jueves, 5 de septiembre de 2019

NO VULL UN PAÍS DE SAL

Imagen FB de Pere Bessó

NO VULL UN PAÍS DE SAL
El mar es la primera de las mutaciones del fuego.
Heráclito
No vull un país de sal amb una llengua tetelque ni un mar desbocat en els barrancs

No vull un olor de ferro en el bes que em crema despert ni un pany que obstruesca els braços

No vull continuar morint en els absurds del país ni comptar cadàvers en el fred envellit dels nostres cossos ni tancar els ulls quan sent l’anatomia dels espills

No vull un infern interminable sinó un sol d’ocells com un llibre una finestra una pluja innombrable i el sucre dels teus porus que perllongue la pèrdua obscena del goteig.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

NO  QUIERO UN PAÍS DE SAL
El mar es la primera de las mutaciones del fuego.
Heráclito
No quiero un país de sal con una lengua tetelque ni un mar desbocado en los barrancos

No quiero un olor de hierro en el beso que me quema despierto ni una cerradura que obstruya los brazos

No quiero seguir muriendo en los absurdos del país ni contar cadáveres en el frío envejecido de nuestros cuerpos ni cerrar los ojos cuando oigo la anatomía de los espejos

No quiero un infierno interminable sino un sol de pájaros como un libro una ventana una lluvia innumerable y el azúcar de tus poros que prolongue el extravío obsceno del goteo.

Del libro: Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

JA ABANS MARXÍ ENTRE CREUS

Imagen de la red

JA ABANS MARXÍ ENTRE CREUS
Mira en lo hondo, deslumbrante es la hendidura.
Sobre su cadáver en el que tantos pensamientos jugaron,
tejidos se tensaron y frentes descansaron
Katarina Frostenson
Ja abans marxí entre creus i trens he desgastat el meu olfacte als carrers i dorments del país: una ombra dins d’una altra fent la foscor un cresol d’estels i llunes de fang mentre plou i el cos s’acostuma als insomnis (en tots els centímetres de la nuesa tot just els forcons vells de la casa i l’argent viu de gerani de les teues aixelles i el soroll del batec tancat en l’èter) en les maletes obertes de l’hivern la ruïna muda de les meues cegues fartades: després aquella soledat com un bordell estremit per la boira.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

YA ANTES CAMINÉ ENTRE CRUCES
Mira en lo hondo, deslumbrante es la hendidura.
Sobre su cadáver en el que tantos pensamientos jugaron,
tejidos se tensaron y frentes descansaron
Katarina Frostenson
Ya antes caminé entre cruces y trenes he desgastado mi olfato en las calles y durmientes del país: una sombra dentro otra sombra haciendo la oscuridad un candil de estrellas y lunas de barro mientras llueve y el cuerpo se acostumbra a los insomnios (en todos los centímetros de la desnudez apenas los horcones viejos de mi casa y el azogue de geranio de tus axilas y el ruido del pálpito encerrado en el éter) en las maletas abiertas del invierno la ruina muda de mis ciegos hartazgos: después aquella soledad como un burdel estremecido por la bruma.
.
Del libro: "Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga

EN L’INTERIOR DEL SOMNI

Imagen FB de Pere Bessó

EN L’INTERIOR DEL SOMNI
En l’interior del somni la pluja inesperada i la seua navalla de trens
i el seu espill desmanegat de fangars
i la seua barreja de llibertat i temps en la consciència
i el seu cos assetjant com la llum opaca desanada per dins
i la seua vella sospita d’Èdip en la cirurgia del coixí
A les monedes del trenc d’alba l’ull del cerç mig mirant
el guix d’aigua que esborra la dansa de les burilles
Ací la banda del fred i sense cortines
Viure fins al curull amb els pantalons negres de setmanes
de dol al punt de ser el promptuari de la nit
o els mesos amb estadístiques sospitoses dels desapareguts
o la llum tova en litorals sense sentit al marge dels ulls
oberts d’una mosca infinita
En l’interior del somni fan mal els jardins i les excavacions
Fan mal la mateixa taula i el mateix plat de la sospita
Fa mal la fosca rialla del país i la seua florida dentadura de postal
.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

EN EL INTERIOR DEL SUEÑO
En el interior del sueño la lluvia inesperada y su navaja de trenes
y su espejo desgarbado de lodazales
y su mezcla de libertad y tiempo en la conciencia
y su cuerpo asediante como la luz opaca desandada por dentro
y su vieja sospecha de Edipo en la cirugía de la almohada
En las monedas del amanecer el ojo del cierzo medio mirando
la tiza de agua que borra la danza de las colillas
Aquí el lado del frío y sin cortinas
Vivir hasta el hartazgo con los pantalones negros de semanas
de luto al punto de ser el prontuario de la noche
o los meses con estadísticas sospechosas de los desaparecidos
o la luz hueca en litorales sin sentido al margen de los ojos
abiertos de una mosca infinita
En el interior del sueño duelen los jardines y las excavaciones
duele la misma mesa y el mismo plato de la sospecha
Duele la oscura risa del país y su mohosa dentadura de postal.

.
Del libro: “Metáfora del desequilibrio”, 2019
©André Cruchaga