martes, 16 de julio de 2019

ABSOLUT MÖRKA RINGAR KRING ÖGONEN

©Pintura de Joan Mitchell

ABSOLUT MÖRKA RINGAR KRING ÖGONEN
Kistor bör ha åror: som om de är låtens båtar.
Vicente Huidobro
Bara floden som spolas på kudden och går horisontellt
i hans blinda pupill. Mot skuggans grop utandas rök
av sot och välgörande trä som täcker askan.
Alltid ett annat rike böjer sig framför våra ögon som ett bröst.
Och det finns sorg i skapelsen som släcks.
Det finns nätter fulla som en komplett världskista.
Och det finns ensamma båtar som lyser, litet, på det svampiga vattnet.
Och det finns en plats för Hopp som aldrig slutar i glömska.
Natten och dess mörka ringar kring ögonen skakar i den absolutaste olycka.
Ofta känner man kroppens värme som förändrar dess design.
Eller tystnaden som andas in utandningen

Från boken "Estación Huidobro", 2019
© André Cruchaga.
©Pintura de Joan Mitchell


OJERAS DEL ABSOLUTO​
Los ataúdes debieran tener remos: como que son​
las barcas del Leteo.​
Vicente Huidobro​
Apenas el río que se derrama en la almohada y discurre horizontal​
en su pupila ciega. Hacia la fosa de sombras, el éxodo exhalado ​
del hollín y la madera benévola que arropa las cenizas.​
Siempre otro reino se inclina frente a nuestros ojos como un seno.​
Y hay luto en la creación que se extingue.​
Y hay noches plenas como un ataúd completo de mundo.​
Y hay barcas solitarias que brillan, leves, sobre el agua esponjada.​
Y hay un allá para la Esperanza que nunca acaba en olvido.​
La noche y sus ojeras tiemblan en el absoluto de la deshora.​
A menudo se siente la tibieza del cuerpo que cambia su designio.​
O el silencio que respira el aliento.​

Del libro “Estación Huidobro”, 2019​
©André Cruchaga​
©Pintura de Joan Mitchell