jueves, 5 de diciembre de 2013

OFICI

Imagen cogida de la red
OFICI
Entre les meues eines es troben la tinta i el quadern; la polida
ve després quan escolte els ecos invisibles de la cal·ligrafia: 
(tot és normal mentre que els albellons no arriben al meu olfacte.)
Mai no m’adone del moment que els draps suen en el quadern,
ni quan s’esvaneixen les meues sabates en el deliri.
Cada paraula és una ciutat on jugue, així és com el temps
s’ompli d’antulls: juguem —tu i jo, per descomptat— 
en l’estany del melic, on hui com hui, no hi ha sicaris, 
sinó memòria de l’ull extasiat…


“Ofici” [‘Oficio’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
OFICIO
Entre mis aperos están la tinta y el cuaderno; el pulimento
viene después cuando escucho los ecos invisibles de la caligrafía: 
(todo es normal mientras los albañales no lleguen a mi olfato.)
Nunca me doy cuenta del momento en que los trapos sudan en el cuaderno,
ni cuando se desvanecen mis zapatos en el delirio.
Cada palabra es una ciudad en la que juego, así es como el tiempo
se llena de anteojos: jugamos —vos y yo, desde luego— 
en el lago del ombligo, donde hoy por hoy, no existen sicarios, 
sino memoria del ojo extasiado…

Barataria, 05.XII.2013

lunes, 25 de noviembre de 2013

TERRITORI

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
TERRITORI
Al paviment, la llum insalvable: fred àmbit, allà, de les paraules.
El dia com un espectre en la fulla, declina i estremeix l’existència.
És que en l’ombra s’esvaeix el territori? (Adins del moviment
s’alberga la intimitat),
la desmesura del pensament i els dies inexorables.
La infancia sempre em rescata dels moments adustos, d’aquells llocs
remots de l’olfacte. Més tard sé que un ocell prolonga l’aire en les seues ales.
I això em basta.

“Territori” [‘Territorio’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ


TERRITORIO
Sobre el pavimento, la luz insalvable: frío ámbito, allí, de las palabras.
El día como un espectro en la hoja, declina y estremece la existencia.
¿Es que en la sombra se desvanece el territorio? (Adentro del movimiento
se alberga la intimidad),
la desmesura del pensamiento y los días inexorables.
Siempre la infancia me rescata de los momentos adustos, de aquellos sitios
remotos del olfato. Luego sé que un pájaro prolonga el aire en sus alas.
Y eso me basta.

Baratària, 22.XI.2013

sábado, 23 de noviembre de 2013

CANSAMENT

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
CANSAMENT
A la fi del dia, resta el llibre damunt de la taula i el fogar cremant en secret.
Res més cert: deixat el galop, visc en una zona d’incendis
i mort: muir, morim en secret tanta llunyania. Hi ha substàncies
delirants com ara els límits cremats de la consciència.
Mentre la foscor m’abasta, mire de no agonitzar en els meus pensaments.
En cada passadís de la tinta i la cal·ligrafia, deixe hores i campanades
d’ocells, deixe la porta oberta del subconscient, per si de cas.
Creix la flama, l’escòria i la cendra…

“Cansament” [‘Cansancio’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
CANSANCIO
Al final del día, queda el libro sobre la mesa y el fogón ardiendo en secreto.
Nada más cierto: dejado el galope, vivo en una zona de incendios
y muerte: muero, morimos en secreto tanta lejanía. Hay substancias
delirantes como los límites quemados de la conciencia.
Mientras la oscuridad me alcanza, procuro no agonizar en mis pensamientos.
En cada pasadizo de la tinta y la caligrafía, dejo horas y campanadas
de pájaros, dejo la puerta abierta del subconsciente, por si acaso.
Crece la flama, la escoria y la ceniza…

Barataria, 21.XI.2013

jueves, 21 de noviembre de 2013

RENOU

Imagen cogida de la red

RENOU


Tant renou per a quedar-me en acabant tot sol a les voreres. Tanta mort 
innecessària, (he pensat escriure el meu següent poema sense paraules),
aquesta pàgina envelleix d’aigües, el silenci manca ja de ressorts i matalassos,
tremolen els vaixellets de paper dins de les céquies,
entra un zoològic en l’ull d’una agulla? S’esglaia el gall quan veu
l’ull de la nit? —De veres, de veres, en cada poema gose
tocar l’infinit. Cessa el poema sempre que la lluna salta com un peix
en una gota d’aigua: exactament darrere dels ulls
hi ha un altre cos invisible, els éssers perduts truquen a la porta…

“Renou” [‘Bullicio’] d’ANDRÉ CRICHAGA traduït al català per PERE BESSÓBULLICIO

Tanto bullicio para después quedarme solo en las aceras. Tanta muerte
innecesaria, (he pensado escribir mi próximo poema sin palabras),
esta página envejece de aguas, ya el silencio carece de resortes y colchones,
tiemblan los barquitos de papel dentro de las acequias,
¿entra un zoológico en el ojo de una aguja? ¿Se asusta el gallo cuando ve
el ojo de la noche? —De cierto, de cierto, en cada poema me atrevo
a tocar el infinito. Cesa el poema cada vez que la luna salta como un pez
en una gota de agua: exactamente detrás de los ojos
hay otro cuerpo invisible, los seres extraviados tocan a la puerta…

Barataria, 18.XI.2013

domingo, 17 de noviembre de 2013

ESPECTRES

Imagen cogida de la red
ESPECTRES
Embalums de llum i somnis, la disfressa de l’escuma al pany.
(Tota la nit és escrita entre parèntesi), ahir, hui, sense pausa
la lectura dels comiats, i els crepuscles en negatius d’ambigüitat.
Els primers rails de la rosada encara badallen en la reverberació dels sentits,
un vell ventall de paper
penja de la forquilla entelada del planisferi.
Encara és d’hora, —em dic— per a desfer les ombres
del dia d’abans. Damunt del granit, la pluja i les sabates i el fem
que perviu abruptament en la respiració…

ESPECTROS
Bultos de luz y sueños, el disfraz de la espuma en la cerradura.
(Toda la noche está escrita entre paréntesis), ayer, hoy, sin pausa
la lectura de los adioses, y los crepúsculos en negativos de ambigüedad.
Los primeros rieles del rocío aún bostezan en el reverbero de los sentidos,
un viejo abanico de papel,
cuelga del horcón empañado del planisferio.
Todavía es temprano, —me digo— para deshacer las sombras
del día anterior. Sobre el granito, la lluvia y los zapatos y el estiércol
que pervive bruscamente en la respiración…

Barataria, 17.XI.2013

martes, 12 de noviembre de 2013

CELATGE

Imagen cogida de la red
CELATGE

Cava el celatge en el mateix horitzó del pit. Els mesos, allí, 
amb la seua labor de fam. Vaig a recollir el temps de l’aire i la llum.
Com abans, vespreja en la roba.
Cap a dalt la veu en el seu claustre, a sota la llengua aferrada a l’entranya.
Sempre foren grocs els carrers de les bugaderies? (El món repeteix
el dialecte de las multituds, el crim, els notaris mossegant
les mans, el despull en la pell després de les desencaminades.)
Curiosament els cantons manquen de cresols profètics, —aprenguí
que sóc indiferent a tanta misèria humana: viure, amar, somiar, només són
estratagemes i no l’ antídot per a superar les contradiccions.
Quant a la resta, sobrevole el mal d’ull i rente les dents amb dècades
d’història. Al remat és bonic creuar el pont amb llum pròpia…


CELAJE

Cava el celaje en el mismo horizonte del pecho. Los meses, allí, 
con su labor de hambre. Voy a recoger el tiempo del aire y la luz.
Igual que antes, atardece en la ropa.
Hacia arriba la voz en su claustro, debajo la lengua aferrada a la entraña.
¿Siempre fueron amarillas las calles de las lavanderías? (El mundo repite
el dialecto de las muchedumbres, el crimen, los notarios mordiendo
las manos, el despojo en la piel después de los extravíos.)
Curiosamente las esquinas carecen de candiles proféticos, —aprendí
que para tanta miseria humana soy indiferente: vivir, amar, soñar, son sólo
estratagemas y no el antídoto para superar las contradicciones.
Por lo demás, sobrevuelo al mal de ojo y lavo mis dientes con décadas
de historia. Al final es hermoso cruzar el puente con luz propia…

Barataria, 10.XI.2013

lunes, 28 de octubre de 2013

EXILI

Imagen cogida de la red
 EXILI
L’únic horitzó possible és tallar la pedra amb uns altres jocs més subtils.
Hi ha cap Evangeli que ens salve del cadafal? 
—Preferesc tindre per pals les dents i un horitzó de sal per a fer estàtues.
 (La barbàrie descorre el seu ferotge gargamell), amulets
per a explicar l’inexplicable? 
—M’immolaré en l’abundància
d’uns altres nusos, el paladar s’adultera en la pedrera de la foscor.
En cada batalla només encunyem centaus i paraules que res no tenen a veure
amb les substàncies delirants.
Qualsevol dia bescanvíem els papers: de botxí a màrtir i viceversa:
mudem la transparència en nostàlgia; i la ret de pescar
en simple desencert de paraigües buits.
Ara hem de multiplicar la xarxa llançadissa enmig del matoll…

“Exili” [‘Destierro’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ


DESTIERRO
El único horizonte posible es tallar la piedra con otros juegos más sutiles.
¿Existe algún Evangelio que nos salve del patíbulo?
Prefiero tener pos mástiles los dientes y un horizonte de sal para hacer estatuas. (La barbarie descorre sus feroces fauces), ¿existen amuletos
para explicar lo inexplicable? —Me inmolaré en la abundancia
de otros nudos, el paladar se adultera en la cantera de la oscuridad.
En cada batalla sólo acuñamos centavos y palabras que nada tienen que ver
con las sustancias delirantes.
Un día de tantos cambiamos los papeles: de verdugo a mártir y viceversa:
mutamos la transparencia en nostalgia; y la red para atrapar peces
en mero desatino de paraguas vacíos.
Ahora hay que multiplicar la atarraya en medio del matorral…
Barataria, 28.X.2013

miércoles, 23 de octubre de 2013

TRAJECTE

Imagen cogida de la red
TRAJECTE
Rondege en els traus, el darrer botó de l’hospitalitat. La llibertat
sempre és la nostra resurrecció. El rumb és en aquell ocell que anomenen
les paraules, en el fervor multiplicat.
—Creuem tants caus que una volta ens sentírem desnonats.
(Mai les aigües no deixen de tindre el seu propi llit, per més abundor
de séquies); quan han transcorregut els ara,
se sap que vencé la malvolença.
No hi ha més veritat personal del que revelen els records:
Qualla la seua ràfega la matèria de tot el treball de l’alba.
Quan les terboleses aguaiten, és menester invocar les aigües cristal•lines
i incinerar l’insuportable…

“Trajecte” [‘Trayecto’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ
TRAYECTO
Merodeo en los ojales, el último botón de la hospitalidad. La libertad
siempre es nuestra resurrección. El rumbo está en aquel pájaro que nombran
las palabras, en el fervor multiplicado.
—Cruzamos tantas madrigueras que una vez nos sentimos desahuciados.
(Nunca las aguas dejan de tener su propio cauce, por más abundancia
de acequias); cuando han transcurrido los ahoras,
uno sabe que venció a la malevolencia.
No hay más verdad personal que aquélla que revelan los recuerdos:
cuaja su ráfaga la materia de todo el trabajo del alba.
Cuando las turbiedades acechan, es menester invocar las aguas cristalinas
e incinerar lo insoportable…

Barataria, 22.X.2013

jueves, 17 de octubre de 2013

FAM

Sin título
FAMTinc fam de temps i rosada; fam de mar i instint.
(De vol íntim sobre la infinitud de les florescències. Em cansaren
ja les paraules doctorals, el sufocament de la negació i les tisores, els desajustaments
de la respiració, el glop amarg del miratge, les estadístiques
de l’oferta i la demanda…)

Vull llevar el vòmit del pedestal de les estàtues; em fan mal
els cèntims de la microeconomia, els seudo racionalismes en proclames:
en l’escena gargallege per a distanciar-me de les bagatel•les,
la infància no té per què enfosquir als mítings.
—Hi ha una veritat més que caboteja: la compra venda de les pors
i l’agra hospitalitat de l’arna.
Tinc fam d’obrir les meues pròpies cremades: fam de respirar
sense destruccions en el coixí, gana de tu per a alçar el sostre,
la floració de l’espiga, malgrat que ja ens tenen avantge les navalles.
Tinc gana d’aferrarme a la tija del teu melic
i guarir la gangrena dels braços…


“Fam” [‘Hambre’]d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ“Fam”HAMBRETengo hambre de tiempo y rocío; hambre de mar e instinto.
(De íntimo vuelo sobre la infinitud de las florescencias. Me cansaron
ya las palabras doctorales, el sofoco de la negación y las tijeras, los desajustes
de la respiración, el trago tetelque del espejismo, las estadísticas
de la oferta y la demanda…)

Quiero quitar el vómito del pedestal de las estatuas; me duelen
los centavos de la microeconomía, los seudo racionalismos en proclamas:
en la escena hago gárgaras para distanciarme de los bagatelas,
la infancia no tiene por qué anochecer en los mitines.
—Hay una verdad más que cabecea: la compra venta de los miedos
y la agria hospitalidad de la polilla.
Tengo hambre de abrir mis propias quemaduras: hambre de respirar
sin destrucciones en la almohada, hambre de vos para levantar el techo,
la floración de la espiga, pese a que ya nos llevan ventaja las navajas.
Tengo hambre de aferrarme al tallo de tu ombligo
y curar la gangrena de los brazos…

Barataria, 15.X.2013


lunes, 7 de octubre de 2013

GOTES

Imagen de André CruchagaGOTES
Cau de nou la gota de la fulla damunt de la pell que floreix: arriba fins 
a la llinda de la corol·la, l’ull sorollosament bressolat quasi a la punta del bastiment.
Com l’aire passat pel buit de la llum,
com el vent que bat al portal de les palpebres,
aquesta set de la gola dels balcons. Bateguen les peces del mobiliari
(reminiscència de guitarra de foc, fotografia en tots quatre cantons
de l’eco.)
Vaig a l’atzar. –em dic.
La mateixa vena despartida de la cambra que s’assembla a la tempesta.
El misteri s’imposa a despit de les ganes de son: en el terbolí de trenc d’alba,
el cos amb un afegitó de tinta.
(Totes les caigudes de gotes són pura arquitectura, sospir vingut
de la respiració, quasibé anàfora.)

GOTAS
Vuelve la gota de la hoja sobre  la piel que se alza: asciende hasta
el costado de los abanicos, delgado ojo a quemarropa de los andamios.
Como el aire en las agujas de la luz,
como el viento en el portal de los párpados,
esta sed sobre el mantel de los balcones. Pulsan desnudas las mueblerías,
(reminiscencia de guitarra de fuego, fotografía en los cuatro costados
del eco.) Voy a tientas, —me digo.
Siempre la vena rota de la habitación semejante a la tormenta.
Avanza el misterio en detrimento del bostezo: en la marejada del alba,
el cuerpo con redoble de tinta.
(Todas las horcajadas de las gotas son arquitectura, jadeo desclavado
de la respiración, al punto de la anáfora.)

Barataria, 05.X.2013

miércoles, 2 de octubre de 2013

HIVERN

Imagen cogida de la red
HIVERN
—Un grapat d’ocells llepa la darrera ranera de les banderes del cel.
En quin armari de paret em guarde les paraules de pària?
Quines paraules em deslliuren del jou, del parany, dels anells
d’oli del forat?
(Dubte si excomunicar o no la hipnosi de la gravitació, aquesta filada
esperança d’allò cristià, els diferents rostres emboçats del subconscient.)

Mai no ha estat fàcil tindre ulls per a tant món…

“Hivern” [‘Invierno’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ


INVIERNO

—Un puñado de pájaros lame el último estertor de las banderas del cielo.
¿En qué alacena guardo mis palabras de paria?
¿Qué palabras me desatan del yugo, de la trampa, de los anillos
de aceite del agujero?
(Debato entre excomulgar o no la hipnosis de la gravitación, esta hilada
esperanza de lo cristiano, los diversos rostros embozados del subconsciente.)

Nunca ha sido fácil tener ojos para tanto mundo…

Barataria, 01.X.2013

lunes, 30 de septiembre de 2013

BRESCA

Imagen cogida de la redBRESCA
Puc fer tantes analogies a l’hora de la dansa de les abelles.
Puc obrir el teló del ruc omnipresent, 
Descubrir el bombat dels sagraments, i el genet alat damunt de la mel.
Els dies pregons, l’arrel somnàmbula del pols: després, els aspres
buits que deixa la congesta.
Cap a on van, al capdavall, les ales i les parpelles?
Cap a on el brunzir dens, la desfilada, l’atac, la resistència?
—Cada cèntim de la bresca s’enredra en els dits: cada gota afegeix crits.
Jo, semblant a l’eixam, habite al cau dels somnis.
Mai no he fet servir contrasenyes per a trotar davall del violí de les entranyes.
(Però hem de jugar a l’endevinalla per a descobrir l’alba. Així pengen
els rellotges del pèndol.)


“Bresca” [‘Panal’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït del romanés al català per PERE BESSÓ

PANALPuedo hacer tantas analogías a la hora de la danza de las abejas.
Puedo abrir el telón de la colmena omnipresente, 
descubrir la comba de los sacramentos, y el jinete alado sobre la miel.
En los días profundos, la raíz sonámbula del pulso: después, los ásperos
vacíos que deja el ventisquero.
¿Hacia dónde van, después de todo, las alas y los párpados?
¿Hacia dónde el zumbido denso, el desfile, el ataque, la resistencia?
—Cada centavo del panal se enreda en los dedos: cada gota suma gritos.
Yo, como enjambre habito en la madriguera de los sueños.
Nunca usé contraseñas para trotar debajo del violín de las entrañas.
(Pero hay que jugar al acertijo para descubrir el alba. Así cuelgan
los relojes del péndulo.)
Barataria, 30.IX.2013

miércoles, 25 de septiembre de 2013

DESAFECCIÓ

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
DESAFECCIÓ

M’allunye, doncs, de les imatges negres dels cercles. Ja només pensar
em cou; preferesc, de sobte, no fer-ho i percaçar l’ombra
rugosa de la pluja, al cap i a la fi, filial per als meus ulls.
—Sé, tanmateix, com pesa la taula buida i sense estovalles.
(Vull restar en els meus draps vells, ací, quan la vesprada treballa
amb els difunts, en l’espill cansat del crepuscle.)

Què em dius, després de deixar l’ànima? —Res no hauré de dir, soscavades
les pors. Res en la claror quan ascendesc.
Tremolen els aparadors de les onades de l’horitzó, amb prou feines abolits
els somnambulismes, l’imant de les antenes a les parpelles, les claus
purificades del calostre…

“Desafecció” [‘Desapego’] d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ


DESAPEGO
Me alejo, pues, de las imágenes negras de los círculos. Ya sólo pensar
me causa escozor; prefiero, de pronto, no hacerlo y seguir la sombra
rugosa de la lluvia, al cabo, filial para mis ojos.
—Sé, sin embargo, cuánto pesa la mesa vacía y sin mantel.
(Quiero estar en mis trapos viejos, aquí, cuando la tarde trabaja
con los difuntos, en el espejo cansado del crepúsculo.)

¿Qué me dices, después de dejar el alma? —Nada habré de decir, socavados
los miedos. Nada en la claridad cuando asciendo.
Tiemblan las vitrinas del oleaje del horizonte, apenas abolidos
los sonambulismos, el imán de los mástiles en los párpados, las llaves
purificadas del calostro…

Barataria, 20.IX.2013

lunes, 23 de septiembre de 2013

PASSADÍS

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
PASSADÍS
He cavalcat llargs corredors de records: una darrere de l’altra la fúria
dels monòlegs terribles.
Un darrere de l’altre el bosc dels dies darrers, la dansa trista del record
i la febre de la pols que plega els meus genolls.
(Els passadissos tenen mans de setmanes acumulades, estranys esbufecs,
severes fibres d’arna.)

Per si de cas duc un crucifix al pit embussat d’inclemències.

"Passadís" ['Pasadizo'] d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït al català per PERE BESSÓ

PASADIZO
He cabalgado largos pasillos de recuerdos: una tras otra la furia
de los monólogos terribles.
Uno tras otro el bosque de los días postreros, la danza triste del recuerdo
y la fiebre del polvo que doblega mis rodillas.
(Los pasadizos tienen manos de semanas acumuladas, extraños resuellos,
severas fibras de polilla.)

Por si acaso llevo un crucifico en el pecho atorado de inclemencias.

Barataria, 23.IX.2013