viernes, 25 de enero de 2019

EN COR

Imagen FB de Pere Bessó

EN COR
Ja s’ha fet riu el meu alé, deixa que el tràngol fluesca en cor de boques afonades en l’aigua del pit. En la nuesa del refilet, només l’acord que floreix en el transvasament.
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

EN CORO
Ya se ha hecho río mi aliento, deja que el trance fluya en coro de hundidas bocas, en el agua del pecho. En la desnudez del trino, sólo el acorde que florece en el trasvase.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

ECOS EN LA FULLA DE PAPER

Imagen FB de Pere Bessó

ECOS EN LA FULLA DE PAPER
A la línia de l’horitzó, cau la recta final de la pàgina de l’aire. (Ens crema el record silenciós del llenguatge i tota la vegetació dels ecos.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ECOS EN LA HOJA DE PAPEL
Sobre la línea del horizonte, cae la recta final de la página del aire. (Nos quema el recuerdo silencioso del lenguaje y toda la vegetación de los ecos.)
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga

AL·LUSIONS

Imagen FB de Pere Bessó


AL·LUSIONS
En aquells erms dels parcs, l’arbreda verdinegra de l’alé. Enmig de la fullaraca, totes les precipitacions esbargides de la tinta, com foguera d’ombres acumulades.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ALUSIONES
En aquellos baldíos de los parques, la arboleda verdinegra del aliento. Entre la hojarasca, todas las precipitaciones esparcidas de la tinta, como hoguera de sombras acumuladas.
.
Del libro “Paradise road”, 2019
©André Cruchaga