viernes, 7 de marzo de 2014

CECS [HOMENATGE A JLBORGES]

Don Jorge Luis BorgesCECS [HOMENATGE A JLBORGES]
Cecs, —tu i jo— en Jorge Luis Borges.
I, tanmateix, simulem el temps a través dels espills.
En l’ateisme del No-res les ombres de la impuresa.
És aquesta una altra mena de llum? —En cada ombra nostra,
els vells cadàvers de la vesprada,
és branca reinventada, epopeia del mapa mundi en els ulls tancats de la pluja.
Cecs i suïcides com els records a punt de tornar borroses les agendes.
Cecs en l’Evangeli dels peixos:
només el semen depulla els descaminaments de la penombra.

“Cecs [Homenatge a JLBorges]” [‘Ciegos [homenaje a JLBorges]’ d’ANDRÉ CRUCHAGA
Traduït al català per PERE BESSÓ
CIEGOS [HOMENAJE A JLBORGES]
Ciegos, —usted y yo— don Jorge Luis Borges.
Y, sin embargo, simulamos el tiempo a través de los espejos.
En el ateísmo de la Nada las sombras de la impureza.
¿Es esta otra forma de luz? —En cada sombra nuestra,
los viejos cadáveres de la tarde,
es rama reinventada, epopeya del mapamundi en los ojos cerrados de la lluvia.
Ciegos y suicidas como los recuerdos al punto de tornar borrosas las agendas.
Ciegos en el Evangelio de los peces:
sólo el semen desnuda los extravíos de la penumbra.

San Francisco, CA, 19.XII.2013