lunes, 30 de septiembre de 2019

EN LES AIGÜES INTERIORS

Imagen FB de Pere Bessò

EN LES AIGÜES INTERIORS
Y yo sólo deseo salvar mi claridad,
sonreír a la luz de cada nuevo día,
mostrar mi firme horror a todo lo que muere.
Antonio Colinas
En les aigües interiors comencen els silencis una eternitat que consumeix els ossos cecs de l’infinit: fa mal la runa en les bastides del buit el cos desposseït de la pols als ulls —en un quiròfan de finestres fosques fan ciutat el cansament i el tedi l’horitzó se’ns desploma abans d’afirmar el paradís sí abans que la llum colpege els pòmuls i la nit ens travesse amb les seues embastes d’ombres.
.
.EN LAS AGUAS INTERIORES
Y yo sólo deseo salvar mi claridad,
sonreír a la luz de cada nuevo día,
mostrar mi firme horror a todo lo que muere.
Antonio Colinas
En las aguas interiores comienzan los silencios una eternidad que consume los huesos ciegos del infinito: duele el escombro en los andamios del vacío el cuerpo desposeído del polvo en los ojos —en un quirófano de ventanas oscuras hacen ciudad el cansancio y el hastío el horizonte se nos desploma antes de afirmar el paraíso sí antes de que la luz golpee los pómulos y la noche nos atraviese con sus hilvanes de sombras.
.
Del libro: "Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

domingo, 29 de septiembre de 2019

A SOBRE L’AIGUA QUE PLANA

Imagen Pinterest

A SOBRE L’AIGUA QUE PLANA
Quiere hacia atrás beber en él la creación
y volver a crear, con su cuerpo y el sol, el paraíso.
No necesitaría morir, ni vivir, si en su cuerpo pudiera
desplazarse y rodar como esa nube blanda
que se deshace al fin de la inconsciencia.
Aurora Luque
A sobre l’aigua que plana als meus ulls la nit fosa en la meua carn o aquell estranyament que ens transfigura: en el cor rotund de l’hivern l’horitzó de la teua geografia invocat: ací sent el cristall dels ofecs com una música que es precipita als porus ¡se’ns escapa el temps damunt de la boca! crema el tronc dels pins en el torrent enfonsat del nostre paradís —en la set aquell sabor del teu bosc.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SOBRE EL AGUA QUE SE CIERNE
Quiere hacia atrás beber en él la creación
y volver a crear, con su cuerpo y el sol, el paraíso.
No necesitaría morir, ni vivir, si en su cuerpo pudiera
desplazarse y rodar como esa nube blanda
que se deshace al fin de la inconsciencia.
Aurora Luque
Sobre el agua que se cierne en mis ojos la noche fundida en mi carne o aquel extrañamiento que nos transfigura: en el corazón rotundo del invierno el horizonte de tu geografía invocado: ahí oigo el cristal de los ahogos como una música que se precipita en los poros ¡se nos escapa el tiempo encima de la boca! arde el tronco de los pinos en el torrente hundido de nuestro paraíso —en la sed aquel sabor del bosque tuyo.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

EN L’AURORA DE FERRO

Imagen FB de Pere Bessó
EN L’AURORA DE FERRO
al cabo de un vástago de hierro,
Que balancea el viento en las noches de invierno.
Charles Baudelaire
En l’aurora de ferro els perfums diversos de la tempesta o aquell abisme de ventre panteixant en el diari fugitiu de les hores sobre l’onzena tomba de l’atzar el darrer fulgor d’èter del riu etern —més enllà del cigne o el mussol el peix de licor entre la boirina del vol.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

EN LA AURORA DE HIERRO
al cabo de un vástago de hierro,
Que balancea el viento en las noches de invierno.
Charles Baudelaire
En la aurora de hierro los perfumes diversos de la tempestad o aquel abismo de vientre jadeante en el diario fugitivo de las horas sobre la undécima tumba del azar el último fulgor de éter del río eterno —más allá del cisne o el búho el pez de licor entre la neblina del vuelo.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

sábado, 28 de septiembre de 2019

A LA INREVÉS DEL CAMÍ FET

Imagen FB de Pere Bessó

A LA INREVÉS DEL CAMÍ FET
Somos los oscuros negadores, exorcicemos a la muerte
en la mujer colmada de verano,
arrojemos la vida musculosa de los amantes que se crispan,
y de los muertos limpios que hace fluir el mar
Dylan Thomas
A la inrevés del camí fet el trem de la nit en el tall de l’aigua darrere dels cascos del so d’una persiana remota la cendra dolguda dels ulls cecs dels amants al cap un camí de pedra enfonsa la memòria de la mort en aquell port llunyà on copulen els pòmuls de l’argent viu.
.
.A LA INVERSA DEL CAMINO ANDADO
Somos los oscuros negadores, exorcicemos a la muerte
en la mujer colmada de verano,
arrojemos la vida musculosa de los amantes que se crispan,
y de los muertos limpios que hace fluir el mar
Dylan Thomas
A la inversa del camino andado el temblor de la noche en el filo del agua detrás de los cascos del sonido de una persiana remota la ceniza dolida de los ojos ciegos de los amantes al cabo un camino de piedra hunde la memoria de la muerte en aquel puerto lejano donde copulan los pómulos del azogue.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

SENT LA GOTA DEL PRESENT

Imagen FB de Pere Bessó

SENT LA GOTA DEL PRESENT
Esta partida o desplazarse invisible de los cuerpos humanos
es un estado en el que no se permanece, en el que no se puede
permanecer, porque es el vacío y la nada
Antonin Artaud
Sent la gota del present quan cau en la pedra de l’inevitable com els braços de l’amor cec en la nit de ningú: en la incandescència de la taula la rosa dels pits al meu tacte tal la tinta indeleble que emergeix del càntir de fang de l’entranya ací la terra del melic amb la seua castedat encara i la seua flaire de pluja extrema invisible en el buit.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


OIGO LA GOTA DEL PRESENTE
Esta partida o desplazarse invisible de los cuerpos humanos
es un estado en el que no se permanece, en el que no se puede
permanecer, porque es el vacío y la nada
Antonin Artaud
Oigo la gota del presente cuando cae en la piedra de lo inevitable como los brazos del amor ciego en la noche de nadie: en la incandescencia de la mesa la rosa de los pechos en mi tacto tal la tinta indeleble que emerge del cántaro de barro de la entraña ahí la tierra del ombligo con su castidad todavía y su aroma de lluvia extrema invisible en el vacío.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

viernes, 27 de septiembre de 2019

ENCONTRE AMB L’OMBRA

Imagen FB de Pere Bessó

ENCONTRE AMB L’OMBRA
Tengo hambre
hambre del sueño que afluye en la
mínima sal
Todo mi cuerpo pegajoso
de moscas sucias y doradas
Humberto Díaz Casanueva
En la intimitat jau la fi de tot enlluernament: la nit cegada pel riu de les ombres o l’orgasme de cendra deixatat en l’anònim llit d’un prostíbul en l’abisme de l’immund la pàgina descomposta de l’alé i el seu tall de penombra secreta (derrocats els cossos cap paradís no es verge excepte l’au d’albada del cerç matinal amb la fam dels somnis.)

.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

ENCUENTRO CON LA SOMBRA
Tengo hambre
hambre del sueño que afluye en la
mínima sal
Todo mi cuerpo pegajoso
de moscas sucias y doradas
Humberto Díaz Casanueva
En la intimidad yace el final de todo deslumbramiento: la noche cegada por el río de las sombras o el orgasmo de ceniza desleído en la anónima cama de un prostíbulo en el abismo de lo inmundo la página descompuesta del aliento y su filo de secreta penumbra (derribados los cuerpos ningún paraíso es virgen salvo el ave de alborada del cierzo matutino en el hambre de los sueños.)
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

ALS TELEGRAMES DEL COLIBRÍ

Imagen FB de Pere Bessó

ALS TELEGRAMES DEL COLIBRÍ
Nuestras almas (que para engrandecer su condición
Salieron del cuerpo), estaban suspendidas entre ella y yo.
John Donne
Als telegrames del colibrí, els missatges subliminals de la còpula incandescent dels rails en ple ofegament de l’ànima.
.
.EN LOS TELEGRAMAS DEL COLIBRÍ
Nuestras almas (que para engrandecer su condición
Salieron del cuerpo), estaban suspendidas entre ella y yo.
John Donne
En los telegramas del colibrí, los mensajes subliminales de la cópula incandescente de los rieles en pleno ahogo del alma.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

jueves, 26 de septiembre de 2019

ESPEREM EN EL PIT BLAU

Imagen FB de Pere Bessó

ESPEREM EN EL PIT BLAU
Esperem en el pit blau de l’ofec mentre pensem en l’enfangat país de la infància sona el fred en la carn com en un càntir les dures monedes de l’infinit (ací el cataclisme de la intempèrie i els naips sords de les ombres ací l’ull trist de cada ombra que mor)

.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

AGUARDAMOS EN EL PECHO AZUL
Aguardamos en el pecho azul del ahogo mientras pensamos en el enfangado país de la infancia suena el frío en la carne como en un cántaro las duras monedas del infinito (aquí el cataclismo de la intemperie y los naipes sordos de las sombras aquí el ojo triste de cada sombra que muere)
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

ENS OFEGA L’ESTANY

Imagen FB de Pere Bessó

ENS OFEGA L’ESTANY
Ens ofega l’estany del demà i la seua litúrgia de boques fosques
En el murmuri de boirina les cunetes esmolades de l’improperi
i el seu fred insomne i la seua irrealitat de palpebres
Ens destorben les lliçons de nicotina i la seua escorça d’asimetries:
a vegades el tedi pronuncia paraules buides en les butxaques
Darrere de cada afonia hi ha l’infern de les pors i la seua seqüela
Darrere dels records la teua veu de roba esgarrada
Darrere d’aquest poquet de dolor els vaixells que esguiten els ulls.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
NOS AHOGA EL ESTANQUE
Nos ahoga el estanque del mañana y su liturgia de bocas oscuras
En el murmullo de neblina las cunetas afiladas del improperio
y su frío insomne y su irrealidad de párpados
Nos estorban las lecciones de nicotina y su corteza de asimetrías:
a veces el hastío pronuncia palabras vacías en los bolsillos
Detrás de cada afonía está el infierno de los miedos y su secuela
Detrás de los recuerdos tu voz de ropa desgarrada
Detrás de este poquito de dolor los barcos que salpican los ojos.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

EN AQUELLA FINESTRA TRENCADA

Imagen FB de Pere Bessó

EN AQUELLA FINESTRA TRENCADA
con la orfandad agazapada en todas las ventanas
y el corazón ardiendo hasta el último instante.
Elena Cabrejas
En aquella finestra trencada de les ferides pesen els cavalls de la lascívia irresistible i l’anarquia del vent i les erupcions tel·lúriques de l’instant: damunt de la branca de la nit el güishte del mos entre les topades de tendresa a punt de tombar l’horitzó (resta al pit tanmateix el tros d’orfandat dels amants o aquell racó de pedra del món als genolls.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
EN AQUELLA VENTANA ROTA
con la orfandad agazapada en todas las ventanas
y el corazón ardiendo hasta el último instante.
Elena Cabrejas
En aquella ventana rota de las heridas pesan los caballos de la lascivia irresistible y la anarquía del viento y las erupciones telúricas del instante: sobre la rama de la noche el güishte del mordisco entre los somatones de ternura a punto de tumbar el horizonte (queda en el pecho sin embargo el trozo de orfandad de los amantes o aquel rincón de piedra del mundo en las rodillas.)
.
Del libro: "Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

miércoles, 25 de septiembre de 2019

DAMUNT D’UN MOLL DE GAVINES

Imagen Pinterest

DAMUNT D’UN MOLL DE GAVINES
Damunt d’un moll de gavines de fusta aquell paradís perdut al pit de les aigües: dia i nit ens ofeguem en el vas de l’espera o en l’ocell d’escuma de l’urpada potser perquè en la balda del foc el mar encega com el conjunt de la nit (en aquell país d’espills trencats una rosa de mocadors penja de la finestra com un altre cel d’on es desprén l’ànima) —allà els carrers brillen enmig de la negror de les aigües.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SOBRE UN MUELLE DE GAVIOTAS
Sobre un muelle de gaviotas de madera aquel paraíso perdido en el pecho de las aguas: día y noche nos ahogamos en el vaso de la espera o en el pájaro de espuma del zarpazo quizás porque en la aldaba del fuego el mar ciega como el conjunto de la noche (en aquel país de espejos rotos una rosa de pañuelos cuelga de la ventana como otro cielo donde se desprende el alma) —allá las calles brillan en medio de la negritud de las aguas.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

HI HA TANTS SOMNIS COM PEIXOS

Imagen FB de Pere Bessó

HI HA TANTS SOMNIS COM PEIXOS
Hi ha tants somnis com peixos en ciclons d’aigües intruses
La realitat sempre obri cràters sota els meus peus:
una llàgrima es trenca en la pal·lidesa mutilada de la meua boca
No sé on trobar un mocador per a cobrir-me davant del botxí
I fer-li un nus cec a les flors de la primavera al pany
de la porta perquè no entre la nit abissal
Em ric quan extirpe el pus dels pressentiments em ric
Estic nu al poema i damunt de mi la boira
Damunt de mi el país descordat en ecos en unes ulleres
d’estranya deriva en una foscor on fineixen les flassades
hi ha tants somnis i en tots l’absència dels peixos i els ocells.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

HAY TANTOS PÁJAROS COMO PECES
Hay tantos sueños como peces en ciclones de intrusas aguas
La realidad siempre abre cráteres en mis pies:
una lágrima se rompe en la palidez mutilada de mi boca
No sé dónde encuentro un pañuelo para cubrirme frente al verdugo
y hacerle un nudo ciego a las flores de la primavera
a la cerradura de la puerta para que no entre la noche abisal
Me río cuando extirpo el pus de los presentimientos me río me río
Estoy desnudo en el poema y encima de mí la bruma
Encima de mí el país desabrochado en ecos en unas ojeras
de extraña deriva en una oscuridad donde fenecen las cobijas
hay tantos sueños y en todos la ausencia de los peces y los pájaros.
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

martes, 24 de septiembre de 2019

UN CRIT DE TERRA MOSSEGA

Imagen FB de Pere Bessò

UN CRIT DE TERRA MOSSEGA
Un crit de terra mossega el pit i soscava el crit: ja cec l’espenyador és fosca la llum de pedra que gemega el seu immòbil torrent d’ala (de l’ocell sord de l’anhel només resta el residu del perdurable.)
.
Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
UN GRITO DE TIERRA MUERDE
Un grito de tierra muerde el pecho y socaba el grito: ya ciego el despeñadero es oscura la luz de piedra que gime su inmóvil torrente de ala (del pájaro sordo del anhelo sólo queda el residuo de lo perdurable.)
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

SOVINT ESCAPE DE LES ZONES FOSQUES

Imagen FB de Pere Bessò

SOVINT ESCAPE DE LES ZONES FOSQUESMi corazón es tiesto regado de amargura;
Hay otros viejos pájaros que pastan en él.
César Vallejo
Sovint escape de les zones fosques dels cresols i anul·lar els forrellats obrir el pit: humitege la pell amb els meus ulls autoflagelats el buit on cau la rosada és un estigma l’ocell en l’holocaust d’una cripta mudes les hores en l’esmunyedís dels litorals (sempre és estranya una espiga de dubtes quan xiuxiueja en les venes) ara mutilada l’aurora ens resta un país sense aixoplucs en l’abisme.
.
.


SUELO ESCAPAR DE LAS ZONAS OSCURAS
Mi corazón es tiesto regado de amargura;
Hay otros viejos pájaros que pastan en él.
César Vallejo
Suelo escapar de las zonas oscuras de los candiles y anular los cerrojos abrir el pecho: humedezco la piel con mis ojos autoflagelados el vacío donde cae el rocío es un estigma el pájaro en el holocausto de una cripta mudas las horas en lo escurridizo de los litorales (siempre es extraña una espiga de dudas cuando susurra en las venas) ahora mutilada la aurora nos queda un país sin cobijas en el abismo.
.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

QUE M’EMPASSE LA NIT

Imagen FB de Pere Bessò

QUE M’EMPASSE LA NIT
Que m’empasse la nit més enllà de la foscor: la creu de la son germina inexorable en la màscara que ofega la crisàlide (ací m’absorbeix el món i la seua claredat remota tot ens empeny a aquest ferotge minut que descorre la veu sense sentir-se.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
QUE ME TRAGUE LA NOCHE
Que me trague la noche más allá de la oscuridad: la cruz del sueño germina inexorable en la máscara que ahoga la crisálida (aquí me absorbe el mundo y su remota claridad todo nos empuja a ese feroz minuto que descorre la voz sin escucharse.)
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

ENTRE ELS DOS COSSOS, UN RIU

Imagen FB de Pere Bessò

ENTRE ELS DOS COSSOS, UN RIU
Entre els dos cossos un riu ens ofereix la seua veu l’infinit de música a la boca el llibre obert dels pits en la llum: el temps ens descorda el desig justament quan els ulls callen el seu sucre i la molsa clama les meues feixugueses (ja en els límits i sense lligams les estelles de llevat de la tendresa i la seua fisonomia de gebrada.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ENTRE LOS DOS CUERPOS, UN RÍO
Entre los dos cuerpos un río nos ofrece su voz el infinito de música en la boca el libro abierto de los senos en la luz: el tiempo nos desabrocha el deseo justo cuando los ojos callan su azúcar y el musgo clama mis torpezas (ya en los límites y sin ataduras las astillas de levadura de la ternura y su fisonomía de escarcha.)
.
Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga