martes, 30 de octubre de 2018

CLAREDAT DE LA NIT

Imagen FB de Pere Bessó


CLAREDAT DE LA NIT
Mai no torní a veure el sucre de pell del teu cos, ni la fletxa cremada del migdia, ni la saliva desbaratada xiuxiuejant a cau d’orella. Mai els gossos inclements ensumant la roba al pati de la casa, mai el davantal de dolor mossegat pels tragins de l’hivern. (Oblide que la guerra s’endugué les nostres alegries i que des de llavors, el dol travessa el parenostre; oblide la rosa inexorable dels teus ulls, però no el pit amb aroma a terra mullada, però no el buit que calla com un ganivet.)

Davant de cada tret enfosquiren els braços. Foscos els peus i les finestres, fosca la sang en les illades. Supose que llavors les claus feien olor a harmònica i que la roba sobrava als ulls.

Tot ens canvià de sobte. Perguérem els rellotges i la fam. Perguérem la fruita roja de la rosada.

—Ara vagareges pels carrers de Des Moines, o Cedar Rapids amb un silenci de granit; jo continue trencant-me els ulls als trens…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

CLARIDAD DE LA NOCHE
Nunca volví a ver el azúcar de piel de tu cuerpo, ni la flecha quemada del mediodía, ni la saliva desbaratada susurrando al oído. Nunca los perros inclementes olfateando la ropa en el patio de la casa, nunca el delantal de dolor mordido por los trajines del invierno. (Olvido que la guerra se llevó nuestras alegrías y que desde entonces, el luto atraviesa el padrenuestro; olvido la rosa inexorable de tus ojos, pero no el pecho con aroma a tierra mojada, pero no el vacío que calla como un cuchillo.)

Ante cada disparo se hicieron oscuros los brazos. Oscuros los pies y las ventanas, oscura la sangre en los ijares. Supongo que entonces las llaves tenían olor a armónica y que la ropa sobraba en los ojos.

Todo nos cambió de golpe. Perdimos los relojes y el hambre. Perdimos la fruta roja del rocío.

—Ahora deambulas por las calles de Des Moines, o Cedar Rapids con un silencio de granito; yo, sigo rompiéndome los ojos en los trenes…
.
Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

lunes, 29 de octubre de 2018

PETITORI DE LA GEBRADA

Imagen FB de Pere Bessó

PETITORI DE LA GEBRADA
Queda’t en la mort del meu riure, en la sargantana afònica de les meues nits, o en aquest dibuix de caricatura que mossega benèficament les meues temples. Queda’t en les estries més gruixudes de l’ànsia, com una cérvola aromada d’estranyeses. Al capdavall, triturat el paladar, no hi haurà majors sobresalts en la boca, ni més al·luvions en aquest temps de terror que ens aplega.

Ofereix-me el record per eixugar el dolor: la memòria és un cadàver dolorós en les parpelles. Sigues llum quieta en la rapinya de les mortalles, o un tsunami de randes immòbils. Sigues pacient amb la brasa que propicia cànters de brasa i espetecs inesgotables.

Llepa amb mi la bromera que brolla del arpó vertical dels cementiris. Queda’t només corbada i dúctil, tan familiar com els colps perpetus del botxí.

Dissol-me emmig del dringar d’una tempesta de caragols.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PETITORIO DE LA ESCARCHA
Quédate en la muerte de mi risa, en la lagartija afónica de mis noches, o en ese dibujo de caricatura que muerde benéficamente mis sienes. Quédate en las estrías más gruesas del ansia, como una cierva aromada de extrañezas. A fin de cuentas, triturado el paladar, no habrá mayores sobresaltos en la boca, ni más aluviones a este tiempo de terror que nos sucede.

Ofréceme el recuerdo para enjugar el dolor: la memoria es un cadáver doloroso en los párpados. Sé luz quieta en la rapiña de las mortajas, o un tsunami de encajes inmóviles. Sé paciente con la brasa que propicia cántaros de ascua e inagotables chasquidos.

Lame conmigo los espumarajos que brotan del arpón vertical de los cementerios. Sólo quédate curvada y dúctil, tan familiar como los golpes perpetuos del verdugo.

Disuélveme en medio del tintineo de una tormenta de caracoles.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

MUTS ENCANTAMENTS

Imagen FB de Pere Bessó

MUTS ENCANTAMENTS
El brazo nebuloso de la naturaleza amontona los olores de la tarde en la carroza extinguida del crepúsculo.
Gui Rosey
En aquesta evidència de l’èter ens abraça l’efímera sang dels noms: a voltant juga la ganyota amb el seu didal d’ombres amb crosses. Tot d’una es refreden les estàtues tot i amb els seus embenats de granit. Ens mossega la mudesa sobtada dels somnis i la rauxa de dunes de la demència. En el cràter de la ferida descobresc el carnaval de l’udol i el remot ocell del parrac. (Malgrat la rugositat de la salmorra, sona el tambor del tacte damunt de les teues cuixes hirsutes, salvajes, en aquella rosa d’escuma.)

—Davant de les ales violentes de la fogaina, només els orgasmes de sal al celler solitari del crit. Ací la bèstia incandescent del cresol, o la bresca d’abismes de les lluernes.

Giren els colibrís en la branqueta desplomada dels encantaments. Un tren de sospirs és la pròpia guspira, el roig devastat de les fulles, l’ombra tosca de la pèrdua. Ací, un bassal de malsons llepa la guitarra eixuta de l’horitzó.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


MUDAS ENCANTACIONES

El brazo nebuloso de la naturaleza amontona los olores de la tarde en la carroza extinguida del crepúsculo.
Gui Rosey
En esta evidencia del éter nos abraza la efímera sangre de los nombres: alrededor juega la mueca con su dedal de sombras con muletas. De pronto se resfrían las estatuas aun con sus vendajes de granito. Nos muerde la mudez repentina de los sueños y el arrebato de dunas de la demencia. En el cráter de la herida descubro el carnaval del aullido y el remoto pájaro del harapo. (Pese a la rugosidad de la salmuera, suena el tambor del tacto sobre tus muslos hirsutos, salvajes, en aquella rosa de espuma.)

—Ante las alas violentas de la fogata, sólo los orgasmos de sal en la bodega solitaria del grito. Ahí la bestia incandescente del candil, o el panal de abismos de las luciérnagas.

Giran los colibrís en la ramita desplomada de las encantaciones. Un tren de suspiros es la propia centella, el rojo devastado de las hojas, la sombra tosca del extravío. Aquí, un charco de pesadillas lame la guitarra desabrida del horizonte.
.
Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

domingo, 28 de octubre de 2018

BUIT INFATIGABLE

Imagen del FB de Pere Bessó

BUIT INFATIGABLE
Solo como una nota que florece en las alturas del vacío
Vicente Huidobro
No sé quants buits hi ha en els ecos, ni quina porfidia premonitòria té el paisatge mullat del teu cos: deambule en aquests jocs obscurs que té la normalitat, en les èbries altures de les fondalades. A Coralville, respiren les últimes raneres, el neguit entumit de la neu al costat de la veu enredada en els ossos. A la destil·leria de Cedar Ridge sempre hi ha vi blanc per a vessar en la cripta que produeix el vertigen.

El talús és infatigable i s’estén des de l’imaginari amniòtic de les grutes que lladrugen, fins als colps despietats de l’angoixa.

Sagnen les vísceres fins buidar-se. No hi ha res escrit en l’agenda de demà, ni un ocell canviable per al vol.

Només llostreja l’orfandat entre fantasmes. Crema el cos inversemblant dels claus. Agulles de cap de soledat mosseguen la carn i hi depositen la seua lloança sinistra.

En l’argila, només el vent desembasta aquest vell cresol d’hivernacle.


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

VACÍO INFATIGABLE
Solo como una nota que florece en las alturas del vacio
Vicente Huidobro
No sé cuántos vacíos hay en los ecos, ni qué porfía premonitoria tiene el paisaje mojado de tu cuerpo: deambulo en esos juegos oscuros que tiene la normalidad, en las ebrias alturas de las hondonadas. En Coralville, respiran los últimos estertores, la desazón entumecida de la nieve junto a la voz enredada en los huesos. En la destilería de Cedar Ridge siempre hay vino blanco para derramarlo en la cripta que produce el vértigo.

El talud es infatigable y se extiende desde el imaginario amniótico de las grutas que ladran, hasta los golpes despiadados de la angustia.

Sangran las vísceras hasta vaciarse. No hay nada escrito en la agenda de mañana, ni un pájaro canjeable para el vuelo.

Sólo amanece la orfandad entre fantasmas. Arde el cuerpo inverosímil de los clavos. Alfileres de soledad muerden la carne y ahí depositan su alabanza siniestra.

En la arcilla, sólo el viento deshilvana este viejo candil de invernadero.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

viernes, 26 de octubre de 2018

LLETREJAR DE L’OMBRA

Imagen FB de Pere Bessó

LLETREJAR DE L’OMBRA
Titil·la el mar en els rellotges i els grisos de fum del bri. En el festí de l’escuma, els sermons tirànics de l’impalpable: ara estan fins al coll els centpeus de les trinxeres de l’alambí, les bacinetes parpellejants amb tot el seu esplendor, i la llepada de gos en el malbaratament. (Res no hi ha de sinistre en la vida o mort del sexe, en el femer que deixen els borinots, o en l’afrodisíac del poder. Tot put en la huasanga del cel, aquells dorsos suats de la vellositat.)

En la gola se senten les formes inesperades de l’escarni i les caigudes de genolls de les postals. Pense en el moviment immaculat de las paraules, en els llavis indagant pregàries, en la saliva cobrint el funeral de la primavera.

Davant de tant espill i crims, són necessàries unes culleradetes de purgant: tot és rar quan ressonen les dentadures postisses i l’aire humit mulla l’entrecuix.

Vessada la història i cega l’ala, torna la sospita a empènyer el cos cap aquesta fossa de fetus i orfandats.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

DELETREO DE LA SOMBRA
Titila el mar en los relojes y los grises de humo de la brizna. En el festín de la espuma, los sermones tiránicos de lo impalpable: ahora están hasta el cuello los ciempiés de las trincheras del alambique, las bacinicas parpadeantes con todo su esplendor, y el lengüetazo de perro en el despilfarro. (Nada hay de siniestro en la vida o muerte del sexo, en el estercolero que dejan los moscardones, o en el afrodisíaco del poder. Todo apesta en la huasanga del cielo, aquellos enveses sudados de la vellosidad.)

En la garganta se sienten las formas inesperadas del escarnio y las caídas de rodillas de las postales. Pienso en el movimiento inmaculado de las palabras, en los labios indagando rezos, en la saliva cubriendo el funeral de la primavera.

Ante tanto espejo y crímenes, son necesarias unas cucharaditas de purgante: todo es raro cuando retumban las dentaduras postizas y el aire húmedo moja las entrepiernas.

Derramada la historia y ciega el ala, vuelve la sospecha a empujar el cuerpo hacia esa fosa de fetos y orfandades.


Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

jueves, 25 de octubre de 2018

SARGÀS

Imagen FB de Pere Bessó

SARGÀS
No-res seré en les antinòmies de la pols devorada. Rese perquè les intempèries llegesquen el meu pit: hi ha dies que passen a l’oblit i ja mai no llostregen. (Ací o en d’altres bandes, la pluja és inexplicable com els ressorts de saliva dels rellotges penjant de l’ombra impassible dels morts.) A cada estona, ens destrueix “la imatge en el espill”. O aquella llum irreal, desmesurada dels somnis. Amb els meus dits toque la fossa de les fotografies i les aigües lentes, fosques, que anticipen la nit. Res no ha estat diferent des de llavors: em colpeges i mossegues fins a la darrera gota de semen que penja dels trens. Davant del previsible, només la terra grisa de les toves de la casa. En els colps de pit, les grotesques mans de la compassió i aquest nosaltres llarg, entre les solapes malaltes de l’alé.

(Pense en els buits apinyats en les meues ulleres, en el trau d’incidències de la desmesura, en les monedes confuses de les paraules: els carrers de la foscor amenacen com els cementiris clandestins traspuant en les parets.) 

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SARGAZO
Seré Nada en las antinomias del polvo devorado. Rezo porque las intemperies lean mi pecho: hay días que pasan al olvido y ya nunca amanecen. (Aquí o en otras partes, la lluvia es inexplicable como los resortes de saliva de los relojes colgando de la sombra impasible de los muertos.) A cada rato, nos destruye “la imagen en el espejo”. O aquella luz irreal, desmedida de los sueños. Con mis dedos toco la fosa de las fotografías y las aguas lentas, oscuras, que anticipan la noche. Nada ha sido diferente desde entonces: me golpeas y muerdes hasta la última gota de semen que cuelga de los trenes. Ante lo previsible, sólo la tierra gris de los adobes de la casa. En los golpes de pecho, las grotescas manos de la compasión y ese nosotros largo, entre las solapas enfermas del aliento.

(Pienso en los vacíos apiñados en mis ojeras, en el ojal de incidencias de la desmesura, en las monedas confusas de las palabras: las calles de la oscuridad amenazan como los cementerios clandestinos exudando en las paredes.)

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

NOMÉS UN PASSATGER

Imagen FB de Pere Bessó

NOMÉS UN PASSATGER
Per a la meua sorpresa, els paisatges avorrits del cel. “Així és la vida, tal com és la vida”, diu César Vallejo. La vida dins d’una gàbia xiuxiuejant a cau d’orella, la vida amb la seua ortografia de pàgina en blanc, o en desordre com les mercaderies als carrers, o com els carrers en concordança amb la mercaderia. És quasibé segur que la vida promesa no existeix, i a estones esdevenen incòmodes les ànimes tristes dels carrers, la gespa al voltant de les piles baptismals, la gota de sang en el trau de les cosideries, les encanides ensopegades de la carn, les vitrines asmàtiques de les societats de socors mutus, aqueix món del proïsme amb desigs escanyats, el sol degollat en l’últim udol del gos domèstic.

—“…veus humanes ens desperten, i ens ofeguem”, segons Eliot. En la travessia de la carn, la vida és només pensament. Tot infern té el seu propi hort: joc al voltant del seu tall, entre els absoluts i l’esvanidor; entre al moll i descendesc fins al darrer vil·là. Així advertesc que només sóc un passatger més en aquest mar dels teus braços. La foscor és la meua única certesa.

(Supose que en la riallada del tràgic, ressuscita la gramàtica; jugue a les paraules, enmig de rails entumits. Sagna la demesia de la meua ombra com un semovent en l’escorxador.)


Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

SÓLO UN PASAJERO
Para mi asombro, los paisajes aburridos del cielo. “Así es la vida, tal como es la vida”, dice César Vallejo. La vida adentro de una jaula susurrándonos al oído, la vida con su ortografía de página en blanco, o en desorden como las mercancías en las calles, o como las calles en concordancia con la mercancía. Es casi seguro que la vida prometida no existe, y a ratos resultan incómodas las almas tristes de las calles, el césped alrededor de las pilas bautismales, la gota de sangre en el ojal de las costurerías, los tropiezos encanecidos de la carne, las vitrinas asmáticas de los montepíos, ese mundo del prójimo con deseos ahorcados, el sol degollado en el último aullido del perro doméstico.

—“…voces humanas nos despiertan, y nos ahogamos.”, según Eliot. En la travesía de la carne, la vida es sólo pensamiento. Todo infierno tiene su propio huerto: juego alrededor de su filo, entre los absolutos y lo desvanescente; entro al muelle y desciendo hasta el último vilano. Así advierto que sólo soy un pasajero más en ese mar de tus brazos. La oscuridad, es mi única certidumbre.

(Supongo que en la carcajada de lo trágico, resucita la gramática; juego a las palabras, en medio de rieles entumecidos. Sangra la demasía de mi sombra como un semoviviente en el matadero.)

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018.
©André Cruchaga

lunes, 22 de octubre de 2018

DISTÀNCIES INDECISES

Imagen FB de Pere Bessó


DISTÀNCIES INDECISES
Creixen les distàncies indecises dels ecos: creix la salmorra en l’ocell penjat, incert, de la finestra, aquest regne de domesticitats indelebles. No hi ha límit per al laberint que ens aixopluga, ni santedats que esborren elos tatuatges del pit, ni peixos que bracegen en la llum de les aigües esparses. 

(Tampoc no ens serveix la son per a acostar o esborrar les distàncies. De quin foc són fetes les intempèries? De quines invisibles formigues el camí imaginari, la fusta desplomada al pit?)

—Ja hem mort sense saber-ho. Llàtzer és irrepetible en la seua fossa. Tot ens allunya com certs trencs d’alba polvoritzats, mentre ordenem els litorals rasos del tòrax.

Mai no hi hagué Gènesis en aquesta indolent metamorfosi de febre corcada. Com obscurs fantasmes, toca mastegar la pira dels grisos i la gebrada del nostre amfiteatre.

Al final, només ens resta el fetitxe del sexe, penjant d’una branqueta d’encens per si de cas.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
DISTANCIAS INDECISAS
Crecen las distancias indecisas de los ecos: crece la salmuera en el pájaro colgado, incierto, de la ventana, este reino de indelebles domesticidades. No existe límite para el laberinto que nos cobija, ni santidades que borren los tatuajes del pecho, ni peces que braceen en la luz de las aguas esparcidas. 

(Tampoco nos sirve el sueño para acercar o borrar las distancias. ¿De qué fuego están hechas las intemperies? ¿De qué invisibles hormigas el camino imaginario, la madera desplomada en el pecho?)

—Ya hemos muerto sin saberlo. Lázaro es irrepetible en su fosa. Todo nos aleja como ciertos amaneceres pulverizados, mientras ordenamos los litorales raídos del tórax.

Nunca hubo Génesis en esta indolente metamorfosis de fiebre carcomida. Como oscuros fantasmas, hay que masticar la pira de los grises y la escarcha de nuestro anfiteatro.

Al final, sólo nos queda el fetiche del sexo, colgando de una ramita de incienso por si acaso.
.
Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

MATÈRIA PER A L’OBLIT

Imagen FB de Pere Bessó

MATÈRIA PER A L’OBLIT
Dels enderrocs deixats ací, el badall i el fardell de forats. Els camins sempre fugen tatuats de rostres i sabates: en l’espessor de la nit profanem els parracs i fem dels panys buits equivocats. Quanta ràfega endurida en embuts d’endolada geografia! Quant foc d’ombres infinites damunt de la pedra del lament! —Des de sempre, la boca gastada de la por i la violenta nuesa deixada en les meues temples. Opacs els cavalls del batec, fosc l’huracà que colpejava en el sexe, espina el minut de la foguera: tot fou incertesa. En acabant he caminat, tot nu i sense protocols en el laberint d’una ciutat ferotge i assassinada.

Recorde només aquells obscens racons soterrats en la meua saliva. Aquells dies d’ocells inabastables en els parcs i el temps obligat en la gola. Es detura l’horitzó en els costats amb els seus excessos de Lazarillo.

Mire destrossat el pa, i un cementiri, les paraules que giren al voltant de l’estiu. En la falsa campana de la son, el dol acumulat com un graner enrotllat en el taulellet dels fogons.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

MATERIA PARA EL OLVIDO
De los escombros dejados aquí, el bostezo y el fardo de agujeros. Los caminos siempre huyen tatuados de rostros y zapatos: en la espesura de la noche profanamos los harapos y hacemos de las cerraduras, equivocados vacíos. ¡Cuánta ráfaga endurecida en embudos de enlutada geografía! ¡Cuánto fuego de sombras infinitas sobre la piedra del lamento! —Desde siempre, la boca gastada del miedo y la violenta desnudez dejada en mis sienes. Opacos los caballos del pálpito, oscuro el huracán que golpeaba en el sexo, espina el minuto de la hoguera: todo fue incertidumbre. Luego he andado desnudo y sin protocolos, en el laberinto de una ciudad feroz y asesinada.

Recuerdo, sólo, aquéllos obscenos rincones enterrados en mi saliva. Esos días de pájaros inabarcables en los parques y el tiempo obligado en la garganta. Se detiene el horizonte en los costados con sus excesos de Lazarillo.

Miro destrozado el pan, y un cementerio, las palabras que giran en torno al estío. En la falsa campana del sueño, el luto acumulado como un granero enrollado en el tile de las hornillas.
.
Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

domingo, 21 de octubre de 2018

INDEFENSIÓ

Imagen FB de Pere Bessó

INDEFENSIÓ
Mentre ens apleguen els llums, la cendra es fon en el paladar com el dol que es concentra en els incendis. Per a què explicar la dansa muda de les fulles que s’esfonsen al pit, per a què si ací l’infern o l’hivern tenen la seua pròpia usura. (Sempre emergeixen els objectes adulterats en la seua irreal taula d’oblits. És interminable el miratge dels carrers on llegesc làpides idèntiques al somni, i equilibristes de fogueres solitàries.)

Tota la pols com les intempèries malèvoles s’endinsa als ulls. (A vegades només simule alegria davant dels balcons romputs de l’oratge: brama l’esclat de pedra al meu pit de funerària. És com parir l’insaciable sense anestèsia.)

Després les ulleres del gos moribund que habiten dins de la llavor. És menyspreable la hipnosi esquerpa del rellotge i la seua duresa d’avenir davant de les milotxes de la pirotècnia.

Una mà de inclemències arremet fins tallar els costats. En aquest laberint de flassades, esmicole la superfície dels ganivets.

Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ


INDEFENSIÓN
Mientras nos alcanzan las lámparas, la ceniza se funde en el paladar como el luto que se concentra en los incendios. Para qué explicar la danza muda de las hojas que se hunden en el pecho, para qué si aquí el infierno o el invierno tienen su propia usura. (Siempre emergen los objetos adulterados en su irreal mesa de olvidos. Es interminable el espejismo de las calles donde leo lápidas idénticas al sueño, y equilibristas de hogueras solitarias.)

Todo el polvo como las intemperies aviesas se adentra en los ojos. (A veces sólo finjo alegría ante los balcones rotos del maltiempo: brama el estallido de piedra en mi pecho de funeraria. Es como parir sin anestesia lo insaciable.)

Después las ojeras del perro moribundo que habitan adentro de la semilla. Es deleznable la hipnosis huraña del reloj y su dureza de porvenir frente a las piscuchas de la pirotecnia.

Una mano de inclemencias arremete hasta sajar los costados. En este laberinto de cobijas, desmigajo la superficie de los cuchillos.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

sábado, 20 de octubre de 2018

RETORN ERRANT

Imagen FB de Pere Bessó

RETORN ERRANT
Tornes i mai no assoleixes la pluja, tampoc el que s’anticipa i transcorre. Ganivet de la nit l’esplendor de la deriva, el cresol que devora els noms amortallats. Tot és assetjat i ja no resten interlocutors, ni aquell primer moment d’errors i heretgies, llevat del devocionari càustic d’encarnar els focs de l’atzar. (Fa mal caminar duent la veu cega, cridant el que ja és deixatat, els braços marcits, sense redreçar-se.)

Tornes i ja no hi ha ningú a casa, sinó el dolor; tornes i ja no hi ha llit, ni parets, ni amor, ni esperança: només agulles de cap i rampes i ales endurides.

(Te aboques a l’incomprensible i inaudit; veus el tren dels anys en una llàgrima: al final del precipici, l’alé recull els trossets insomnes del desig. En totes les hores imaginables, el centelleig incessant del fred, esborrada qualsevol ombra en la travessia.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

RETORNO ERRANTE
Vuelves y nunca alcanzas la lluvia, tampoco lo que se anticipa y transcurre. Cuchillo de la noche el esplendor de la deriva, el candil que devora los nombres amortajados. Todo está sitiado y ya no quedan interlocutores, ni aquel primer momento de errores y herejías, salvo el devocionario cáustico de encarnar los fuegos del azar. (Duele caminar llevando la voz ciega, llamando lo que ya está desleído, los brazos marchitos, sin enderezarse.)

Vuelves y ya no hay nadie en la casa, sino el dolor; regresas y ya no hay cama, ni paredes, ni amor, ni esperanza: sólo alfileres y calambres y alas endurecidas.

(Te asomas a lo incomprensible e inaudito; ves el tren de los años en una lágrima: al final del precipicio, el aliento recoge los pedacitos insomnes del deseo. En todas las horas imaginables, el centelleo incesante del frío, borrada cualquier sombra en la travesía.)

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga


viernes, 19 de octubre de 2018

IL·LUMINACIÓ ÍNTIMA

Imagen FB de Pere Bessó


IL·LUMINACIÓ ÍNTIMA
Davant les tantes epifanies de les campanes, l’argila en les meues mans, eclipsi de nahuals de l’alteritat. En la rosa humana del fang, la dissolució de les ombres i el gaudi silenciós dels batecs. El cos en el seu seguici d’encensos.

En els intervals de llum, la llum s’aquieta en els fils blancs de l’alé. La nostra llum disseminada en el llampec. Llum de navegants nus en l’aigua.

Des de dins els rius creixen memorables com habitants del temps, com infants aprenent carrers i paraules. Mentre avance, el món total a punt de ser paraula.

Cap foscor no pertorba el meu pit: la memòria ajunta els records; si hi hagué dolor, pogué més el somriure; si hi hagué diverses boques, no totes foren ombres. Algunes titil·len enmig de la pluja; algunes són inestroncables com les meues sabates. 

En la meua carn escric, només, les tremolors de l’abecedari i tot quant encara m’habita: entre la multitud les meues fantasies esterilitzades i el pati de la meua infància.
 

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

ILUMINACIÓN ÍNTIMA
Ante las tantas epifanías de las campanas, la arcilla entre mis manos, eclipse de nahuales de la otredad. En la rosa humana del barro, la disolución de las sombras y el goce silencioso de los pálpitos. El cuerpo en su cortejo de inciensos.

En los intervalos de luz, la luz se aquieta en los hilos blancos del aliento. La luz nuestra diseminada en el relámpago. Luz de navegantes desnudos en el agua.

Desde dentro los ríos crecen memorables como habitantes del tiempo, como niños aprendiendo calles y palabras. Mientras avanzo, el mundo total a punto de ser palabra.

Ninguna oscuridad perturba mi pecho: la memoria reúne los recuerdos; si hubo dolor, pudo más la sonrisa; si hubo varias bocas, no todas fueron sombras. Algunas titilan en medio de la lluvia; algunas son irrestañables como mis zapatos. 

En mi carne escribo, solamente, los temblores del abecedario y todo cuanto aún me habita: entre la muchedumbre mis fantasías esterilizadas y el patio de mi infancia.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga