sábado, 3 de diciembre de 2016

SUFOCACIONS AGÒNIQUES

Imagen cogida del FB de Pere Bessó

SUFOCACIONS AGÒNIQUES
Cada vegada més feres les vibracions de l’agonia i aqueix foc d’animosa soledat. 
Ens ofega la història de sang del país. 
Només hi ha rituals i gestos arrupits i silencis premuts de rostres signats 
per la mort. Un es perd en la cerimònia de la pols.
Durant la nit tota la fantasia possible es veu com el pols cremat 
de l’ombra: ningú no deixa de ser objecte o nombre utilitari en l’altre ull
del joc de càntirs i sediment de caixons.
Tot és intens com els abismes reunits de la mort.
Tanmateix, converse amb la humitat de les meues tribulacions; en cada buit,
els actes clandestins de les obsessions, les toves rígides de les andanes,
la servitud de la mala herba en els llenguatges.
Cada paraula a poc a poc es va fent una tempesta.
El desvari no és menor que la immobilitat, ni que les ràfegues desdoblades
del greutge, ni que la corporeïtat que ens castiga davant de l’espill.
Tot, d’antuvi, és una fulla en moviment. Un temps en tràngol 
com els queixals grocs del titubeig.
Brunzeigen les imatges reduïdes a boira després de l’esbufec dels gossos.
El pols és més a prop de l’ull que els embolcalls miops de la memòria.
L’olfacte s’esquerda quan cau des del fons de les aigües.
Ara m’adone que un té tants espais per a l’agonia.
Pell i alé, junts, com espais infinits, com l’agut ocell 
dels llumins a l’hora d’enllumenar les parets de l’horitzó.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
AGÓNICOS SOFOCOS
Cada vez más fieras las vibraciones de la agonía y ese fuego de animosa soledad. 
Nos ahoga la historia de sangre del país. 
Sólo hay rituales y gestos agazapados y apretados silencios de rostros signados 
por la muerte. Uno se pierde en la ceremonia del polvo.
Durante la noche toda la fantasía posible se ve como el pulso quemado 
de la sombra: nadie deja de ser objeto o número utilitario en el otro ojo
del juego de cántaros y sedimento de guacales.
Todo es intenso como los abismos reunidos de la muerte.
Sin embargo, converso con la humedad de mis tribulaciones; en cada hueco,
los actos clandestinos de las obsesiones, los adobes rígidos de los andenes,
la servidumbre de la maleza en los lenguajes.
Cada palabra lentamente se va haciendo una tormenta.
El desvarío no es menor a la inmovilidad, ni a las ráfagas desdobladas 
del agravio, ni a la corporeidad que nos castiga frente al espejo.
Todo, de entrada, es una hoja en movimiento. Un tiempo en trance 
como las mochetas amarillas del titubeo.
Zumban las imágenes reducidas a niebla tras el resoplido de los chuchos.
El pulso es más cercano al ojo que los envoltorios miopes de la memoria.
El olfato se agrieta cuando cae desde el fondo de las aguas.
Ahora me doy cuenta que uno tiene tantos espacios para la agonía.
Piel y aliento, juntos, como espacios infinitos, como el agudo pájaro 
de los fósforos a la hora de alumbrar las paredes del horizonte.
Barataria, 2016