domingo, 7 de octubre de 2018

TRAVESSIA DEL PRESENT

Imagen FB de Pere Bessó

TRAVESSIA DEL PRESENT

Només veig la pira infatigable en les meues temples i els incendis que crivellen cadascun dels espais del batec. En l’asil de la meua pròpia consciència les soledats esgotades en la seua dolçor. Vinc de les paradoxes de la memòria amb tot el seu fullatge de granit: sé que cada foc dispersa el reposat terbolí de l’infinit. (El món és només una casa d’aparences i d’exilis: un ésser sempre a les fosques i desfullat, un simulacre d’ombres palpable en el fum.)

A on anar sense fer-nos res? És estranya l’absència quan no hi ha braços, quan la pudor habita la tristesa. Hi ha dolors inguaribles com la soledat que habita els carrers, com els ara enfonsats dels ulls.

Davant de la combustió de tropells, el riu imaginari de la nit, la cendra al voltant dels espills, la perversió esculpida en pedra. Tot és verinosament perdurable.

(Mire la destrucció mentre camine: no cessen les florides ungles dels jardins, ni aquest engendre de noces fosques, ni els ocells arrasats en llocs estranys,
ni la crueltat perfecta dels esquarteradors.)

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

TRAVESÍA DEL PRESENTE
Sólo veo la pira infatigable en mis sienes y los incendios que acribillan a cada uno de los espacios del latido. En el asilo de mi propia conciencia las soledades agotadas en su dulzura. Vengo de las paradojas de la memoria con todo su follaje de granito: sé que cada fuego dispersa el reposado torbellino del infinito. (El mundo es sólo una casa de apariencias y de exilios: un siempre estar oscuro y deshojado, un simulacro de sombras palpable en el humo.)

¿A dónde ir sin hacernos nada? Es extraña la ausencia cuando no hay brazos, cuando lo maloliente habita la tristeza. Hay dolores incurables como la soledad que habita las calles, como los ahoras derrumbados de los ojos.

Ante la combustión de tropeles, el río imaginario de la noche, la ceniza en derredor de los espejos, la perversión esculpida en piedra. Todo es ponzoñosamente perdurable.

(Miro la destrucción mientras camino: no cesan las florecidas uñas de los jardines, ni ese engendro de nupcias oscuras, ni los pájaros arrasados en lugares extraños, ni la crueldad perfecta de los destazaderos.)

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga