sábado, 13 de abril de 2019

TEMPS CAPTIU

Imagen FB de Pere Bessò


TEMPS CAPTIU
Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo
eran, inevitablemente,…
César Vallejo
A la guitarra de pell, el riu dels somnis lascius.
O aquelles intempèries de la nit alterades al carrer.
Ací, en el seu fons ens rendim,
sense que l’espill donara compte dels seus engendres malèvols,
o d’aquelles reminiscències, en certa manera, furtives.
Sempre el somni se’ns precipita mentre avança.
Sempre hi ha pors a l’hora de descendir a la certesa,
incapaç de trobar la porta davant de la pèrdua.
Després, un albira, no abans, l’agredolc de la faena.
Conclou el lèxic de la innocència, el blanc de la còpula:
Grinyolen de pretèrit els huracans d’aquell abisme captiu.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
TIEMPO CAUTIVO
Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo
eran, inevitablemente,…
César Vallejo
En la guitarra de piel, el río de los sueños lascivos.
O aquellas intemperies de la noche alteradas en la calle.
Ahí, en su fondo nos rendimos,
sin que el espejo diera cuenta de sus engendros aviesos,
o de aquellas reminiscencias, furtivas, en cierto modo.
Siempre el sueño se nos precipita mientras avanza.
Siempre hay temores a la hora de descender a la certidumbre,
incapaz de encontrar la puerta frente al extravío.
Después, uno vislumbra, no antes, lo agridulce de la faena.
Concluye el léxico de la inocencia, el blanco de la cópula:
crujen de pretérito los huracanes de aquel abismo cautivo.

Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

miércoles, 10 de abril de 2019

ARA EM PLANY NOMÉS

Imagen FB de Pere Bessó

ARA EM PLANY NOMÉS
Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo,
que no tuvo ya causa ni carece de causa.
César Vallejo
Un sender de mussols s’estavella en el meu dol: hi ha cudols de circular reminiscència i suc de fums violents. No sé en quins cellers madura el dolor i la trama de tota aquesta ebrietat. Declina la infància recordada i els ocells alliberats de l’obliquïtat dels embuts. Ara, digues-me, podem salvar la memòria? Aquelles nits amb la seua mansuetud. Les nits diferents a la foscor impredictible. (Només ens adonem que caminem amb la mateixa fugacitat dels paisatges. En el tronc de l’espera, el refilet ressec del sospir i les mans amb aquest indici de tristesa.) 
.
.


AHORA, ME DUELO SOLAMENTE
Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo,
que no tuvo ya causa ni carece de causa.
César Vallejo
Un sendero de búhos tropieza en mi duelo: hay guijarros de circular reminiscencia y zumo de violentos humos. No sé en qué bodegas madura el dolor y la trama de toda esta ebriedad. Declina la infancia recordada y los pájaros liberados de la oblicuidad de los embudos. Ahora, dime, ¿podemos salvar la memoria? Las noches aquellas con su mansedumbre. Las noches distintas a la oscuridad impredecible. (Sólo nos damos cuenta que caminamos con la misma fugacidad de los paisajes. En el tronco de la espera, el trino reseco del suspiro y las manos con ese atisbo de tristeza.)
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

martes, 9 de abril de 2019

TOTA EN MI

Imagen FB de Pere Bessó

TOTA EN MI
No se reconoce en esta queja de dolor,
a la propia queja de la dicha en éxtasis,…
César Vallejo

Són els braços, ací, els que t’esperen. Els braços, ara, que després ja no seran. Aprenguí del desvetlament, la set enredada en la meua ànima. Ací, ombra desitjada que assumeix el fred. Tota en mi caps quan et tornes mar, o falda per als meus ulls. En el silenci de pedra de les meues turbulències el magma del melic com un fullatge sargit per les intempèries. En la meua pobresa el dia fa les seues foscors: potser perquè mai no em mudí de roba, havent creuat el braser.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
TODA EN MÍ
No se reconoce en esta queja de dolor,
a la propia queja de la dicha en éxtasis,…
César Vallejo

Son los brazos, aquí, los que te esperan. Los brazos, ahora, que luego ya no serán. Aprendí del desvelo, la sed enredada en mi alma. Aquí, deseada sombra que asume el frío. Toda en mí cabes cuando te vuelves mar, o regazo para mis ojos. En el silencio de piedra de mis turbulencias el magma del ombligo como un follaje zurcido por las intemperies. En mi pobreza el día hace sus oscuridades: tal vez porque nunca cambié de ropa, habiendo cruzado el brasero.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

lunes, 8 de abril de 2019

HOSTE MOMENTANI

 ©Pintura de Dan McCaw

HOSTE MOMENTANI
Dejadme dolerme, si lo queréis, mas dejadme despierto de sueño,
con todo el universo metido,…
César Vallejo

Més enllà del que la memòria convoca, hi ha els insomnis
i els trossets de malsons que masteguem com un alka seltzer.
Aquesta terra de penúries es nuga en els meus turmells com un cíclop.
En conjurar les agulles dels ecos,
qualsevol ombra dibuixes faules incertes i paradisos de dolor.
Qui pensa en el destí aquests dies, en un lloc segur?
Qui ens condemna consuetudinàriament a la nostàlgia?
I qui, a qualsevol mort amb perversitat i cinisme?
—Ens toca buscar el darrer ocell que ens deixà la malenconia.
Un ala de gebrada per inventariar-nos.
Potser un hivern amb ulls d’evangeli només.
Per cert, porte la nit en el subsòl de l’alé, en la llàntia
impensable que jau en l’abisme.
Mentre em limite a ser hoste momentani d’aquest temps,
Pense en els escapularis perversos de les simulacions.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
HUÉSPED MOMENTÁNEO
Dejadme dolerme, si lo queréis, mas dejadme despierto de sueño,
con todo el universo metido,…
César Vallejo

Más allá de lo que la memoria convoca, están los insomnios
y los trocitos de pesadillas que masticamos como una alka seltzer.
Esta tierra de penurias se anuda en mis tobillos como un cíclope.
Al conjurar las agujas de los ecos,
cualquier sombra dibujas fábulas inciertas y paraísos de dolor.
¿Quién piensa en el destino en estos días, en un lugar seguro?
¿Quién nos condena c consuetudinariamente a la nostalgia?
Y ¿Quién, a cualquier muerte con perversidad y cinismo?
—Nos toca buscar el último pájaro que nos dejó la melancolía.
Un ala de escarcha para inventariarnos.
Quizás un invierno con ojos de evangelio solamente.
Por cierto, llevo la noche en el subsuelo del aliento, en la lámpara
impensable que yace en el abismo.
Mientras me limito a ser huésped momentáneo de este tiempo,
Pienso en los escapularios aviesos de las simulaciones.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga
 ©Pintura de Dan McCaw

domingo, 7 de abril de 2019

ETERNITAT FINIDA

Imagen FB de Pere Bessó


ETERNITAT FINIDA
Murió mi eternidad y estoy velándola.
César Vallejo
Des del que dura un llarg espill de llàgrimes, aquesta brillantor cansada
de romandre en l’alteritat. Aquest espessor de la vida rudimentària
des de que llostreja: hi ha dies, que ens sorprén la boca fosca
d’una mortalla, dies d’esquenes que s’alcen en la pell.
—Sempre la respiració va més enllà dels jardins.
Així he aprés a acomiadar-me de les dunes, d’aquell ocell
ferit en l’alt de l’ascens.
Quin cas té obrir els ulls davant de la nuesa buida del pressentiment
i d’aquest permanent cos sense reconèixer-se.
Quin cas, dic, obrir els braços a un promontori de terra fosca.
Fa mal el quinqué de l’udol en la deshora que emergeix de la vida.
Tot ha cessat ja quan es fa de dia i mire.
En quina ciutat visc l’humà del tot?
Segur que als carrers es desfà la pols del temps.
L’ull sent el tancat renou de la multitud. Em torne boig.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ETERNIDAD FENECIDA
Murió mi eternidad y estoy velándola.
César Vallejo
Desde lo que dura un largo espejo de lágrimas, este brillo cansado
de quedarse en la otredad. Este espesor de la vida rudimentaria
desde que amanece: hay días, que nos sorprende la boca oscura
de una mortaja, días de espaldas que se levantan en la piel.
—Siempre la respiración va más allá de los jardines.
Así he aprendido a despedirme de los médanos, de aquel pájaro
herido en lo alto del ascenso.
Qué caso tiene abrir los ojos frente a la desnudez vacía del pálpito
y a este permanente cuerpo sin reconocerse.
Qué caso, digo, abrir los brazos a un promontorio de tierra oscura.
Duele el quinqué del aullido en la deshora que emerge de la vida.
Todo ha cesado ya cuando amanece y miro.
¿En qué ciudad vivo lo enteramente humano?
Seguro que en las calles se deslía el polvo del tiempo.
El ojo oye el cerrado bullicio de la muchedumbre. Enloquezco.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

viernes, 5 de abril de 2019

FONS FOSC


©Pintura de Isidora Mikhailovich

FONS FOSC
—Cerrad aquella puerta
que está entreabierta en las entrañas…
César Vallejo
En la trona dels espills, la multitud del temps i les seues sabates gastades. Ens fartà el nuvolàs d’històries inexplicables, la fulla de sang, breu de la consciència. Restà l’entranya esquinçada en el subsòl i els trens del cel amb els seus vagons solitaris. És l’última flama freda del cresol que ha tancat i és erta l’illa plena. Des dels braços grocs de les estacions, el país s’abilla d’agonies com la meua nuesa coberta de pols: de vegades és només caricatura aquesta fonda entranya que no sap de descansos.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
FONDO OSCURO
—Cerrad aquella puerta
que está entreabierta en las entrañas…
César Vallejo
En el púlpito de los espejos, la muchedumbre del tiempo y sus zapatos gastados. Nos hartó el nubarrón de historias inexplicables, la hoja de sangre, breve de la conciencia. Quedó la entraña desgarrada en el subsuelo y los trenes del cielo con sus vagones solitarios. Es la última llama fría del candil que ha cerrado y está yerta la isla colmada. Desde los brazos amarillos de las estaciones, el país se atavía de agonías como mi desnudez cubierta de polvo: a veces es sólo caricatura esta honda entraña que no sabe de descansos.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga
©Pintura de Isidora Mikhailovich

jueves, 4 de abril de 2019

CEL CESSAT

Imagen FB de Pere Bessó

CEL CESSAT
Pale, mystic lamps lean on the river-road
Bleaching the city’s lunar after-image,
And there’s the moon, and there’s the setting sun.
Douglas Dunn
Ara em mires després d’un Edén de cendra, entre mercaders de bijuteries i pors. Caminar és una heretgia quan davant dels nostres ulls s’enrunen le sabates. (Sempre ho diguí: fan mal els capcirons dels dits en tocar el doble cos de la fulla marcida, aquesta vaga sensació del no-res.) Tot es complica en voler acomodar la innocència, quan de sobte s’escolten veus llunyanes. Davant de la força de caminar en el desconegut, el teatre de la indiferència i el violent ardor de la llum en la sang. De vegades només pertoca aprendre a llegir el rictus de la boca, per a comprendre el vast ardor del caos. Al pit resta la pell fatigada dels espills i l’únic ull que recorda: el cel cessat de l’ànima entre les moltes tristeses possibles.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
CIELO CESADO
Pale, mystic lamps lean on the river-road
Bleaching the city’s lunar after-image,
And there’s the moon, and there’s the setting sun.
Douglas Dunn
Ahora me miras después de un Edén de ceniza, entre mercaderes de bisuterías y miedos. Caminar es una herejía cuando ante nuestros ojos se desploman los zapatos. (Lo dije siempre: duelen las yemas de los dedos al tocar el doble cuerpo de la hoja marchita, esa vaga sensación de la nada.) Todo se complica al querer acomodar la inocencia, cuando de súbito se escuchan voces lejanas. Ante la fuerza de caminar en lo desconocido, el teatro de la indiferencia y el violento ardor de la luz en la sangre. A veces sólo hay que aprender a leer el rictus de la boca, para entender el vasto ardor del caos. En el pecho queda la piel fatigada de los espejos y el único ojo que recuerda: el cielo cesado del alma entre las muchas tristezas posibles.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

miércoles, 3 de abril de 2019

CERCLE TANCAT

©Pintura de Agustín Castillo


CERCLE TANCAT
Acomodando estoy mis desengaños y el rosado
de llaga de mis falsos trajines.
César Vallejo
Envelleixen les parets al costat de l’arna. A prop del taller de les ulleres, la nit és densa i resplendeix la seua intempèrie. Tot ho depassen els llocs incerts, la maçoneria dels somnis sense indulgència per a algun miracle. La nuesa de l’embruixament tot just cert en l’animal destenyit dels ganivets. Sovint recorrem al mite per a minvar la fatalitat, o aquesta creixent mitjanit de l’estiu en el coixí. En algun cantó de l’ànima, fan mal els genolls dels morts i el renill dels pressentiments. (Al firmament, les adustes pàgines d’un desert definitiu. Sempre el no-res resulta circular en aquesta deu plural del trànsit.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

CÍRCULO CERRADO
Acomodando estoy mis desengaños y el rosado
de llaga de mis falsos trajines.
César Vallejo
Envejecen las paredes junto a la polilla. Cerca al taller de las ojeras, la noche es densa y resplandece su intemperie. Todo lo rebasan los lugares inciertos, la mampostería de los sueños sin indulgencia para algún milagro. La desnudez del embrujo apenas cierto en el animal desteñido de los cuchillos. A menudo recurrimos al mito para mitigar la fatalidad, o esa creciente medianoche del estío en la almohada. En alguna esquina del alma, duelen las rodillas de los muertos y el relincho de las corazonadas. (En el firmamento, las adustas páginas de un desierto definitivo. Siempre la nada resulta circular en este manantial plural del tránsito.)
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga
©Pintura de Agustín Castillo


DARRERES CERTESES

Imagen FB de Pere Bessó


DARRERES CERTESES
Un altre món s’aboca, ara, als altars embalsamats de la memòria. En el temps que s’acosta, també hi haurà lamentacions i repertoris que brunzegen al costat dels morts. Cap al confí, les misèries entapissades de l’orgull nacional. O l’aplaudiment com a part de la trama. No faltarà algú que trenque l’alba, contabilitzant les seues culpes, potser els falsos guanys de les constel·lacions. No hi ha imaginari per a pujar a les altures, sinó un cucleig de deserts, una terra fantasmal que convoca les ombres. (Vós, és clar, mai no poguereu deslligar-me la gola de les andanes, ni d’aquella dolça llum, cenyint-me el pit. La nostra terra se’ns escapa en la vigília: hi ha peixos grisos al cor clausurat.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
CERTEZAS ÚLTIMAS
Otro mundo se asoma, ahora, en los altares embalsamados de la memoria. En el tiempo que se avecina, también habrá lamentaciones y repertorios que zumben junto a los muertos. Hacia el confín, las miserias tapizadas del orgullo nacional. O el aplauso como parte de la trama. No faltará alguien que amanezca, contabilizando sus culpas, quizás las ganancias falsas de las constelaciones. No hay imaginario para subir las alturas, sino un graznido de desiertos, una tierra fantasmal que convoca a las sombras. (Vos, claro, nunca pudiste desatarme la garganta de los andenes, ni de aquella dulce luz, ciñéndome el pecho. Nuestra tierra se nos escapa en la vigilia: hay peces grises en el corazón clausurado.)
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

DARRERA CARÍCIA

Imagen FB de Pere Bessó

DARRERA CARÍCIA
Tot s’obri a l’abisme sense que ningú no parle. Torba la pedra que calla en la ficció del meu onomàstic. Des dels imperatius transitoris, un procura agafar els ecos del rastre que ens deixa el vent. Però és llarg el crit que amollen les finestres, sobretot quan ens parlen els records. Una mà de rovell respira al meu pit i cobreix tota la pell de l’esperança. Gemega el callat riu de sang de banda a banda de les venes. Hi ha tot un món remot, en la gota que es desborda dels ulls: una gota d’udols que reté la ferida de les palpebres. (A la foscor muda de l’abandó, l’espina lenta del sanglot. En la respiració, sovint, es va fent el dol com aquesta darrera carícia de la vastitud.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
CARICIA POSTRERA
Todo se abre al abismo sin que alguien hable. Turba la piedra que calla en la ficción de mi onomástico. Desde los imperativos transitorios, uno procura asir los ecos del rastro que nos deja el viento. Pero es largo el grito que sueltan las ventanas, sobre todo cuando nos hablan los recuerdos. Una mano de herrumbre respira en mi pecho y cubre toda la piel de la esperanza. Gime el callado río de sangre de extremo a extremo de las venas. Hay todo un mundo remoto, en la gota que se desborda de los ojos: una gota de alaridos que retiene la herida de los párpados. (En la oscuridad muda del abandono, la espina lenta del sollozo. En la respiración, a menudo, se va haciendo el luto como esa caricia postrera de la vastedad.)
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

martes, 2 de abril de 2019

PERPETUÏTAT DE L’INVISIBLE

Imagen FB de Pere Bessó

PERPETUÏTAT DE L’INVISIBLE
An unexpected door
of bliss for me, which grew to seem
Far surer than before…
Thomas Hardy
Te n’anares cada dia fent paraula al meu laberint, suma d’ocells llunyans. Sempre primordial en les mans d’aigua, del quadern de la súplica. Era imperatiu indagar en les asimetries de l’ambigüitat, obrir el teu cos jove com una deu infinita. En el tòtem propalat de la saliva, aquella collita tendra de l’aurora. La fugida de mel en la geometria de la nit sovint era la síl·laba sobtada del reverber; més enllà del bosc agre de les supersticions, els llocs de la memòria que sempre es refan. En la veu del foc, tot es refusa a morir. 
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PERPETUIDAD DE LO INVISIBLE
An unexpected door
of bliss for me, which grew to seem
Far surer than before…
Thomas Hardy
Cada día te fuiste haciendo palabra en mi laberinto, suma de pájaros distantes. Siempre primordial en las manos de agua, del cuaderno de la súplica. Era imperativo indagar en las asimetrías de la ambigüedad, abrir tu cuerpo joven como un manantial infinito. En el tótem propalado de la saliva, aquella cosecha tierna de la aurora. La fuga de miel en la geometría de la noche, solía ser la súbita sílaba del reverbero; más allá del bosque agrio de las supersticiones, los lugares de la memoria que siempre convalecen. En la voz del fuego, todo se rehúsa a morir.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

CEL·LA QUOTIDIANA

Imagen FB de Pere Bessó

CEL·LA QUOTIDIANA
En la celda, en lo sólido, también
se acurrucan los rincones.
César Vallejo
Enduresc en el suny d’un punyal nu de realitat i ambigu de somnis. Còrrec de fèretre en fèretre i és la mateixa cel·la cremada del món. Assumesc que l’única certesa és l’abandó, allà on s’acaba la brisa i el vent. Vaga la llum intuïda, immòbil, del que sóc en l’urpa de l’inhumà. Quan deixaré de descendir al cavall de la nit, a aquest puny cec de les parets, a l’ombra de granit d’un país que no hi existeix? Tinc una infància adolorida, una respiració de metall que es dessagna esguitada de temps. Mai no he tingut llum al meu riure escorxat.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
CELDA COTIDIANA
En la celda, en lo sólido, también
se acurrucan los rincones.
César Vallejo
Endurezco en el ceño de un puñal desnudo de realidad y ambiguo de sueños. Corro de féretro a féretro y es la misma celda quemada del mundo. Asumo que la única certidumbre es el abandono, ahí donde se acaba la brisa y el viento. Vaga la luz intuida, inmóvil, de lo que soy en la garra de lo inhumano. ¿Cuándo dejaré de descender al caballo de la noche, a ese puño ciego de las paredes, a la sombra de granito de un país que no existe? Tengo una infancia adolorida, una respiración de metal que se desangra salpicada de tiempo. Nunca he tenido luz en mi risa desollada.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga

lunes, 1 de abril de 2019

SOM TOT AIXÒ

©Pintura de Annette Schmucker

SOM TOT AIXÒ
Somewhere on the other side of this wide night
and the distance between us, I am thinking of you.
Carol Ann Duffy

Entre l’horitzó i el teu cos, el peix cec del mar. En el caragol de foc de la carn, el ble del quinqué com una flama. Crema la humitat entre les dents; el fons blau dura en la memòria d’un bes, al riu de les illades que puja de nivell. Sóc com el somni desordenat en un litoral de braços, o un crit de sucre ofegat en la terra que empunyem, o només dos embalums que busquen alliberar-se dels seus lligams. O el ressò abans d’immolar-se al tòrax. Així, les paraules relliscoses i bestials, ens amarren, ens dibuixen, ens desvisten fins una gota de silenci irremeiable. Som tot això que la mudesa guarda al cofre d’un ocell.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SOMOS TODO ESO
Somewhere on the other side of this wide night
and the distance between us, I am thinking of you.
Carol Ann Duffy
Entre el horizonte y tu cuerpo, el pez ciego del mar. En el caracol de fuego de la carne, el pabilo del quinqué como una llama. Arde la humedad entre los dientes; el fondo azul dura en la memoria de un beso, en el río de los ijares que sube de nivel. Soy como el sueño desordenado en un litoral de brazos, o un grito de azúcar ahogado en la tierra que empuñamos, o sólo dos bultos que buscan liberarse de sus ataduras. O el eco antes de inmolarse en el tórax. Así, las palabras resbaladizas y bestiales, nos amarran, nos dibujan, nos desvisten hasta una gota de silencio irremediable. Somos todo eso que la mudez guarda en el cofre de un pájaro.
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga
©Pintura de Annette Schmucker

ARA PRESENT

©Pintura de PIER TOFFOLETTI

ARA PRESENT
little distant sound of dry grass try again…
Alice Oswald
I en la clandestinitat de la por, la mateixa retòrica: les barricades de morts, davall d’espesses llambordes. Als carrers submergits de l’ebrietat apocalíptica, els ciris i l seua il·limitada toponímia d’aquest país en llàgrimes. Sempre estem condemnats a l’exili en terra pròpia, o a asumir el que la intuïció ens dicta. De quin evangeli agafem aquesta apilotada i submisa nuesa? Quina resplendor absorbim quan ens devora el ressò de l’ullal, o l’ombra famèlica de la foscor? (És clar, només vull dormir al teu pit i clausurar els espills cansats que porte als muscles. Els teus braços sostenen el meu llarg recorregut. Duc temps d’estar despert.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

AHORA PRESENTE
little distant sound of dry grass try again…
Alice Oswald
Y en la clandestinidad del miedo, la misma retórica: las barricadas de muertos, debajo de espesos adoquines. En las calles sumergidas de la ebriedad apocalíptica, los cirios y su ilimitada toponimia de país en lágrimas. Siempre estamos condenados al exilio en tierra propia, o a asumir lo que la intuición nos dicta. ¿De qué evangelio asimos esta agolpada y sumisa desnudez? ¿Qué resplandor absorbemos cuando nos devora el eco del colmillo, o la sombra famélica de la oscuridad? (Claro, sólo quiero dormir sobre tu pecho y clausurar los espejos cansados que llevo sobre los hombros. Tus brazos sostienen mi largo recorrido. Llevo tiempos de estar despierto.)
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga
©Pintura de PIER TOFFOLETTI