martes, 8 de diciembre de 2015

L’HOME DAVANT DE LA LLUM

Imagen cogida del FB de Pere Bessó
L’HOME DAVANT DE LA LLUM


A Elena Muñoz


Naixí quan tinguí consciència dels meus somnis: la llum, després, terrible
                                                                                                                                        [i gojosa
en l’alé; ella, cedida a la humanitat dels meus ulls. Ho vaig saber llavors,
quan entrí a la caverna.
El món és tot el que ens queda a les mans després d’agafar la foscor.
—Sí, busque el meu propi transcórrer en les distàncies: no hi ha matins màgics,
sinó presents amb credencials de fam.
A meitat del temps, la veu agafada dels ocells, les ulleres de l’ocote.
I aquest perllongat emborratxar-me en les lluernes. I aquesta escullera
de l’ebriesa, i aquest regueró de somnis en les llambordes.
Davant de la llum, no calen els memoràndums de la cendra: òbric cada vegada
el sedàs insepult de les torxes.
L’home és home quan deixa de fer-se de nit en el greixum, quan escapa
dels resquills, però no de les paràboles, quan vola en la fullaraca
del darrer espill, i sap mossegar l’úter del fangar.
—Sí, deixat l’embrió, ningú no és immune al sol visible del bruc.
La paraula ho resumeix tot: l’adàmic de la llum, la flama que aixopluga
                                                                                                                                [les galtes 
i ompli de campanes l’alfabet secret de la nuesa.
La paraula, aquesta troballa definitiva de l’horitzó.
—Deixa que m’ofegue en l’ull de la ràfega, o en la llàgrima del bulliment
                                                                                                                            [de la garrotxa.
Tota la llum és un monòleg als meus costats; encara que com a tal no existeix. 
L’estella d’ocote copà tota la meua innocència. Embriagà la meua pròpia ombra.

Poema d'ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
EL HOMBRE FRENTE A LA LUZA Elena MuñozNací cuando tuve conciencia de mis sueños: la luz, después, terrible y gozosa
en el aliento; ella, cedida a la humanidad de mis ojos. Lo supe entonces
cuando entré a la caverna.
El mundo es todo lo que nos queda en las manos después de asir la oscuridad.
—Sí, busco mi propio transcurrir en las distancias: no hay mañanas mágicos,
sino presentes con credenciales de hambre.
A mitad del tiempo, la voz tomada de los pájaros, las ojeras del ocote.
Y este prolongado embriagarme en las luciérnagas. Y este rompeolas 
de la ebriedad, y este reguero de sueños en los adoquines.
Frente a luz, son innecesarios los memorándumes de la ceniza: abro cada vez
el cedazo insepulto de las antorchas.
El hombre es hombre cuando deja de anochecer en la mugre, cuando escapa
de las esquirlas, pero no de las parábolas, cuando vuela en la hojarasca
del último espejo, y sabe morder el útero de la ciénaga.
—Sí, dejado el embrión, nadie es inmune al visible sol de la colmena.
La palabra lo resume todo: lo adánico de la luz, la flama que cobija las mejillas 
y llena de campanas el secreto alfabeto de la desnudez.
La palabra, ese hallazgo definitivo del horizonte.
—Deja ahogarme en el ojo de la ráfaga, o en la lágrima del hervor de la breña.
Toda la luz es un monólogo en mis costados; aunque como tal no existe. 
La raja de ocote copó toda mi inocencia. Embriagó mi propia sombra.
Barataria, 2015

DARRER UNIVERS

Imagen cogida de la red
DARRER UNIVERS
Per molt que avance, potser ja no existirà. El cos en els vagons grocs 
de les campanes, la mirada trencada enmig d’uns braços: el meu univers
és el darrer silenci que propalen les tempestes, o la brasa irreparable.
La terra tallada en voltes de mascara, nu el porus damunt del ciment.
El fil entre les mans mossegant el litoral de la tinta, la ruga del llampec,
la lletra absoluta d’uns altres universos:
una pedra mossega cadascun dels forcons que sostenen el pensament.
és simple quan apleguem al límit de la fugida, a la vora abatuda 
de les enclaves, al cofre on es guarden les branques de l’absolut.
Un espill d’ullals duplica les nits, plou a la vora de la deshora.
Espumós el deliri on la ciutat desamarra fatiga i pudors, crines, infants
que juguen a les rialles i els incendis.
Ara toquem bordells mortífers, cavalls tristos que doblen la sequera;
no només baixem a la sabata que jau arran de terra, sinó a la truculència 
del mercat i l’avarícia, als drames que suscita el silenci i la malenconia.
Hi ha trens que reclamen vagons per a celebrar els funerals del temps:
quan es retorna de la ruïna deixen de gotejar les culleres del fred,
els peixos foscos de la somnolència, les ales assedegades de branques…
Al costat de l’estació o carrer dels emplaçaments, mussita el bescoll 
del malparat, la caverna i la seua desfilada d’horrors.
Alguns pensen en els cementiris i en el polsim del dol: nosaltres, és clar,
només en aquesta vella soledat d’ulls, en aquest llarg cansament de la vesprada…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓUNIVERSO ÚLTIMO
Quizá aunque avance ya no exista. El cuerpo en los vagones amarillos 
de las campanas, la mirada rota en medio de unos brazos: el universo mío
es el silencio último que propalan las tormentas, o la brasa irreparable.
La tierra hendida en bóvedas de tizne, desnudo el poro sobre el cemento.
El filo entre las manos mordiendo el litoral de la tinta, la arruga del relámpago,
la letra absoluta de otros universos:
una piedra muerde cada uno de los horcones que sostienen el pensamiento.
Es simple cuando llegamos al límite de la huida, al borde abatido 
de las mochetas, al cofre donde se guardan las ramas del absoluto.
Un espejo de colmillos duplica las noches, llueve a la orilla de la deshora.
Espumoso el delirio donde la ciudad desamarra fatiga y hedores, crines, niños
que juegan a las carcajadas y los incendios.
Ahora tocamos burdeles mortíferos, tristes caballos que doblan la sequía;
no solo descendemos al zapato que yace al ras del suelo, sino a la truculencia 
del mercado y la avaricia, a los dramas que suscita el silencio y la melancolía.
Hay trenes que reclaman vagones para celebrar los funerales del tiempo:
cuando se retorna de la ruina dejan de gotear las cucharas del frío,
los peces oscuros de la soñolencia, las alas sedientas de ramas…
Junto a la estación o calle de los emplazamientos, musita el pescuezo 
de lo maltrecho, la caverna y su desfile de horrores.
Algunos piensan en los cementerios y en el polvillo del duelo: nosotros, claro,
solo en esta vieja soledad de ojos, en esta larga fatiga de la tarde…
Barataria, 2015