miércoles, 16 de enero de 2019

FINITUD

Imagen FB de Pere Bessó

FINITUD
Al voltant de les ombres, només la despulla i el tempteig al fons del pantà: ja no hi ha lloc per a l’ascens.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
FINITUD
Alrededor de las sombras, sólo el despojo y el tanteo en el fondo del pantano: ya no hay lugar para el ascenso.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André CruchagaPURULÈNCIA

Imagen FB de Pere Bessó

PURULÈNCIA
Aquell novembre cavà als ulls tota la set. La dansa del paradís fou l’ofec continu de les paraules. (Supose que ningú no sortí il·lés amb tanta ferida.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PURULENCIA
Aquel noviembre cavó en los ojos toda la sed. La danza del paraíso fue el continuo ahogo de las palabras. (Supongo que nadie salió ileso con tanta herida.)
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

OBEDIÈNCIA

Imagen FB de Pere Bessó

OBEDIÈNCIA
Cenyides les ombres al cos, acate la voluntat del temps que fineix: sense descans, el sanglot estreny els imaginaris. La tempesta madura en els esclats de sal fins a desgastar la superfície del futur.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
OBEDIENCIA
Ceñidas las sombras al cuerpo, acato la voluntad del tiempo que fenece: sin descanso, el sollozo aprieta los imaginarios. La tormenta madura en los estallidos de sal hasta desgastar la superficie del futuro.

Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

OMBRES VELLES

Imagen FB de Pere Bessó

OMBRES VELLES
El dia és una estàtua on resplendeix el patíbul. En la llum cremen de fam els braços, com les velles plomes de la sang.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
SOMBRAS VIEJAS
El día es una estatua donde resplandece el patíbulo. En la luz, arden de hambre los brazos, como las viejas plumas de la sangre.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André CruchaGA

MEMÒRIA

Imagen FB de Pere Bessó

MEMÒRIA
Res no fa oblidar les portes obertes: després de la sufocació de les mirades, la memòria comença a donar-li sentit al convex.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
MEMORIA
Nada hace olvidar las puertas abiertas: tras el sofoco de las miradas, comienza la memoria a darle sentido a lo convexo.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

PERSECUCIÓ

Imagen FB de Pere Bessó

PERSECUCIÓ
Al lluny els udols del bosc que no obliden. Mai no hi ha treva, sinó un tambor d’enderrocs del pretèrit. O aquella dansa de cadàvers pòstums que encarnen les cadenes immundes del foc.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PERSECUCIÓN
A los lejos los alaridos del bosque que no olvidan. Jamás hay tregua sino un tambor de escombros del pretérito. O aquella danza de cadáveres póstumos que encarnan las cadenas inmundas del fuego.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga