miércoles, 12 de junio de 2019

IRREMEIABLE CATARACTA

©Pintura de Joan Mitchell

IRREMEIABLE CATARACTA
Aquí la catarata cerrada multiplica los valores
De la fuerza irremediable como un suspiro
Vicente Huidobro
El darrer refilet ronda en la cataracta de l’ull cec. Invoque la sina núbil en l’alt de la roca, el cos tancat de la fronda, el dia de braços que es desfà en la llum. Convoque a l’infinit del tacte i a la boca que endevine els velers encesos que passen com un vers al pit. Sent, de lluny, encendre’s la meua darrera mort, creixen els abismes al pit, i el destí que amenaça amb les seues foscors. Ací, ens ensordeix l’ombra i els seu total ull confós. Ací, el mar còncau de les meues mans i l’onatge de cendra a prop de l’asfíxia. Ací, la violència irremeiable com un far de destrucció permanent. (Vaig, cec, enmig d’un piano de sufocaments. Entre un germà i un altre, el somni de degolla.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
IRREMEDIABLE CATARATA
Aquí la catarata cerrada multiplica los valores
De la fuerza irremediable como un suspiro
Vicente Huidobro

El último trino ronda en la catarata del ojo ciego. Invoco el seno núbil en lo alto de la roca, el cuerpo cerrado de la fronda, el día de brazos que se deshace en la luz. Convoco al infinito del tacto y a la boca que adivine los veleros encendidos que pasan como un verso en el pecho. Oigo, desde lejos, encenderse mi última muerte, crecen los abismos en el pecho, y el destino que amenaza con sus oscuridades. Aquí, nos ensordece la sombra y su total ojo confundido. Aquí, el mar cóncavo de mis manos y el oleaje de ceniza próximo a la asfixia. Aquí, la violencia irremediable como un faro de destrucción permanente. (Voy, ciego, en medio de un piano de sofocos. Entre un hermano y otro, el sueño del degüello.)
.
Del libro “Estación Huidobro”, 2019
©André Cruchaga
©Pintura de Joan Mitchell