martes, 16 de febrero de 2016

HOMENATGE A PERE BESSÓ

Pere Bessó (Valencia, España)

HOMENATGE A PERE BESSÓ
“La natura, —ha dit el poeta— només envelleix en les paraules”.
Jo dic que en l’ombra de l’infinit, el destí del poeta és vertigen,
el mateix que, en el seu oracle, fon al·lucinacions insepultes i llampecs.
Ara a tants ocells habitats en les artèries de la tinta,
tu amb els teus trens de pedra filosofal, de paràboles celestes i sexe de caragoles.
El riu del temps, —per cert—, llava l’edat de l’escriptura.
En l’horitzó dels teus ulls encara hi ha moltes distàncies: més enllà
de la teua sempre paraula lúdica, els pits inefables del cerç…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

HOMENAJE A PERE BESSÓ
“La naturaleza, —ha dicho el poeta—sólo envejece en las palabras”.
Yo digo que en la sombra del infinito, el destino del poeta es vértigo,
mismo que, en su oráculo, funde alucinaciones insepultas y relámpagos.
Ahora a los tantos pájaros habitados en las arterias de la tinta,
vos con tus trenes de piedra filosofal, de parábolas celestes y sexo de caracolas.
El río del tiempo, —por cierto—, lava la edad de la escritura.
En el horizonte de tus ojos todavía hay muchas distancias: más allá
de tu siempre palabra lúdica, los senos inefables del cierzo…

martes, 9 de febrero de 2016

DINS DEL LABERINT

imagen cogida del FB de Pere Bessó
DINS DEL LABERINT
No és prou obrir el reixat o la porta perquè isquen els dimonis 
i es vegen els testaferros foscos del temps, les excepcions, els costums
la penombra oculta en l’alé i la consciència.
Un transita tots els dies el territori insòlit dels carrers i avingudes.
Hi ha un regne fosc darrere de l’atles dels murs, habita teulats i terrats,
i ombres grogues més enllà de l’obvi de les vesprades.
(La successió del temps no s’atura en les retrospectives de les finestres;
ni la realitat s’esgota en les notícies periodístiques, en els estripalls
de les distàncies que mosseguen les fronteres,
ni en els rostres que mai no es veuen, excepte en la complicitat de l’ombra.
Hi ha una persecució constant des dels vells records del rovell;
en qualsevol tapaboques és la sensació de desvetllament 
que no escapa al riu de gel de les conspiracions.
Per descomptat que no són miratges aquestes formes diverses de les ombres.
Qui més que el temps que acaba de revelar totes les conspiracions
i els seus respectius dimonis? No cal cap astrolabi per a veure caretes
darrere de l’espill, ni l’altura, ni l’asfíxia de l’horitzó.
Per si de cas, el temps acaba també per abolir tots aquests hàlits de mort.)
Tota la rosada que tenim és tan sols una argúcia. 
En el blanc i negre de les nomenclatures, potser necesitarem psiquiatres;
tot el món juga al nauseabund o buida la seua febre en al·lucinacions.
Tant de bo es donen compte que la regressió no és memòria ni llum.
ADENTRO DEL LABERINTO
No es suficiente abrir la verja o la puerta para que salgan los demonios 
y se vean los testaferros oscuros del tiempo, las excepciones, las costumbres
la penumbra oculta en el aliento y la conciencia.
Uno transita todos los días el territorio insólito de las calles y avenidas.
Hay un reino oscuro detrás del atlas de los muros, habita techos y azoteas,
y amarillas sombras más allá de lo obvio de las tardes.
(La sucesión del tiempo no se detiene en las retrospectivas de las ventanas;
ni la realidad se agota en las noticias periodísticas, en los jirones
de las distancias que muerden las fronteras,
ni en los rostros que nunca se ven, salvo en la complicidad de la sombra.
Hay una persecución constante desde los viejos recuerdos de la herrumbre;
en cualquier pasamontañas está la sensación de desvelo que no escapa
al río de hielo de las conspiraciones.
Por supuesto no son espejismos estas formas diversas de las sombras.
¿Quién más que el tiempo que acaba de desvelar todas las conspiraciones
y a sus respectivos demonios? No se necesita un astrolabio para ver máscaras
tras el espejo, ni la altura, ni la asfixia del horizonte.
Por si acaso, el tiempo acaba también aboliendo todos estos hálitos de muerte.)

Todo el rocío que tenemos es solo una argucia. 
En el blanco y negro de las nomenclaturas, quizá necesitemos de psiquiatras;
todo mundo juega a lo nauseabundo o vacía su fiebre en alucinaciones.
Ojalá se den cuenta que la regresión no es memoria ni luz.
Barataria, 2016

jueves, 4 de febrero de 2016

EN L’OMBRA CALLA EL SILENCI

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

EN L’OMBRA CALLA EL SILENCI
En l’ombra calla el silenci, l’ull escruixit de la brasa entre els dits.
Hi ha certa mescla de fons telúrics en les ombres: veus atònites, 
i amnèsiques com bassals amb ranera de cicatrius a les andanes diàries
d’aquest extrem penya-segat.
Molts s’amaguen darrere de l’obscenitat dels badalls. A voltes ens sembla
tendre el corc del nostre destí, els titellaires de núvols tardorals 
amb ulleres, certes confidències mancades de policromia.
Davant de l’encontre amb certes ombres, un ha de fer-se al miratge.
Quan parle de laberints em referesc a aqueix viatge de fletxes de tots els dies.
El desensonyament sempre ens arriba fins als peus i manca de bones costums.
Disperses les espines, ens toca llepar les estacions en silenci:
evadir els dits del vent, mossegar la brea de la nit abans que no ens onsumesca,
ceder-li a la cendra el seu galop escabellat…
(No hi ha manera d’ajuntar totes les finestres anades; tot i la tendresa, de sobte, 
és feble, un lloc per a la soledat i el silenci. Potser per a abandonar-se.
Potser com totes les aigües afòniques de la llunyania,
potser un àncora de què pengen sanglots assosegats o confiats interiors 
ja en despulla d’ecos i focs.)

Ara les paraules també diuen el que les ales fan.
Sobre l’ombra on transiten tants rellotges, en marxa el camí, perdura
potser, la imatge de l’absurd, o només el bullir del foc consumit…

Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

EN LA SOMBRA CALLA EL SILENCIO
En la sombra calla el silencio, el ojo estremecido de la brasa entre los dedos.
Hay cierta mezcla de fondos telúricos en las sombras: voces atónitas,
y amnésicas como charcos con estertor de cicatrices sobre los andenes diarios
de este extremo precipicio.
Muchos se esconden tras la obscenidad de los bostezos. A veces nos parece
tierna la carcoma de nuestro destino, los titiriteros de nubes otoñales
con ojeras, ciertas confidencias carentes de policromía.
Ante el encuentro con ciertas sombras, uno tiene que acoplarse al espejismo.
Cuando hablo de laberintos me refiero a ese viaje de flechas de todos los días.
Siempre el desvelo nos llega hasta los pies y carece de buenas costumbres.
Dispersas las espinas, nos toca lamer las estaciones en silencio:
evadir los dedos del viento, morder la brea de la noche antes de que nos consuma, cederle a la ceniza su galope desgreñado…
(No hay manera de juntar todas las ventanas idas; aun la ternura, de pronto,   
es endeble, un lugar para la soledad y el silencio. Quizá para abandonarse uno.
Quizá como todas las aguas afónicas de la lejanía,
quizá un ancla de la cual cuelgan sosegados sollozos o confiados interiores
ya en despojo de ecos y fuegos.)
Ahora las palabras también dicen lo que las alas hacen.
Sobre la sombra donde transitan tantos relojes, en marcha el camino, perdura
acaso,  la imagen del absurdo, o sólo el bullir del fuego consumido…
Barataria, 17.I.2016


martes, 2 de febrero de 2016

AL CENTRE DE LES VORAVIES

Imagen cogida de la red
AL CENTRE DE LES VORAVIES
Mossegue les andanes per on transita la nit:
sempre és bogeria l’estació del mapamundi, i els significats que tenen
les paraules per a l’oblit.
En aquesta existència damunt de l’asfalt, l’eternitat té el seu propi epíleg;
el té el forat de l’alé, els ulls ferits de tantes paraules trencades.
Al centre de la brutalitat els hiverns no dormen
en l’estany dels somnis, ni en el lloc pervertit de la fullaraca.
(Algú vol escriure la nuesa, però es torna repulsiva la seua estètica;
des del seu infern, li fa carasses als somnis; el llindar restà petrificat
en la seua ombra, just com l’ombra sense bitllet de viatge.
Sempre hi ha un costat sobre la fosforescència de les paraules,
el tro o els llampecs desafinen el fem, l’infern calcinant
de un muntó d’insectes innombrables, les sempre calors que recorden
la boca de la indiferència. Llig tots les rajoles que llancen al buit.
Llig una darrere l’altra les plomes del paó: les paraules que ostenten són cendra
de tots els adverbis desesperançats del fred,
de tots els ganivets infames del sufocament. És difícil, així, alçar casa.
És difícil comprendre aqueixa febre del temps sencer només en un minut de muscles.)
Un se sent feliç en llegir qualsevol bogeria que es publica en els diaris.
Un sempre es mou entre el reüll de les aigües tèrboles.
Abans, on estigueren els bordells en aquest país massa menut?
Supose que sempre seran monòtones les picades dels camallargs…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
EN EL CENTRO DE LAS ACERAS
Muerdo los andenes por donde transita la noche:
siempre es locura la estación del mapamundi, y los significados que tienen
las palabras para el olvido.
En esta existencia sobre el asfalto, la eternidad tiene su propio epílogo;
lo tiene el agujero del aliento, los ojos heridos de tantas palabras rotas.
En el centro de la brutalidad los inviernos no duermen
en el estanque de los sueños, ni en el lugar pervertido de la hojarasca.
(Alguien quiere escribir la desnudez, pero se vuelve repulsiva su estética;
desde su infierno, le hace muecas a los sueños; el umbral quedó petrificado
en su sombra, justo como la sombra sin boleto de viaje.
Siempre existe un lado oscuro sobre la fosforescencia de las palabras,
el trueno o los relámpagos desafinan el estiércol, el infierno calcinante
de un montón de insectos innombrables, los siempre calores que recuerdan
la boca de la indiferencia. Leo todos los tetuntes que lazan al vacío.
Leo una a una las plumas del pavo real: las palabras que ostentan son ceniza
de todos los adverbios desesperanzados del frío,
de todos los cuchillos infames del sofoco. Es difícil, así, levantar casa.
Es difícil entender esa fiebre del tiempo entero en un solo minuto de hombros.)
Uno se siente feliz leyendo cualquier tontera que se publica en los periódicos.
Uno se mueve siempre entre el reojo de las aguas turbias.
Antes, ¿dónde estuvieron los prostíbulos en este país demasiado pequeño?
Supongo que siempre serán monótonas las picadas de los zancudos…
Barataria, 04.II.2016