martes, 12 de marzo de 2019

MIRATGES

Imagen FB de Pere Bessó

MIRATGES
Nasquérem en aquest altre costat del desordre de les flassades, afonant ulls i carrers que gotegen de por; entre falses moralitats i assassins, les cleptocràcies com un úter cec. (Un aprén a veure l’impossible a través d’alguna esquerda de finestra.) Hi ha setmanes enrarides com els penediments, com les consciències incapaces de mostrar el seu semblant. Només veig espills de pols i noms sense nom al voltant de la sal. Entre totes les fatalitats, la pitjor és ser un esquelet famolenc, un ànima que travessa miratges, en un país d’aparences. (La nit treballa amb els seus pits reclinats en els altars.)
.
Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ESPEJISMOS
Nacimos en ese otro lado del desorden de las cobijas, hundiendo ojos y calles que gotean de miedo; entre falsas moralidades y asesinos, las cleptocracias como un útero ciego. (Uno aprende a ver lo imposible a través de alguna rendija de ventana.) Hay semanas enrarecidas como los arrepentimientos, como las conciencias incapaces de mostrar su semblante. Sólo veo espejos de polvo y nombres sin nombre alrededor de la sal. Entre todas las fatalidades, la peor es ser un esqueleto hambriento, un alma que atraviesa espejismos, en un país de apariencias. (La noche trabaja con sus pechos reclinados en los altares.)
.
Del libro “Vallejo dream”, 2019
©André Cruchaga