martes, 25 de marzo de 2014

GEOGRAFIA

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
GEOGRAFIA
Només el pètal de nacre en el cant seminal de la geografia;
Davant de cada itinerari, la llet diürna de les estampilles (i aqueixa altra manera
de recollir la pluja en les mans.)
Al sud, la rosa amb el seu alfabet d’estrella, l’arbre de l’infinit com un soldat.
Allí, cec de panteixos, el pol•len entre els arcs del cànter…

“Geografia” d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
GEOGRAFÍASólo el pétalo de nácar en el canto seminal de la geografía;
ante cada itinerario, la leche diurna de las estampillas (y esa otra manera
de recoger la lluvia en las manos.)
Al sur, la rosa con su alfabeto de estrella, el árbol del infinito como un soldado.
Allí, ciego de jadeos, el polen entre los arcos del cántaro…
Barataria, 23.III.2014