuntiva en la nit o el dia,
ni en la boca que mossega el dolor o el fred, ni en la set progressiva de la tomba.
A vegades les pors se’ns venen en clau. Ho sap l’aigua i els oblits.
Ho sap la paradoxa i la seua semàntica. La proximitat de la pell i el seu fil eriçat.
Exhausta és la nit que ens empenta el dia. Córrec entre cràters.
En la nit sóc subjecte per a descendir al país i mirar la claredat
des de la meua pròpia ceguesa, des de la no violència de la possibilidat: és impossible,
clar, aquest cavalcar en la fugacitat dels meus combats feixucs.
Si d’alguna cosa no m’oblide és de tota la terra inhabitable que té el meu país:
De tota aquesta set, clara o fosca, ensordida per la duresa del temps…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
CLARO FUEGO
Mis ojos solo quieren guardar la tierra sin pañuelos en las pupilas. 
En la intensidad de la penumbra abundan los plurales, y ese mundo 
progresivo de la suciedad. Mundos, al cabo, negros e impuros.
Raído el cuerpo hasta la agonía de los huesos, desemboco en el claro fuego
de esa tribulación que no excluye a los adverbios.
A ratos cuelgo las palabras de los horcones de la flama y su reiterativo parpadeo, 
y su abrasador metal amarillo. La claridad canta en los cabellos.
En el cuello del candil o de los cirios pongo mi ritmo y pensamientos.
El cuerpo juzga hasta la garganta, los hilos que atraviesan la gota de semen
al punto de anticiparse a las aliteraciones del poema.
Justo en el arco del pétalo, la luz es necesariamente habitable como la íntima
tensión de la entraña en su posesa fantasía. 
Después de esa dualidad dialéctica, no hay disyuntiva en la noche o el día,
ni en la boca que muerde el dolor o el frío, ni en la sed progresiva de la tumba.
A veces los temores se nos vienen en clave. Lo sabe el agua y los olvidos.
Lo sabe la paradoja y su semántica. La cercanía de la piel y su filo erizo.
Exhausta es la noche que nos empuja al día. Corro entre cráteres.
En la noche soy sujeto para descender al país y mirar la claridad
desde mi propia ceguera, desde la no violencia de la posibilidad: es imposible,
claro, este cabalgar en la fugacidad de mis torpes combates.
Si de algo no me olvido es de toda la tierra inhabitable que tiene mi país:
De toda esa sed, clara u oscura, ensordecida por la dureza del tiempo…
Barataria, 2016

sábado, 14 de mayo de 2016

TERRA

Imagen cogida de la red

TERRA
Ofegada en les meues mans, el pa nocturn de la carn i el seu rigor d’ombra.
Incessants les dents de les paraules i el seu únic senyal de freds habitats.
Cavalquen, abruptes, els muscles de la nit fins a esclatar en mirades mortes i silencis infinits i llenguatges immòbils.
(Es pressent la tempesta, fera i desencadenada, interior, ansiada d’illes i edats últimes. 
Els voltors ammurallen aquesta condició d’inclemència.
Els ulls escapen absoluts amb tots els dubtes que em deixa l’ocell en vol.
La set en la meua boca seca, les portes en la claredat de l’inhòspit.
Per si de cas, em subleve com ho fan els còdols davall dels dorments.
És necessari ésser mort per a suportar la vida: la llum és fera en el dictat 
de la pàgina, fera i necessària com la vida.
Des de la meua infantesa qualsevol combat fou lícit: només així tenen sentit 
les proclames i les diverses resurreccions, la claredat incorporada al cos.
Però la terra absoluta del profund, reunida en definitiva en les meues mans.
I, tanmateix, tinc ales eternament peridores.
En l’orde del món, fèretres rosegats i orbs fangars en els ulls.
Ens quedem lligats a certes històries com fidel degolladura.
Mentre que la boca mastega impossibles, el rostre reflecteix el puny de colps que rep, 
des del silenci tirat al carrer.) És la terra, em dic. La cavitat humida.
Avance ferm per a complir el mandat de l’inframón, dubtar de les poques monedes 
en la meua butxaca, foradar l’ànsia del parrac fins aconseguir el gest 
de l’argila en aquesta terra esmicolada en crits.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
TIERRA
Ahogada en mis manos, el pan nocturno de la carne y su rigor de sombra.
Incesantes los dientes de las palabras y su sola señal de fríos habitados.
Cabalgan, abruptos, los hombros de la noche hasta estallar en miradas muertas 
y silencios infinitos y lenguajes inmóviles.
(Uno presiente la tormenta, fiera y desencadenada, interior, ansiada de islas y edades postreras. Los buitres amurallan esta condición de inclemencia.
Los ojos escapan absolutos con todas las dudas que me deja el pájaro en vuelo.
La sed en mi boca seca, las puertas en la claridad de lo inhóspito.
Por si acaso, me sublevo como lo hacen los guijarros debajo de los durmientes.
Hay que estar muerto para soportar la vida: la luz es fiera en el dictado 
de la página, fiera y necesaria como la vida.
Desde mi infancia cualquier combate fue lícito: solo así tienen sentido 
las proclamas y las diversas resurrecciones, la claridad incorporada al cuerpo.
Pero la tierra absoluta de lo profundo, reunida en definitiva en mis manos.
Y sin embargo, tengo alas eternamente perecederas.
En el orden del mundo, roídos féretros y ciegos lodazales en los ojos.
Uno se queda ligado a ciertas historias como fiel degolladura.
Mientras la boca mastica imposibles, el rostro refleja el puño de golpes que recibe, 
desde el silencio tirado a la calle.) Es la tierra, me digo. La cavidad húmeda.
Avanzo firme para cumplir el mandato del bajomundo, dudar de las pocas monedas 
en mi bolsillo, horadar el ansia del harapo hasta alcanzar el gesto 
de la arcilla en esta tierra desmenuzada en gritos.
Barataria, 2016

miércoles, 11 de mayo de 2016

MAR DE TERRA

Imagen cogida de la red
MAR DE TERRA
Al mig de la blanca escuma del crit, els terraplens de sal en el fons terrestre 
de la consciència: s’és eco, s’és soroll, s’és tot en els badalls 
de la història, en la saliva transitòria de tants noms grocs i molls.
En el mar de terra el sanglot a escala plural com els cementiris terminals
del bes, entre el matoll de tants insomnis.
La nit s’ha intensificat amb les aigües crescudes del vertigen.
Migren les parpelles nues cap a uns altres coixins sense forats.
Quantes promeses ens arrabassà la garriga de la ràfega, el discurs nefast, 
aquesta immensitat d’estelles, fidels en la seua ebriesa fosca.
Davall dels meus ulls, l’oceà de la terra sense alé, els foscos besllums 
de les sepultures, aqueixa forma líquida de cremar enmig de tant aiguamoll.
Potser tota la immensitat de la destrossa als nostres muscles, la immensa 
tomba com un sudari inútil. Senzillament llig el tuf de mort en el llibre secret
de la cendra: en la vastitud,
la terra esguitada de còdols i requills, de cultes cap a la ferida.
Sabem, aleshores, que es ben difícil no caminar a la vora de cap mortalla insomne,
esfreixurada en la ganyota agermanada amb l’ombra de l’espill.
Ha crescut, creix, tota la ventúria crispada de la boira: s’entén.
La indefensió és una altra rosa de fantasmes al mig del diluvi d’escletxes.
(El país ens colpeja. Ens colpeja el silenci qua creua els carrers. Ens colpeja
la cadena de la història, i l’amenaça del foc de viure en coves.
En tot l’esgarriament, cap au que es detinga en la polleguera de la porta.)


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
MAR DE TIERRA
Entre la blanca espuma del grito, los terraplenes de sal en el fondo terrestre 
de la conciencia: se es eco, se es ruido, se es todo en las hendiduras 
de la historia, en la saliva transitoria de tantos nombres amarillos y mustios.
En el mar de tierra el sollozo a escala plural como los cementerios terminales 
del beso, entre el matorral de tantos insomnios.
La noche se ha intensificado junto a las aguas crecidas del vértigo.
Migran los párpados descalzos hacia otras almohadas sin agujeros.
Cuántas promesas nos arrebató el breñal de la ráfaga, el discurso nefasto, 
esta inmensidad de astillas, fieles en su embriaguez oscura.
Debajo de mis ojos, el océano de la tierra sin aliento, los oscuros destellos 
de las sepulturas, esa forma líquida de arder en medio de tanto pantano.
Quizá toda la inmensidad del destrozo sobre nuestros hombros, la inmensa 
tumba como un inútil sudario.
Simplemente leo el ijillo en el libro secreto de la ceniza: en la vastedad,
la tierra salpicada de guijarros y esquirlas, de cultos hacia la herida.
Uno sabe, entonces, que es difícil no caminar junto a alguna mortaja insomne,
desvivida en la mueca hermanada con la sombra del espejo.
Ha crecido, crece, todo el ventarrón crispado de la niebla: uno lo entiende.
La indefensión es otra rosa de fantasmas entre el diluvio de rendijas.
(El país nos golpea. Nos golpea el silencio cuando cruza las calles. Nos golpea
la cadena de la historia, y la amenaza del fuego a vivir en cuevas.
En todo el extravío, no existe ave que se detenga en el quicio de la puerta.)

Barataria, 2016